Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

"Τουλάχιστον 30% μείωση στους συνταξιούχους κάτων των 1.000 ευρώ"

        Νέα «βόμβα» στο ασφαλιστικό αποκάλυψε ο Αλέξης Μητρόπουλος. Όπως επεσήμανε μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1, οι συνταξιούχοι κάτω των 1.000 ευρώ πρόκειται να υποστούν μείωση τουλάχιστον 30%.
        «Η κυβέρνηση σε διάφορους τόνους διαβεβαιώνει ότι από τις προωθούμενες ρυθμίσεις στο Ασφαλιστικό δεν θα πληγούν οι συνταξιούχοι κάτω των 1000 ευρώ. Εμπαίζει άλλη μια φορά ασφαλισμένους-συνταξιούχους, ολόκληρο τον λαό μας!», τόνισε και σημείωσε πως το μέτρο αυτό θα αφορά ανθρώπους που είναι ήδη συνταξιούχοι.
         Ο κ. Μητρόπουλος συνέχισε αναφέροντας: «Οι ρυθμίσεις αυτές, είναι τόσο σκληρές  που παρόμοιες δεν τόλμησε να πάρει μέχρι τώρα καμία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση στην Ευρώπη (ούτε ακόμη και η Θάτσερ!) και τον κόσμο ολόκληρο, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.»
Αναδημοσίευση από The Best.

Διάφορα Δημοσιεύματα σχετικά με τις Προσλήψεις.

    Διαβάστε διάφορα δημοσιεύματα, σχετικά με τον χώρο μας, κάνοντας κλικ στούς συνδέσμους που ακολουθούν:

1,6% μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

         Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, σύμφωνα με τους οποίους, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 1,6% και διαμορφώθηκε σε 29,5 δισ. ευρώ από 29,9 δισ. ευρώ.
         Η παραπάνω μείωση οφείλεται κυρίως στον αύξηση των πληρωμών τρεχόντων φόρων εισοδήματος, πλούτου κ.λπ. κατά 7,6% και στη μείωση των εισπράξεων των λοιπών τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 53,3%.
         Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 1,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,7 δισ. ευρύ σε 33,1 δισ. ευρώ.
         Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -12,2% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με -9,0% το δεύτερο τρίμηνο του 2014.
Aναδημοσίευση από ACHAIANEWS

Οι Ελληνες έχασαν το 28,9% της περιουσίας τους - 228 χιλιάδες έχουν μεταναστεύσει μέσα σε 4 χρόνια

        Οι αναλύσεις σχετικά με τη μεταβολή του επιπέδου ευημερίας στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσεως περιορίζεται συνήθως στην μελέτη των μεταβλητών-ροών, όπως είναι το διαθέσιμο εισόδημα, η ιδιωτική κατανάλωση και η εθνική αποταμίευση. Σημαντικό στοιχείο, ωστόσο, που επηρεάζει, τόσο την τρέχουσα ευημερία, όσο και τις προσδοκίες για το μέλλον των πολιτών μιας χώρας είναι η μεταβολή της αξίας του πλούτου τους που συνιστά μεταβλητή-απόθεμα, επισημαίνει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank.
       Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν τον πλούτο των νοικοκυριών είναι ο χρηματοοικονομικός πλούτος, δηλαδή ρευστά διαθέσιμα και κινητές αξίες (ομόλογα, μετοχικοί τίτλοι κλπ), ο μη-χρηματοοικονομικός πλούτος που προσεγγίζεται κατά κύριο λόγο με τις αξίες των ακινήτων και τέλος, το ανθρώπινο κεφάλαιο, που δύναται να προσεγγισθεί ως η παρούσα αξία των προσδοκώμενων αποδοχών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ατόμου (lifetime income approach). Η επένδυση, κρατική και ιδιωτική, στην εκπαίδευση πριν και μετά την είσοδο στην αγορά εργασίας αποτελεί τον βασικό παράγοντα αναβαθμίσεως του ανθρωπίνου κεφαλαίου.
Eκτιμάται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν απωλέσει το 28,9% του συνόλου των υλικών στοιχείων ενεργητικού τους, σωρευτικά στην χρονική περίοδο 2008-2015 (Ιούνιος).
Ιδιαίτερα δύσκολη όμως, όπως επισημαίνουν, είναι η αποτίμηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.
        Η Ελλάδα, σημειώνεται, παρέχει δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαιδεύσεως η οποία χρηματοδοτείται με χρήματα των φορολογουμένων. Παράλληλα, η μέση ελληνική οικογένεια χρηματοδοτεί συχνότατα σπουδές υψηλού επιπέδου στο εξωτερικό. Η εκροή επιστημόνων και εξειδικευμένων στελεχών (είτε η παραμονή τους μετά το πέρας των σπουδών στο εξωτερικό) συνιστά σημαντική απώλεια του παραγωγικού δυναμικού και, κατά συνέπεια, του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας (brain drain).
         Το φαινόμενο της εκροής του ανθρωπίνου κεφαλαίου έχει λάβει διαστάσεις στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσεως, καθώς οι αρτιότερα εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι αναζητούν σε άλλες χώρες καλύτερες συνθήκες διαβίωσης με υψηλότερες αμοιβές και προοπτική κοινωνικής και οικονομικής προόδου. Σημειώνεται ότι μεταξύ του 2009 και του 2013 έχουν μεταναστεύσει συνολικά 228.000 Έλληνες, τάση η οποία συνεχίσθηκε και το 2014.
        Οι βασικοί λόγοι της εκροής του επιστημονικού και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τη χώρα μας σχετίζονται με οικονομικούς αλλά και με άλλους μη-οικονομικούς παράγοντες.
Οι οικονομικοί παράγοντες αφορούν στην αλματώδη αύξηση του ποσοστού ανεργίας, πρωτίστως της ανεργίας των νέων, σε συνδυασμό με ταυτόχρονη σημαντική πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Η αδυναμία ευρέσεως εργασίας αλλά και η μείωση των αποδοχών οδηγούν τους επιστήμονες προς αναζήτηση εργασίας σε πιο ανεπτυγμένες από την Ελλάδα χώρες.
Οι μη οικονομικοί παράγοντες που ενισχύουν την εκροή ανθρωπίνου κεφαλαίου αφορούν, πρώτον, την έλλειψη ελπίδας και την εμπέδωση της πεποιθήσεως ειδικά ανάμεσα στους νέους, ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθούν, στο άμεσο μέλλον, θέσεις εργασίας ικανές να τους απορροφήσουν και δεύτερον την αντίληψη ότι ακόμη και αν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας η παρούσα αξία των μελλοντικών εισοδημάτων τους δεν θα είναι ικανοποιητική.
        Ποιες είναι, όμως, οι προϋποθέσεις που πυροδοτούν την εκροή του ανθρώπινου κεφαλαίου στην περίοδο της οικονομικής κρίσεως; Πρώτον, το επίπεδο εκπαιδεύσεως των νέων είναι από τα υψηλότερα και πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό των νέων ηλικίας 20-24 με δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 88%, ενώ στις χώρες της Ευρωζώνης το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε 80%.
        Επιπλέον στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι σε ορισμένες επαγγελματικές ειδικότητες, υπάρχει πληθώρα επιστημόνων που κατά την περίοδο προ της οικονομικής κρίσεως μπορούσε να απορροφηθεί, ενώ στην παρούσα συγκυρία πλεονάζουν. Ειδικότερα, το 2013 η Ελλάδα είχε τον υψηλότερο δείκτη ιατρών ανά 1.000 κατοίκους, ήτοι 6,3, καταλαμβάνοντας έτσι την πρώτη θέση ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες, ενώ ο μέσος όρος του δείκτη στον ΟΟΣΑ ανερχόταν μόλις σε 3,3.
Επίσης, σύμφωνα με μελέτη του Economist Intelligence Unit, η Ελλάδα κατατάσσεται κάτω του μέσου όρου της κλίμακας ως προς τις πολιτικές που εφαρμόζει άλλα και τις συνθήκες που επικρατούν για την προσέλκυση, ανάδειξη και διατήρηση των «ταλέντων». Σύμφωνα με τον Global Talent Index 2015, η χώρα βρίσκεται στην 33η θέση ανάμεσα στις 60 χώρες και συγκεντρώνει 45,7 μονάδες στις 100.
       Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί, οι συνέπειες και οι ενδεχόμενες ωφέλειες από την εκροή επιστημόνων. Ανάμεσα στις αρνητικές συνέπειες από την απώλεια του πιο καλά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού της χώρας καταγωγής συγκαταλέγονται οι εξής:
• Η εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου μπορεί να προκαλέσει ελλείψεις σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό (πχ. μηχανικούς, ιατρούς, νοσηλευτές κ.α.).
• Αρνητική επίπτωση ενδέχεται να έχει η μετανάστευση των νέων στη δημογραφική διάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος. Οι νέοι επιστήμονες που μεταναστεύουν θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σημαντικά σε εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα.
• Τέλος, η εκροή επιστημόνων ενδέχεται να έχει και αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι μέτριου και υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου είθισται να επιτυγχάνουν υψηλότερες μισθολογικές απολαβές, συμβάλλοντας περισσότερο με τα εισοδήματα τους στα φορολογικά έσοδα.
Τα οφέλη που ενδέχεται να προκύψουν από την εκροή επιστημόνων για την χώρα προελεύσεως, συμπεριλαμβάνουν:
• Την ενίσχυση των μεταβιβαστικών πληρωμών, και κατ’ επέκταση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, από την αύξηση του πλήθους των ελλήνων μεταναστών στο εξωτερικό
• Την ικανότητα οι υψηλού μορφωτικού επιπέδου εργαζόμενοι, που απευθύνονται στις πιο αποδοτικές αγορές εργασίας του εξωτερικού, να δημιουργήσουν πλούτο μέσω των υψηλών αμοιβών τους, ο οποίος ενδέχεται να επενδυθεί στην χώρα προελεύσεως.
• Τέλος με τον επαναπατρισμό τους οι νέοι επιστήμονες, μετά από κάποια έτη παραμονής τους στις ανεπτυγμένες οικονομίες του εξωτερικού, αποκτούν υψηλού επιπέδου ειδίκευση και διεθνή εμπειρία σε μεγάλες αγορές και συνεπώς θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σημαντικά στην διάχυση των νέων τεχνολογιών και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Αναδημοσίευση από ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΜΕΛΩΝ μας.

       Σας κάνουμε γνωστό ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 4.11.15 και ώρα 09:30 πμ, θα έχουμε ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  των Μελών μας με θέματα συζήτησης:
   -  Τα Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά μας ζητήματα.
   -  Τα Μισθολογικά μας, το ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ κλπ μέτρα που φέρνει η επερχόμενη     
      καταιγίδα των μέτρων του 3ου Μνημονίου. 
  -  Η Στελέχωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών μας. 
  -  Η 24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της 12ης Νοέμβρη 2015.
      Σ΄ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, όπου θα γίνει πλήρης ενημέρωση και συζήτηση πάνω στα προαναφερόμενα θέματα και θα ΠΑΡΘΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ για ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ και ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ και  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.
    

Συνάντηση του Δ.Σ του Σωματείου μας με την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

        Με τον Διοικητή του Νοσοκομείου τον Κον Λέτσιο, ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ στις 10 το πρωϊ, το Δ.Σ του Σωματείου μας.
         Τα θέματα που θα απασχολήσουν σ΄ αυτήν μας την Συνάντηση θα είναι πρωτίστως το ζήτημα της Φύλαξης των επιθέσεων στα ΤΕΠ και βεβαίως οι αλλαγές στο ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟ καθεστώς.
         Επίσης θα συζητήσουμε την λειτουργία των Υπηρεσιών μας, του Γρ. Μισθοδοσίας και του Γρ. Επιστασίας, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την χορήγηση των κλιμακίων κλπ άλλα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου μας.

Ξέμεινε από πάνες και χαρτί κουζίνας η νεογνολογική κλινική του πρώην 409! Κάλεσμα μέσω Facebook για βοήθεια

         Το διαδίκτυο και συγκεκριμένα το  Facebook, χρησιμοποιεί το προσωπικό του νεογνολογικού του πρώην 409 στην Πάτρα, για να απευθύνει κάλεσμα βοήθειας προς του Πατρινούς, όσον αφορά στην συγκέντρωση αναλώσιμων υλικών, ώστε να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες του.
        Μεταξύ άλλων ζητά  πάνες για νεογνά  και χαρτί κουζίνας , ώστε οι γιατροί να σκουπίζουν τα χέρια τους μετά από κάθε εξέταση.
«Η η ελάχιστη προσφορά είναι ζωτικής σημασίας», όπως τονίζεται στην ανάρτηση.
          Όποιος επιθυμεί να συμβάλλει, μπορεί να κατευθύνεται προς το κατάστημα «Ποπ-Χορν» στην Κολοκοτρώνη 65, το ιδιοκτήτης του οποίου δέχθηκε να συμβάλλει διαθέτοντας την επιχείρησή του για την συγκέντρωση των ειδών.
Αναδημοσίευση από PatrasTimes

Διάφορα Δημοσιεύματα.

        Διαβάστε διάφορα δημοσιεύματα, σχετικά με τον χώρο μας, κάνοντας κλικ στούς συνδέσμους που ακολουθούν:
1. http://m.thebest.gr/news/view/359232
2. http://www.patrastimes.gr/arthro.php?id=110163
3. http://dete.gr/?p=88051
4. http://m.thebest.gr/news/view/358682
5. http://m.thebest.gr/news/view/358497

Ποιοι μπορούν να βγουν τώρα από τα 56 - 62 έτη στη σύνταξη

        Αλλάζουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όλων των μισθωτών που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο και στα πρώην ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.
       Με τα νέα όρια ηλικίας που είναι σε ισχύ από τις 19 Αυγούστου, η κοντινότερη ηλικία εξόδου στη σύνταξη διαμορφώνεται για το 2015 στο 56ο έτος και 6 μήνες, για όσους συμπληρώνουν το 55ο έτος μετά το νέο νόμο.
       Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει την ηλικία εξόδου (των 60, 58, 55, 52 ή και 50 ετών) πριν από την ισχύ του νόμου, διατηρούν το δικαίωμα να αποχωρήσουν, χωρίς να έχουν αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης. Η αλλαγή όμως που θα έχουν είναι στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, αν υποβάλουν αίτηση μετά την 1η/9/2015, ενώ σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης με μειωμένη σύνταξη, θα έχουν επιπλέον ποινή 10% στο ποσό που θα πάρουν.
       Οι αλλαγές ισχύουν για όσους είχαν έναρξη της ασφάλισής τους ως τις 31/12/1992 και συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο μέχρι τις 31/12/2012, ενώ συμπληρώνουν την ηλικία συνταξιοδότησης μετά τις 19/8/2015.
        Όσοι είχαν έναρξη της ασφάλισής τους από 1ης/1/1993 και μετά δεν μπορούν να αποχωρήσουν πριν από τα 62 για μειωμένη σύνταξη και σε κάθε περίπτωση το όριο για πλήρη σύνταξη είναι το 67ο έτος, εκτός και αν έχουν 40 χρόνια ασφάλισης, οπότε παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 62.
      Τα όρια ηλικίας που ισχύουν για τους νέους μετά το 1993 ασφαλισμένους έρχονται να εφαρμοστούν και για τους παλαιούς - μέχρι το 1992 - ασφαλισμένους με σταδιακή αύξηση κάθε χρόνο ως το 2022, που η πλήρης σύνταξη θα δίνεται στο 67ο έτος ή στα 62 με 40 έτη.
Για τη μειωμένη σύνταξη τα όρια αυξάνονται επίσης και σταματούν στο 62ο έτος.
ΔΗΜΟΣΙΟ: Ποια όρια ηλικίας αυξάνονται και ποιοι αποχωρούν από τα 55 με μειωμένη σύνταξη
Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2010
• Οι γυναίκες με ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2010 μπορούν να αποχωρήσουν στα 50, παίρνοντας πλήρη σύνταξη, εφόσον συμπλήρωσαν την ηλικία αυτή μέχρι τις 18/8/2015. Αν όμως συμπληρώνουν το 50ο έτος μετά τις 19/8/2015, τότε το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 5 έτη και πάει στο 55ο.
Όσες συμπληρώνουν το 50ο έτος μέσα στο 2016, θα φορτωθούν επιπλέον 1 έτος και 9 μήνες, δηλαδή το όριο συνταξιοδότησης πάει στα 56 και 9 μήνες.
Όσες συμπληρώνουν το 50ο έτος το 2017 θα βγουν στα 58 και 5 μήνες, ακολουθώντας κάθε έτος το νέο όριο ηλικίας που ισχύει με τη συμπλήρωση του 50ου έτους.
• Άνδρες και γυναίκες με 25ετία ως το 2010, διορισμένοι, είτε πριν είτε μετά το 1983, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη στο 60ο και το 55ο έτος αντίστοιχα, φτάνει να έχουν συμπληρώσει τις ηλικίες αυτές πριν από τις 19/8/2015. Έτσι μία γυναίκα Δημόσιος Υπάλληλος που έκλεισε τα 55 το 2014 και είχε 25 χρόνια ως το 2010, μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη και μετά τις 19/8/2015 χωρίς να την πιάσουν τα νέα όρια ηλικίας γιατί συμπλήρωσε και την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας πριν από τις αλλαγές. Αν όμως συμπληρώσει το 55ο έτος μετά τις 19 Αυγούστου και μέσα στο 2015, επιβαρύνεται από το νέο όριο που την πάει για σύνταξη στα 56 και 6 μήνες. Αν συμπληρώνει το 55ο έτος το 2016, θα ακολουθήσει το νέο όριο συνταξιοδότησης που είναι το 58ο, ενώ αν συμπληρώσει το 55ο έτος το 2019, θα πρέπει να περιμένει να γίνει 61 ετών και 10 μηνών για να κάνει αίτηση συνταξιοδότησης και μάλιστα θα πάρει μειωμένη σύνταξη, εφόσον δεν συμπληρώνει συντάξιμο χρόνο 35 ή 40 ετών για να φύγει στα 62.
Για τους άνδρες που έχουν 25ετία ως το 2010 αλλά κλείνουν το 60ο έτος μετά τις 19 Αυγούστου, προβλέπεται επίσης αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη.
Για φέτος η αύξηση είναι 11 μήνες και το νέο όριο ηλικίας είναι το 60ο έτος και 11 μήνες, ενώ για όσους κλείνουν τα 60 το 2016, το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 61 και 9 μήνες για μειωμένη σύνταξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης, η αύξηση των ορίων ηλικίας δεν υπερβαίνει το 62ο έτος.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που συμπληρώνει τα 55 το 2019 δεν θα βγει με μειωμένη στα 62 και 6 μήνες, αλλά μόλις κλείσει τα 62.
Άνδρες, γυναίκες και γονείς με ανήλικο που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και το 2012
• Γυναίκα ή άνδρας που διορίστηκε πριν από το 1993 και συμπλήρωσε 25 χρόνια το 2011 με ανήλικο παιδί θα έβγαινε στη σύνταξη όταν συμπλήρωνε την ηλικία των 52 ετών.
Όσοι συμπληρώνουν το 52ο έτος από τις 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015, θα συνταξιοδοτηθούν όταν κλείσουν το 55ο έτος.
Όσοι συμπληρώνουν τα 52 το 2016 βγαίνουν στα 56 και 9 μήνες, ενώ για το 2017 το όριο είναι 58 και 5 μήνες, το 2018 το όριο αυξάνεται στα 60 και 2 μήνες, ενώ για κάποιον που συμπληρώνει τα 52 το 2022, το όριο ηλικίας για σύνταξη αυξάνεται στο 67ο έτος, εκτός κι αν στα 62 του θα έχει και 40 χρόνια για να βγει νωρίτερα.
epoli.gr

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Το πρόγραμμα νέων εφημεριών των Νοσοκομείων Ρίου και "Αγίου Ανδρέα"

        Αλλάζει το εφημεριακό καθεστώς των νοσοκομείων από 1η Δεκέμβρη μετά από σχετική απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια με τις διοικήσεις, τους διευθυντές των Ιατρικών Υπηρεσιών και εκπροσώπους ιατρών και εργαζομένων των δύο νοσοκομείων της πόλης μας (ΠΓΝΠ- Αγ. Ανδρέα).
   Ως εκ τούτου, το εφημεριακό πρόγραμμα θα έχει ως εξής:
                       Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών "Άγιος Ανδρέας": 
Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή καθ'  ολοκληρίαν όλο τον μήνα,
                      Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο: 
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου.

Διάφορα Δημοσιεύματα

Τα νέα όρια συνταξιοδότησης για τους δημόσιους υπαλλήλους

        Καταργείται η 35ετια στο Δημόσιο ενώ από πέντε έως και 17 χρόνια αργότερα θα συνταξιοδοτούνται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τις 31/12/12, αλλά, δεν είχαν συμπληρώσει την απαιτούμενη, ανά περίπτωση, ηλικία έως τις 18 Αυγούστου του 2015 .
       Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση των Γ. Κατρούγκαλου και Γ. Χουλιαράκη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, όσοι δεν συμπληρώνουν έως τις 31/12/2021 τα 35 ή 37 έτη, θα πρέπει να παραμείνουν στην εργασία για 40 έτη ενώ "κόβεται" το δικαίωμα συνταξιοδότησης συζύγων αναπήρων και δίνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης μόνο στον ένα από τους γονείς αναπήρου τέκνου.Eιδικότερα στην απόφαση ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του δημοσίου και πριν από το 1983 δεν θα μπορούν πλέον να συνταξιοδοτηθούν με 35 ή 37 χρόνια ασφαλιστικού βίου, χωρίς όριο ηλικίας.Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων ως ισχύον την 18η Αυγούστου 2015 όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, θεωρείται το 58ο ή το 55ο έτος (τρίτεκνες).Για όσα από τα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν συμπληρώσει τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2021, τα έτη αυτά αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου 2022 σε 40.
       Από την αύξηση των ορίων εξαιρείται μόνο ένας από τους δύο γονείς οι οποίοι έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος παιδί κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω.
         Μιλώντας στο Mega, ο πρώην Υπουργός Εργασίας, κ. Γιώργος Κουτρουμάνης δήλωσε πως θεμελιωμένα δικαιώματα στο Δημόσιο καταργούνται μέσω κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Όπως δήλωσε ο πρώην υπουργός Εργασίας, καταργούνται τα τριάντα πέντε χρόνια για σύνταξη, ενώ εξήγησε πως όσοι είχαν 35 έτη υπηρεσίας έως τον Αύγουστο και δεν έφυγαν, τώρα θα πρέπει, για να φύγουν, να συμπληρώσουν ηλικιακό όριο από 58,5 και άνω. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, όσοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν προσληφθεί πριν από το 1983, είχαν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης, με τη συμπλήρωση 35ετίας, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.Σύμφωνα με το μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο, όσοι δεν είχαν συμπληρώσει 35ετία μέχρι 18 Αυγούστου 2015, θα έπρεπε να συμπληρώσουν το ηλικιακό όριο των 58 ετών και έξι μηνών, μετά τις 19 Αυγούστου του 2015.
        Το καινούργιο στοιχείο που ανατρέπει τα θεμελιωμένα δικαιώματα είναι ότι ακόμη κι αυτοί που είχαν συμπληρώσει την 35ετία έως τις 18 Αυγούστου και δεν αποχώρησαν τώρα θα χρειαστεί να συμπληρώσουν και τα αντίστοιχα ηλικιακά όρια που ξεκινούν από τα 58,5 και φθάνουν μέχρι τα 62.Παράλληλα, στη νέα αυτή υπουργική απόφαση, ορίζεται ότι για όσους δεν συμπληρώσουν τα 35 χρόνια μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021 προβλέπεται αύξηση των ετών ασφάλισης από τα 35 στα 40 χρόνια.
        Αντίθετα στην υπουργική απόφαση για τον ιδιωτικό τομέα και τα ειδικά ταμεία , γίνεται σαφές ότι όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα έως το τέλος του 2014 δε θίγονται και μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους όποτε επιθυμούν. Μετά την επισήμανση της παράλειψηςτο υπουργείο εργασίας σύμφωνα με πληροφορίες θα αποστείλει έγγραφο που θα αποκαθιστά το πρόβλημα .
Αναλυτικά, η απόφαση προβλέπει τα εξής:
        Σε περίπτωση που το προβλεπόμενο από τους Πίνακες 1 και 2 μεταβατικό όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1−1−2022, η σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο αυτό όριο ηλικίας.
         Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 υπάγονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν 35 έως και 37 έτη ασφάλισης μέχρι και την 31−12−2021. Το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των προσώπων αυτών αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν αθροιστικά τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης, κατά περίπτωση και το όριο ηλικίας για καταβολή της σύνταξης, όπως ισχύουν. Και επισημαίνεται ότι «Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα αυτά έχουν συμπληρώσει τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης μέχρι και την 18−8−2015 αλλά δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία αυτή το ισχύον, κατά περίπτωση, όριο ηλικίας συνταξιοδότησης».
         Επίσης, ισχύουν και για όσους συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 35 ή 37 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για τα πρόσωπα αυτά ως ισχύον την 18−8−2015 όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, λογίζεται το 58ο ή το 55ο έτος, αντίστοιχα. Εδώ έρχεται η δεύτερη «βόμβα», καθώς η απόφαση ορίζει ότι «για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν συμπληρώσει τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31−12−2021, τα έτη αυτά αυξάνονται από 1−1−2022 σε 40.
          Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 υπάγονται τα πρόσωπα που η σύνταξή τους καταβάλλεται με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν, ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κατά περίπτωση, με εξαίρεση τους γονείς οι οποίοι έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος παιδί κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω, στην περίπτωση δε αυτή το σχετικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον ένα εξ αυτών. Αφορά δηλαδή όσους μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με λιγότερα από 35 έτη ασφάλισης και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των βαρέων ή στην περίπτωση γονέων με ανίκανο τέκνο (το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον έναν από τους δύο γονείς).
                                             .....................................................
        Διαβάστε ολόκληρη την σχετική Υπουργική Απόφαση, για την οποία ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών στον οποίο ετέθη το θέμα δήλωσε πως οι όποιες "γκρίζες ζώνες" δημιοργούνται από την ΚΥΑ θα διορθωθούν άμεσα με εγκύκλιο και υπογράμμισε πως δεν τίθεται θέμα να θιγούν θεμελιωμένα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων, κάνοντας κλικ στον Σύνδεσμο που ακολουθεί:
http://www.tanea.gr/files/1/2015/10/27/georgakis.pdf
 

Κατρούγκαλος ακόμη μια φορά αλληλοαναιρούμενος για τις Συντάξεις.

         Τα ήξεις-αφήξεις του Υπουργού Εργασίας του Κου Κατρούγκαλου για τις περικοπές των Συντάξεων συνεχίζονται, αφήνοντας σε όλους μας τις χειρότερες  εντυπώσεις για το πρόσωπό του και τα εκάστοτε λεγόμενά του.
          Εκεί που μας διαβεβαίωνε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τις συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ, τώρα έρχεται και μας λέει τα αντίθετα, διαψεύδοντας δυστυχώς ακόμη μια φορά τον εαυτό του/
Διαβάστε σχετικά κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
http://patratora.gr/archives/139533

Συντάξεις: Το καλό σενάριο... μείωση 6,4% - Το κακό... «βόμβα» 30% στους συνταξιούχους

        Στην επιβολή μεσοσταθμικής μείωσης στις καταβαλλόμενες συντάξεις από 6,4% έως 30% και ενός νέου ποσοστού αναπλήρωσης για όλους κοντά στο 60% (αντί του 90% έως 100% ή και υψηλότερα, στην εποχή πριν από τα Μνημόνια για κάποιες κατηγορίες «παλαιών» ασφαλισμένων) καταλήγουν όλα τα εναλλακτικά σενάρια για την περιστολή της συνταξιοδοτικής δαπάνης και την «κάλυψη» των «κρυφών» και «φανερών» ελλειμμάτων των Ταμείων.
«Τα ελλείμματα θα είναι το... κλειδί για τα νέα μέτρα, είτε αυτά ληφθούν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού (όπως επιδιώκει η κυβέρνηση) είτε εφαρμοστούν... προσωρινά όσα προβλέπει το 3ο Μνημόνιο, ελλείψει τυχόν έγκαιρης συμφωνίας με τους δανειστές (η διαπραγμάτευση είναι, ακόμη «ανοικτή» σε όλα τα επίπεδα και ο χρόνος πιέζει), διαπιστώνουν πολιτικά στελέχη και στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης. Αλλά και όσοι έλαβαν μέρος στις ασκήσεις «επί χάρτου» που έγιναν, προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές στο Ασφαλιστικό.
«Χάρτης» εισφορών
          Οι νέες παρεμβάσεις, σε κάθε περίπτωση, θα προκαλέσουν, αναδιάταξη του «χάρτη» των εισφορών και των παροχών που, είναι φανερό ότι οδηγούν σε άμεσες εξοικονομήσεις (αύξηση εσόδων ή περιστολή δαπανών) σε αντιδιαστολή με το τελευταίο «μπλόκο» στις πρόωρες (έχει «μπει» από τις 19 Αυγούστου και διαρκεί έως τα τέλη του 2021) ή τις όποιες οργανωτικές ή λειτουργικές αλλαγές γίνουν (ενοποιήσεις Ταμείων, κοινή διαχείριση αποθεματικών, διεκδίκηση οφειλών σε 100 δόσεις, έλεγχοι «μαύρης» εργασίας κ.ά).
        «Ζεστό» και «γρήγορο» χρήμα, προς το παρόν, έχει φέρει μόνο η αύξηση των εισφορών ασθενείας των συνταξιούχων (τα έσοδα φτάνουν τα 714 εκατ. ευρώ τον χρόνο) ενώ, με εξαίρεση τους αγρότες που έχουν χαμηλά ασφάλιστρα, «δεν συζητούνται» αυξήσεις εισφορών για τους «ενεργούς» ασφαλισμένους ή τους εργοδότες.
Συντάξεις: Το καλό σενάριο... μείωση 6,4% - Το κακό... «βόμβα» 30% στους συνταξιούχους
         Με βάση το 3ο Μνημόνιο αλλά και τον σχεδιασμό του υπουργείου, αλλαγές θα γίνουν στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών (σύνδεση με τον τζίρο), των αυτοαπασχολουμένων (σύνδεση με το πραγματικό εισόδημα) σε συνδυασμό, βέβαια, με την πρόβλεψη νέων κλιμακίων ασφαλίστρων, καθώς και για όσους κλάδους έχουν διαφορετικά ποσοστά σε σχέση με τη δομή των εισφορών του ΙΚΑ.
Αποκλίσεις
          Αποκλίσεις υπάρχουν και «προς τα πάνω» και «προς τα κάτω» σε αρκετούς κλάδους όπως, για παράδειγμα, στα Ταμεία των εργαζομένων του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΕΤΕ, των ΕΛΤΑ (η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τη σταδιακή μείωση των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου στο 20% έως το 2022, ενώ στο ΙΚΑ κυμαίνεται από 34% έως 46%, παρά τις μειώσεις που έχουν γίνει για την ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας).
Γενικό «ισοδύναμο»
Σε αυτή τη βάση, η μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού ως «γενικού ισοδύναμου» μέτρων, τα οποία η κυβέρνηση θα ήθελε να... αποφύγει να λάβει, επιπλέον όσων ισχύουν από το 2010 ή έχει η ίδια νομοθετήσει, εφόσον οι δανειστές επιμείνουν στην «κάλυψη» των πραγματικών ελλειμμάτων, θα πρέπει να αποδώσει από 1,8 δισ. έως και 11,7 δισ. ευρώ, ανάλογα με τον στόχο και τις αποφάσεις. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει:
• Αν τεθεί ο στόχος να εξοικονομηθούν 1,8 δισ. ευρώ, οι συντάξεις όπως καταβάλλονται σήμερα πρέπει να μειωθούν επιπλέον κατά 6,4% μεσοσταθμικά. Αν, ωστόσο, ζητηθεί να καλυφθούν τα 7,2 δισ. που προκύπτουν από την ακύρωση της απόφασης του ΣτΕ (4 δισ. ευρώ), το προβλεπόμενο ταμειακό έλλειμμα στην κύρια (1,6 δισ. ευρώ) και στην επικουρική ασφάλιση (380 εκατ. ευρώ) και από ένα μέρος των απλήρωτων συντάξεων (1,2 δισ. ευρώ), οι συντάξεις πρέπει να μειωθούν κατά 21,2%.
Αν τέλος, για πολιτικούς λόγους, αποφασιστεί να ακυρωθούν όλες οι μνημονιακές μειώσεις, να επανυπολογιστούν και να ισχύουν χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης για όλες τις συντάξεις, θα πρέπει οι συντάξεις να μειωθούν κατά 30,5%, ώστε να «καλυφθούν» 11,7 δισ. ευρώ.
• Ο «κανόνας αναπλήρωσης», δηλαδή το ύψος του εισοδήματος από τη σύνταξη (άθροισμα κύριας και επικουρικής) ως ποσοστό του συντάξιμου μισθού θα πρέπει να «πέσει» έως 30,43%, κάτω από το 60% έναντι 90% ή και υψηλότερα από το 100% που ήταν τα προηγούμενα χρόνια (πριν από τις περικοπές του 1ου και του 2ου Μνημονίου) ειδικά σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία.
Τα ποσοστά αναπλήρωσης κύριας και επικουρικής σύνταξης
• Ο κανόνας αναπλήρωσης του μισθού για τους «νέους» ασφαλισμένους (από 1/1/93) ήταν, πριν από την εφαρμογή των Μνημονίων, συνολικά στο 90% για 35 χρόνια ασφάλισης ή στο 2,571% (2% Χ35= 70% για την κύρια ασφάλιση και 0,571% Χ 35= 20% για την επικουρική)
• Το πραγματικό ποσοστό αναπλήρωσης για την κύρια και την επικουρική σύνταξη μετά τις περικοπές, έχει «πέσει» σήμερα στο 80,5% ή στο 2,3% για 35 χρόνια ασφάλισης
• Το νέο ποσοστό αναπλήρωσης που περιλαμβάνεται στα σενάρια που εξετάζονται προκειμένου να «καλυφθούν» τα ελλείμματα, θα είναι κοντά στο 56% (1,6%Χ35 χρόνια), δηλαδή 30,43% χαμηλότερο
«Διευκολύνσεις» σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και Ταμείο Νομικών
Με δανεικά 260 εκατ. οι συντάξεις Νοεμβρίου
Με δανεικά 260 εκατ. ευρώ θα πληρωθούν στα τέλη Οκτωβρίου οι συντάξεις του μηνός Νοεμβρίου στους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ και του Ταμείου Νομικών. Σύμφωνα με αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλος, κατόπιν εισηγήσεων των Ταμείων:
• Το ΙΚΑ θα λάβει δάνειο - ταμειακή διευκόλυνση 210 εκατ. ευρώ στο διάστημα 27 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου από τον τομέα ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ (100 εκατ. ευρώ), τον τομέα ασφαλισμένων του Δημοσίου (70 εκατ. ευρώ) και τον τομέα των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων (40 εκατ. ευρώ). Η διευκόλυνση γίνεται σταθερά τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι εισπράξεις των εισφορών γίνονται με καθυστέρηση σε σχέση με τις πληρωμές των συντάξεων οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, προκαταβάλλονται.
• Ο ΟΑΕΕ θα λάβει 40 εκατ. ευρώ από τον ειδικό υπο • λογαριασμό του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) που προβλέπεται να επιχορηγεί ελλειμματικά ταμεία κύριας ασφάλισης. Σε ετήσια βάση η χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ από το ΑΚΑΓΕ θα φτάσει τα 120 εκατ. ευρώ.
• Το Ταμείο Νομικών θα λάβει, επίσης από το ΑΚΑΓΕ, 10 εκατ. ευρώ για τις πληρωμές συντάξεων του μηνός Νοεμβρίου (συνολικά το 2015 θα πάρει από το ΑΚΑΓΕ 40 εκατ ευρώ).
Από «ίδιους» πόρους, όπως από τη ρευστοποίηση μεριδίων του κοινού κεφαλαίου τα οποία τηρούν στην ΤτΕ (και έχουν αρχίσει να έχουν καλύτερες αποδόσεις) θα «καλύψουν», τέλος, τις υποχρεώσεις τους Ταμεία που επίσης παρουσιάζουν «ανοίγματα» και δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από το ΑΚΑΓΕ.
Του Γιώργου Γάτου-ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Διάφορα Δημοσιεύματα.

Μπλόκο στο επίδομα των 176 ευρώ

        «Κλείνει» οριστικά η δυνατότητα διεκδίκησης μεγάλων κονδυλίων αναδρομικών από χιλιάδες εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (και συμβασιούχους), καθώς η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ανατρέποντας την έως τώρα ευνοϊκή για τους εργαζόμενους νομολογία, «μπλόκαρε» την επέκταση και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων του γνωστού επιδόματος των 176 ευρώ (των νόμων 3016/02 και 3205/03).

Στα δικαστήρια εκκρεμούν χιλιάδες αγωγές για το επίδομα 176 ευρώ
        Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί ως εξαιρετικής σημασίας στην πλήρη Ολομέλεια (με συμμετοχή 40 ανώτατων δικαστών), για να δοθεί «πιλοτική» λύση γύρω από το ακανθώδες θέμα, αφού εκκρεμούσαν χιλιάδες σχετικές δίκες με ομαδικές αγωγές στα πολιτικά (από εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου και συμβασιούχους σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) και στα διοικητικά δικαστήρια (από μονίμους υπαλλήλους του «σκληρού πυρήνα» του Δημοσίου).
        Η Ολομέλεια ΑΠ ομόφωνα (με τις 16 και 17/15 αποφάσεις) ανέτρεψε ευνοϊκές για τους εργαζόμενους αποφάσεις Πρωτοδικείων, κρίνοντας παράλληλα εσφαλμένη την έως τώρα νομολογία και των εργατικών τμημάτων του ΑΠ, που επί 4 χρόνια δεχόταν (στη συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων) ότι το επίδομα των 176 ευρώ είχε ουσιαστικά καταστεί προσαύξηση του μισθού και η μη επέκτασή του και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας.
          Τώρα η Ολομέλεια, βάζοντας οριστικά «φρένο» σε διεκδικήσεις αναδρομικών (που κυμαίνονταν από 2.550 έως 5.985 ευρώ ανά υπάλληλο νομιμοτόκως) έκρινε ότι το επίδομα των 176 ευρώ δεν αποτελεί ευθεία και γενική αύξηση των αποδοχών όλων των υπαλλήλων (του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, ΟΤΑ), αλλά αποτελεί μια ειδική παροχή που δεν εξομοιώνεται με μισθό και ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της ίδιας της πολιτείας να κρίνει σε ποιους θα τη χορηγήσει, αφού συνεκτιμήσει τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Συνταγματικά ορθό
        Συνεπώς η μη χορήγησή της και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και την αρχή της ισότητας, ενώ δεν αποτελεί δυσμενή διακριτική μεταχείρισή τους όταν έχουν άλλες πρόσθετες παροχές. Κρίθηκε μάλιστα ότι η τυχόν μη νόμιμη χορήγηση σε κάποιες κατηγορίες υπαλλήλων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην πολιτεία να επεκτείνει μια παράνομη δράση και αλλού.
Το επίδομα χορηγήθηκε αρχικά με νόμους του 2002-03 σε ετερόκλητες κατηγορίες μισθωτών του Δημοσίου και με υπουργικές αποφάσεις επεκτάθηκε και σε πολλούς άλλους. Ακολούθησε «μπαράζ» αγωγών ?που συνεχώς διευρυνόταν? και χιλιάδες εργαζόμενοι (μόνιμοι αορίστου χρόνου και συμβασιούχοι) δικαιώθηκαν με αμετάκλητες αποφάσεις και του ΑΠ, εισπράττοντας αναδρομικά το επίδομα (κατά μέσον όρο 4.000 ευρώ νομιμοτόκως).
        Σχεδόν προ 2ετίας εκκρεμούσαν στα διοικητικά δικαστήρια πάνω από 20.000 ομαδικές αγωγές, ενώ μόνο στον ΑΠ έχουν αναβληθεί πάνω από 50 σχετικές υποθέσεις περιμένοντας την «πιλοτική» απόφαση της πλήρους Ολομέλειας. Το αρχικό «φρένο» ήρθε από το ΣτΕ όταν απέρριψε σχετικές διεκδικήσεις των δικαστικών υπαλλήλων, ενώ ο ΑΠ αρνήθηκε τη χορήγησή του μόνο σε υπαλλήλους ΝΠΙΔ, δημοτικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτές οδηγών και το χορηγούσε σταδιακά στις υπόλοιπες κατηγορίες. Οι συνολικές διεκδικήσεις ξεπερνούσαν τα 2 δισ. ευρώ, καθώς εκκρεμούσαν αγωγές εργαζομένων σε ΟΤΑ, σχολεία, νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, επιμελητήρια, αλλά και ένστολων κ.λπ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ -ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΟΣ

75χρόνια πριν: Όταν στην Πάτρα έβρεχε η μανία του πολέμου- Ο βομβαρδισμός της 28ης Οκτωβρίου- Μαρτυρίες Πατρινών από την σκοτεινή μέρα

       Η Πάτρα ήταν η πρώτη πόλη που έμελλε να δώσει το αίμα της σε έναν πόλεμο προορισμένο να συστήσει την κτηνωδία στους Έλληνες, στον κόσμο και στον άνθρωπο. Ήταν η πρώτη πόλη που βομβαρδίστηκε εκείνο το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όταν οι κάτοικοί της γνώριζαν τον τρόμο και η πόλη ξυπνούσε σε μια νέα, γκρίζα μέρα που θα αργούσε πολύ να ροδίσει με έναν ήλιο, σαν αυτό που κάποτε ρουφούσε ανέμελη σε μια καθημερινότητα που θα ξεκουρδιζόταν εντελώς.         Όλα ξεκίνησαν στις 9.20 το πρωί όταν η Ιταλική αεροπορία άρχισε να ρίχνει βόμβες από ύψους 200 μόλις μέτρων εναντίον των συγκεντρωμένων στους δρόμους και στις πλατείες πολιτών που στην αρχή πίστεψαν πως πρόκειται για ελληνικά αεροπλάνα ή για γυμνάσια και έμεναν να κοιτάοζυν μουδιασμένοι.
       Τις περισσότερες βόμβες δέχθηκε η περιοχή της οδού «Τριών Ναυάρχων» και πολλοί πίστεψαν τότε ότι οι Ιταλοί πιλότοι θεώρησαν τα δέντρα, τα οποία βρίσκονταν τοποθετημένα σε διάταξη ανά δύο, για ελληνικό στράτευμα.
        Βόμβες έπεσαν επίσης και στις οδούς Γούναρη, Αγίου Ανδρέα, Ρήγα Φεραίου κ.λπ., καθώς και στη συνοικία του Αγίου Διονυσίου, την συνοικία στην οποία διέμεναν και οι Ιταλοί της Πάτρας.
..................................................................................................................................................................
     Διαβάστε ολόκληρο το σχετικό ρεπορτάζ, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Συγκλονιστική μαρτυρία Πατρινού από τον βομβαρδισμό του 40: "Παντού πτώματα και ζώα νεκρά..."

        Τις ανατριχιαστικές ώρες του πρώτου βομβαρδισμού το 1940 που έγινε στην Πάτρα μας μεταφέρει ο γνωστος Πατρινός γιατρός και διευθυντής του ΠΕΔΥ Άνω Πόλης Γρηγόρης Μαρκέτος, μέσω ενός συμπολίτη που ήταν τότε μαθητής του Γυμνασίου.
"Το προηγούμενο Σάββατο κάθησα κ μου διηγήθηκε ένας καταπληκτικός συμπολίτης,πως έζησε σαν μαθητής Γυμνασίου την 28η Οκτωβρίου 1940.
       Στον πρώτο βομβαρδισμό χτυπήθηκε το αρχοντικό του δερματέμπορου Σταθακόπουλου,όπου σήμερα είναι ο ΟΤΕ στη Γούναρη.Βομβαρδίστηκε ακόμα η έδρα της μεραρχίας το σημερινό ΙΚΑ στην από κάτω γωνία όπου μέραρχος ήταν ο Κοσμάς.
       Ο κ. Μιχάλης είδε τα πρώτα αεροπλάνα φτάνοντας στην πλατεία Γεωργίου Α'. Συνεχίζει να τρέχει για το σπίτι του.Έξω από την οικία Ντόντη Ζαΐμη κ Αγίου Ανδρέα βλέπει νεκρούς. Φοβάται κ στρίβει Καψάλη. Παντού πτώματα κ ζώα νεκρά. Την ώρα εκείνη ήσαν χωρικοί από τα περίχωρα πουλώντας κατσικίσιο γάλα.Τις άρμεγαν επί τόπου σε κάθε σπίτι.Την ώρα που έφτασε σπίτι του άρχισε ο δεύτερος βομβαρδισμός.
Τα μάζεψαν κ πήγαν να κρυφτούν στην Τερψιθέα.Τους φιλοξένησε η οικογένεια Τσαντίλη του μετέπειτα μητροπολίτη Ύδρας Ιεροθέου...". 

28 Οκτώβρη 1940-Το πρωτο Ελληνικό αίμα στην Πατρα.


Οι πρώτες βόμβες έπεσαν στο κέντρο της Πάτρας στις 28 Οκτωβρίου 1940 σκορπώντας θάνατο και τρόμο.
Το σκηνικό που επικράτησε περιγράφει η Πατρινή Μαρία Μανωλάκου στο βιβλίο της "Από το Ημερολόγιο ενός παιδιού της Κατοχής".
Η Μαρία Μανωλάου ήταν μαθήτρια τότε και όταν έπεσαν οι πρώτες βόμβες βρισκόταν στο σχολείο και περιγράφει:
"[...] Πετιέμαι βολίδα στο ραδιόφωνο, να σου και η Κατερίνα και μόλις πιάνουμε την τελευταία φράση στο διάγγελμα. "Νυν υπέρ πάντων ο αγών". Και μετά ο Εθνικός Ύμνος. Το τι έγινε τότε, σωστό παραλήρημα. Σε λίγα λεπτά όλη η Πάτρα στο πόδι. Ο τόπος να βουίζει απ΄τ' αεροπλάνα κι ο κόσμος να τα χαιρετάει σαν τρελός., πετώντας ψηλά καπέλα, μαντήλια, οτιδήποτε.
-Γεια σας λεβεντοπαιδα
-Δικά μας, δε βλέπετε τα χρώματα;
- Στη Ρώμη!
Και στο σχολείο πανζουρλισμός [...]
Ξάφνου η γη χοροπήδησε. Κάτι φριχτά μπουμπουνητά μας έσκισαν τ΄αυτιά και μας έπνιξαν οι σοβάδες. Μπόμπες!
Ορμήσαμε στα παράθυρα.Μαύρα σύννεφα σκεπάζανε την κάτου πόλη. Μα πως..αφού τ΄αεροπλάνα είναι δικά μας , άρα...δεν είναι; Κερώσαμε όλες. Μερικές πέσανε λιπόθυμες.
[...] Σπίτια, αυτοκίνητα, όλα στις φλόγες. Μπροστά στο "Πάνθεον" , ποτάμι το αίμα.
Πλήθος άνθρωποι χτυπημένοι να βογκάνε κι άλλοι πεσμένοι από πάνω τους να φωνάζουν βοήθεια. Νοσοκόμες και προσκοπίνες (χωρίς στολή) να τρέχουν με τα φορεία. Πέφτουμε πάνω στην αρχηγό που μας λέει κοφτά: "Στο Νοσοκομείο αμέσως για αίμα!".
Ο διευθυντής σε Γυμνάσιο της περιοχής μας Παν. Οικονομόπουλος, όταν έπεσαν οι πρώτες βόμβες έκανε μάθημα στα παιδιά. Να πώς περιγράφει την πρώτη εκείνη μέρα του πολέμου: «Το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου 1940 βρισκόμουν στο Γυμνάσιο Λουσικών, το οποίο εγώ είχα ιδρύσει από το 1934. Το προηγούμενο βράδυ (Κυριακή), είχα παρευρέθη σε γάμο στο χωριό Φώσταινα και επειδή το γλέντι είχε ανάψει καλά, μας πήρε το ξημέρωμα. Τότε ξεκινήσαμε μ' ένα συνάδελφο καθηγητή του Γυμνασίου, τον Ηλία Νικολούλια για τα Λουσικά. Όταν φτάσαμε ήταν πια... μέρα.- Ηλία, του λέω, δεν πάμε κατ' ευθείαν στο σχολείο, να πιούμε καφεδάκι ώστε να πέραση η ώρα, και να έλθουν τα παιδιά; Πού να πάμε τέτοια ώρα για ύπνο; Ξημέρωσε πια...Ο φίλος μου αρνήθηκε στην αρχή, τελικώς όμως δέχτηκε. Έτσι φθάσαμε σχολείο και κουρασμένοι, όπως είμαστε, ξαπλώσαμε επάνω στα θρανία για να κοιμηθούμε λίγο. Ο Ηλίας δυσανασχέτησε και τότε εγώ σαν να είχα κάποιο προαίσθημα του λέω αυθόρμητα:- Θέλεις τώρα και ανέσεις για να κοιμηθής; Πέσε πώς αύριο γίνεται πόλεμος. Τι θα κάνης; Κατά τις 8.30 ήλθαν τα παιδιά και αρχίσαμε το μάθημα. Λίγο αργότερα σείστηκε ό τόπος. Η Πάτρα βομβαρδιζόταν. Στήλες καπνού και φωτιάς ανέβαιναν στον ουρανό της πρωτεύουσας του Μωρηά. Εμείς φυσικά ούτε που το ξέραμε. Αμέσως τα παιδιά κινήθηκαν σαν αυτόματα. Ξεχύθηκαν από τις πόρτες και τα παράθυρα για τα σπίτια τους, ενώ εμείς μείναμε ώρα πολλή στις έδρες άφωνοι σαν μαρμαρωμένοι». 
ΗΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο έμπορος Kων. Κωνσταντακόπουλος αφηγείται: «Ο πρώτος βομβαρδισμός με βρήκε στην πλατεία Γεωργίου, εκείνο το πρωινό. Φθάνοντας στην πλατεία έπεσε η πρώτη βόμβα στους Μύλους Αγ. Γεωργίου. Τότε ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους. Σπίτια και μαγαζιά έμειναν ανοιχτά και οι ιδιοκτήτες τους έσπευσαν να εγκαταλείψουν την πόλη. Ο συνωστισμός που δημιουργήθηκε ήταν απερίγραπτος. Στην Ομόνοια, όπου λειτουργούσε τότε λαϊκή αγορά, καφάσια με ψάρια και φρούτα πλημμύρισαν τους δρόμους. ένα καροτσάκι μάλιστα γεμάτο σαρδέλα, κατηφόριζε αδέσποτο την λεωφόρο Γούναρη. Ο δεύτερος βομβαρδισμός έγινε κατά τις 12 το μεσημέρι -αν θυμάμαι καλά. Τότε βομβαρδίστηκε η λεωφόρος Τριών Ναυάρχων, που είχε και πολλά θύματα. Μάλιστα έλεγαν τότε οι Ιταλοί πιλότοι εξέλαβαν τα δένδρα της πλατείας για... στρατό! Στον βομβαρδισμό εκείνο είχε σκοτωθή και ο πασίγνωστος τύπος των Πατρών "Γιάννης ο Θεός". Σ' άλλο βομβαρδισμό, στην οδό Καρόλου, σκοτώθηκε ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νιόνιος Τόφαλος, ενώ πραγματική τραγωδία εξετυλίχθη στη διασταύρωση Γούναρη-Κανακάρη. Εκεί τα πτώματα ήσαν χωρίς πόδια, χωρίς χέρια ή και χωρίς κεφάλια». 
«ΚΑΝΟΥΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑ»
Ο Παν. Καράπαπας διηγείται το περιστατικό: «Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940 φόρτωνα κροκάρι στην Πιτίτσα. Ξαφνικά είδαμε να περνούν 3-4 αεροπλάνα, σχεδόν πάνω από τα κεφάλια μας. Μας κίνησαν βέβαια την περιέργεια, άλλα όταν ρωτήσαμε εκεί τους κατοίκους μας... καθησύχασαν λέγοντας:- Ελληνικά είναι και κάνουν γυμνάσια. Παρά ταύτα, μας είχε καταλάβει όλους μεγάλη ανησυχία. Μια δασκάλα από την Πάτρα προσπάθησε να τηλεφωνήση στους δικούς της, χωρίς όμως αποτέλεσμα, γιατί οι τηλεφωνικές γραμμές είχαν όλες διακοπή. Όταν φορτώσαμε το κροκάρι, φύγαμε για το Πλατάνι. Εκεί, τελικώς, μάθαμε για την κήρυξη του πολέμου. Παρατήσαμε το κροκάρι και σπεύσαμε στην Πάτρα για να παρουσιαστούμε».
Οι πρώτες βόμβες έπεσαν και στην Αγγλικανική Εκκλησία. (φωτό).

Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

       Η ιστορική επέτειος της «28ης Οκτωβρίου 1940» θα εορτασθεί και φέτος με ξεχωριστή λαμπρότητα και επισημότητα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και ειδικότερα στις πόλεις της Πάτρας, της Ι.Π. Μεσολογγίου και του Πύργου.
           Στην Πάτρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο κάτω εκδηλώσεις:
Τρίτη 27 Οκτωβρίου
10.30 π.μ. Με φροντίδα της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, του Προέδρου του ΤΕΙ, των Διευθυντών των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης , των Εφόρων Προσκόπων και Οδηγών, θα πραγματοποιηθεί προσκύνημα στο Μνημείο της Ελευθερίας (πλατεία Εθνικής Αντίστασης) από φοιτητές μαθητές των Σχολείων, προσκόπους και οδηγούς προσερχόμενους με επικεφαλής τους καθηγητές, δασκάλους και βαθμοφόρους.
       Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους τους Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ και των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σιγή ενός λεπτού και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου με την επιμέλεια της  Διευθύντριας  Φυσικής Αγωγής Π.Ε Αχαΐας.
12.30 μ. Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα Σχολεία, τις Δημόσιες Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
7.30 π.μ. Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλως των εκκλησιών φροντίδα της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών και οι Μουσικές του Δήμου θα περιέλθουν στους δρόμους της πόλης παιανίζοντας θριαμβευτικά θούρια και εμβατήρια.
8.00  π.μ. Έπαρση της σημαίας.
11.00 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου (τέλος προσέλευσης επισήμων 10.50 π.μ).
11.30 π.μ. Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο της Ελευθερίας (πλατεία Εθνικής Αντίστασης)  όπου θα υπάρχει τιμητική φρουρά από σημαιοφόρους των Λυκείων και Γυμνασίων των Πατρών. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού, ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, αποχώρηση σημαιοφόρων και επισήμων.
12.00 μ. Παρέλαση προ των επισήμων στην πλατεία Τριών Συμμάχων των Σωματείων, Οργανώσεων, Αντιπροσωπειών του Πανεπιστημίου Πατρών, ΤΕΙ μαθητών, ΕΕΣ, Τμημάτων Στρατού, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
17.31 μ.μ. Υποστολή σημαίας στην κεντρική προβλήτα Αγ. Νικολάου. Τιμές θα αποδώσει κατά τα κεκανονισμένα, Τμήμα Στρατού μετά της Μουσικής του Δήμου.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΣ το Δ.Σ του Σωματείου μας.

          Σας κάνουμε γνωστό ότι ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 27/10/15 και ώρα 09:00 πμ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ το Δ.Σ του Σωματείου μας, με θέματα:
     - Το ΝΕΟ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.
     - Οι ΝΕΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ στα ΤΕΠ.
     - και βεβαίως οι επερχόμενες ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

"Ανάβει φωτιές" το εφημεριακό καθεστώς

      "Ανάβει φωτιές" το εφημεριακό καθεστώς των δύο Νοσοκομείων. Οι φόβοι μας και ι προβληματισμοί μας επιβεβαιώνονται  πλήρως από τις απόψεις και τις θέσεις που  εκφράζονται στο ΠΠΝΡΙΟΥ. Δείτε το ρεπορτάζ του ΑchaiaNews.gr, κάνοντας κλίκ στον σύνδεσμο που ακολουθεί: http://achaianews.gr/index.php/videos/flash-news/12453-ανάβει-φωτιές-το-εφημεριακό-καθεστώς-δείτε-το-ρεπορτάζ-του-αchaianews-gr

Συντάξεις: Ολη η απόφαση για τα νέα όρια ηλικίας - Εως 17 χρόνια περισσότερη δουλειά (πίνακες)

       Σε άμεση ισχύ θέτει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την αύξηση των χαμηλότερων, πριν από τα 62 και τα 67, ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που είχαν “κλειδώσει” κυρίως οι “παλαιοί” ασφαλισμένοι χωρίς να επιβάλλει υποχρεωτικά αύξηση και στα απαιτούμενα έτη ασφάλισης.
         Η αύξηση των ορίων αφορά όσους και όσες δεν είχαν συμπληρώσει την ηλικία για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη έως τις 18 Αυγούστου. Σύμφωνα με την απόφαση, η αύξηση θα γίνεται “αυτόματα” και συνολικά φτάνει τα 17 χρόνια έως το 2022.
           Διαβάστε ολόκληρη την υπουργική απόφαση για τις αυτόματες αυξήσεις, έως και 17 χρόνια μέχρι το 2022, των ηλικιακών ορίων, κάνοντας κλικ στον Σύνδεσμο που ακολουθεί:
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=33039&subid=2&pubid=113821872
                                        ...........................................................
         Διαβάστε ολόκληρη την Υπουργική απόφαση, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
http://www.tanea.gr/files/1/2015/ΥΑ%20-%20ΟΡΙΑ%20ΗΛΙΚΙΑΣ.doc
                                             ................................................................
       Επίσης, διαβάστε ολόκληρο τον μνημονικό νόμο, τον Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94 Α), κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί: http://taxcoach.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΦΕΚ-94Α-4336.pdf

ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ και η ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Υπουργείου Υγείας.

        Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
        Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στo παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Πίνακας Θέσεων
Οι θέσεις στα νοσοκομεία της Αχαϊας και της Ηλείας έχουν ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 θέσεις
ΤΕ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2 θέσεις
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 θέσεις
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 θέσεις
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 θέσεις
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1 θέσεις

ΠΓΝΠ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  1 θέση
ΤΕ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ 2 θέσεις
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 θέσεις
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 θέσεις
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 4 θέσεις
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  1 θέση

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 θέσεις
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 θέση

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 θέσεις
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 θέσεις

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Συνεδριάζει ΑΥΡΙΟ το Δ.Σ του Σωματείου μας.

          Σας κάνουμε γνωστό ότι αύριο Τρίτη 27/10/12 και ώρα 09:00 πμ Συνεδριάζει ΕΚΤΑΚΤΩΣ το Δ.Σ του Σωματείου μας, προκειμένου να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για την 24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της 12ης του Νοέμβρη και για τις ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ που θα πρέπει να δρομολογηθούν, πάνω στα ζητήματα που έχουν να  κάνουν:
ü  Τόσο με το ΝΕΟ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, όπου ως γνωστόν είμαστε υπέρ της παραμονής των 15-15 ημερών εφημερίας, με την προϋπόθεση της δρομολόγησης  της ενίσχυσης μας με Ιατρούς, τον μονόδρομο για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των Πολιτών και βεβαίως την αλλαγή των ημερών εφημέρευσης σε ΔΕΥΤ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.
ü  Όσο και με τις Νέες Επιθέσεις στα ΤΕΠ, όπου ως γνωστόν παρά τις πάμπολλες διαμαρτυρίες μας, μένουμε εντελώς απροστάτευτοι.
 ü Αλλά και με τις Νέες Προκηρύξεις Πρόσληψης Προσωπικού, όπου δυστυχώς  φαίνεται   
            ξεκάθαρα ότι οι Κυβερνώντες μας εμπαίζουν.

Το Σωματείο μας για τις Ελλείψεις Προσωπικού και την ανάγκη Προσλήψεων.

           Άνθρακες ο Θησαυρός των Προκηρύξεων-Προσλήψεων στο χώρο της Υγείας, με βάσει τα μέχρι σήμερα σχετικά δεδομένα.
        Παρά την πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό του 2015 για 15.000 προσλήψεις γενικά στον Δημόσιο τομέα και ιδιαιτέρως την πολυδιαφημιζόμενη καμπάνια της κυβέρνησης για γενναίες και μαζικές προσλήψεις στο χώρο της Υγείας, δυστυχώς τελειώνοντας και ο 10ος μήνας αυτής της χρονιάς, τίποτε δεν έχει γίνει προς αυτήν την πολυπόθητη κατεύθυνση.
       Δυστυχώς η Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (ο αριστερός μανδύας με το δεξιό δεκανίκι), τόσο με την προηγούμενη σύνθεσή της, όσο και με την τωρινή, δεν έχει προχωρήσει σχεδόν σε καμία Προκήρυξη-Πρόσληψη Προσωπικού  και  Ιατρών στα Δημόσια Νοσοκομεία που στενάζουν από τις μεγάλες ελλείψεις, παρά και την  σχετική εξαγγελία για 4.500 θέσεις, για τις οποίες για επικοινωνιακούς λόγους επιστρατεύτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος γι΄ αυτό το σκοπό στις 2 του Απρίλη του τρέχοντος έτους το Υπουργείο Υγείας.
      Απέναντι λοιπόν σ΄ αυτές τις ψεύτικες δεσμεύσεις και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, το γνωστό χαρακτηριστικό του γνώρισμα πλέον, εξαγγελίες που μέχρι σήμερα αποδείχθηκαν πρωταπριλιάτικες, είδαμε μια προκήρυξη 266 θέσεων, προκήρυξη που μας εξοργίζει διπλά, τόσο γιατί  απέχουν πολύ από τις δεσμεύσεις και εξαγγελίες τους, όσο και γιατί δίνουν ψίχουλα στα Νοσοκομεία της 6ης Υ.Πε, όπου παρά τις μεγάλες μας ανάγκες δεν προβλέπεται ούτε μία θέση Υ.Ε και ΔΕ Προσωπικού.
         ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ  αυτήν την Κωλυσιεργία, την ανακολουθία  της κυβέρνησης, αυτήν την προκήρυξη και κατανομή κοροϊδία, που έρχεται από παλιά και που δυστυχώς  μας δίνει μόνο 2 θέσεις Προσωπικού. (1 ΠΕ Φαρμακοποιών και 1 θέση ΠΕ Νοσηλευτριών).
      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την κυβέρνηση να αφήσει επιτέλους τα επικοινωνιακά τρυκ και τους λαϊκισμούς και ιδιαιτέρως τις συνήθεις γι΄ αυτήν ψευτιές και να δρομολογήσει ΑΜΕΣΑ γενναίες και μαζικές προσλήψεις στα Δημόσια Νοσοκομεία, που βρίσκονται σε οριακά επίπεδα, στη βάση της διεκδικητικής πρότασης της ομοσπονδίας μας της ΠΟΕΔΗΝ.
                                                     ......................................................
      Παρακάτω επαναδημοσιεύουμε τα σχετικά με την προαναφερόμενη προκήρυξη

        Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται από την Τρίτη 13/10/15 η Προκήρυξη 4K/2015 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πρόσληψη 226 ατόμων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
          Συγκεκριμένα, η προκήρυξη που εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 226 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Οι θέσεις που "άνοιξαν" απευθύνονται, μεταξύ άλλων, σε ακτινοφυσικούς, νοσηλευτές, διαιτολόγους, φαρμακοποιούς, χημικούς- βιοχημικούς- βιολόγους, αλλά και σε Π.Ε. Οικονομικών.
           Για την 6η Υ.Πε προβλέπει:
- 11 Θέσεις ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, δηλ από μία Θέση στο Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ, Γ.Ν ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Γ.Ν ΑΡΤΑΣ, Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ,Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ,Γ.Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Γ.Ν Αν ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, Γ.Ν ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Γ.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και Γ.Ν ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.
- 5 Θέσεις ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, δηλ από μία  για Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ, Γ.Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΠΑΝ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 2 ΠΠΝΡΙΟΥ.
΄       Αξίζει να επισημάνουμε ότι σε ολόκληρη την 6η Υ.Πε, την μεγαλύτερη Υ.Πε της χώρας μας, παρά τις τεράστιες ανάγκες δεν προβλέπει καμία μα καμία θέση ΥΕ και ΔΕ.
Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.