Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών: Υποχρεωτική εξ αποστάσεως τηλεργασία στο Δημόσιο

 Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο στον σύνδεσμο που ακολουθεί: 272329921_ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0

Δεν υπάρχουν σχόλια: