Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

Υπόμνημα των Συναδέλφων Εργαζόμενων του ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

           ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις για την ασφαλή διενέργεια αιμοκάθαρσης στο τμήμα λοιμώξεων από το νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Νεφρολογικής Κλινικής
           Πρόσφατα το Νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Νεφρολογικής Κλινικής ενημερώθηκε ότι με διοικητική απόφαση οι αιμοκαθάρσεις σε ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού θα διενεργούνται πλέον στο τμήμα λοιμώξεων από νοσηλεύτρια της Νεφρολογικής Κλινικής με μηχάνημα που χρησιμοποιείται στη ΜΕΘ του οποίου η λειτουργία πρώτη φορά μας παρουσιάστηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 στο χώρο της ΜΕΘ από την εκπαιδεύτρια της εταιρίας που το διαθέτει. Η εξοικείωση των νοσηλευτών με ένα νέο μηχάνημα αιμοκάθαρσης απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε οξύ περιστατικό, λαμβάνοντας υπ΄όψιν ότι για την εκπαίδευση στα νέα μηχανήματα που πρόσφατα απέκτησε η ΜΤΝ η εκπαιδεύτρια της εταιρίας ήταν παρούσα σε όλες τις βάρδιες για μία εβδομάδα και στη συνέχεια υπήρχε δυνατότητα συνεπικούρησης από άλλη νοσηλεύτρια για να αντιμετωπιστεί επιτυχώς οποιαδήποτε δυσκολία στο χειρισμό του μηχανήματος.
      Επιπροσθέτως η αντιμετώπιση οξέως και απειλητικού για τη ζωή του ασθενούς συμβάντος κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, απαιτεί παρεμβάσεις από περισσότερους από έναν εξειδικευμένους στο αντικείμενο επαγγελματίες υγείας καθώς και άμεση ιατρική εκτίμηση και καθοδήγηση.
Ως εκ τούτου ζητούμε:
• Την επαρκή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού στο μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί στο τμήμα λοιμώξεων σε πραγματικές συνθήκες για ικανό χρονικό διάστημα.
• Την φυσική παρουσία ιατρού νεφρολόγου στο χώρο του τμήματος λοιμώξεων καθ΄όλη τη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης.
• Την επαρκή στελέχωση όλων των βαρδιών του νεφρολογικού τμήματος με επιπλέον
νοσηλεύτρια που θα μεταβεί στο τμήμα λοιμώξεων για να διενεργήσει την αιμοκάθαρση.
     Επειδή όλα όσα σας εκθέσαμε είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να αναλάβουμε την ευθύνη διενέργειας αιμοκάθαρσης στο τμήμα λοιμώξεων με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, θεωρούμε ότι πρέπει να συμβάλλετε στην πραγματοποίησή τους.
      Προτείνουμε  η διενέργεια αιμοκάθαρσης σε ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού να γίνεται στο χώρο του νεφρολογικού τμήματος, όπως ισχύει έως τώρα, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και προστασίας.
           Αναμένοντας τις ενέργειές σας, με εκτίμηση οι Νοσηλεύτριες
               Κριλή Αλεξάνδρα, Ρεντζέπη Βασιλική, Στεβή Παρασκευή,
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα, Μαστροκάλου Χρυσάνθη, Ανδριοπούλου Αναστασία, 
                Κατσιφάρα Λεμονιά, Σουλιώτη Αθανασία, Μπιθέλη Ελένη,
                  Καραμπούλη Βασιλική, Πανουτσακοπούλου Αγγελική

Δεν υπάρχουν σχόλια: