Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Το «ξεπάγωμα» των κλιμακίων και οι δήθεν αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους.

      Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε για άλλη μια φορά μάρτυρες ενός επικοινωνιακού μπαράζ με επίκεντρο το Δημόσιο Τομέα και τους εργαζόμενους σε αυτόν. Και αυτή τη φορά, το θέμα είναι οι αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων και το νέο… σενάριο προσπαθεί να εμφανίσει ως αυξήσεις την επαναφορά των «ωριμάνσεων».
       Η πραγματικότητα όμως είναι (ως συνήθως) πολύ διαφορετική. Εδώ και δέκα περίπου χρόνια μνημονίων και πολιτικών λιτότητας, τα εισοδήματα των εργαζομένων (σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) έχουν μειωθεί κατακόρυφα και με διάφορους τρόπους (μειώσεις μισθών, κατάργηση 13ου και 14ου μισθού, αύξηση άμεσης και έμμεσης φορολογίας, χαράτσια κλπ), ενώ αμφισβητείται και επί της ουσίας ακυρώνεται και το αυτονόητο δικαίωμα των «ωριμάνσεων» και της μετάβασης σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο με κριτήριο τα χρόνια προϋπηρεσίας.
       Ιδιαίτερα μάλιστα για τους 90.000 περίπου δημοσίους υπαλλήλους που λαμβάνουν προσωπική διαφορά (ως αποτέλεσμα των τεράστιων μειώσεων των εισοδημάτων τους που υπέστησαν τα τελευταία χρόνια) αυτό που δυστυχώς προβλέπεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια είναι επιπλέον μειώσεις και όχι αυξήσεις των αποδοχών.
Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι:
1. Η κατάταξη των υπαλλήλων σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο γινόταν αυτόματα κάθε 2 χρόνια και με κριτήριο τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας.
2. Η διαδικασία αυτή ανεστάλη με την ψήφιση του 1ου μνημονίου και παρά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κάθε φορά χρόνου, σταμάτησε η κατάταξη του υπαλλήλου σε ανώτερο κλιμάκιο.
3. Με την ψήφιση του το 3ο μνημόνιο προέβλεψε την επανακατάταξη των υπαλλήλων σε κλιμάκια (αφού πρώτα άλλαξε τη διαδικασία και τον απαιτούμενο κάθε φορά χρόνο υπηρεσίας), επανακατάταξη που έγινε την 31.12.2015, προβλέποντας όμως εκ νέου το πάγωμα μέχρι την 1.1.2018.
4. Ταυτόχρονα όμως το 3ο μνημόνιο προέβλεψε το πρωτοφανές, ότι με την ενεργοποίηση των κλιμακίων από 1.1.2018, και για την κατάταξη του κάθε υπαλλήλου σε αντίστοιχο της προϋπηρεσίας του κλιμάκιο, δεν θα λαμβάνεται υπόψη το διάστημα από 1.1.2016 έως και 31.12.2017. Διαγράφονται δηλαδή αυθαίρετα δυο χρόνια πραγματικής υπηρεσία για κάθε υπάλληλο!!!!.
5. Υπάρχει επίσης η πρόβλεψη, ότι οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αμοιβών προκύπτει στο μέλλον, μέσω της ανόδου των κλιμακίων, αυτή θα συμψηφίζεται με τυχόν προσωπική διαφορά. Θα αυξάνει για παράδειγμα ο μισθός κατά 40 ευρώ λόγω ανόδου σε κλιμάκιο και θα μειώνεται αντίστοιχο ποσό η προσωπική διαφορά.
6. Η παραπάνω διαδικασία θα οδηγεί σε μείωση των αποδοχών, αφού τα μικτά θα παραμένουν μεν τα ίδια, όμως εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου υπολογισμού των κρατήσεων επί του μισθού σε σχέση με την προσωπική διαφορά, το πληρωτέο θα είναι μικρότερο.
7. Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και σε περίπτωση απόκτησης και αναγνώρισης οποιουδήποτε επιπλέον τυπικού προσόντος (πτυχίου, μεταπτυχιακού, διδακτορικού) το οποίο ενώ με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο θα οδηγεί σε υψηλότερα κλιμάκια (π.χ. για μεταπτυχιακό 2 επιπλέον κλιμάκια), ταυτόχρονα όμως θα σημάνει και μείωση των αποδοχών, μέσω της διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω.
       Είναι λοιπόν προφανές, ότι το «ξεπάγωμα» των κλιμακίων κάθε άλλο παρά σε αυξήσεις μισθών οδηγεί.
        Οι μισθοί μας θα υποστούν μειώσεις και το 2018, παρά το ξεπάγωμα των κλιμακίων, εξαιτίας:
           - Τόσο  της αυξημένης παρακράτησης φόρου, που προκύπτει από την δραστική μείωσης του αφορολογήτου, που αποφάσισε η κυβέρνηση με την πρόσφατη ψήφιση των νέων προαπαιτούμενων.
           - Όσο και από την αύξηση των εισφορών υπέρ του μετοχικού Ταμείου από 4% σε 4,5% και μάλιστα αναδρομικά από την 1/1/2017.
        Κατά συνέπεια είναι επίκαιρη όσο ποτέ η διεκδίκηση της ΑΔΕΔΥ, όπως αυτή αποφασίστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, στις 3/2/2018, για:
      - Αυξήσεις στους μισθούς μας, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια. 
      - Υπολογισμό της διετίας 2016-2017, για τη μισθολογική εξέλιξη. 
      -  Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.
κλπ άλλα ζητήματα που θα μας οδηγήσουν σε νέα απεργιακή κινητοποίηση μέσα στον Μάρτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: