Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ το Δ.Σ του Σωματείου μας.

       Σας κάνουμε γνωστό ότι ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/2/16 και ώρα 08:30 πμ,  θα  συνεδριάσει το Δ.Σ του Σωματείου μας,  με τα παρακάτω θέματα:
   Ι.  Η Σύσκεψη που συγκαλεί η 6η Υ.Πε την Τρίτη 1/3/16, για τον
        Υγειονομικό Χάρτη της Αχαΐας.
  II.  Η Νέα Κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, την Τετάρτη 2/3/16.
 IΙΙ.  Διάφορα Τρέχοντα Ζητήματα και Ενημερώσεις.

Η Πρόταση της 6ης Υ.Πε για την ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, στα πλαίσια του νέου Υγειονομικού χάρτη.


ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ . 
Χρειάζεται οπωσδήποτε ο προγραμματισμός για αύξηση των νοσοκομειακών κλινών (20 κλίνες στο ΓΝΠ ) , η λειτουργία των 7 ΠΔΨ κλινών στο «Καραμανδάνειο» και η επαρκής στελέχωση των εξωνοσοκομειακών δομών ( 1 ΚΨΥ , 1 οικοτροφείο , 3 ξενώνες , 2 προστατευόμενα διαμερίσματα και 1 εργαστήριο ) με τουλάχιστον 2 ψυχιάτρους , 4 ψυχολόγους  και μικρή ενίσχυση σε νοσηλευτικό προσωπικό και άλλες   ειδικότητες .
Πρέπει επίσης να διευθετηθούν άμεσα τα προβλήματα ακαταλληλότητας κτηρίων , καθώς και ζητήματα μετάβασης / αποκατάστασης ατόμων με μακροχρόνια παραμονή στους ξενώνες.  

Υπόμνημα της ΑΔΕΔΥ, προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημοσίας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

Προς:Τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης,
            Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης

                            ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
«ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
        Ο Δημόσιος Τομέας αποτέλεσε, τα τελευταία χρόνια, πεδίο εφαρμογής σκληρών μνημονιακών πολιτικών. Βασικοί άξονες των πολιτικών αυτών, πολιτικών που αποδέχθηκε σε μεγάλο βαθμό και η σημερινή κυβέρνηση με την υπογραφή του 3ου μνημονίου, αποτέλεσαν η ραγδαία μείωση των δομών του δημοσίου, οι χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων, η μεταφορά αντικειμένων σε ιδιωτικά συμφέροντα, ο δραστικός περιορισμός του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, οι μεγάλες μειώσεις στους μισθούς (που μεσοσταθμικά αγγίζουν το 40%), η μείωση των δαπανών για τη λειτουργία του δημοσίου, που καθιστούν τη λειτουργία νευραλγικών υπηρεσιών (όπως Νοσοκομεία, Σχολεία, Παιδικοί σταθμοί κλπ) αδύνατη.
Κοινό τόπο επίσης αποτέλεσε, για όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, η προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών για την κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες υπηρεσίες, στους εργαζόμενους σε αυτές. Το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων, παρουσιάζονταν ως μεταρρυθμίσεις που στόχο είχαν να αντιμετωπίσουν τις ‘’παθογένειες’’ του Δημοσίου και να το καταστήσουν πιο ‘’αποτελεσματικό’’ και φιλικότερο προς την κοινωνία. Τα αποτελέσματα όμως και οι στόχοι αυτών των πολιτικών, είναι πλέον εμφανή σε όλους. Φιλέτα του δημοσίου εκχωρήθηκαν σε ιδιώτες κερδοσκόπους, χιλιάδες εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους και κρίσιμοι τομείς (όπως Νοσοκομεία, Σχολεία, Ασφαλιστικά ταμεία κλπ) ουσιαστικά υπολειτουργούν.
Παρά τη σφοδρότητα όμως αυτής της επίθεσης, που δέχτηκε ο χώρος του Δημοσίου, οι αγώνες και οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων είχαν ως αποτέλεσμα πλευρές αυτής της πολιτικής να ακυρωθούν στην πράξη. Χιλιάδες διαθέσιμοι – απολυμένοι εργαζόμενοι επέστρεψαν στη δουλειά τους, ενώ νομοθετήματα όπως αυτό της αξιολόγησης Μητσοτάκη έμεινε στα χαρτιά.
Με τους ίδιους διακηρυγμένους στόχους, δηλαδή τη βελτίωση της κατάστασης στο Δημόσιο, κατατέθηκε και το Νομοσχέδιο της σημερινής κυβέρνησης για την αξιολόγηση του προσωπικού και την επιλογή στελεχών για τη δημόσια διοίκηση. Πρόκειται για νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει ορισμένες ρυθμίσεις που αποτελούν αιτήματα του Συνδικαλιστικού Κινήματος, όπως η κατάργηση του νόμου Μητσοτάκη για την αξιολόγηση, η αυθαίρετη επιλογή προϊσταμένων, αλλά και δειλά βήματα άρσης του αυταρχικού θεσμικού πλαισίου και αποκατάστασης της δημοκρατίας στους εργασιακούς χώρους. Παρά  όμως τις δηλωμένες προθέσεις, η ένταξη του νομοσχεδίου, εκ των πραγμάτων στο πλαίσιο των περιοριστικών πολιτικών του μνημονίου, αλλά και βασικές επιλογές του νομοσχεδίου, υπονομεύουν στη πράξη τις όποιες θετικές πλευρές, διατηρώντας και οξύνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπ όψιν του την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο, με την τεράστια έλλειψη προσωπικού και την αδυναμία ουσιαστικά των υπηρεσιών να λειτουργήσουν. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι προφανές ότι κανένα σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού αλλά και οποιοδήποτε θεσμικό πλαίσιο δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών (όπως επικαλείται το νομοσχέδιο), για τον απλούστατο λόγο ότι τα προβλήματα δεν εντοπίζονται στην «απόδοση» του προσωπικού, αλλά στην υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση του Δημοσίου.
• Το Νομοσχέδιο προβλέπει ατομική και συλλογική στοχοθεσία και την αξιολόγηση με βάση το βαθμό επίτευξής της, κάτι που καθίσταται στη πράξη προβληματικό, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων στο δημόσιο καλύπτουν περισσότερα του ενός αντικείμενα (λόγο της έλλειψης προσωπικού), αντικείμενα που πολλές φορές δεν αντιστοιχούν στην ειδικότητα ή τη θέση τους.
• Η θέσπιση στόχων σε επίπεδο για παράδειγμα Τμήματος ή Διεύθυνσης, δεν εξυπηρετεί, όταν εκ των προτέρων γνωρίζουμε ότι η επίτευξή τους σε πολλές περιπτώσεις είναι ουσιαστικά αδύνατη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν. Δεν είναι επίσης προφανείς οι επιπτώσεις για το μέλλον των δομών αυτών, εξαιτίας της χαμηλής τους αξιολόγησής τους. Αποτελεί μια διαδικασία η οποία επί της ουσίας μεταφέρει τις ευθύνες για την κατάσταση στους εργαζόμενους και τις δομές του δημοσίου
• Ενδεικτικό των προβλημάτων, πιθανά και των πραγματικών διαθέσεων, είναι το γεγονός ότι μετά τη βαθμολόγηση των υπαλλήλων, δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο όσοι έλαβαν βαθμό κάτω από 70, τη στιγμή που για να έχει κάποιος δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο στελεχών πρέπει να βαθμολογηθεί με πάνω από 75. Έτσι όσοι λαμβάνουν βαθμό από 70 έως 75 αποκλείονται απ’ το Μητρώο, χωρίς ταυτόχρονα να έχουν δικαίωμα ένστασης.
• Η σύνδεση δε αξιολόγησης – μισθολογίου, είναι χαρακτηριστική της κυρίαρχης ιδεολογικής κατεύθυνσης, την οποία η κυβέρνηση με την υπογραφή του 3ου μνημονίου αποδέχεται και υπηρετεί.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της κυβέρνησης και της θέσπισης του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, πολλές από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου δεν εξασφαλίζουν την διαφάνεια  και την αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση.
• Για τις θέσεις των Γενικών Γραμματέων η τελική επιλογή ανήκει στον εκάστοτε υπουργό, ο οποίος επιλέγει μεταξύ των τριών που προτείνει το ΕΣΕΔ, χωρίς αιτιολόγηση της επιλογής του.
• Με απόφαση του υπουργού, μετά από πρόταση του ΕΣΕΔ και εφόσον κριθεί ότι οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, η στελέχωση των νευραλγικών αυτών θέσεων μπορεί να γίνει και από στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Διαδικασία η οποία εκτός των άλλων παράγει μέσω της εναλλαγής στελεχών διοίκησης σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής.
• Στο ΕΣΕΔ, προβλέπεται η συμμετοχή φορέων όπως ο ΣΕΒ, ο Συνήγορος του Πολίτη (παρά το γεγονός ότι ρόλος του είναι να ελέγχει και όχι να λειτουργεί τη δημόσια διοίκηση), εκπροσώπου της ΕΣΔΔΑ, αλλά αποκλείεται συνδικαλιστικός εκπρόσωπος και η ΑΔΕΔΥ καλείται να προτείνει έναν εμπειρογνώμονα.
Για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων:
• Ο ρόλος της συνέντευξης παραμένει καθοριστικός για τις επιλογές των στελεχών, δεδομένης μάλιστα της  αρνητικής εμπειρίας των τελευταίων ετών. Και αυτό γιατί όχι μόνο δεν χρησιμοποιήθηκε ως ένα επιπλέον εργαλείο, πέραν των τυπικών προσόντων, για την επιλογή των πιο ικανών, αλλά μάλλον ως ένα μέσο προκειμένου να παρακαμφθούν τα τυπικά προσόντα και να προωθηθούν οι επιλογές της εκάστοτε διοίκησης.
• Ενώ το Νομοσχέδιο επικαλείται για τις κρίσεις, την ανάγκη συνυπολογισμού πολλών παραμέτρων (πτυχία, προϋπηρεσία, μεταπτυχιακά, εμπειρία, συνέντευξη κλπ), ουσιαστικά προτάσσει, με βάση τη μοριοδότηση που προβλέπει και θέτει υπεράνω κάθε διαδικασίας, τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ.
• Στα Ειδικά Συμβούλια Επιλογής που συστήνονται για την επιλογή των στελεχών, συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του οικείου Υπουργείου, γεγονός που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης υφισταμένων – προϊσταμένων για την προ της επιλογής περίοδο και σίγουρα όχι συνθήκες αντικειμενικής κρίσης. Ταυτόχρονα στα  ΕΙ.Σ.Ε.Π όσο και στα Σ.Ε.Π. δεν υπάρχει εκπροσώπηση των εργαζομένων έτσι ώστε να διασφαλίζεται αξιοκρατικά η διαδικασία.
Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ από την ΠΟΕΔΗΝ με Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών

Συνάδελφοι,
       Καλούμε σε ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Νίκης 5-7), ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρα 10:30π.μ.
       Τρείς φορές επιχειρήσαμε να συναντήσουμε τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κο. Γ. Χουλιαράκη, σε αντίστοιχες συγκεντρώσεις εργαζομένων έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
Αντί συνάντησης μας περιποιήθηκαν τα ΜΑΤ κάνοντας χρήση χημικών.
      Καταγγείλαμε την κυβέρνηση για ΣΙΚΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ με προαποφασισμένο το αποτέλεσμα κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης.
     Δεν θα αφήσουμε ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
              Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά:
• Στην ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και την μετατροπή των Συντάξεων σε Προνοιακά Επιδόματα.
• Στην άρνηση της κυβέρνησης να εντάξει τους Υγειονομικούς και Προνοιακούς Υπαλλήλους στα ΒΑΕ
• Στις νέες μειώσεις μισθών που θα υποστούμε στο προσεχές διάστημα με την εφαρμογή του Νέου Μισθολογίου (Ν. 4354/2015)
• Στην επικείμενη περικοπή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Περικόπτεται σε θεσμοθετημένες άδειες πλην της κανονικής και έξι ημερών αναρρωτικής. Το έγγραφο του Υπουργού Υγείας αναστέλλει την περικοπή (ιστοσελίδα ΠΟΕΔΗΝ), δεν καλύπτει όμως καθ’ ότι απαιτείται Νομοθετική Ρύθμιση με αναδρομικότητα. Στο Νόμο προβλέπεται η κατάργησή του έως τέλους του έτους 2017.
• Στη μείωση 20% της αποζημίωσης των ωρών Εργασίας τη νύκτα, προς συμπλήρωση του ωραρίου
• Στην επικείμενη περικοπή του Επιδόματος Παραμεθόριων – Προβληματικών Περιοχών (έως τέλους Μαρτίου θα επανακαθορισθούν οι δικαιούχες περιοχές)
• Στη χορήγηση μειωμένου κατά 40 ευρώ του Επιδόματος Ευθύνης των Τμημάτων της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας
• Στη σύνδεση του μισθού με την Αξιολόγηση
• Στην υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, συρρίκνωση, ιδιωτικοποίηση και απαξίωση του ΕΣΥ
Θα επιδιώξουμε με κάθε τρόπο συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
 ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
 ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ
 ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
 ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ
ΘΕΛΕΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΣΕΙ
       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ:
 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 ΤΟ ΕΣΥ – ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ – ΤΟ ΕΚΑΒ
ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ καλούνται να παρευρίσκονται και Συνδικαλιστικά Στελέχη των κοντινών Περιφερειακών Νοσοκομείων.
Από την  Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ το Δ.Σ του Σωματείου μας

            Σας κάνουμε γνωστό ότι ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/2/16 και ώρα 08:30 πμ,  θα  συνεδριάσει το Δ.Σ του Σωματείου μας,  με τα παρακάτω θέματα:
   Ι.  Η Σύσκεψη που συγκαλεί η 6η Υ.Πε την Τρίτη 1/3/16, για τον
        Υγειονομικό Χάρτη της Αχαΐας.
  II.  Η Νέα Κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, την Τετάρτη 2/3/16.
 IΙΙ. Διάφορα Τρέχοντα Ζητήματα και Ενημερώσεις.

Η Πρόταση της 6ης Υ.Πε για ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ στα πλαίσια του νέου Υγειονομικού χάρτη.


«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Το νοσοκομείο αυτό (κληροδότημα) έχει τον ρόλο του αποκλειστικά παιδιατρικού νοσοκομείου  , με αρκετές παιδιατρικές εξειδικεύσεις (κυρίως χειρουργικές ) που δεν υπάρχουν στο ΠΓΝΠ – όπως και αντίστροφα, στην Παιδιατρική του ΠΓΝΠ υπάρχουν κάποιες εξειδικεύσεις που δεν υπάρχουν στο «Καραμανδάνειο».  Στην παρούσα φάση δεν προτείνεται κάποια «ανακατανομή ρόλων» ανάμεσα στα δύο αυτά νοσοκομεία .   
(Σε εκκρεμότητα παραμένει η συζήτηση για την δημιουργία ενός ενιαίου Παιδιατρικού νοσοκομείου στην ΔΕ )
Σε αυτή την φάση , η ανάγκη είναι να καλυφθούν τα κενά σε προσωπικό  (ιατρικό 7 κενές θέσεις , νοσηλευτικό 13 θέσεις,  παραϊατρικό 4 θέσεις , διοικητικό 7 θέσεις )

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πλήρης λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ (ανοικτής νοσηλείας;) και η στελέχωση του Παιδοψυχιατρικού (τουλάχιστον 3 γιατροί σε συνδυασμό με το ανάλογο νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό)  έτσι ώστε να λειτουργήσει και ως κλινική (7 οργανικές κλίνες) και όχι μόνο ως  εξωτ.  Ιατρείο.   

Η Πρόταση της 6ης Υ.Πε για το ΠΠΝΡΙΟΥ, στα πλαίσια του Υγειονομικού χάρτη.

         ΠΓΝΠ.   (730 κλίνες) Ο ρόλος του νοσοκομείου αυτού  είναι να καλύπτει και τα «τριτοβάθμια» περιστατικά από την περιφέρεια της ΔΕ.   Για «ιστορικούς» λόγους, μετά την ίδρυση και λειτουργία της ιατρικής σχολής του Παν/μίου της Πάτρας και με την έκδοση  των ΦΕΚ εγκατάστασης των τμημάτων της στο νοσοκομείο  (τέλη δεκαετίας ’80) , έχει διαμορφωθεί ένας οργανισμός  με πληθώρα ανορθολογικών στοιχείων , σε πλήρη ασυμβατότητα με την νομοθεσία που διέπει την συγκρότηση των δημόσιων νοσοκομείων  . 
          Ο οργανισμός του  (2012) χρειάζεται άμεσα τροποποίηση  (σε συνδυασμό με την κατάργηση των παλιών ΦΕΚ εγκατάστασης – κοινή επιτροπή Υπουργείου Υγείας και Παιδείας).  Τα βασικά στοιχεία της τροποποίησης είναι : α)  αυτόνομα τμήματα για κάθε  αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα- ανεξάρτητα αν θα αναπτύξουν κλίνες ή όχι  β)   χωρισμός σε 2 για τα κλινικά τμήματα με πάνω από 45 κλίνες  γ)  δημιουργία τμημάτων που μπορεί να είναι τμήματα ΕΣΥ , (έστω και) αν το Παν/μιο δεν έχει ιατρικό προσωπικό να τα στελεχώσει.  Ειδικότερα, πρέπει να υπάρξουν  τα τμήματα : Αναισθησιολογικό (χωρισμός του ενιαίου τμήματος  «Αναισθησιολογίας – Εντατικής Θεραπείας» ) , Κυτταρολογικό , Φ.Ι.Α. , Αιματολογικό, (αν  παραμείνει σε ισχύ η διάταξη που προβλέπει αυτόνομα τμήματα σε νοσοκομεία που έχουν πάνω από 400 κλίνες), Παθολογικής Ογκολογίας .  Η μονάδα αποκατάστασης να υπαχθεί στο τμήμα Φ.Ι.Α. . Το κέντρο αποκατάστασης να αφαιρεθεί από τον  οργανισμό  (Τα ΚΕΦΙΑΠ  να είναι αυτόνομα, με δικό τους οργανισμό , υπαγόμενα απευθείας στις ΥΠΕ).    
Αναγκαία στελέχωση : 
      Ιατρικό προσωπικό : Άσχετα αν η στελέχωση θα προέλθει από προσλήψεις γιατρών ΕΣΥ ή πανεπιστημιακών γιατρών  ,  οι σημαντικότερες ανάγκες  αφορούν σε αρκετά τμήματα του χειρουργικού τομέα  (Αναισθησιολογικό, Χειρουργικό ,  Οφθαλμολογικό, Καρδιο- θωρακοχειρουργικό ),  αλλά και σε εργαστηριακά τμήματα . 
(Αδρός υπολογισμός  για επιπλέον μόνιμο ιατρικό προσωπικό ΕΣΥ  10-12)
Νοσηλευτικό  προσωπικό : 
Ανάγκη για κάλυψη των  266 κενών οργανικών θέσεων ( από 985 οργανικές θέσεις υπηρετούν 719 )
Παραϊατρικό προσωπικό : 
Ανάγκη για κάλυψη των 86  κενών οργανικών θέσεων  (από 207 οργανικές θέσεις υπηρετούν 121 )
Διοικητικό προσωπικό :
 Ανάγκη για κάλυψη των 110 κενών οργανικών  (από 289  οργ. θέσεις  υπηρετούν 179)
Τεχνικό προσωπικό :     Από  99 οργανικές θέσεις υπηρετούν  88  (11 κενές) 

Οφειλές 15 δισ. ευρώ "πνίγουν" τα ασφαλιστικά ταμεία

         Στο ποσό-σοκ των 15 δισ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
        Η κατάσταση όπως αναφέρουν τα Νέα είναι εκρηκτική αφού οι οφειλέτες παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής των χρεών ακόμη και με τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2015 εντάχθηκαν σταδιακά στο ΚΕΑΟ 275.875 οφειλέτες με συνολικές οφειλές 12.912.519.936 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά τις οφειλές όπως ήταν διαμορφωμένες κατά τη χρονική στιγμή της ένταξης κάθε οφειλέτη στην ΚΕΑΟ.
       Με την πάροδο του χρόνου οι οφειλές που αντιστοιχούν σε κάθε οφειλέτη μεταβάλλονται, καθώς άλλες επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, άλλες μειώνονται από τμηματικές καταβολές και άλλες εξοφλούνται. Με τον τρόπο αυτόν διαμορφώνεται το τρέχουν υπόλοιπο, το οποίο μεταβάλλεται καθημερινά. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 το τρέχον υπόλοιπο ανερχόταν στο ποσό των 14.891.161.014 ευρώ.
Τι χρωστούν
Με το απαντητικό έγγραφο του υφυπουργού Εργασίας γίνεται γνωστό ότι: 
  • Οφειλέτες με συνολική οφειλή άνω του 1 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα είναι 9 με συνολικό ποσό οφειλής 53.355.161 ευρώ και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα είναι 66 με συνολικό ποσό οφειλής 799.151.193 ευρώ.
  • Οφειλέτες με συνολική οφειλή άνω του 1 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα είναι 1.393 με συνολικό ποσό οφειλής 4.957.804.012 ευρώ.
       Ειδικότερα τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν τους οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ έχουν ως εξής. 
  • Δημόσιο:Οφειλέτες 9 – Σύνολο οφειλής 53.355.161 ευρώ
  • Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας: Οφειλέτες 44 – Σύνολο οφειλής 699.350.703 ευρώ
  • Ιδιωτικά:Οφειλέτες 952 – Σύνολο οφειλής 2.631.950.790 ευρώ
  • Σύνολο: Οφειλέτες 1.005 – Σύνολο οφειλής 3.3384.656.654 
Aναδημοσίευση από patrasenents

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ την ΔΕΥΤΕΡΑ το Δ.Σ του Σωματείου μας.

         Σας κάνουμε γνωστό ότι την ΔΕΥΤΕΡΑ 29/2/16 και ώρα 08:30 πμ,  θα  συνεδριάσει το Δ.Σ του Σωματείου μας,  με τα παρακάτω θέματα:
   Ι.  Η Σύσκεψη που συγκαλεί η 6η Υ.Πε την Τρίτη 1/3/16, για τον
        Υγειονομικό Χάρτη της Αχαΐας.
  II.  Η Νέα Κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, την Τετάρτη 2/3/16.
 IΙΙ. Διάφορα Τρέχοντα Ζητήματα και Ενημερώσεις.

H πρόταση της 6ης Υ.Πε για το Νοσοκομείο μας, στα πλαίσια του Νέου Υγειονομικού Χάρτη.  1. Γ.Ν.Π .  (401 κλίνες *)
Ο ρόλος του νοσοκομείου αυτού είναι να αποτελεί τον «δεύτερο πόλο»  τριτοβάθμιας περίθαλψης στην Αχαΐα και στην ΔΕ γενικότερα, επιτελώντας παρόμοιες λειτουργίες με αυτές του ΠΓΝΠ , με εξαίρεση κάποιες εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως μεταμοσχεύσεις  και  καρδιο-θωρακοχειρουργική . 
Και εδώ  ο οργανισμός  (2012)  χρειάζεται «εκ βάθρων τροποποίηση» , με κύρια στοιχεία :  α)  την ενοποίηση  με τον οργανισμό του ΝΝΘ , β) την δημιουργία ιατρικών τμημάτων  που είτε λειτουργούν και δεν καταγράφονται στον οργανισμό , είτε πρέπει να λειτουργήσουν ως αυτόνομα τμήματα.  Ειδικότερα :  νεφρολογικό, νευρολογικό, παθολογοανατομικό,   κυτταρολογικό ,   (προτείνεται να μην υπάρχει αυτόνομο τμήμα πλαστικής χειρουργικής  ),  γ)  τον εξορθολογισμό της κατανομής του προσωπικού , με την μείωση θέσεων όπου προβλέπεται υπερβολικά μεγάλος αριθμός θέσεων  (πχ  65  παρασκευαστές ! – ΤΕ+ΔΕ , 40 τεχνολόγοι ακτινολογικού! , 40 μαίες ! 10 διαιτολόγοι !  10 βιοχημικοί   κλπ , )  και αύξηση εκεί που προβλέπονται θέσεις  λιγότερες από τις αναγκαίες (πχ ειδικότητες σχετικές με την λειτουργία του ψυχιατρικού τομέα , «μονήρη» ιατρικά τμήματα κλπ), δ) την δημιουργία 2 παθολογικών τμημάτων  και γ) την πρόβλεψη  θέσεων γιατρών για το ΤΕΠ (ενώ προβλέπεται να υπάρχει αυτοτελές ΤΕΠ , δεν προβλέπονται θέσεις …) .
* Προτείνεται η μείωση των οργανικών κλινών  από 450 σε 401 , δεδομένου ότι  η αύξηση – έστω και μακροπρόθεσμα – από τις 300 που είναι σήμερα αναπτυγμένες , σε 450  είναι μη ρεαλιστική προοπτική  , ακόμα κι αν το νοσοκομείο λειτουργήσει με πλήρη ανάπτυξη  όλων των τμημάτων που προτείνονται στον οργανισμό.  Πχ ακόμα κι αν λειτουργήσει ψυχιατρική κλινική (με κτηριακή προσθήκη), ακόμα κι αν αυξηθούν οι κλίνες της Πνευμονολογικής κλινικής σε 45, ακόμα κι αν δημιουργηθεί αγγειοχειρουργικό τμήμα κλπ , είναι αδύνατο  να προσεγγιστεί ο αριθμός 450. Συνεπώς , οι οργανικές θέσεις του αναγκαίου προσωπικού  ανά κλάδο θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις 400 κλίνες  , με προτεραιότητα στις αναγκαίες προσλήψεις  για να καλυφθούν οι θέσεις  που αναλογούν στις 300 κλίνες .
( Συμπερασματικά ,ο σημερινός οργανισμός, δεν μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για τον υπολογισμό των αναγκών στελέχωσης. )
Αναγκαία στελέχωση :   
Ιατρικό προσωπικό ανά ειδικότητα / τμήμα :
Παθολογία  12, Καρδιολογία  7, Αιματολογία (κλινική)  3, Παιδιατρική 7, Νευρολογία 4, Δερματολογία 2, Παθολογική Ογκολογία 3, Νεφρολογία  5, Χειρουργική  7, Ορθοπαιδική  6, Ουρολογία  5, Οφθαλμολογία 5, ΩΡΛ  5, Μ/Γ 5, Πλαστική Χειρουργική 3, Αναισθησιολογία  6, Βιοπαθολογία – Αιματολογία- Βιοχημεία/ Βιολογία  10  (4-3-3), Πυρηνική Ιατρική 4, Παθολογική Ανατομική  5, Κυτταρολογία 3, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία 3, Ακτινοδιαγνωστική  11, Οδοντιατρική  4, Γαστρεντερολογία  3, Ρευματολογία 3, Ψυχιατρικής 4, Αιμοδοσία   5, Ενδοκρινολογία 2, ΜΕΘ  6, Νευροχειρουργική  3,  ΤΕΠ   6 
            Φαρμακοποιοί 5
Διαιτολογία     3
Ψυχολόγοι      4
Ακτινοφυσική  3   
Σύνολο  ιατρικού / επιστημονικού προσωπικού 172  (αν προστεθούν και 5 ή 6 βοηθοί φαρμακείου  -à σύνολο 177-178 .     
Σήμερα υπηρετούν  132  ( ανάγκες σε επιπλέον στελέχωση : 40) 

Νοσηλευτικό προσωπικό : 
                 Η αναγκαία στελέχωση με βάση τις 401 κλίνες , είναι 540 (όλων των κατηγοριών και
            ειδικοτήτων ) . 
Σήμερα υπηρετούν 440  (+ 26 δεσμευμένες θέσεις = σύνολο  466) 
Ανάγκες σε επιπλέον προσλήψεις : 74 

Παραϊατρικό προσωπικό : 
Αναγκαία στελέχωση  : 100 (υπηρετούν  67 )
Διοικητικό προσωπικό :
Αναγκαία στελέχωση 120  (υπηρετούν  92)

Τεχνικό προσωπικό : 
Αναγκαία στελέχωση 60  (υπηρετούν 44) 

Συνολικές ανάγκες σε επιπλέον προσλήψεις για παραϊατρικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό : 67   

Η Πρόταση της 6ης Υ.Πε για Γ.Ν Ανατ. Αχαϊας στα πλαίσια του Υγειονομικού χάρτη.


          Αίγιο  - Καλάβρυτα ( ΓΝ Ανατ. Αχαΐας )  Διασυνδεόμενα νοσοκομεία με ενιαία διοίκηση και ενιαίο οργανισμό .Σύνολο κλινών 120  (100 και 20)  
Για την ΝΜ Αιγίου προτείνονται  (μέσω τροποποίησης οργανισμού) τα τμήματα :   
 1. Παθολογικό 2. Χειρουργικό 3. Μ/Γ. 4. Αναισθησιολογικό 5. Ακτινοδιαγνωστικό 6. Βιοπαθολογικό  7. Καρδιολογικό 8. Παθολογοανατομικό .      
Μονάδες : μονάδα εμφραγμάτων, μονάδα τραύματος , ΜΜΑΦ, μονάδα βραχείας νοσηλείας, υπηρεσία αιμοδοσίας. 
Για την ΝΜ Καλαβρύτων  προτείνονται τα τμήματα :  Παθολογικό (που διαθέτει και καρδιολογικές κλίνες) , ακτινοδιαγνωστικό, βιοπαθολογικό.  Επίσης μονάδα βραχείας νοσηλείας. 
Αναγκαία στελέχωση : 
Ιατρικό προσωπικό : 
Παθολόγοι  8 (5 + 3), Καρδιολόγοι  6 (5+1), Παιδίατροι  5   (3+2), Ακτινολόγοι  6 (4+2), Βιοπαθολόγοι (+ βιοχημικοί)  5 (4+1), Αναισθησιολόγοι   4  (4+0), Χειρουργοί    5  (5+0), Ορθοπαιδικοί  4 (4+0), Οφθαλμίατροι  2 (2+0), ΩΡΛ   1 (1+0), Παθολογοανατόμοι 2 (2+0), Κυτταρολόγος  1, Φαρμακοποιοί  2   
 Συνολικά , η αναγκαία στελέχωση είναι :  52  (σήμερα υπηρετούν 38)
Ανάγκες για επιπλέον προσλήψεις :  14  
Αναγκαία στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό :  162  (σήμερα υπηρετούν 117)
Ανάγκες σε επιπλέον προσλήψεις  : 45  
Παραϊατρικό  , διοικητικό και τεχνικό προσωπικό :
Αναγκαία στελέχωση 120 (  50 – 57 -13 ) . Υπηρετούν 15, 57 και 13 αντίστοιχα.
Ανάγκη για επιπλέον  στελέχωση σε παραϊατρικό προσωπικό  : 35