Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Ενημέρωση από τον Εκπρόσωπό μας στο Δ.Σ του Νοσοκομείου, Κώστα Πετρόπουλο.

     Την Τετάρτη 10/7/19, στη συνεδρίαση τού Δ.Σ του Νοσοκομείου, από τα 59 συνολικά θέματα της σχετικής ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν, είχαμε:
Α). Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια ενός έγχρωμου 3D καρδιολογικού υπερηχογράφου, από το ΠΔΕ της περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, προϋπολογισμού 150.00,00 Ευρώ.
Β). Την έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2018 για το Νοσοκομείο μας.
Γ). Την κατά πλειοψηφία (ψήφισε αρνητικά ο εκπρόσωπός μας και λευκό ο εκπρόσωπος των Ιατρών), επικύρωση ποινής που είχε επιβληθεί σε Ιατρό του Νοσοκομείου μας, για τη συμμετοχή της σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χωρίς την τήρηση των σχετικών διαδικασιών.
Δ). Την έγκριση συμμετοχής στα ολοήμερα ιατρεία δύο Συναδελφισσών από το ΝΝΘώρακος.
Ε). Την έγκριση πληρωμής του Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Παραϊατρικού και Διοικητικού Προσωπικού, που συμμετείχε στα ολοήμερα ιατρεία για την μήνα Ιούνη του 2019.
Στ).   Την έγκριση κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο εκπρόσωπος των Εργαζόμενων), της πληρωμής και μάλιστα από τα απογευματινά ιατρεία, της ομάδας εργαζομένων που είχε επιλέξει ο Διοικητής, για την έγκαιρη υποτίθεται διεκπεραίωση των ΔΑΥΚ, διαδικασία που αφορούσε 73 συνταξιοδοτηθέντες Συναδέλφους μας, που καθυστερούσε πέραν του δέοντος. Μια διαδικασία που είχε καταγγείλει το Σωματείο μας και δυστυχώς δικαιώθηκε και εκ του αποτελέσματος, δεδομένου ότι η ομάδα εργασίας εργάστηκε για 500 ώρες περίπου και με ένα αρκετά μεγάλο κόστος 4.000 ευρώ, ολοκλήρωσε, με αρκετά μεγάλη βεβαίως καθυστέρηση, μόνον τα 25 από τα 73 ΔΑΥΚ.
       Τέλος, με δεδομένο ότι δεν είχαμε καμία παραίτηση, εκ μέρους της Διοίκησης και του Δ.Σ, λόγω της αλλαγής του πολιτικού σκηνικού της χώρας μας, προσδιορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ,  για την Τρίτη 16/7/19 στις 13:30, υπό την προεδρεία της Υποδιοικήτριας, λόγω άδειας του Διοικητή.                                 
                                Από τον Εκπρόσωπο των Εργαζόμενων
                                             στο Δ.Σ του Νοσοκομείου
                                                  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΣΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: