Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Επιστολή - Παρέμβαση του Σωματείου μας, στα πλαίσια του υπομνήματος των Συναδελφισσών του ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ για τα περιστατικά covid.

Αριθμ. Πρωτ:……..315.                ΠΡΟΣ: - Διοίκηση Γ.Ν Πατρών.
Πάτρα…………23.10.20.               ΚΟΙΝ: - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
                                                                       - ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ.
                                                                       - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
                                                                      - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
         k΄ Διοικητά
            Σε συνέχεια της Συνάντησής μας, για τα ζητήματα  της λειτουργίας του Νεφρολογικού τμήματος σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των περιστατικών covid, που έγινε την 16η/10/20, παρουσία της αντιπροσωπείας των Συναδέλφων μας του Νεφρολογικού τμήματος
       Όπου οι  Συναδέλφισσες
Προφορικά σας κατατέθηκαν τούς προβληματισμούς τους, σε ότι αφορά την ασφαλή διενέργεια της αιμοκάθαρσης στο τμήμα λοιμώξεων από το νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Νεφρολογικής Κλινικής και την αναγκαιότητα αυτή να γίνεται στο χώρο του νεφρολογικού τμήματος, όπως ισχύει έως τώρα, τηρώντας βεβαίως όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και προστασίας
           Επανερχόμαστε
Κοινοποιώντας σας το σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ των εκεί Συναδέλφων, με τους προβληματισμούς, τα αιτήματα τους και βεβαίως τις σχετικές προτάσεις τους, υπόμνημα που μπορείτε να διαβάσετε στον σύνδεσμο που ακολουθεί (https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:cea79d4c-2420-4821-9083-fbf03f5b8744 )
           Ζητώντας  σας
Την άμεση παρέμβασή σας για την αντιμετώπιση ή αν το θέλετε την λειτουργία του προαναφερόμενου τμήματος στην κατεύθυνση που θέτουν οι εκεί συνάδελφοί μας που ξέρουν και βιώνουν καλύτερα από τον καθένα μας τα σχετικά αυτά προβλήματα.
                   Εν αναμονή των απαντήσεών σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: