Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2018

Απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου για ανάρμοστη συμπεριφορά -Τι λέει το ΝΣΚ (γνωμοδότηση)

     Τις συνθήκες που οδήγησαν σε αργία και μετέπειτα σε απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου που παραπέμφθηκε σε πειθαρχικό συμβούλιο για παραπτώματα όπως: παράβαση καθήκοντος, ανάρμοστη διαγωγή κ.α. και κατόπιν ο ίδιος προσέφυγε στο Διοικητικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης για την ακύρωση της ως άνω απόφασης, κλήθηκε να διερευνήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Στη γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφέρεται ότι:
      «Η Διοίκηση δεσμεύεται από την 123/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ακυρώσεως κατά της 73102/9-10-2017 αποφάσεως Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καίτοι αυτή εξεδόθη επί τη βάσει εσφαλμένου πραγματικού. Επιπλέον, η Διοίκηση θα πρέπει να προβεί, εκ νέου, σε έκδοση σχετικής απόφασης, με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (εισαγωγή ερωτήματος στο υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, εντός της κατά νόμον προθεσμίας), εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που οδήγησαν στην απόσπαση του εν λόγω υπαλλήλου».
Δείτε το ιστορικό της υπόθεσης και τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: