Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Ν. 4611 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείας Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α΄βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων

Άρθρα 85 - 89: Διατάξεις για τις Προνοιακές Μονάδες
 Άρθρο 125:      Άσκηση προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Αρχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: