Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Συνεδριάζει μεθαύριο το Δ.Σ του Σωματείου.

          Σας κάνουμε γνωστό ότι συνεδριάζει μεθαύριο ΔΕΥΤΕΡΑ 2/6/14 και ώρα 08:30 πμ, το Δ.Σ του Σωματείου μας,  με τα παρακάτω θέματα:
Ι. H Κατάσταση μετά την διαθεσιμότητα των Οδηγών.
ΙΙ. Η Επικείμενη Αξιολόγηση.
ΙΙΙ. Η Δυσλειτουργία του Νοσοκομείου.
IV. Γενική Συνέλευση Σωματείου.
V. Διάφορα Τρέχοντα Ζητήματα.

ΣτΕ: Νόμιμη η αργία για τους επίορκους Δημοσίους Υπαλλήλους.

         Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ), με την υπ' αριθμ. 1900/2014 απόφασή της, έκρινε ότι, είναι συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η ισχύουσα διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα, που προβλέπει ότι, οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα θα τίθενται αυτομάτως σε αργία (αυτοδίκαιη θέση σε αργία). 
         Ειδικότερα, το άρθρο 103 του παλαιού Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) αναμορφώθηκε με τον νόμο 4093/2012 και αυστηροποιήθηκε ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε «να επιτυγχάνεται η άμεση και έγκαιρη απομάκρυνση όσων διώκονται ή τιμωρούνται για σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα». 
         Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο υπάλληλος τίθεται αμέσως σε αργία μόλις ασκηθεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη ή παραπεμφθεί στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
         Η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι, το μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας επιβάλλεται σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, ενώ «η κατάσταση σε αργία δεν επιφέρει τη λύση της υπαλληλικής σχέσεως, ούτε την απώλεια της οργανικής θέσεως ή του κατεχόμενου από τον υπάλληλο βαθμού, ούτε αποτελεί πράξη απολύσεως από την Υπηρεσία». 
         Ακόμη, η αυτοδίκαιη θέση σε αργία «συνιστά προσωρινό διοικητικό μέτρο, το οποίο συνεπάγεται την για λόγους δημοσίου συμφέροντος διακοπή της ενεργού ασκήσεως των υπηρεσιακών καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εκκρεμότητας της πειθαρχικής ή ποινικής υποθέσεως», αλλά και η επιβολή του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας «δεν ισοδυναμεί από πλευράς εννόμων αποτελεσμάτων προς απόλυση ή υποβιβασμό». 
         Επίσης, στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι, οι υπάλληλοι που τίθενται σε αργία λαμβάνουν το 75% των αποδοχών τους και η όλη πειθαρχική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί (σύμφωνα με τον νόμο) το πολύ μέσα σε τέσσερις μήνες. 
          Η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και το άρθρο 20 του συνταγματικού χάρτη, που κατοχυρώνει το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως, αλλά ούτε και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. 
          Την Ολομέλεια του ΣτΕ την απασχόλησε περίπτωση εκπαιδευτικού, ο οποίος προσλήφθηκε στο Δημόσιο το 2000 και παράλληλα τη δωδεκαετία 2000-2012 δίδασκε και αλλού (Κέντρο Επιμόρφωσης) ως ωρομίσθιος καθηγητής με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ την τετραετία 2000-2004 δίδασκε και σε Σχολή. 
          Για τις παράλληλες απασχολήσεις του δεν είχε λάβει την άδεια όπως προβλέπει ο νόμος για την πολυθεσία. Ακόμη, υπέβαλε ψευδώς δηλώσεις ότι, δεν ενέπιπτε στις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου περί πολυθεσίας.
 
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

304 επίορκοι υπάλληλοι εκτός Δημοσίου το Α’ τετράμηνο του 2014.

          Η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση και η επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών συνιστούν σπουδαίες προτεραιότητες για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως αποδεικνύουν τα ακόλουθα στοιχεία, που αφορούν στις αποχωρήσεις υπαλλήλων από το Δημόσιο, για ποινικούς, πειθαρχικούς ή για λόγους υποβολής πλαστών δικαιολογητικών και παράνομων προσλήψεων.
          «Είναι πλέον σαφές ότι οι συμπεριφορές του παρελθόντος δεν γίνονται αποδεκτές. Με την επίτευξη των στόχων αυτών, αποκαθίσταται το κύρος και η αξιοπιστία των δημοσίων υπαλλήλων, που έχει πολλές φορές πληγεί από τις πράξεις και τις συμπεριφορές μιας μειοψηφίας επίορκων υπαλλήλων, ενώ ενισχύεται και η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δ.Μ.Η.Δ. η οποία και συνεχίζει: 
         «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, έχουν εξεταστεί πολλές εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις και έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι για τον εντοπισμό πλαστών δικαιολογητικών και παράνομων προσλήψεων. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής είναι μετρήσιμα και αποδεικνύουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στα θέματα εφαρμογής της νομιμότητας».
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις αρχές του 2013, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουν απομακρυνθεί για ποινικούς, πειθαρχικούς ή για λόγους υποβολής πλαστών δικαιολογητικών και παράνομων προσλήψεων, περισσότεροι από 500 υπάλληλοι. 
Πιο συγκεκριμένα: 
- Το 2013 αποχώρησαν για τους παραπάνω λόγους 220 δημόσιοι υπάλληλοι.
- Το Α’ τετράμηνο (Ιανουάριος - Απρίλιος) του 2014, έχουν αποχωρήσει για τους ίδιους λόγους 304 υπάλληλοι. Πρόκειται για αναγκαστικές αποχωρήσεις πειθαρχικής ή ποινικής προέλευσης και για ανακλήσεις διορισμών ή καταγγελίες συμβάσεων λόγω υποβολής πλαστών δικαιολογητικών.
Αναγκαστικές αποχωρήσεις 2013 - 2014

         Σημειώνεται, ότι τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια έχουν επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης σε υπαλλήλους, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το Δημόσιο, για άκρως σοβαρά παραπτώματα και αδικήματα. 
Ενδεικτικά αναφέρονται:
- ανθρωποκτονία εκ προθέσεως
- χρηματισμός
- υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος
- πλαστογραφία
- απόπειρα εκβίασης
- παθητική δωροδοκία
- σύναψη σχέσεων από εκπαιδευτικό με ανήλικο
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- ασελγείς πράξεις σε ανήλικο από εκπαιδευτικό
- προμήθεια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή υλικού παιδικής πορνογραφίας
- προμήθεια πώληση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών
- σεξουαλική παρενόχληση μαθητών από εκπαιδευτικό μέσω μηνυμάτων
- συνομιλίες απρεπούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από εκπαιδευτικό
- χρησιμοποίηση δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων
- παρεμβάσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα σε ΔΟΥ για εξυπηρέτηση ιδίου οφέλους ή τρίτων προσώπων
- παραποίηση στοιχείων και νόθευση εγγράφων
- αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων για μεγάλο χρονικό
   διάστημα. 
           Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε:
        «Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση την εξέταση των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων και τον εντοπισμό όσων διορίστηκαν στο Δημόσιο με δόλια μέσα. Κάθε τετράμηνο θα παρουσιάζουμε αναλυτική αναφορά στους πολίτες. 
         Μόνο μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2014, περισσότεροι από 300 δημόσιοι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν, μετά την ολοκλήρωση του πειθαρχικού ελέγχου. Δημιουργούμε στέρεες δομές και συστηματικές διαδικασίες ελέγχου, προκειμένου να μην επαναληφθούν οι απαράδεκτες συμπεριφορές του παρελθόντος. 
         Η εποχή της ατιμωρησίας στο Δημόσιο έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Εδραιώνουμε πλέον ένα περιβάλλον λογοδοσίας και απόδοσης ευθυνών, που αποτελεί απαίτηση όχι μόνο της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά του συνόλου της κοινωνίας».

Στη "χρυσή" δεκάδα των Nοσοκομείων ο Άγιος Ανδρέας.

          Τα δέκα καλύτερα νοσοκομεία του ΕΣΥ παρουσίασε το υπουργείο Υγείας. Οι οικονομικοί και λειτουργικοί δείκτες όπως αυτοί καταγράφονται στο ESYnet αναφορικά με τις δαπάνες κάθε νοσοκομείου σε φάρμακα, υγειονομικό, ορθοπεδικό υλικό και αντιδραστήρια, υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης κ.α, καθώς και με την κίνηση ασθενών για νοσηλεία, χειρουργεία, τακτικά εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα, αποτέλεσαν τα εργαλεία της αξιολόγησης των ειδικών συμβούλων του υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κκ. Νίκου Τσώλη και Βασίλη Αγγουρά, για την κατάρτιση της σχετικής λίστας.
         Στα νοσοκομεία μεγάλης δυναμικότητας άνω των 600 κλινών με την πιο υψηλή αποδοτικότητα -οικονομικά και λειτουργικά- περιλαμβάνονται το «Παπαγεωργίου» (Θεσσαλονίκη), το Γενικό Κρατικό Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», το «Σωτηρία», ο «Ευαγγελισμός». Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα «Σισμανόγλειο», «Βενιζέλειο –Πανάνειο» Ηρακλείου, «Αλεξάνδρα», «Ιπποκράτειο», Παναρκαδικό Τρίπολης και «Ερυθρός Σταυρός».
       Αξιοσημείωτες επιδόσεις είχαν επίσης πολλά νοσοκομεία της περιφέρειας μικρής δυναμικότητας από 250 έως 400 κρεβάτια, με το τοπ 10 να περιλαμβάνει τα νοσοκομεία «Αχιλοπούλειο» Βόλου, «Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης, «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καρδίτσας, Κατερίνης, «Βοστάνειο» Μυτιλήνης, «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας, «Άγιος Ανδρέας» Πατρών και Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
         Τέλος, σε ακόμη πιο μικρά νοσοκομεία μέχρι 250 κλίνες την πιο υψηλή αποδοτικότητα είχαν τα Γενικά Νοσοκομεία Βέροιας, Διδυμότειχου, Δράμας, Κέρκυρας, Κορίνθου.
      Στον αντίποδα, βρίσκονται εννέα δημόσια νοσοκομεία που… διακρίθηκαν για τις χαμηλές επιδόσεις τους και με οικονομικά κριτήρια και με λειτουργικά. Τη λίστα με τα νοσοκομεία που βρίσκονται στο κόκκινο αποτελούν τα νοσοκομεία Αιγίου, ΚΑΤ, Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, Θηβών, «Μαμάτσειο» Κοζάνης, «Κουτλιμπάνειο» Κοζάνης, Λειβαδιάς, «Ανδρέα Παπανδρέου» Ρόδου και Χαλκίδας.
        Σχολιάζοντας πάντως τα αποτελέσματα ο υπουργός Υγείας συνεχάρη όλους τους διοικητές των νοσοκομείων. «Όλα τα νοσοκομεία έχουν πάει εντός στόχων, είναι πολύ ευχάριστο αυτό.  Κάποια νοσοκομεία όμως -όχι και με ευθύνη πάντα της διοικήσεώς τους αλλά και για αντικειμενικούς λόγους- κουβαλούν δυσλειτουργίες από το παρελθόν, άρα δεν ξεκίνησαν όλα από την ίδια αφετηρία» παρατήρησε ο κ. Γεωργιάδης.
Πώς διαμορφώνεται η κίνηση στα δημόσια νοσοκομεία
       Ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσίασαν τα στελέχη του υπουργού Υγείας για την λειτουργία των νοσοκομείων, συγκρίνοντας το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Σύμφωνα με αυτά, καταγράφεται μικρή μείωση νοσηλευθέντων ασθενών κατά 1,46%. Το πρώτο τρίμηνο του 2013 είχαν νοσηλευτεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας 289.527 ασθενείς, ενώ εφέτος 285.291 ασθενείς.
       Μείωση καταγράφεται και στην προσέλευση ασθενών στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΠ) κατά 7,68%. Το 2013 από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο είχαν απευθυνθεί στα Επείγοντα του ΕΣΥ 144.149 πολίτες, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του τρέχοντος έτους στα Επείγοντα πήγαν 133.082 άτομα, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στα νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Μακεδονίας καθώς και στην 1η ΥΠΕ Αττικής.
      Πολύ μικρή αύξηση αποτυπώνεται στον αριθμό των πολιτών που επισκέφθηκαν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ). Το 1ο τρίμηνο του 2013 επισκέφθηκαν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του ΕΣΥ 191.153 πολίτες, ενώ το εφετινό αντίστοιχο διάστημα  ο αριθμός των επισκεπτών στα ΤΕΙ ήταν 192.186.
        Τέλος, θετικό πρόσημο καταγράφεται στην ολοήμερη (πρώην απογευματινή) λειτουργία, όπου αυξήθηκε η προσέλευση ασθενών κατά 27,24%/. Πέρυσι κατά τους μήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο 10.706 πολίτες είχαν επιλέξει τα απογευματινά και με αδρή πληρωμή ιατρεία του ΕΣΥ, ενώ εφέτος ο αριθμός τους ανήλθε στους 13.622, με την αύξηση να καταγράφεται δυναμικά σε όλα τα νοσοκομεία.

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

Νέα Συνεδρίαση του Δ.Σ του Σωματείου.

       Την ΔΕΥΤΕΡΑ 2/6/14 και ώρα 08:30 πμ, Συνεδριάζει το Δ.Σ του Σωματείου μας, με τα παρακάτω θέματα:
  Ι.  H Κατάσταση μετά την διαθεσιμότητα των Οδηγών.
 ΙΙ. Η Επικείμενη Αξιολόγηση.
ΙΙΙ. Η Δυσλειτουργία του Νοσοκομείου.
IV. Γενική Συνέλευση Σωματείου.
  V. Διάφορα Τρέχοντα Ζητήματα.

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ της ΠΟΕΔΗΝ.

         Σας κάνουμε γνωστό οτι κυκλοφόρησε ήδη το νέο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ της ΠΟΕΔΗΝ, το τεύχος 61, που αφορά τους μήνες  ΜΑΡΤΗ και  ΑΠΡΙΛΗ του 2014.
        Αυτό το νέο τεύχος, που τις επόμενες ημέρες θα διανεμηθεί σ΄ όλους τους χώρους δουλειάς του Νοσοκομείου μας,  μπορείτε να το διαβάσετε στο Ιστότοπο " ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΕΔΗΝ" που βρίσκεται στα δεξιά της σελίδας μας,  κάνοντας κλίκ πάνω στη σχετική φωτογραφία της πρώτης σελίδας, αλλά και παρακάτω κάνοντας κλίκ στον σχετικό σύνδεσμο: http://www.poedhn.gr/ygeionomiko-vima/item/download/1090_193b65b1adf98c71511345277d879b3e
 

Ενημερωτικό σχετικά με τη συνεδρίαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές του εφάπαξ.

          Στις 9/5/2014 συνεδρίασε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου συζητήθηκε ένα μεγάλο πακέτο προσφυγών ενάντια στις απαράδεκτες περικοπές του εφάπαξ.
         Μέσα από όλη τη συζήτηση που αναπτύχθηκε σ' αυτήν τη συνεδρίαση, ανάμεσα στους δικηγόρους των θιγομένων από την περικοπή του εφάπαξ και του προέδρου της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και του εκπροσώπου της διοίκησης του ταμείου Πρόνοιας, του ταμείου δηλαδή που προέβη στις αλλεπάλληλες περικοπές έως και κατά 42% του εφάπαξ, αποκαλύφθηκε η αντισυνταγματικότητα αυτών των περικοπών.
          Την αντισυνταγματικότητα, τουλάχιστον όσον αφορά στην αναδρομικότητα των περικοπών, παραδέχθηκε και ο ίδιος ο εκπρόσωπος του ταμείου Πρόνοιας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο εκπρόσωπος του Ταμείου, υποστήριξε, μεταξύ των άλλων, ότι η περικοπή και η καθυστέρηση απόδοσης του εφάπαξ οφείλεται στο ότι έχουν βγει στη σύνταξη περίπου 35.000 δημόσιοι υπάλληλοι και το Ταμείο αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, ισχυριζόμενος ότι η περικοπή του εφάπαξ είναι συνταγματικά ανεκτή.
         Η έκδοση της απόφασης αυτής της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται το επόμενο διάστημα.
                      Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ρυθμίσεις σχετικές με το ανώτατο όριο χορήγησης υπερωριακής απασχόλησης

         Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 176 του ν.4261/2014 (ΦΕΚ107/Α΄) ,με τις οποίες τροποποιούνται οι όμοιες της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011, που αφορούν τα όρια της υπερωριακής απασχόλησης του Προσωπικού.
        Διαβάστε την σχετική απόφαση, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Reuters: Οι συντάξεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 30% μεταξύ 2009 - 2013

         Θετικές αναφορές για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα περιλαμβάνει δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, το οποίο εστιάζει στις επιπτώσεις της κρίσης στους συνταξιούχους των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου και στις οικογένειες τους.
          Οι συντάκτες του δημοσιεύματος αναφέρουν πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει λάβει δραστικά μέτρα μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού της συστήματος, καθώς αναγκάστηκε να μειώσει τις συντάξεις κατά 30% μεταξύ 2009 και 2013, στα πλαίσια των όρων της διεθνούς διάσωσής της .
         Το δημοσίευμα αναφέρει πως είναι δύσκολο τα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης να αλλάξουν εν μία νυκτί και επισημαίνει ότι πολλές κυβερνήσεις προχώρησαν σε μικροαλλαγές των ζημιογόνων τους συνταξιοδοτικών συστημάτων αυξάνοντας τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ώστε να αντικατοπτρίζουν την αύξηση του προσδόκιμου ζωής . Στην Ισπανία , για παράδειγμα , οι άνθρωποι θα συνταξιοδοτηθούν στα 67 το 2027 σε σύγκριση με μόλις πάνω από 65 φέτος .
        Το δημοσίευμα επικαλείται απόψεις ειδικών σύμφωνα με τους οποίους η υψηλή ανεργία καθιστά μη βιώσιμα τα ασφαλιστικά συστήματα πολλών χωρών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο παράδειγμα της Ισπανίας όπου σήμερα η ανεργία είναι στο 25,9% και περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι  ή περίπου το 30% του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με μειωμένο ωράριο και συμβάλουν ελάχιστα στο δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα .
         Σύμφωνα με το Reuters το 2050 θα υπάρχουν στην Ισπανία 1,1 εργαζόμενοι ανά συνταξιούχο, όταν σήμερα η αναλογία αυτή διαμορφώνεται στο 1.8 .
Aναδημοσίευση από ΤΑΝΕΑ.

Στη "χρυσή" δεκάδα των νοσοκομείων ο Άγιος Ανδρέας.

          Τα δέκα καλύτερα νοσοκομεία του ΕΣΥ παρουσίασε το υπουργείο Υγείας. Οι οικονομικοί και λειτουργικοί δείκτες όπως αυτοί καταγράφονται στο ESYnet αναφορικά με τις δαπάνες κάθε νοσοκομείου σε φάρμακα, υγειονομικό, ορθοπεδικό υλικό και αντιδραστήρια, υπηρεσίες καθαριότητας, σίτισης κ.α, καθώς και με την κίνηση ασθενών για νοσηλεία, χειρουργεία, τακτικά εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα, αποτέλεσαν τα εργαλεία της αξιολόγησης των ειδικών συμβούλων του υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κκ. Νίκου Τσώλη και Βασίλη Αγγουρά, για την κατάρτιση της σχετικής λίστας.
         Στα νοσοκομεία μεγάλης δυναμικότητας άνω των 600 κλινών με την πιο υψηλή αποδοτικότητα -οικονομικά και λειτουργικά- περιλαμβάνονται το «Παπαγεωργίου» (Θεσσαλονίκη), το Γενικό Κρατικό Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», το «Σωτηρία», ο «Ευαγγελισμός». Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα «Σισμανόγλειο», «Βενιζέλειο –Πανάνειο» Ηρακλείου, «Αλεξάνδρα», «Ιπποκράτειο», Παναρκαδικό Τρίπολης και «Ερυθρός Σταυρός».
      Αξιοσημείωτες επιδόσεις είχαν επίσης πολλά νοσοκομεία της περιφέρειας μικρής δυναμικότητας από 250 έως 400 κρεβάτια, με το τοπ 10 να περιλαμβάνει τα νοσοκομεία «Αχιλοπούλειο» Βόλου, «Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης, «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καρδίτσας, Κατερίνης, «Βοστάνειο» Μυτιλήνης, «Κωνσταντοπούλειο» Νέας Ιωνίας, «Άγιος Ανδρέας» Πατρών και Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
       Τέλος, σε ακόμη πιο μικρά νοσοκομεία μέχρι 250 κλίνες την πιο υψηλή αποδοτικότητα είχαν τα Γενικά Νοσοκομεία Βέροιας, Διδυμότειχου, Δράμας, Κέρκυρας, Κορίνθου.
     Στον αντίποδα, βρίσκονται εννέα δημόσια νοσοκομεία που… διακρίθηκαν για τις χαμηλές επιδόσεις τους και με οικονομικά κριτήρια και με λειτουργικά. Τη λίστα με τα νοσοκομεία που βρίσκονται στο κόκκινο αποτελούν τα νοσοκομεία Αιγίου, ΚΑΤ, Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, Θηβών, «Μαμάτσειο» Κοζάνης, «Κουτλιμπάνειο» Κοζάνης, Λειβαδιάς, «Ανδρέα Παπανδρέου» Ρόδου και Χαλκίδας.
       Σχολιάζοντας πάντως τα αποτελέσματα ο υπουργός Υγείας συνεχάρη όλους τους διοικητές των νοσοκομείων. «Όλα τα νοσοκομεία έχουν πάει εντός στόχων, είναι πολύ ευχάριστο αυτό.  Κάποια νοσοκομεία όμως -όχι και με ευθύνη πάντα της διοικήσεώς τους αλλά και για αντικειμενικούς λόγους- κουβαλούν δυσλειτουργίες από το παρελθόν, άρα δεν ξεκίνησαν όλα από την ίδια αφετηρία» παρατήρησε ο κ. Γεωργιάδης.
Πώς διαμορφώνεται η κίνηση στα δημόσια νοσοκομεία
        Ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσίασαν τα στελέχη του υπουργού Υγείας για την λειτουργία των νοσοκομείων, συγκρίνοντας το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Σύμφωνα με αυτά, καταγράφεται μικρή μείωση νοσηλευθέντων ασθενών κατά 1,46%. Το πρώτο τρίμηνο του 2013 είχαν νοσηλευτεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας 289.527 ασθενείς, ενώ εφέτος 285.291 ασθενείς.
        Μείωση καταγράφεται και στην προσέλευση ασθενών στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΠ) κατά 7,68%. Το 2013 από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο είχαν απευθυνθεί στα Επείγοντα του ΕΣΥ 144.149 πολίτες, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του τρέχοντος έτους στα Επείγοντα πήγαν 133.082 άτομα, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στα νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Μακεδονίας καθώς και στην 1η ΥΠΕ Αττικής.
      Πολύ μικρή αύξηση αποτυπώνεται στον αριθμό των πολιτών που επισκέφθηκαν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ). Το 1ο τρίμηνο του 2013 επισκέφθηκαν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του ΕΣΥ 191.153 πολίτες, ενώ το εφετινό αντίστοιχο διάστημα  ο αριθμός των επισκεπτών στα ΤΕΙ ήταν 192.186.
        Τέλος, θετικό πρόσημο καταγράφεται στην ολοήμερη (πρώην απογευματινή) λειτουργία, όπου αυξήθηκε η προσέλευση ασθενών κατά 27,24%/. Πέρυσι κατά τους μήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο 10.706 πολίτες είχαν επιλέξει τα απογευματινά και με αδρή πληρωμή ιατρεία του ΕΣΥ, ενώ εφέτος ο αριθμός τους ανήλθε στους 13.622, με την αύξηση να καταγράφεται δυναμικά σε όλα τα νοσοκομεία.

Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Η ΑΔΕΔΥ για το Νομοσχέδιο επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο.

           Οι διατάξεις του νομοσχεδίου για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, που δόθηκε για διαβούλευση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στοχεύουν στην πλήρη άλωση των θέσεων προϊσταμένων στο Δημόσιο από την Κυβέρνηση και στην εγκαθίδρυση μιας διοικητικής πυραμίδας, κομματικά ελεγχόμενης και υποταγμένης στις πολιτικές του Μνημονίου. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, καταργείται κάθε αντικειμενικό και μετρήσιμο κριτήριο για την επιλογή των προϊσταμένων. Καθιερώνεται αντίθετα, μια διαβλητή διαδικασία εξετάσεων και κυρίως μια διάτρητη διαδικασία συνεντεύξεων, το αποτέλεσμα μάλιστα της οποίας θα λαμβάνεται υπόψιν κατά 70% και 60% για την επιλογή αντίστοιχα των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών.
          Η απουσία αντικειμενικών κριτηρίων, οι διαβλητές εξετάσεις, η παρωδία των συνεντεύξεων, η εισαγωγή ιδιωτών αξιολογητών, αλλά και οι μεταβλητές διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα για τον αυθαίρετο διορισμό προϊσταμένων και τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, διαμορφώνουν ένα σύστημα κομματικοποίησης και επιλογής των ημετέρων, που μας γυρίζει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
          Η μνημονιακή συγκυβέρνηση, μετά την κατάργηση υπηρεσιών, τις απολύσεις προσωπικού, τις διαθεσιμότητες με πρόσχημα την καταστροφική και ισοπεδωτική αξιολόγηση των υπαλλήλων, θα οδηγήσει σε παραπέρα διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αλλά και η ελληνική κοινωνία, με τους αγώνες μας, έχουμε τη δυνατότητα να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

AΠΟΦΑΣΗ της 3ης/27.5.2014 Συνεδρίασης Δ.Σ Νοσοκομείου.

          Στην 3η/2014 Συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, που έγινε την Τρίτη 27/5/2014 και από την οποία απουσίαζαν οι ΣΙΑΜΟΥ και ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, είχαμε:
-       Την έγκριση 28 θεμάτων που αφορούσαν διαγωνισμούς, διαγωνισμούς που είχαν καθυστερήσει λόγω της πολύμηνης ανυπαρξίας του Δ.Σ στο Νοσοκομείο. 

-         Την έγκριση 6 θεμάτων που αφορούσαν το ΝΝΘώρακος, θέματα που είχαν να κάνουν με την έγκριση δαπανών, την απογραφή του 2013, διαγωνισμούς και επικύρωση αποφάσεων της εκεί υποδιοικήτριας.

-         Την έγκριση του διαγωνισμού, ανάθεση σε ιδιώτες της σίτισης του ΝΝΘώρακος, μια ανάθεση συνέχεια  προηγούμενων, δεδομένου ότι το σχετικό αυτό τμήμα της εστίασης στο ΝΝΘώρακος έχει ιδιωτικοποιηθεί προ πολλού.

-         Την έγκριση 6 θεμάτων που αφορούσαν την εξόφληση τιμολογίων και την έγκριση της παγίας του Νοσοκομείου.

-         Την έγκριση σχετικού διαγωνισμού – σύμβασης με την ΗΔΙΚΑ για υπηρεσίας προς το Νοσοκομείο, όπου συμπεριλαμβάνεται και η μισθοδοσία μας, όπου ο Πρόεδρος του Σωματείου μας ζήτησε να συμπεριληφθεί ο όρος της έκδοσης και αποστολής και πάλι σε όλους μας των γνωστών χαρτιών Μισθοδοσίας.

         Σ΄ αυτήν την Συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Σωματείου μας Πετρόπουλος Κώστας, που συμμετάσχει στο Δ.Σ του Νοσοκομείου ως εκπρόσωπος των Εργαζομένων, έθεσε εκτός ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω ζητήματα:

-         Τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που έχουμε στα Εργαστήρια και την ανάγκη μεταφοράς ΑΜΕΣΑ όλων των Εργαστηρίων στο διώροφο κτίριο.

-         Την αντιμετώπιση των μεγάλων ελλείψεων σε Νοσηλευτικό Προσωπικό, στη Τεχνική Υπηρεσία αλλά και της έλλειψης Ιατρών στη Χειρουργική Κλινική, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

-         Τα προβλήματα των οδηγών όπου πάρθηκε ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για κάλυψη όλων των αναγκών μας άμεσα από το ΕΚΑΒ, επαναφέροντας την  Ασφάλεια και τους Οδηγούς των Κ.Υ στη θέση τους.

-         Το πρόβλημα που προέκυψε με το Χειρουργείο και συγκεκριμένα την προσπάθεια, έκ μέρους συγκεκριμένων Ιατρών, έκθεσης των Συναδέλφων μας στην ακτινοβολία, όπου ο Πρόεδρος του Σωματείου μας γνωστοποίησε την ανυποχώρητη και αδιαπραγμάτευτη στάση του, διαμηνύοντας τους  πώς εάν και εφ΄ όσον και όποτε το επιχειρήσουν οι Εργαζόμενοι θα απέχουν από τα χειρουργεία αυτών που θα το τολμήσουν να το επιβάλλουν.

-         To θέμα της Σχολής, το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει γίνει για την εκεί Δντρια, αλλά και γενικότερα η λειτουργία της Σχολής.

-        Το πρόβλημα με την ανάθεση της Δνσης της Παθολογικής στον Κον Γκινόπουλο, μια απόφαση μη σύννομη και που πάρθηκε αναρμοδίως από τον Υποδιοικητή. Ένα ζήτημα που δεν ήθελε να το συζητήσουμε ο Δντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο οποίος για την προκλητικότατη στάση του δέχθηκε σκληρή επίθεση από τον Πρόεδρο  του Σωματείου μας.

Παρέμβαση για μια ακόμη παράνομη ανάθεση.

         Ακόμη ένα Σοβαρό Ατόπημα από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, ένα σοβαρό και μάλιστα υποβολιμαίο ατόπημα που αυτήν την φορά φέρει την υπογραφή του Υποδιοικητή, ο οποίος χωρίς κανένα λόγο και αιτία και μάλιστα αναρμοδίως υπέγραψε την αντικατάσταση της Διευθύντριας της Παθολογικής Κλινικής
                                                    μια   αντικατάσταση
που δεν είναι καθόλου τυχαία, καθόλου ξεκομμένη από το κλίμα των ημερών, που δεν έλαβε υπ΄ όψιν της την λειτουργία της κλινικής και τους υπόλοιπους Διευθυντές αυτής, που έγινε καθ΄ υπόδειξη και με την ανοχή του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ο οποίος αξίζει να το επισημάνουμε ότι και εδώ λειτούργησε ως κομματικός παράγοντας, ανακατώστρας και όχι όπως πρέπει και αρμόζει στον τίτλο που δυστυχώς ελέω κομματικών παρεμβάσεων κατέχει.
        Καταγγέλλουμε αυτήν την καθ΄ υπόδειξη προαναφερόμενη ενέργεια, που το ξανατονίζουμε δεν γίνεται για την καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου, αλλά σε μια εύρυθμη λειτουργία όπου δυστυχώς αρχίζουν να δημιουργούνται τεράστια και μάλιστα επικίνδυνα προβλήματα.
      Καταγγέλλουμε τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, όχι τόσο για την προαναφερόμενη ανοχή και όχι μόνον, όσο για την απαράδεκτη και προκλητική θέση και άποψη που κατέθεσε χθες στο Δ.Σ του Νοσοκομείου, όπου όχι μόνον δεν ήθελε την συζήτηση του σχετικού θέματος, απεναντίας ήθελε και θέλει να στήνονται στο Νοσοκομείο απέραντες δικαστικές διαμάχες, να παίρνονται δηλ ελαφρά τη καρδία διάφορες τέτοιες αποφάσεις και όποιος θίγεται να προσφεύγει για το σίγουρο πολλές φορές δίκιο του στα πολυδάπανα Δικαστήρια......
     Καλούμε την Διοίκηση, το Δ.Σ του Νοσοκομείου και κατ΄ επέκταση τον Διοικητή του Νοσοκομείου, που έχουν και την σχετική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να δώσουν τέλος σ΄ αυτές τις προαναφερόμενες απαράδεκτες, προκλητικές και παράτυπες αποφάσεις......
        Καλούμε τον εκτελούντα χρέη Νομικού Συμβούλου στο Νοσοκομείο, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες που εσκεμμένα αγνοήθηκαν να σταθούν στο ύψος των υποχρεώσεών τους και να μην ενδώσουν η να μην συνηγορήσουν στην προαναφερόμενη πραξικοπηματική ενέργεια που δεν είναι και η μόνη, αλλά υπέρ της νομιμότητας που δυστυχώς ποδοπατιέται.

Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Ανώτατο όριο στις υπερωρίες σε φορείς του δημοσίου.

         Ανώτατο όριο στις υπερωρίες των υπαλλήλων των φορέων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ και των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.
         Σύμφωνα με την απόφαση, οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των φορέων αυτών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 120 ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και τις 120 ώρες για το δεύτερο. Όπως διευκρινίζεται, το ανώτατο όριο ανά εξάμηνο μπορεί να διευρυνθεί ως τις 150 ώρες μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου και με παράλληλη ισόποση μείωση του αριθμού των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.
        Οι ίδιες διατάξεις προβλέπουν επίσης ότι, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου όλες τις ημέρες του μήνα ή σε 12ωρη και σε 24ωρη βάση, ο αριθμός των καθ΄υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ωρών νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 96 ώρες κατά το πρώτο εξάμηνο και 96 ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο. Αυτές μπορούν να αυξηθούν μέχρι τις 120 ώρες με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.
        Σύμφωνα με την απόφαση δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, από τις 5 Μαΐου 2014 είναι δυνατή η καταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και στους προϊσταμένους Διεύθυνσης.
 
Aναδημοσίευση από εφημερίδα ΕΘΝΟΣ.

Kοινωνικοί Λειτουργοί - Απολογισμός εκδήλωσης

         Πραγματοποιήθηκε στις  08-05-2014 στην Πάτρα η απολογιστική εκδήλωση της εθελοντικής ομάδας «Κοινωνικοί Λειτουργοί ΕΝ ταξη»  σε συνεργασία με τις αντιδημαρχίες: Υποστήριξης Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων & Ένταξης Μεταναστών Δ. Πατρέων & Παιδείας Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης του Δ. Πατρέων και το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη του Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας.

........Διαβάστε σχετικά κάνοντας κλικ στον παρακάτω σχετικό σύνδεσμο:
https://workspaces.acrobat.com/?d=oecTQOeO7NT0S9gq5*CvDg


«Σαρωτικές» αλλαγές στο Δημόσιο προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο.

         Με διπλάσιες αποχωρήσεις (απολύσεις και συνταξιοδοτήσεις) απ' ότι προσλήψεις, «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις (ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι, εποχικοί, νέο μισθολόγιο και αρνητικές βαθμολογίες) και την επικείμενη άρση της μονιμότητας για νεοπροσληφθέντες, η τετραετία 2014 - 2017 αναμένεται να δώσει ένα «εφιαλτικό» τοπίο στις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους εργαζόμενους της.
Τι προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο
        Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, οι αποχωρήσεις το 2014, το 2015 και το 2016 θα είναι περίπου 20.000 τον χρόνο, με τις προσλήψεις να μην ξεπερνούν τις 8.000, συνολικά, το 2015 και το 2016, και μόνο φέτος να φθάνουν στις 14.000.
        Ως συνάγεται, η αναλογία 1/1 (μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση) δεν θα ισχύσει, με τα στοιχεία να «δείχνουν» ότι, η αναλογία αυτή μετατρέπεται σε μία πρόσληψη ανά δύο αποχωρήσεις.
        Αναλυτικά, οι προσλήψεις την επταετία 2012 - 2018 θα φτάσουν τις 61.309, ενώ οι αποχωρήσεις, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, τις 138.390, δηλαδή υπάρχει ένα αρνητικό ισοζύγιο της τάξης των 77.081 υπαλλήλων.
        Την τετραετία 2014 - 2018, οι προσλήψεις στο Δημόσιο θα είναι 58.754 και οι αποχωρήσεις 94.385, με αρνητικό ισοζύγιο 35.631 λιγότερων δημοσίων υπαλλήλων.
        Η πιο «ισορροπημένη» χρονιά αναμένεται να είναι η φετινή, καθώς εκτιμάται ότι, θα φύγουν από το Δημόσιο, είτε με τη μορφή απολύσεων, είτε συνταξιοδοτήσεων 21.846 υπάλληλοι - 17.486 από την Κεντρική Διοίκηση και 2.366 από τους Δήμους και Νομικά Πρόσωπα.
         Αντί αυτών, αναμένεται να προσληφθούν 14.047 άτομα, όπως έχει ήδη εξαγγελθεί, μέχρι το τέλος του χρόνου. Το 2015, όμως, οι αποχωρήσεις θα είναι 20.474 και οι προσλήψεις μόλις 4.133, ενώ για το 2016, οι αποχωρήσεις θα είναι 19.022 και οι προσλήψεις 3.885.
         «Ισορροπία» μεταξύ των αποχωρήσεων και των προσλήψεων αναμένεται κατά τα έτη 2017 και 2018, όταν 14.570 δημόσιοι υπάλληλοι θα αποχωρήσουν και 15.818 θα προσληφθούν το 2017, με τους αντίστοιχους αριθμούς το 2018, να είναι 13.113 και 14.570.
ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Βόμβα Στουρνάρα: Να πληρώνονται οι Δημόσιοι Υπάλληλοι αναλογικά με το πόσο δουλεύουν

         Με έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο Γιάννης Στουρνάρας σημειώνει ότι εφόσον εφαρμοστεί προσεκτικά και σχεδιασμένα ένα σύστημα αμοιβών βάσει της απόδοσης των δημοσίων λειτουργών θα μπορέσει να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων.
         «Η εφαρμογή ενός προσεκτικά σχεδιασμένου, δυναμικού και ευέλικτου, προσαρμοσμένου στην ελληνική δημοσιονομική πραγματικότητα, αλλά και βασισμένου στα βέλτιστα παραδείγματα που τηρούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα διεθνώς, συστήματος αμοιβών βάσει απόδοσης των δημοσίων λειτουργών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων», είναι η άποψη που διατυπώνει ο υπουργός Οικονομικών.
Η αξιολόγηση τα μπόνους και το πάγωμα μισθών
        Η σύνδεση όχι μόνο της ανέλιξης στην ιεραρχία, αλλά και της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του Δημοσίου με την αξιολόγηση δημιουργεί νέα δεδομένα.
        Από την 1η Ιανουαρίου του 2015 που η αξιολόγηση παίρνει σάρκα και οστά σε μόνιμη βάση και παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή και το νέο πλαίσιο που θα συνδέει το μισθό με την αξιολόγηση.
Με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης ένα ποσοστό έως 25% θα έχει βαθμολογία 9 έως 10 και θα θεωρούνται οι άριστοι υπάλληλοι, ένα ποσοστό έως 60% θα έχουν βαθμολογία 7 έως 8 και θα θεωρούνται ως καλοί υπάλληλοι, ενώ υποχρεωτικά ένα ποσοστό 15% θα πρέπει να λαμβάνει βαθμολογία από 1 έως 6 και θα θεωρείται ως προσωπικό χαμηλών δυνατοτήτων.
Συνδικάτα: Η αξιολόγηση θα φέρει λουκέτο σε ολόκληρες υπηρεσίες
        Οι υπάλληλοι αυτοί σύμφωνα με τα συνδικάτα κινδυνεύουν είτε με απόλυση από το δημόσιο και αντικατάστασή τους από άλλους΄, είτε με πάγωμα μισθού στην καλύτερη περίπτωση. Το μόνο για το οποίο υπάρχει ξεκάθαρη διαβεβαίωση είναι ότι ο κακός βαθμός στην αξιολόγηση δεν θα σημαίνει μισθολογικές μειώσεις.
        Τα συνδικάτα πάντως συνδυάζουν την κινητικότητα και τις απολύσεις με την αξιολόγηση την οποία χαρακτηρίζουν μηχανή αναζήτησης υπαλλήλων προς απόλυση και αντικατάσταση.

ΣτΕ: Σε αργία οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα

         Σε αργία θα τίθενται αστραπιαία οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα, κρίνει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας που απέρριψε με πιλοτική δίκη αίτηση εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχε τεθεί σε αργία λόγω πολυθεσίας.
        Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τη  νέα διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπει ότι οι Δημόσιοι υπάλληλοι που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα θα τίθενται αστραπιαία σε αργία, θεραπεύοντας ουσιαστικά τη χρόνια παθογένεια του πειθαρχικού συστήματος των δημοσίων υπαλλήλων.
         Ο υπάλληλος πλέον θα  τίθεται αμέσως σε αργία μόλις ασκηθεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη ή παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.
«Δεν αποτελεί πράξη απόλυσης»
        Το δικαστήριο έκρινε πως το μέτρο της επιβάλλεται «για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν αποτελεί πράξη απολύσεως από την υπηρεσία».
        Απλά, «συνιστά προσωρινό διοικητικό μέτρο, το οποίο συνεπάγεται την για λόγους δημοσίου συμφέροντος διακοπή της ενεργού ασκήσεως των υπηρεσιακών καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εκκρεμότητας της πειθαρχικής ή ποινικής υποθέσεως».
         Σημειώνουν δε πως οι υπάλληλοι αυτοί λαμβάνουν το 75% των αποδοχών τους και η όλη πειθαρχική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί (σύμφωνα με το νόμο) το πολύ  μέσα σε τέσσερεις μήνες.

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ του Νοσοκομείου.

        Σας κάνουμε γνωστό ότι σήμερα στις 1 το μεσημέρι, Συνεδριάζει  το Δ.Σ του Νοσοκομείου, με 37 συνολικά θέματα στην σχετική ημερήσια διάταξη.
       Αυτά τα προς συζήτηση θέματα, μπορείτε να τα διαβάσετε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://workspaces.acrobat.com/?d=f1xuZsMiKOQw95P5VMkehQ

Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

ΕΞΩΔΙΚΟ από την ΑΔΕΔΥ ενάντια στις ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

                        ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήλων και Ψύλλα αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ ΤΟ
1) Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών
2) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
    Διακυβέρνησης,
3) Υπουργείο Οικονομικών,
4) Υπουργείο Εξωτερικών,
5) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
6) Υπουργείο Εσωτερικών,
7) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
8) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
9) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
10) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
11) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
12) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
13) Υπουργείο Υγείας,
14) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
15) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
16) Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
17) Υπουργείο Τουρισμού,
18) Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
19) Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης,
20) Συνήγορο του Πολίτη,
21) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
22) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
23) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,
24) Επιτροπή Ανταγωνισμού,
25) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
26) Ελληνική Στατιστική Αρχή,
27) Συνήγορος του Καταναλωτή,
28) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
29) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
30) Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης,
31) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
32) Τράπεζα της Ελλάδας, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται
****
Κύριοι Υπουργοί,
         Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του ν.4250/2014 παράνομες και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις που επιχειρεί να εφαρμόσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα στην παντελώς έωλη νομικά κατανομή ποσοστών ανά οργανική μονάδα αλλά και στις συνδεόμενες με τη συνολική διαδικασία απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων, αποφάσισε στις 11-4-2014 (ΑΠ 155): «Να καλέσει τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου, λόγω της θέσεως τους στη διοικητική ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία. Κανείς δεν πρέπει να συνεργήσει με την υπογραφή και τη συμμετοχή του σε απολύσεις συναδέλφων. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή του σε μια προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία».
          Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει, ότι μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται αποχή διαρκείας όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992)
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992)
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992)
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
                               ΔΙΑ   ΤΑΥΤΑ
Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε αποχή διαρκείας από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
         Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.
Αθήνα, 13/5/2014
                ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Υπογράφουμε Μέσω διαδικτύου ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ στις ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ.

Προτεινόμενη έναρξη διεθνούς εκστρατείας
συλλογής υπογραφών μέσω διαδικτύου
για την κατάργηση των άρθρων 20-32 του Ν. 4250/14
Τίτλος: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Φορέας υλοποίησης: ΠΟΕΔΗΝ.
Διαδικτυακός τόπος δημοσίευσης:
Συνοδευτική εικόνα:
Γλώσσα: Ελληνική &Αγγλική

Απευθύνεται: Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, κοινοποίηση Υπουργό Υγείας κ Άδωνη Σπυρίδωνα Γεωγιάδη 

Συνοδευτικό κείμενο αιτιολόγησης: Με τα άρθρα 20-32 στο Ν. 4250/14       θεσπίζεται το σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Το παράδοξο είναι ότι ορίζεται -εκ των προτέρων- υποχρεωτικά το 75% των υπαλλήλων να αξιολογηθούν ως μέτριοι ή κακοί υπάλληλοι.

Δεν πρόκειται για αξιολόγηση αλλά ποσοστιαία κατάταξη των υπαλλήλων στους    υποχρηματοδοτούμενους και υποστελεχομένους Φορείς του Δημοσίου.  

Στήριξε τον αγώνα μας με την υπογραφή σου για 

1.     Απόσυρση του άδικου συστήματος προδιαγεγραμμένης αξιολόγησης -       κατάταξης των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.

2.     Εφαρμογή ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για μια αποδοτική Δημόσια Διοίκηση μέσα από υπεύθυνες, αξιοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες, χωρίς την εγκαθίδρυση διαρκούς κινητικότητας, χωρίς νέες Διαθεσιμότητες και Απολύσεις υπαλλήλων.

3.     Σχεδιασμό κάλυψης αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα και απαιτήσεις.

4.     Βελτίωση των συνθηκών και όρων εργασίας και λήψη των αναγκαίων      μέτρων, που να διασφαλίζουν τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία.

5.     Επαρκής στελέχωση και χρηματοδότηση των Δημόσιων υπηρεσιών Υγείας ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ, εύκολη, προσιτή και καθολική πρόσβαση στους πολίτες.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εγγραφές στούς Παιδικούς Σταθμούς.

            Από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, γίνεται γνωστό ότι οι αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής των νηπίων για το έτος 2014 – 2015 θα υποβάλλονται σε κάθε Παιδικό Σταθμό από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2014.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βεβαίωση εργασίας μητέρας & φωτοτυπία ενσήμων, προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο (πρόσφατο)  εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.
  • Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8  Ν. 1599/1986.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας επικυρωμένο ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  τρέχοντος έτους και εφόσον δεν υπάρχει το τελευταίο εκκαθαριστικό.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
  • Αίτηση
  • Βεβαίωση εργασίας μητέρας & φωτοτυπία ενσήμων, προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο (πρόσφατο) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.
  • Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας επικυρωμένο ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  τρέχοντος έτους και εφόσον δεν υπάρχει το τελευταίο εκκαθαριστικό.
          Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.