Σάββατο 30 Απριλίου 2016

ΠΑΣΧΑ 2016 - ΕΥΧΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.


Η θυσία του Θεανθρώπου και
η κορύφωση του Θείου Δράματος,
ας μας δώσει πίστη και αποφασιστικότητα στον
 κοινό αγώνα για ένα καλύτερο αύριο.
ΤΟ  Δ.Σ  του  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΜΑΣ  ΕΥΧΕΤΑΙ  ΣΕ ΟΛΟΥΣ
Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά

Διάφορα Δημοσιεύματατα

        Διαβάστε διάφορα δημοσιεύματα, σχετικά με τα Ασφαλιστικά και όχι μόνον, κάνοντας κλικ στούς παρακάτω σχετικούς συνδέσμους:

Mειώσεις στο εφάπαξ - Ποιοι θα δουν τις μεγαλύτερες περικοπές.

        Μειωμένο εφάπαξ θα πάρουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι.Αν και οι ένστολοι διασώζονται έρχεται μεγάλο ψαλίδι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα για όσους αποχώρησαν από τη δουλειά και βγήκαν σε σύνταξη από την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 και ύστερα.
        Οι περίπου 33.000 δημόσιοι υπάλληλοι που περιμένουν αυτή τη στιγμή να πάρουν εφάπαξ θα δουν τις μεγαλύτερες περικοπές.
        Οι πλέον χαμένοι και αυτοί με τις μεγαλύτερες περικοπές είναι όσοι φεύγουν, σύμφωνα με το Έθνος, με πολλά χρόνια ασφάλισης και με μεγάλες αποδοχές.
Δημόσιος Υπάλληλος Π.Ε. Δημόσιος Υπάλληλος Δ.Ε. Δημόσιος Υπάλληλος Υ.Ε.
34.000 ευρώ 29.325 ευρώ 25.245 ευρώ
        Tο εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2013 υπολογίζεται ως το γινόμενο του 60 % των συνταξίμων αποδοχώνεπί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης.Για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2014 και μετά το εφάπαξ θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο και θα ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης, με πλασματικό ποσοστό επιστροφής, που προκύπτει από την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.Περίοδος χάριτος ενός έτους δίνεται κατ΄εξαίρεση στους ένστολους. Για όσους υπέβαλαν αίτηση έως την 31.12.2014 , προβλέπεται η καταβολή του εφάπαξ με το παλαιό καθεστώς.
Αναδημοσίευση από το THE BEST

Αυτός είναι ο λογαριασμός που θα πληρώσουμε για το Φορολογικό και Ασφαλιστικό.

         Αυτός είναι ο λογαριασμός από τα μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και περιγράφεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους.
          Τον πίνακα συγκέντρωσε το taxheaven και δείχνει πόσο θα κοστίσουν τα μέτρα και πώς θα καλυφθούν οι «τρύπες» που δημιουργούνται από την απόσυρση άλλων αποφάσεων, όπως π.χ. την επιβολή τέλους στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ.
                                Αναλυτικά:
Φορολογικό Για το 2016
2. Ετήσια μείωση των εσόδων του Δημοσίου, από την κατάργηση του ειδικού τέλους πέντε λεπτών (0,05) του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 210 εκατ. ευρώ περίπου, (άρθρο 115 παρ.1) -210,000,000.00
3. Ετήσια αύξηση εσόδων, από τον επανακαθορισμό του φόρου εισοδήματος και της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό του 1,7 δις ευρώ. (άρθρο 114) 1,700,000,000.00
4. Ετήσια αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ύψους 56 εκατ. ευρώ περίπου, από την αύξηση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου (από 30% σε 35%) στα έσοδα επί του μικτού κέρδους από τα τυχερά παίγνια, (άρθρο 115 παρ.2) 56,000,000.00
Ασφαλιστικό
1. Δαπάνη ύψους 32 εκατ. ευρώ, από την καταβολή θετικών προσωπικών διαφορών σε υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων, η οποία θα προκληθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2019. (άρθρα 14 και 33) -32,000,000.00
2. Ετήσια δαπάνη, από το 2019 και εφεξής ποσού 107 εκατ. ευρώ περίπου, από τον επανακαθορισμό των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες, η οποία για τα έτη 2016, 2017 και 2018 περιορίζεται στο ποσό των 68 εκατ. ευρώ, 81 εκατ. ευρώ και 94 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, (άρθρο 93) -68,000,000.00
3. Ετήσια δαπάνη ποσού 272 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε: 200 χιλ. ευρώ, από την καταβολή της μιας, κατ' επιλογή, σύνταξης σε
άγαμη ή διαζευγμένη θυγατέρα, (άρθρο 22 παρ. 1)
272,000.00
72 χιλ. ευρώ περίπου, από τον υπολογισμό ως συντάξιμου χρόνου πραγματικής υπηρεσίας και του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας, (άρθρο 22 παρ. 4) 72,000.00
6. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης, από το 2020 και εφεξής ποσού 900 εκατ. ευρώ περίπου, από την κατάργηση του ΕΚΑΣ, η οποία για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 περιορίζεται σε 168 εκατ., 569 εκατ., 803 εκατ. και 853 εκατ. περίπου αντίστοιχα, από τον επανακαθορισμό κατά το αυστηρότερο των κριτηρίων χορήγησής του. (άρθρο 92) 168,000,000.00
τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ύψους 21 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 101 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 222 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 345 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, (άρθρα 7, 8, 28 και 30) 21,000,000.00
τη μείωση της ετήσιας δαπάνης οικογενειακών παροχών για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 7 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 15 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 21 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, (άρθρα 10 και 27) 1,000,000.00
τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για συντάξεις λόγω θανάτου του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ύψους 11 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 59 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 122 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 177 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, (άρθρα 12 και 27) 11,000,000.00
τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για συντάξεις του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ , λόγω της εφαρμογής ανωτάτου ορίου σύνταξης ύψους 22 εκατ. ευρώ για το έτος 2016 και 38 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2017 και 2018, (άρθρα 13 και 27) 22,000,000.00
τη μη καταβολή αυξήσεων σε υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, λόγω συμψηφισμού των αυξήσεων αυτών με τις αρνητικές προσωπικές διαφορές που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων, ύψους 76 εκατ. ευρώ, η οποία θα επέλθει στον προϋπολογισμό του έτους 2019. (άρθρα 14 και 33)
τη μη καταβολή αυξήσεων, κατά το έτος 2018, στους υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, ύψους 187 εκατ. ευρώ, (άρθρα 14 και 33)
9. Αύξηση εσόδων ποσού 240 χιλ. ευρώ περίπου, λόγω της καταβολής των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών για την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας, (άρθρο 22 παρ. 4) 240,000.00
1. Απώλεια εσόδων για το έτος 2016 και κάθε ένα επόμενο έτος, ύψους 53 εκατ. ευρώ λόγω κατάργησης της ειδικής προσαύξησης στις εισφορές του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). (άρθρο 94) -53,000,000.00
α) ύψους 26 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 53 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 57 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω εναρμόνισης των ποσοστών εισφοράς, (άρθρο 38) β) ύψους 20 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 39 εκατ. ευρώ έως το έτος -26,000,000.00
β) ύψους 20 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 39 εκατ. ευρώ έως το έτος
2017, 37 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 36 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω κατάργησης της εισφοράς που προβλέπεται στους ν. 248/1967, ν. 1989/1991 και στην Φ. 146/1/10978/1969 και αντίστοιχη καταβολή εισφορών, (άρθρο 38)
-20,000,000.00
γ) ύψους 19 εκατ. ευρώ για το έτος 2016 και 38 εκατ. ευρώ για κάθε επόμενο έτος λόγω κατάργησης των ενσήμων υπέρ κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες, (άρθρο 39)ασφάλισης για τους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες, (άρθρο 39) -19,000,000.00
3. Αύξηση εσόδων:
α) ύψους 23 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 24 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 25 εκατ. Ευρώ εως το 2018, 26 εκατ. Ευρώ εως το 2019
23,000,000.00
β) ύψους 136 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 137 εκατ. ευρώ έως το έτος
2018, 138 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω αλλαγής της βάσης υπολογισμού των εισφορών στους αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες (από το τεκμαρτό εισόδημα στο πραγματικό εισόδημα από την ασκούμενη δραστηριότητά τους), (άρθρο 39)
136,000,000.00
γ) ύψους 94 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 95 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017,112 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018,157 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 από τις ρυθμίσεις ως προς τις εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. (άρθρο 40) 94,000,000.00
4. Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης της τάξης των 600 χιλ. ευρώ περίπου, από τον περιορισμό δαπανών για αμοιβές Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων και Αντιπροέδρων, καθώς και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων για τους εντασσόμενους φορείς, (άρθρα 51-68) 600,000.00
1. Απώλεια εσόδων, η οποία αναλύεται ως εξής: από τις ρυθμίσεις ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης,
ύψους 1 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 15 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 3 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 ύψους 41 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 72 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 74 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 75 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 από τις ρυθμίσεις ως προς τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων,
-1,000,000.00
-41,000,000.00
2. Εξοικονόμηση δαπάνης από: 5 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 27 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 43 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 48 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, (άρθρο 96)
α) τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συνταξιούχους ως εξής:
5,000,000.00
2. Εξοικονόμηση δαπάνης από:
β) τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους υφιστάμενους συνταξιούχους λόγω αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων συντάξεων 174 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 291 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 284 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 277 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, (άρθρο 96) ως εξής:
174,000,000.00
Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης ύψους 234 χιλ. ευρώ περίπου λόγω συγχώνευσης Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης, (άρθρο 75) 234,000.00
Αύξηση εσόδων 173 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 351 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 362 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 365 εκατ. ευρω εως το έτος 2019 173,000,000.00
Εξοικονόμηση δαπάνης, η οποία εκτιμάται σε 97 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 6 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και 15 εκατ. ευρώ για καθένα απο τα έτη 2018 και 2019, λόγω μείωσης της δαπάνης των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις εφάπαξ παροχές στους συνταξιούχους 97,000,000.00
Εξοικονόμηση δαπάνης στον προϋπολογισμό του Μ.Τ.Π.Υ. απο τη αείωση της ετήσιας δαπάνης για την καταβολή μερισμάτων ύψους207 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 208 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017,208 εκατ. ευρω εως το έτος 2018, 209 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019. (άρθρο 48) 207,000,000.00
Σύνολο 2,419,418,000.00   

Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ


Σχετικά με την συνέχιση της καταβολής του Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

         Tην επαναχορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος στις αναρρωτικές και εκπαιδευτικές και λοιπές άδειες προβλέπει τροπολογία που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς. Υπενθυμίζουμε ότι η περικοπή στις άδειες πλην των κανονικών είχε ψηφιστεί σε αντίστοιχη ρύθμιση του νέου μισθολογίου.
         Η ρύθμιση προβλέπει: Το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται ως εξής:
«Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος, µε τους ίδιους όρους και µε τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους που έχουν οριστεί µε τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους µε την επιφύλαξη της επικείμενης  ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017.»
         Η «υποσημείωση» όμως και στη συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ότι το ανθυγιεινό επίδομα διατηρείται «με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31-12-2017. Αυτά είναι τα «ψιλά γράμματα» που υπήρχαν και στη ρύθμιση του μισθολογίου και  ανοίγουν το δρόμο για την περικοπή του επιδόματος.
          Είναι λοιπόν προφανές ότι οι πανηγυρισμοί κάποιων καλό θα είναι να «μετριαστούν» αφού το ανθυγιεινό επίδομα επανέρχεται προσωρινά στην προηγούμενη κατάσταση και δρομολογείται, με πρόσχημα την ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία,  η περικοπή του για όλους το αργότερο έως τις 31-12-2017.
         Σημείωση: Είναι άξιο λόγου να σχολιαστεί η φωτογραφική διάταξη που περικόπτει το επίδομα σε ελάχιστα εκλεγμένα μέλη που το λαμβάνουν και είναι στη Διοίκηση της ΑΔΕΔΥ ή πρόεδροι Ομοσπονδιών (είναι αμφίβολο αν σε αριθμό φτάνουν τη δεκάδα σε όλο το δημόσιο).

                           Στη συνέχεια σας κοινοποιούμε και την σχετική τροπολογία 
         
      
 

Διάφορα Δημοσιεύματα

ΑΥΤΟΙ είναι οι μεγάλοι χαμένοι του Ασφαλιστικού

       Το νέο Ασφαλιστικό βάζει πλαφόν τις 2.000 ευρώ μεικτά δηλαδή 1.800 με 1.820 ευρώ καθαρά, για όσους παίρνουν μια σύνταξη και 3.000 ευρώ καθαρά για όσους λαμβάνουν πολλαπλές συντάξεις.
       Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 13, από τη ψήφιση του νέου νόμου έως και τις 31/12/2018 καμια ατομική σύνταξη δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ συνυπολογιζομένων των εισφορών ασθενείας και αλληλεγγύης συνταξιούχων («καθαρά» περίπου στα 1.800 ευρώ - 1.820 ευρώ, κατα μέσο όρο) και τα 3.000 ευρώ «καθαρά» το άθροισμα πολλαπλών συντάξεων.
       Μάλιστα, όπως σημειώνει η «Ημερησία του Σαββάτου», τα πλαφόν αυτά θα ισχύουν και για τις νέες συντάξεις που θα απονέμονται είτε με το παλαιό είτε με το νέο τρόπο υπολογισμού συντάξεων, για εκκρεμείς αιτήσεις και  νέες αιτήσεις αντίστοιχα.
Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του νέου Ασφαλιστικού
        Από το νέο Ασφαλιστικό αυτοί που θα δουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στην τσέπη τους είναι οι εξής:
 • Οσοι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί,
 • Οσοι λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.170 ευρώ το μήνα
 • Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
 • Οσοι δεν έχουν εισπράξει το εφάπαξ
Αναλυτικά, οι σημαντικότερς ανατροπές που φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης συνοψίζονται στα εξής:
 • Νέες συντάξεις: Μείωση έως και 30%
 • Αναπηρικές: Μείωση έως και 40%
 • Επικουρικές: Μείωση έως και 40% μέσω του επανυπολογισμού τους.
 • Εφάπαξ: Μείωση έως και 15%
 • Μερίσμα: Μείωση 32%
 • Συντάξεις όσων εργάζονται: Μείωση έως και 60%
 • ΕΚΑΣ: Μειώνονται οι δικαιούχοι, η παροχή καταργείται από 1/1/2020.
 • Συντάξεις χηρείας: Μειώνονται οι δικαιούχοι, μπαίνει ηλικιακό όριο.
Οι επτά μεγάλες αλλαγές που φέρνει το νέο Ασφαλιστικό
 1. Υψηλότερες εισφορές για όλους με εξαίρεση τους χαμηλόμισθους. Οσοι έχουν παράλληλη ασφάλιση θα πληρώνουν διπλές εισφορές.
 2. Χαμηλότερες κύριες συντάξεις για τους νέους συνταξιούχους, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού. Ιδιαίτερα πλήττονται οι υψηλόμισθοι με πάνω από 25 έτη ασφάλισης.
 3. Αναπροσαρμόζονται οι επικουρικές που ήδη καταβάλλονται εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.
 4. Μπαίνει πλαφόν στις συντάξεις, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Ετσι κανείς συνταξιούχους δεν θα λαμβάνει έως τις 31/12/2018 πάνω από 3.072 ευρώ καθαρά, αν έχει πολλαπλές συντάξεις και 1.820 ευρώ καθαρά αν έχει μια σύνταξη.
 5. Καταργείται  σταδιακά το ΕΚΑΣ, έως τα τέλη του 2019. Οι πρώτοι που θα χάσουν το επίδομα είναι οι 120.000 συνταξιούχου που λαμβάνουν σήμερα 30 ευρώ.
 6. Αναδρομικές μειώσεις, από 1/1/2016, θα γίνουν στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων για 280.000 συνταξιούχους και στα εκκρεμή εφάπαξ (προβλέπεται νέος τρόπος υπολογισμού με χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης).
 7. Ενοποιήσεις Ταμείων με ένα Ταμείο για κύρια ασφάλιση, ένα για την επικουρική και το εφάπαξ

Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Διάφορα Δημοσιεύματα

        Διαβάστε διάφορα δημοσιεύματα, σχε5τικά με τον χώρο μας, κάνοντας κλικ στούς συνδέσμους που ακολουθούν

Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α – ΑΝ.ΕΛ.

       Την απόσυρση του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου της Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α – ΑΝ.ΕΛ. ζήτησε, για μία ακόμη φορά,  την Μ. ΤΡΙΤΗ  η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις της.
        Ο Προεδρεύων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Σταύρος Κουτσιουμπέλης, τόνισε χαρακτηριστικά ότι το νομοσχέδιο κατεδαφίζει πλήρως την Κοινωνική Ασφάλιση στη χώρα μας, μετατρέπει τις συντάξεις σε βοηθήματα και ζήτησε την απόσυρσή του.
         Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει ότι την απάντηση στην Κυβέρνηση και στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα την δώσουν οι εργαζόμενοι της χώρας στους δρόμους με τη συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων τους και την πραγματοποίηση της 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν αποφασίσει τα Τριτοβάθμια Συνδικάτα του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΗ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σκουπίζουν τα αποθεματικά των ταμείων. Ο κος Τσίπρας δεν διστάζει να κλέψει εκκλησίες

         Ο κος Τσίπρας και η γιαλαντζί Αριστερή Κυβέρνηση σκουπίζουν από τα Νοσοκομεία τα όποια αποθεματικά διαθέτουν, στο βωμό της επικοινωνίας για να στηρίξουν τη δήθεν σκληρή διαπραγμάτευση η οποία φέρνει νέα δυσμενή μέτρα πάνω από 9 δις ευρώ και το 4ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
13000356 10154401925560769 3876319043878184580 nΟ κος Τσίπρας δεν διστάζει να «κλέψει εκκλησίες».
        Ο κος Τσίπρας που θα έσκιζε τα Μνημόνια με ένα νόμο σε ένα άρθρο, έφερε άλλα δύο Μνημόνια τινάζοντας στον αέρα ότι έχει απομείνει όρθιο από Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά και δικαιώματα (με τα δύο πρώτα Μνημόνια).
Τη στάση πληρωμών η κυβέρνηση τη βαπτίζει πρωτογενές πλεόνασμα.
        Τα Νοσοκομεία εφέτος έχουν να λάβουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 1,15δις ευρώ, 350 εκατ. λιγότερα από πέρυσι και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους προμηθευτές είναι 1,3 δις ευρώ (στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).
Έως τώρα έλαβαν τακτική επιχορήγηση για το έτος 2016 τους πρώτους πέντε μήνες 150 εκατ. ευρώ (1δωδεκατημόριο), αν και έπρεπε να έχουν λάβει 500εκ. ευρώ.
        Δεν φθάνει το οικονομικό χάλι που επανειλημμένως επισημαίνουμε, έρχεται τώρα η κυβέρνηση και σκουπίζει ότι υπόλοιπο διαθέτουν κάποια Νοσοκομεία το οποίο προορίζεται για την εξόφληση μικρού μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών που διαθέτουν (βρίσκονται στο στάδιο της ενταλματοποίησης).
        Η κυβέρνηση «χώνει το ΕΣΥ τρία μέτρα κάτω από το ΓΗ», αφού τα Νοσοκομεία αδυνατούν να προμηθευτούν υγειονομικό υλικό, προϊόντα διατροφής, χειρουργικά υλικά και φάρμακα. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
ΑΠΟ ... ΨΙΛΑ(Ω) ...ΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.
Η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί Υγείας.............
«ου γαρ οίδασι τι ποιούσι».
Από την  Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ

Συντάξεις:Ποιοι και πόσα χρήματα χάνουν - Αναδρομικές οι μειώσεις στο μέρισμα του Δημοσίου - Πίνακας με το πώς διαμορφώνεται το νέο σκηνικό

         Όσα χρόνια και αν έχει δουλέψει κανείς, όσες εισφορές και αν έχει καταβάλει η ανώτατη σύνταξη που θα παίρνει πλέον καθορίζεται στα 1.800 με 1.820 ευρώ (καθαρά). Την ίδια ώρα για τους... πλούσιους συνταξιούχους με περισσότερες από μια συντάξεις το πλαφόν μπαίνει στα 3.000 ευρώ (καθαρά), ωστόσο δεν είναι μόνο αυτοί οι συνταξιούχοι.
        Το νέο ασφαλιστικό θεωρεί πλούσιους όσους έχουν αποδοχές πάνω από 1.170 ευρώ ευρώ καθαρά κάθε μήνα και από εκεί ξεκινάει τις περικοπές. Οι περικοπές όμως έρχονται σε όλα τα επίπεδα. Σχεδόν όλες οι κατηγορίες ασφαλισμένων θίγονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Στο σύνολό τους οι μειώσεις που αφορούν στις συντάξεις θα φτάσουν στο 30% προκειμένου οι δανειστές να βάλουν την υπογραφή τους.

Όλες οι αλλαγές που έρχονται:
-Όλα τα Ταμεία ενοποιούνται και θα υπάρχει ένα ταμείο για την κύρια ασφάλιση και ένα για την επικουρική και το εφάπαξ.
-Αυξήσεις εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους πλην των χαμηλόμισθων.
-Μειώσεις στα ποσοστά αναπλήρωσης για τους νέους συνταξιούχους (δείτε τον πίνακα με τα νέα ποσά των συντάξεων).
-Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ. Για την εφαρμογή του ορίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010 (115 Α΄), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (152 Α΄), όπως ισχύει. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν το ανωτέρω ορίου των 1.300 ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά.
-Αναδρομικές μειώσεις, από 1/1/2016, θα γίνουν στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων για 280.000 συνταξιούχους και στα εκκρεμή εφάπαξ (προβλέπεται νέος τρόπος υπολογισμού με χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης).
-Περικοπή του εφάπαξ
-Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ
Αποδοχές 15 έτη 20 έτη 25 έτη 30 έτη 35 έτη 40 έτη
600 414 479 508 542 587 641
800 437 511 549 595 654 726
1.000 461 543 591 648 722 812
1.200 484 574 632 700 790 898
1.400 507 606 674 753 857 983
1.600 530 638 715 806 925 1.069
1.800 553 670 756 859 993 1.154
2.000 576 701 798 911 1.060 1.240
  Οι νέες συντάξεις θα είναι αυξημένες για όσους έχουν λίγα έτη ασφάλισης (μέχρι και 25) και εισόδημα μέχρι τα 1.000 ευρώ το μήνα. Αντίθετα θα είναι ψαλιδισμένες έως και 30% (μεσοσταθμικά 15%-20%) για τους ασφαλισμένους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και μέσο συντάξιμο μισθό πάνω από 1.500 ευρώ.
       Οι συντάξεις όσων καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νόμου υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν έως τις 31/12/2014. Για όσους αποχωρήσουν μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το μέσο μηνιαίο μισθό που προκύπτει από το 2002 (ολοκλήρωση μηχανογράφησης ΙΚΑ) και μετά.
     Η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) Ευρώ μηνιαίως εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, που αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή της.

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΣΧΑ

      Κάνουμε γνωστό σε όλους τους Συναδέλφους-Μέλη του Σωματείου μας, ότι  στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, μετά από σχετική παρέμβαση του εκπροσώπου μας στο Δ.Σ Κώστα Πετρόπουλου, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ η ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΣΧΑ να είναι 3ήμερη για όλους τους Συναδέλφους.
          Αξίζει να επισημάνουμε ότι η μία από τις προαναφερόμενες  3 ημέρες προτάθηκε από την εκτελούσα χρέη Διοικητή, την Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας την Κα Θεοδωρή, σε ένδειξη ευχαρίστησης προς το Προσωπικό, για τις προσπάθειές του,  την δουλειά που κατέβαλε στο 5νθήμερο 21-25/4/16  της, σε ειδική έκτακτη ανάγκη, λειτουργίας του Νοσοκομείου μας
                                  ΚΑΛΟ  ΠΑΣΧΑ λοιπόν σε ΟΛΟΥΣ.

Η ΠΟΕΔΗΝ για τις Αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων

Συνάδελφοι,
        Στο Συνταξιοδοτικό Οδηγό που εκδώσαμε ενημερώνουμε για τα δικαιώματα, τους όρους και τις προϋποθέσεις εξαγοράς πλασματικών ετών.
Η εξαγορά σήμερα κατά μήνα είναι 6,67% επί του συντάξιμου μισθού (βασικός 31/10/2011 + 140,80 ευρώ).
        Οι αιτήσεις εξαγοράς μέχρι τώρα εξετάζονται στο Γ.Λ.Κ. κατά την συνταξιοδότηση.
            Στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στο Βουλή το οποίο διαλύει την Κοινωνική Ασφάλιση θεσμοθετείται αύξηση του ποσοστού των εξαγορών πλασματικών ετών στο 20% του Συντάξιμου μισθού, Συντάξιμος μισθός που θα είναι επί του συνόλου των αποδοχών.
         Στο άρθρο 15 του Νομοσχεδίου προβλέπεται ότι: « όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης αναπροσαρμοσμένων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%.
        Με το άρθρο 5 του Νομοσχεδίου «Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης – παροχών υπαλλήλων Δημοσίου» από 1/1/2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών των προσώπων της παρ. 1α του άρθρου 4, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 περ. γ του παρόντος.
        Από 1.1.2017 λοιπόν θεσμοθετείται στο Δημόσιο εισφορά εργοδότη ύψος 13,33% που στις εξαγορές πλασματικών ετών επιβαρύνουν τον ασφαλισμένο.
        Όμως κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι η επιβάρυνση των ασφαλισμένων με την εισφορά του εργοδότη θα ξεκινήσει 1.1.2017 και όχι άμεσα με την ψήφιση του Νόμου.
Ως εκ τούτω θα πρέπει να αναληφθεί ατομική ευθύνη
• Για την άμεση κατάθεση αιτήσεων εξαγοράς πλασματικών ετών (πριν την ψήφιση του Νομοσχεδίου) με κίνδυνο όμως να εξεταστούν οι αιτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι κατά την συνταξιοδότηση, μεθοδεύοντας έτσι η κυβέρνηση νέες μειώσεις των μισθών (έμμεσες). Είναι γνωστό ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς του αιτήματος εξαγοράς σε περίπτωση μη αποδοχής του πρώτου αιτήματος.
• Για αιτήσεις εξαγοράς κατά την συνταξιοδότηση με δεδομένη την αύξηση του ύψους των εξαγορών.
Η περίπτωση περιορισμού των πλασματικών ετών εξαγοράς δεν προκύπτει από το Σχέδιο Νόμου.
Από την  Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ

Το σχέδιο της Κυβέρνησης για την Kοινωνική Aσφάλιση και οι θέσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

          Ένα από τα βασικά στοιχεία του νέου Ασφαλιστικού που παρουσίασε πρόσφατα και προωθεί για ψήφιση η Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α – ΑΝ.ΕΛ., είναι ότι θίγει τους πάντες: τους σημερινούς ασφαλισμένους, αυτούς που τώρα ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη, αλλά και όλους τους σημερινούς συνταξιούχους. Τσακίζει ιδιαίτερα τη νέα γενιά, η οποία εξαιτίας των ελαστικών μορφών απασχόλησης και των δραματικά μειωμένων αποδοχών είναι αμφίβολο αν και πότε θα πάρει σύνταξη.
         Βασικό στοιχείο είναι η βίαιη, άμεση κατάργηση του μεταβατικού χαρακτήρα εφαρμογής σε βάθος 35ετίας του Ν.3863/2010 (Λοβέρδου – Κουτρουμάνη).
Παρατήρηση: O Νόμος 4336/2015 (τρίτο μνημόνιο) αναφέρεται στην άμεση εφαρμογή του Ν3863/2010 ως έχει, χωρίς, δηλαδή, την μεταβατική περίοδο για την πλήρη εφαρμογή του (υπάρχει σωρεία υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων το τελευταίο τρίμηνο που αφορούν σ’ αυτή την εφαρμογή και θα είναι πλέον άχρηστες). Εκτός όμως από το «μεταρρυθμιστικό ζήλο» της Κυβέρνησης είναι ο προεκλογικός εμπαιγμός για τα δήθεν ισοδύναμα και οι υπόλοιπες νέες δεσμεύσεις του μνημονίου που πρέπει να ενσωματωθούν  οι οποίες οδηγούν στην  επίσπευση  της εφαρμογής του.
         Ο Νόμος αυτός, έρχεται να προστεθεί στους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους, στην αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια ή στα 62 με 40 χρόνια εργασίας, στην αύξηση των εισφορών για την περίθαλψη στους ήδη συνταξιούχους καθώς και στις περικοπές για τις δαπάνες για συντάξεις κατά 1,8 δις από τον προϋπολογισμό. Πρόκειται για μια συνολική αντεργατική – αντιασφαλιστική αναδιάρθρωση, όχι απλά για κάποια νέα μέτρα που προστίθενται στα προηγούμενα, που διαλύει ότι έμεινε όρθιο από το Δημόσιο αλληλέγγυο ασφαλιστικό σύστημα, μετατρέποντάς το σε ανταποδοτικό με κατεύθυνση να γίνει πλήρως κεφαλοποιητικό.
            Για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων, σημερινών και μελλοντικών,............................................................................................................................................
              Διαβάστε ολόκληρη την σχετική απόφαση κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
        Διαβάστε επίσης άλλα σχετικά, κάνοντας κλικ στους συνδέσμους που ακολουθούν:
1. http://adedy.gr/wp-content/uploads/2016/02/2016.02.01-Δελτίο-Τύπου-Συντάξεις-των-εργαζομένων-στο-Δημόσιο-1.pdf
2. http://adedy.gr/wp-content/uploads/2016/02/2016.02.01-Δελτίο-Τύπου-Το-σχέδιο-της-Κυβέρνησης-για-το-Ασφαλιστικό-στο-Δημόσιο.pdf

Με ακόμα λιγότερα καλούνται να ζήσουν οι πολίτες - «Μαχαίρι» στις συντάξεις, τα εφάπαξ και τα μερίσματα - Περικοπή μισθών λόγω αυξημένων εισφορών

        Με λιγότερα από 1.200 ευρώ θα κληθούν να ζήσουν χιλιάδες συνταξιούχοι, αφού η κυβέρνηση προχωρά σε νέες μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις για όσους έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης 1.300 ευρώ, σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό που δόθηκε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής.
        Ωστόσο, στην επιβολή του ορίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης που επιβάλλεται σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και της εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, αλλά και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ με αποτέλεσμα το καθαρό ποσό για τον συνταξιούχο να διαμορφώνεται στα 1170 ευρώ το μήνα.
        Δραστικές μειώσεις έρχονται σε εφάπαξ, αλλά και μερίσματα δημοσίων υπαλλήλων, αφού τα ελλείμματα των ταμείων δεν θα καλύπτονται από το κράτος, ενώ παράλληλα προωθείται και αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για τα επόμενα έξι χρόνια για να καλυφθεί το έλλειμμα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.
 ...............................................................................................................................................................
...........Διαβάστε ολόκληρο το σχετικό άρθροκάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί: 

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/387552

Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Διάφορα Δημοσιεύματα

Aκόμη μια επίθεση στα ΤΕΠ;;;;

         Σοβαρό περιστατικό  στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα με άνδρα ο οποίος απειλούσε με αιχμηρό αντικείμενο γιατρούς του νοσοκομείου, για  άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του.
         Οι γιατροί κατέφυγαν σε αίθουσα του νοσοκομείου για να προστατευτούν. Στο σημείο έφτασε αστυνομία άνδρες της οποίας τον ακινητοποίησαν.
Αναδημοσίευση από Achaia News.
                                                     ................................................... 
       Διαβάστε άλλα σχετικά δημοσιεύματα, κάνοντας κλικ στούς συνδέσςμους που ακολουθούν:
1. http://www.patrasevents.gr/article/222921-patra-andras-epitethike-se-giatrous-tou-nosokomeiou-agios-andreas-me-maxairi
2. http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/387974
3. http://www.patrastimes.gr/arthro.php?id=129186
4. https://patratora.gr/archives/171619

Δημόσιο: Αναδρομική καταβολή υπερωριών 2016

         Με Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ικανοποιείται το αίτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., για αναδρομική ισχύ των αποφάσεων που αφορούν αποζημιώσεις υπαλλήλων για υπερωρίες. 
       Η Τροπολογία που υπογράφεται από τον Υπουργό και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο και Γιώργο Χουλιαράκη, αντίστοιχα, αφορά το προσωπικό Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) και κατ΄εξαίρεση μόνο το 2016.
Aναδημοσίευση από epoli.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Για την προκλητική μοριοδότηση των Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

       Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αφού συζήτησε τα όσα η συγκυβέρνηση νομοθέτησε για το νέο Μισθολόγιο και το νέο τρόπο Αξιολόγησης, Βαθμολογικής εξέλιξης και επιλογής Προϊσταμένων και ιδιαίτερα για την προκλητική μοριοδότηση των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και με την εκτίμηση ότι :
1. Το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο των «αποφοίτων» είναι το Μ.Κ. 6 που αποκτά ένας εργαζόμενος μετά από 10 χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Με την ίδια ρύθμιση όσοι αποφοιτήσουν με βαθμό άριστα «κερδίζουν» επιπρόσθετα ένα ακόμη έτος κατά την κατάταξή τους. Δηλαδή, με 1,5 χρόνο φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ένας υπάλληλος αναγνωρίζει ως πλασματικό χρόνο το 1/3 του εργασιακού του βίου.
2. Στη βαθμολογική τους κατάταξη εισαγωγικός βαθμός των «αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»  είναι ο Β΄ με πλεονάζον χρόνο τον χρόνο φοίτησης, δηλαδή, 18 μήνες και οι «άριστοι» με επιπλέον ένα έτος.
3. Στις κρίσεις Προϊσταμένων απαξιώνονται και εκμηδενίζονται οι βασικοί τίτλοι σπουδών που μοριοδοτούνται με 100 μόνο μόρια, τη στιγμή που ο «απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» με 1,5 χρόνο φοίτησης, μοριοδοτείται με 250 μόρια, δηλαδή, με 2,5 βασικά πτυχία σπουδών.
4. Τα τέσσερα (4) σεμινάρια στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μοριοδοτούνται περισσότερο από τον 2ο βασικό τίτλο σπουδών ή από δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο.
5. Με τέσσερα (4) σεμινάρια επίσης στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. παρακολούθησης το μέγιστο 4 εβδομάδων μοριοδοτούνται με 40 μόρια, υπερκεράζοντας τη μοριοδότηση της άριστης γνώσης ξένης γλώσσης που μοριοδοτείται με μόλις 30 μόρια. Με δύο (2) μάλιστα σεμινάρια διάρκειας το πολύ δύο εβδομάδων ισοσκελίζεται η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσης. Ξεκάθαρος στόχος η εκμηδένιση των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων μέσω της υποβάθμισης των Πανεπιστημιακών τίτλων.
6. Ως προϋπηρεσία ο απόφοιτος (18 μήνες) της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ισοσκελίζει είκοσι (20) χρόνια υπηρεσίας. Ο αυριανός απόφοιτος έχει την ίδια αφετηρία με έναν υπάλληλο με 20 έτη προσφορά και εμπειρία στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.
7. Είναι «τουλάχιστον παρήγορο» που οι κάτοχοι διδακτορικού, αφού εξαντλήσουν κάθε εκπαιδευτική μορφωτική δυνατότητα θα ανταμείβονται με επιπλέον 50 μόρια έναντι της υπερβολικής μοριοδότησης των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (18 μήνες).
ΚΑΤΕΛΗΞΕ  ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΘΕΣΕΙΣ :
Α. Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. αναπαράγει λογικές ελέγχου της κεντρικής διοίκησης με δήθεν «επιτελικά στελέχη» χωρίς καμιά αποσαφήνιση της δομής και οργάνωσής της, χωρίς σύγχρονη, διαφανή, αποδεκτή διαδικασία δημοκρατικής αναδιοργάνωσης και μορφής, ερήμην του ανθρώπινου δυναμικού, των φορέων του και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Β. Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. δεν λαμβάνει καν υπόψη της τα όσα ισχύουν για τη σχολή της Γαλλικής Ε.Ν.Α. (Ecole Nationale d’ Administration) στα πρότυπα της οποίας δημιουργήθηκε η Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ή της αντίστοιχης Γερμανικής (German University  of Administraitive Sciences Speyer), οι οποίες είναι ενταγμένες και ενσωματωμένες στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας. Επιπλέον, στη Γερμανία (προφανώς και σε άλλες χώρες) οι ήδη Δημόσιοι Υπάλληλοι που φοιτούν μετά την αποφοίτηση, επιστρέφουν στις θέσεις τους. Οι υπόλοιποι απόφοιτοι (που δεν είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι) ΔΕΝ προσλαμβάνονται στον Δημόσιο Τομέα όπως γίνεται στην Ελλάδα. Είναι άλλο να πριμοδοτείσαι με κάποια μόρια σε κάποιο διαγωνισμό και άλλο με την αποφοίτηση να σε περιμένει «προσωποπαγής θέση» σε Υπουργείο όπως γίνεται στην Ελλάδα. Στρέβλωση που ενισχύεται από το γεγονός πως οι «απόφοιτοι» έχουν τη δυνατότητα ακόμη και να επιλέξουν Υπουργείο!!!
Γ. Είναι ακατανόητη η υπερβολική πριμοδότηση των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σε σχέση με όλους εκείνους που είτε έχουν εξαντλήσει όλα τα σκαλοπάτια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, είτε έχουν αποκτήσει 25ετή και πλέον εμπειρία στο χώρο εργασίας και της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή, όσους και όσες έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες ή υψηλού επιπέδου εξειδικεύσεις, μεταπτυχιακές και ακαδημαϊκές σπουδές όχι απλά εφάμιλλες αλλά και ανώτερες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α
ΤΕΛΟΣ
 • Η υιοθέτηση και ψήφιση διατάξεων που πριμοδοτούν ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων και συγκεκριμένα αυτές που «προσφέρουν» στη Δημόσια Διοίκηση, μέσα από Βουλευτικά ή Υπουργικά Γραφεία (στα οποία είτε εργάζονται ως αποσπασμένοι μετακλητοί υπάλληλοι, είτε λειτουργούν ως «αφανείς σύμβουλοι» και εισηγητές όλων των αντεργατικών μέτρων) αποκομμένοι από τα πραγματικά προβλήματα και τη ζωή, τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας.
 • Η δημιουργία νέων ρηγμάτων ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης (αφού είναι προφανές ότι επιλογές με τέτοια βάση οδηγούν σε βιομηχανία προσφυγών) κάθε άλλο παρά βοηθά τη Δημόσια Διοίκηση με τα οξύτατα σημερινά προβλήματα, πληγές και μέτωπα (υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, εκχωρήσεις, εργολαβίες, ιδιωτικοποιήσεις, συστημική απαξίωση και μόνιμη θυματοποίηση κ.λπ.) αλλά υποσκάπτει και το κύρος των αποφοίτων αφού τους εμφανίζει η όποια εξέλιξη να είναι προϊόν προνομιακής μεταχείρισης και όχι αντικειμενικής και αξιοκρατικής κρίσης. Κάτι που φαλκιδεύει τελικά και τη συνέχεια σε θέσεις ευθύνης αύριο όσων σήμερα επιλεγούν. Επομένως η ρευστότητα, η μη αποδοχή της «ηγεσίας» της Δημόσιας Διοίκησης διαιωνίζει την κρίση παραγωγής και αναπαραγωγής στις διευθυντικές θέσεις προς δόξα των κομματικών σωλήνων, όλων όσων σταθερά βάλλουν κατά του Δημοσίου και δεν θέλουν ισχυρή και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση.
Το Γενικό Συμβούλιο  της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ :
1.     Να ζητηθεί η άμεση απόσυρση των διατάξεων αυτών
2.     Επιπρόσθετα των αγώνων για την ανατροπή του νομικού πλαισίου αυτών των μεθοδεύσεων να προσφύγει για την ακύρωση και αντισυνταγματικότητα τους.

Aπό  το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Κλιμάκωση του αγώνα για την ακύρωση των κυβερνητικών σχεδίων – Συλλαλητήριο 25/04

         Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. κατέθεσε στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο – ταφόπλακα στην Κοινωνική Ασφάλιση και το νομοσχέδιο της νέας φορολεηλασίας.
        Δεν σταματούν όμως μόνο εκεί. Εκτός από τα παραπάνω, που θα επιβαρύνουν τον λαό με 5,4 δισ. ευρώ, η Κυβέρνηση συμφώνησε με τους δανειστές να νομοθετήσει και επιπλέον «προληπτικά» μέτρα ύψους 3,6 δισ. ευρώ, εξόντωσης του λαού για να εφαρμοστούν άμεσα σε περίπτωση μη υλοποίησης του μνημονιακού προγράμματος.
Δίνουμε τη μάχη τώρα! Τα ψέματα τελείωσαν!
         Μπλόκο στα αντιλαϊκά – αντεργατικά μέτρα, στο ασφαλιστικό και τη νέα φοροεπιδρομή.
Να ανατραπεί συνολικά η επίθεση Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ.
Παλλαϊκός ξεσηκωμός παντού με απεργίες, καταλήψεις, συλλαλητήρια κάθε μέρα από εδώ και εμπρός.
Όλοι στη συγκέντρωση και στην πορεία σήμερα, Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, στις 6:30μμ στα Χαυτεία.
           Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μαζί με την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών έχουν καταλάβει από τις 6:00πμ σήμερα το κτήριο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Λυκούργου και Αθηνάς), το οποίο λειτουργεί, σήμερα, ως κέντρο αγώνα για την υπεράσπιση των Ασφαλιστικών μας Ταμείων και του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η Ανάρτηση των Αποτελεσμάτων των Εκλογών του Σωματείου μας.

         Κάνουμε γνωστό σε όλους τους Συναδέλφους - Εργαζόμενους, που θέλουν να δούν και να διαβάσουν  όλα τα αποτελέσματα των  ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, για το ποιοί και πόσοι εκλέγονται, τι πήραν οι παρατάξεις και κάθε ένας από τους υποψηφίους, κλπ, ότι αυτά είναι αναρτημένα σ΄αυτό εδώ το site και συγκεκριμένα στα αριστερά της σελίδας μας στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ¨ΕΚΛΟΓΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ¨, όπου βρίσκονται και άλλοι σύνδεσμοι σχετικοί με όλες τις Διοικήσεις και τις εκλογικές διαδικασίες του Σωματείου μας, στοιχεία που επίσης μπορείτε να δείτε και στούς ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ¨ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ  ΔΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ¨ και ¨ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ¨, που βρίσκονται στο κάτω δεξιό μέρος της ιστοσελίδας μας.
          Επίσης μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε, τα αποτελέσματα αυτών των Εκλογικών Διαδικασιών στον σύνδεσμο που ακολουθεί ( https://files.acrobat.com/a/preview/f6df5256-aebe-47c7-b102-252e035d9abf ), αλλά και ολόκληρο το σχετικό Πρακτικό, στον σύνδεσμο που επίσης ακολουθεί 

To NEO Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας.

          Σας κάνουμε γνωστό το νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, όπως αυτό προέκυψε από τις Εκλογικές μας διαδικασίες, της 20ης και 21ης του Απρίλη του 2016.    
  1.   ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ       ΚΩΣΤΑΣ......από την ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ.
  2.   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ      ΣΠΥΡΟΣ..... από την ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ.
  3.   ΜΑΥΡΙΚΗ                  ΕΛΙΣΑΒΕΤ...από την ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ.
  4.   ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ              ΒΑΓΓΕΛΗΣ..από την ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ.
  5.   ΜΑΡΓΩΝΗ                ΑΘΗΝΑ........από την ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ.
  6.   ΛΙΩΛΗ                         ΒΕΝΗ........ από την ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ.
  7.   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ,.. από την ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ.
  8.   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ         ΔΗΜΗΤΡΗΣ.από την ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
  9.   ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑ    ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ.από την ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ.
10.   ΑΣΛΑΝΙΔΗ             ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ...από την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
11.   ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ          ΧΡΗΣΤΟΣ........από την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
12.   ΧΑΒΕΛΕ                 ΑΜΑΛΙΑ ..........από την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
13.   ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ    ΒΑΣΙΛΗΣ........από την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Ακόμη μια Κυβερνητική Παρέμβαση για τα ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ των Νοσοκομείων.

 

Αυτό είναι το νέο ασφαλιστικό που Κατατέθηκε στη Βουλή.

         Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή το απόγευμα της Παρασκευής. Πληροφορίες από την Βουλή, αναφέρουν ότι η συζήτηση για το σχέδιο νόμου στις αρμόδιες Επιτροπές αναμένεται να ξεκινήσει από ΣΗΜΕΡΑ Μεγάλη Δευτέρα, ενώ αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στις 10 Μαΐου.
           Το νομοσχέδιο έχει κριθεί σε πολλά σημεία του αντισυνταγματικό, από το Ελεγκτικό Συνέδριο που γνωμοδότησε σχετικά την Πέμπτη.

Πηγή: Αυτό είναι το νέο ασφαλιστικό – Κατατέθηκε στη Βουλή [pdf] | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/263581/ayto-einai-neo-asfalistiko-katatethike-sti-voyli-pdf#ixzz46fTF0AWk