Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ και ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, βάσει της ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΧΗΣ της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ, όπου ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

       Με αφορμή τα πολλά ερωτήματα που δεχόμαστε από Συναδέλφους σε ότι αφορά τις αξιολογήσεις, θυμίζουμε την παρακάτω απόφασή μας, επιστολή πρός την Διοίκηση, βάσει της οποίας ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην ΑΠΕΡΓΙΑ -  ΑΠΟΧΗ, μιά ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ που καλύπτει όλους μας στο να μην αξιολογηθούμε, μια συμμετοχή που επιβεβαιώθηκε και στη σημερινή μας συνεδρίαση
Αριθμ. Πρωτ:……....97.                           ΠΡΟΣ:  Διοικητή Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ.
Πάτρα……….….21.7.21.                           KOIN:  Διοικητή 6ης Υ.Πε.
ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ  ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ
        Βάσει σχετικής απόφασης του Δ.Σ του Σωματείου μας, που πάρθηκε στην  38η-6η/19.7.2021 μας,   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του 2020, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ αλλά και ΠΟΕΔΗΝ.
         Βάσει αυτών των αποφάσεων και οι υπηρετούντες στο Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓ.  ΑΝΔΡΕΑΣ¨,  τα μέλη του Σωματείου μας, ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ στο  να απέχουν από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν υποβάλλουν καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητές ή αξιολογούμενοι.
            Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή μας στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος των μελών μας  καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. 
         Επισημαίνουμε ότι ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην προαναφερόμενη ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ, με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος μας, καθότι οι λόγοι και τα επιχειρήματα που ξεκινήσαμε αυτό τον αγώνα συνεχίζουν δυστυχώς ακόμη να υφίσταται (σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο με υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές που συνδέονται με την αξιολόγηση, οι κρίσεις Προϊσταμένων Οργάνων Μονάδων καθυστερούν πολλά χρόνια, καθαιρέσεις – τοποθετήσεις Προϊσταμένων κλπ).
      Δοθείσης της ευκαιρίας, να επισημάνουμε, ότι είναι αδιανόητο να συμμετέχουμε στην διαδικασία των ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ,  την στιγμή που δεν γίνονται καν οι κρίσεις των θέσεων ευθύνης, διαδικασίες που απαιτούμε επιτέλους να ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΟYΝ και να εφαρμοστούν όπως αυτές προσδιορίζονται και από την κείμενη νομοθεσία.
          Επίσης θεωρούμε αδιανόητο, να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ την στιγμή που αυτή δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν, σε μια σειρά από υπηρεσιακές μεταβολές των εργαζόμενων, την στιγμή που βλέπουμε τις πρακτικές των Διοικούντων με τις εκάστοτε τοποθετήσεις στις θέσεις ευθύνης και όχι μόνον. Διαδικασίες χωρίς κριτήρια και χωρίς τις αναγκαίες και απαραίτητες εισηγήσεις των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών, διαδικασίες και επιλογές μέσα από σκοτεινές διαδρομές που καταπατούν τις κείμενες διατάξεις και απέχουν πολύ από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
       Συνεπώς η ΑΠΕΡΓΙΑ- ΑΠΟΧΗ από τις αξιολογήσεις είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: