Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Μετακινήσεις κατά παραγγελία, που προαναγγέλονται χωρίς ντροπή και που δυστυχώς εκτελούνται από τους " ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ", για συγκεκριμένους λόγους, που αντίκεινται στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των Χειρουργείων.

     Δεν πρόλαβε να περάσει μία εβδομάδα, από την αποστολή του υπ΄ αριθ. 148/11.10.21 εγγράφου μας, όπου επισημαίναμε στην Διοίκηση την προαναγγελία μετακινήσεων από το χειρουργεία Συναδέλφων που  εναντόνονται στην καταπάτηση του κανονισμού λειτουργίας και όχι μόνον και το εκτελεστικό όργανο, ¨η Διοίκηση¨ του Νοσοκομείου, αν μπορείς να τούς θεωρήσεις ότι  τελικά Διοικούν αυτοί,  χθες ξεκίνησε τις υποβολιμαίες  μετακινήσεις, με δικαιολογίες που πραγματικά προκαλούν γέλιο και όχι μόνον.
      Θα επανέλθουμε την Δευτέρα, δεδομένου ότι περιμένουμε τις επίσημες απαντήσεις τους για την όλη κατάσταση, όπου θα δούμε άν οι Διοικούντες, Διοίκηση Νοσοκομείου και 6ης Υ.Πε, βάζουν πάνω απ΄ όλα τα συμβαίνοντα, την εύρυθμη λειτουργία των χειρουργείων και την εξυπηρέτηση των ασθενών ή όχι.
       Αναμονή λοιπόν.........

Δεν υπάρχουν σχόλια: