Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Παράταση Συμβάσεων ΣΟΧ και 3μηνων Επικουρικού έως 30/09/2023

 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας»

Άρθρο 91 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την προστασία της δημοσίας υγείας 

1. α) Η ισχύς των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας, η οποία παρατάθηκε με τα άρθρα 63 έως και 89, 91 έως και 94 του ν. 5034/2023 (Α΄ 69) και τα άρθρα 18, περί της παράτασης της ισχύος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), και 19, περί της παράτασης συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού, του ν. 5007/2022 (Α΄ 241), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 30ή.9.2023.

Παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ στους Υπουργούς Υγείας για την παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες στήριξης (Καθαριότητα, Σίτιση, Φύλαξη).

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κο ΘΑΝΟ ΠΛΕΥΡΗ
2. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κα. ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΣΙΤΙΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ).

Κύριε Υπουργέ,
Κυρία Υπουργέ,
Στις υπηρεσίες στήριξης των Νοσοκομείων (καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση), εργάζονται 6.000 συμβασιούχοι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου επί πολλά έτη με συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεων.
Η θέση που επανειλημμένως έχουμε διατυπώσει, είναι ότι θα πρέπει να μονιμοποιηθούν καθότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και κατά τη διάρκεια της πανδημίας προσέφεραν τις υπηρεσίες τους από την πρώτη γραμμή. Μάλιστα υπήρξε σχετική δέσμευση από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Παρά ταύτα η επιλογή σας είναι να ανανεώνονται οι συμβάσεις κάθε φορά για λίγους μήνες και ταυτόχρονα να εξελίσσονται οι διαγωνισμοί στα Νοσοκομεία για εγκατάσταση εργολάβων.
Στα Νοσοκομεία που ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί, εγκαθίστανται οι εργολάβοι και απολύονται οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι ακόμη και τώρα που οι συμβάσεις τους είναι ενεργείς.
Οι εργολάβοι στοιχίζουν πολύ περισσότερα χρήματα στα Νοσοκομεία και οι εργαζόμενοι που απασχολούν λαμβάνουν εξευτελιστικούς μισθούς με παράνομες περικοπές δουλεύοντας σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.
Θα πρέπει να υπάρξει Υπουργική Απόφαση που να δίνει κατεύθυνση στα Νοσοκομεία να σταματήσουν οι διαγωνισμοί εφόσον αποδεδειγμένα στοιχίζουν περισσότερο στο Δημόσιο. Εξάλλου αυτό είναι η δημόσια δέσμευση του Υπουργού Υγείας.
Παράλληλα να δοθεί η δυνατότητα στα Νοσοκομεία να συνάπτουν νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου με προσωπικό (ΣΟΧ) στις υπηρεσίες στήριξης με βάση το θεσμικό πλαίσιο που αρχικά προσλήφθηκαν ν.4430/2016 άρθρο 63 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4461/2017 άρθρο 107.
Επειδή όμως η Βουλή αναμένεται να κλείσει άμεσα λόγω των Εθνικών εκλογών και μπορεί να προκύψουν και δεύτερες Εθνικές εκλογές, ενδεχομένως να έχουν λήξει οι συμβάσεις και τα Νοσοκομεία να μην μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς προσωπικό στις υπηρεσίες στήριξης. Είναι λοιπόν επιβεβλημένη η άμεση ανανέωση των συμβάσεων των υπηρετούντων πέραν τις 30/06/2023.
Ο χρόνος που η Βουλή έχει τη δυνατότητα να νομοθετεί είναι περιορισμένος. Ως εκ τούτω το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει άμεσα να φέρει διάταξη στη Βουλή.
Ταυτόχρονα παρατάσεις συμβάσεων και μετακινήσεων, θα πρέπει να προβλεφθούν για όλο το προσωπικό που οι συμβάσεις ή μετακινήσεις λήγουν το επόμενο τουλάχιστον τρίμηνο.

Ανησυχία για τις διογκούμενες νοσοκομειακές οφειλές – Επιστολή ΣΕΙΒ σε Πλεύρη

Την ανησυχία του μέσα από την επιστολή του προς τον υπουργός υγείας Θάνου Πλεύρη εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων αναφορικά με τις συνεχώς διογκούμενες νοσοκομειακές οφειλές.

Όπως αναφέρουν «στο μηνιαίο δελτίο στοιχείων γενικής κυβέρνησης που δημοσιεύτηκε στις 3/3/2023, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νοσοκομείων του Δημοσίου τον Ιανουάριο του 2023 ανήλθαν στα 1.075 εκατομμύρια ευρώ από 739 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο του 2022 (αύξηση 45%!!), ενώ συγκρίνοντας τον Δεκέμβριο του 2022 (909 εκατ. € ληξιπρόθεσμα) με τον Δεκέμβριο του 2021 (606 εκατ.€ ληξιπρόθεσμα) παρατηρείται αύξηση 50%! Είναι προφανές ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι υποσχέσεις για δραστική μείωση των χρεών των Νοσοκομείων μέχρι το τέλος του 2022, αλλά αντίθετα, εκτινάχθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη».

Ο Σύνδεσμος παρακαλεί τον υπουργό για τις άμεσες ενέργειές του ώστε να κλείσουν δραστικά οι υποχρεώσεις των Νοσοκομείων και να επανέλθει η κανονικότητα στις ροές των εταιρειών μας για να μπορούμε με τη σειρά μας να καλύπτουμε δικές μας υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους των επιχειρήσεών μας, τους προμηθευτές μας, τις τράπεζες, τη ΔΟΥ και τον ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά η επιστολή: 

«Επανερχόμαστε προς εσάς για το θέμα των πληρωμών των μελών μας από τα Νοσοκομεία, μεταφέροντας την έντονη ανησυχία τους, αναστάτωση αλλά και την απογοήτευσή τους αναφορικά με τις συνεχώς διογκούμενες νοσοκομειακές οφειλές.

Αναφερόμενοι στο μηνιαίο δελτίο στοιχείων γενικής κυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στις 3/3/2023, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νοσοκομείων του Δημοσίου τον Ιανουάριο του 2023 ανήλθαν στα 1.075 εκατομμύρια ευρώ από 739 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο του 2022 (αύξηση 45%!!), ενώ συγκρίνοντας τον Δεκέμβριο του 2022 (909 εκατ. € ληξιπρόθεσμα)
 με τον Δεκέμβριο του 2021 (606 εκατ.€ ληξιπρόθεσμα) παρατηρείται αύξηση 50%!!

Είναι προφανές ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι υποσχέσεις για δραστική μείωση των χρεών των Νοσοκομείων μέχρι το τέλος του 2022, αλλά αντίθετα, εκτινάχθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη.
Πλέον των ανωτέρω, στο συνολικό αναφερόμενο ύψος νοσοκομειακών οφειλών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφ’ ενός οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που αντιστοιχούν σε πωλήσεις 90 ημερών, αφ’ ετέρου η αξία των ατιμολόγητων υλικών των προμηθευτών που, για τον δικό μας κλάδο, ανέρχεται σε τουλάχιστον 70 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική αρνητική εικόνα
επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι εξοφλήσεις των νοσοκομειακών οφειλών γίνονται με τεράστια καθυστέρηση που, σε αρκετές περιπτώσεις, αγγίζει τους 12 μήνες! Ως αποτέλεσμα, καταγράφεται τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας στις επιχειρήσεις του κλάδου μας, με άμεσο κίνδυνο για την ομαλή τροφοδοσία των Νοσοκομείων, αλλά και περιορίζεται η ανθεκτικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, όσο και η ικανότητά τους να γίνουν πιο πράσινες και ψηφιακές.

Είναι περιττό να αναλύσουμε προς εσάς, ποιο είναι για τις επιχειρήσεις το γενικό και ειδικό οικονομικό περιβάλλον, με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις που υφιστάμεθα από τους δικούς μας προμηθευτές λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, με τη γενικότερη αύξηση των υπολοίπων δαπανών μας, αλλά και με τα αυξανόμενα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού, ενώ οι τιμές με τις οποίες μπορούμε να εμπορευόμαστε τα είδη μας παραμένουν καθηλωμένες
για περισσότερο από 10 χρόνια.

Κύριε Υπουργέ,

Ο κλάδος μας, παρότι επλήγη βάναυσα από την πρόσφατη οικονομική κρίση, εξάντλησε και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί κάθε δυνατότητα στήριξης για την υπόθεση της υγείας των
συμπολιτών μας, έχοντας ταυτόχρονα στηρίξει απεριόριστα το έργο σας και κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19.

Παρακαλούμε πολύ για τις άμεσες ενέργειές σας ώστε να κλείσουν δραστικά οι υποχρεώσεις των Νοσοκομείων και να επανέλθει η κανονικότητα στις ροές των εταιρειών μας για να
μπορούμε με τη σειρά μας να καλύπτουμε δικές μας υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους των επιχειρήσεών μας, τους προμηθευτές μας, τις τράπεζες, τη ΔΟΥ και τον ΕΦΚΑ.

Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΙΒ».


Αναδημοσίευση από: documentonews.gr 

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση του Σωματείου μας στον Υπουργό Υγείας για την κτιριακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου μας


Αριθμ. Πρωτ: 49                             

Πάτρα: 29/3/2023                             

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη

                                                              

Θέμα: «Πρόσκληση για επίσκεψη και συνάντηση στην Πάτρα με το Σωματείο και τους Φορείς της πόλη μας για την υλοποίηση των εξαγγελιών σας για την κτιριακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου μας».

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή τη συνάντηση του Σωματείου μας μαζί σας στο Υπουργείο Υγείας στις 3/11/22 για το οξυμένο κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο μας, και το οποίο σάς αναλύσαμε διεξοδικά στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 113/24-10-22 Υπόμνημα που σας αποστείλαμε , θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τη δέσμευσή σας για κάθοδο στην πόλη μας και συνάντηση με το Σωματείο μας και τους Φορείς της πόλης όπου και θα μας ενημερώσετε για τις μελέτες, τα χρονοδιαγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση ενός έργου που θα δώσει προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης του Νοσοκομείου μας για τις επόμενες δεκαετίες.

Επειδή πλέον έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη συνάντηση μας και όπως μας διαβεβαιώσατε ότι ενστερνίζεστε πλήρως την αναγκαιότητα πραγματοποίησης του έργου αυτού, αναμένουμε να ορίσετε ημερομηνία συνάντησης με σκοπό να δρομολογηθούν οι δέουσες ενέργειες για την έναρξη υλοποίησής του.

Ξεκινά να λειτουργεί Ομάδα «Ευεξίας» για άτομα με ψυχική αναπηρία

Υπεύθυνος της εθελοντικής δράσης & συντονιστής της Ομάδας «Ευεξίας» είναι ο Αναστάσιος Αρνιακός, Κοινωνικός Λειτουργός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Σύμφωνα με την πρόσφατη επισήμανση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου 2022), οι παρατεταμένες κρίσεις που βιώνει η ανθρωπότητα (κοινωνικές, οικονομικές, υγειονομικές, πολεμικές συγκρούσεις και βία) έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων.

Και στην τοπική πραγματικότητα, τα αιτήματα και οι ανάγκες είναι πολλές, αναφέρει ανακοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας  Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων γνωστοποιώντας μία νέα εθελοντική δράση για την ψυχική υγεία, που είναι η Ομάδα «Ευεξίας», η οποία & αποτελεί πρωτοβουλία του Σωματείου Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία Π.Ε. Αχαΐας «Σθένος», σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων καθώς & την υποστήριξη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Η όλη πρωτοβουλία έχει & τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. Πρόκειται για μία ομαδική προσπάθεια, που περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες όπως διατάσεις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ασκήσεις χαλάρωσης και επαφή με ανοιχτούς χώρους κοντά στη φύση, επισκέψεις σε πάρκα, χώρους άθλησης και πολιτισμού. Είναι μία ανοικτή ομάδα που συμμετέχουν πρόσωπα με ψυχικές παθήσεις, υποστηρικτές και αρκετοί εθελοντές, διαφόρων ειδικοτήτων.

Σημαντική συμβολή στην έναρξη των δραστηριοτήτων είχε η Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων και η Διοίκηση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, καθώς παραχώρησε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις εντός του Σταδίου.

Υπεύθυνος της εθελοντικής δράσης και συντονιστής της Ομάδας «ΕΥΕΞΙΑΣ» είναι ο κ. Αναστάσιος Αρνιακός, Κοινωνικός Λειτουργός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» (τηλ. Επικοινωνίας: 6973 629096).

Βοηθοί συντονιστή είναι οι κ.κ. Βαρβαρέσος Ανδρέας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μακρυγιάννης Ανδρέας, Πτυχιούχος Γυμναστικής Ακαδημίας, Μαγγαφάς Παναγιώτης, Κοινωνικός Λειτουργός, Βαφειάδης Γεώργιος, Ιατρός Παθολόγος, Χαλκιόπουλος Δημήτριος και Σιδέρη Αθανασία Στελέχη Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν. (τηλ. επικοινωνίας 2610 362127- Γραφείο Ομοσπονδίας στην Ακτή Δυμαίων 5).

Στην Ομάδα «ΕΥΕΞΙΑΣ», τα μέλη, εκτός της βελτίωσης της φυσικής τους κατάστασης και της αναζωογόνησης, έχουν και κοινωνικά οφέλη μέσω της συνύπαρξης με άλλα πρόσωπα. Είναι τελικά μία διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοσυναισθηματικής ευεξίας που αργά και σταθερά ελευθερώνει τους συμμετέχοντες από τα δεσμά του στίγματος. Βασικά συστατικά στοιχεία αυτής της ομάδας είναι η χαρά, το μοίρασμα και η ενσυναίσθηση, πολύτιμα και τα τρία για το ευ ζην όλων μας.

Αναδημοσίευση από: thebest.gr 

Νοσοκομείο Ρίου: Κατέρρευσε η οροφή

«Έβρεξε» και πάλι στο Ρίο στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών.

Εικόνες εγκατάλειψης και έλλειψης σεβασμού προς τους ασθενείς έρχονται από το νοσοκομείο του Ρίου. Μια γερή βροχόπτωση ήταν αρκετή για να αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα υποδομής του νοσοκομείου.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, τα νερά μπήκαν από την ταράτσα με αποτέλεσμα να υποχωρήσει τμήμα της ψευδοροφής και να πέσουν σοβάδες στις καρέκλες των επισκεπτών.

Όπως λένε βέβαια εργαζόμενοι του νοσοκομείου δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΟΡΕΝ, αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια εργολαβία ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου, που θα βελτιώσει το κέλυφος του νοσοκομείου και θα περιορίσει το πρόβλημα.

Το νοσοκομείο του Ρίου ωστόσο δεν είναι το μόνο νοσοκομείο του ΕΣΥ που έχει εγκαταλειφθεί. Πριν μερικές μερες είδε το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ για το νοσοκομείο της Ρόδου, μέσα στο οποίο κόβουν βόλτες, γάτες, ποντίκια και περιστέρια.

Αναδημοσίευση από: ieidiseis.gr 

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Παρέμβαση του Σωματείου μας σχετικά με την άτυπη εφημερία ετοιμότητας σε Νοσηλευτικό Προσωπικό

Αριθμ. Πρωτ.:47

Πάτρα: 27/3/2023                                                   

                         

ΠΡΟΣ: Διοίκηση  Γ.Ν. Πατρών

 ΚΟΙΝ: Νοσηλευτική Διεύθυνση

 

 

Τελευταία  γίναμε δέκτες παραπόνων από συναδέλφους, ότι στην Οφθαλμολογική κλινική του Νοσοκομείου μας, εφαρμόζεται η πρακτική μιας άτυπης εφημερίας ετοιμότητας “on cαll”(διαθέσιμος για υπηρεσία εκτός ωραρίου εργασίας).

Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν προκύψει φιλοξενία ασθενών στην εν λόγω κλινική.

Μία διαδικασία που δεν προβλέπεται από καμία κείμενη νομοθεσία που να επιβάλλει στον εργαζόμενο να τελεί υπό αυτό το καθεστώς, που ουσιαστικά ακυρώνει το ρεπό του, γι’ αυτό μάλιστα και δεν υφίσταται διάταξη που να προβλέπει και την σχετική αμοιβή του.

Να τονίσουμε ότι αυτή η πρακτική, που τείνει να παγιωθεί είναι πέρα για πέρα ΠΑΡΑΤΥΠΗ και θα πρέπει άμεσα να καταργηθεί.

Παρακαλούμε ΑΜΕΣΑ για τη διευθέτηση αυτού του θέματος.

Αλήθειες και ψέματα για τη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Στην κλίνη του Προκρούστη οδηγούνται σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Επιστημονικού-Υγειονομικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Σάββα Παρασκευόπουλο, τα Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, τα οποία έχασαν πάνω από το 50% του έμψυχου δυναμικού τους τα τελευταία δέκα χρόνια. Το γεγονός ότι αυτό το κομμάτι της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποδεκατίζεται, συντελεί στη συνολική της αποδυνάμωση.

Εάν ο προσωπικός γιατρός, οι ΤΟΜΥ και τα Κέντρα Υγείας-πρώην ΙΚΑ, δεν λειτουργήσουν εύρυθμα, όπως λέει, τα νοσοκομεία δεν θα αποσυμφορηθούν ποτέ και ο Έλληνας πολίτης δεν θα απολαύσει ποτέ την πρωτοβάθμια περίθαλψη, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Τα Κέντρα Υγείας κατά τον κ. Παρασκευόπουλο, αποτελούν το τελευταίο στάδιο συνάντησης του πολίτη με τον ειδικό γιατρό, ώστε να μην κατακλύζονται τα νοσοκομεία με επισκέψεις πολιτών που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.

Τα χρόνια προβλήματα των Κέντρων Υγείας θα παρουσιαστούν στη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης που διοργανώνει αύριο 28 Μαρτίου 2023, στις 7 το απόγευμα, ο Σύλλογος Επιστημονικού- Υγειονομικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  Β. Ελλάδος με τη συμμετοχή των τομεαρχών υγείας των κομμάτων στη διεύθυνση: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-TzTonsCT7ej4trlmLv_Qw  Σκοπός της συνάντησης είναι να ενημερωθούν τα κόμματα για την κατάσταση που επικρατεί στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για την επίλυσή τους.

Όπως αναφέρει ο κ. Παρασκευόπουλος, τον Φεβρουάριο του 2014 υπηρετούσαν πανελλαδικά στα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου 5.500 γιατροί και οδοντίατροι. Ωστόσο τον Απρίλιο του 2014 ο νόμος Γεωργιάδη που προέβλεπε την απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, εξώθησε σε απόλυση πάνω από το 50% των υπηρετούντων. Ειδικότερα στην 3η και την 4η ΥΠΕ (Μακεδονία – Θράκη), τον Φεβρουάριο του 2014 υπηρετούσαν 1.094 γιατροί και οδοντίατροι, τον Απρίλιο του ίδιου έτους 595 και τον Ιούνιο του 2021 403 εκ των οποίων οι 83 επικουρικοί. Σήμερα ο αριθμός αυτός είναι ακόμη μικρότερος ενώ υπολογίζεται ότι τα επόμενα τρία χρόνια μαζί με αυτούς που πήραν παράταση να υπηρετήσουν μέχρι τα 69 έτη και μαζί με αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν, θα αποχωρήσει ποσοστό άνω του 60%. Παράλληλα εξηγεί ότι «η υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας έχει επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών που ταλαιπωρούνται, επειδή δεν βρίσκουν ραντεβού. Το ιατρικό προσωπικό μετακινείται ακόμα και σήμερα για να καλύψει ανάγκες σε άλλα Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία, όπως συνέβη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, απασχολούμενο πέραν των νομίμων ωρών εργασίας, καλύπτοντας και εφημερίες».

Υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας

Αναφορικά με την υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας, η πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημονικού- Υγειονομικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  Β. Ελλάδος, Νικολέτα Μανιάτη, επισημαίνει ότι οι χαμηλές αμοιβές και η έλλειψη προοπτικής για εξέλιξη των επικουρικών γιατρών, τους αναγκάζουν όχι μόνο να αποχωρούν από τη Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά συχνά να φεύγουν στο εξωτερικό. «Η διαχρονική πρότασή μας για να σταθεί στα πόδια της η ΠΦΥ είναι η κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων με την πρόσληψη γιατρών σε μόνιμες θέσεις εργασίας με μοριοδότηση των υπηρετούντων και υπηρετησάντων επικουρικών, οι οποίοι στήριξαν το σύστημα κατά την πανδημία» σημειώνει η κα Μανιάτη.

Χωρίς ειδικότητες τα Κέντρα Υγείας

Αγκάθι όμως αποτελεί και η έλλειψη ειδικοτήτων στα Κέντρα Υγείας. Σύμφωνα με την κ. Μανιάτη, «όλες οι ειδικότητες, και όχι μόνον οι γενικοί ιατροί, παθολόγοι, καρδιολόγοι, παιδίατροι, ορθοπεδικοί και οδοντίατροι, είναι απαραίτητες στην Π.Φ.Υ., αν θέλουμε τα Κέντρα Υγείας να επιτελέσουν το ρόλο τους, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Ακτινολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια και οι αντίστοιχες ειδικότητες λείπουν από πολλά Κέντρα Υγείας με αποτέλεσμα οι πολίτες να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα και ο έλεγχος αυτός να κοστίζει πολύ περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας ότι τα εργαστήρια των Κέντρων Υγείας όπως και των νοσοκομείων μετακινούνται μέσω ΣΔΙΤ σε ιδιωτικούς ομίλους υγείας. Είναι γνωστό ότι η μέχρι τώρα πρακτική έδειξε ότι όπου εφαρμόστηκαν ΣΔΙΤ, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, το εγχείρημα απέτυχε, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα».

Από τα στοιχεία του Συλλόγου Επιστημονικού- Υγειονομικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  Β. Ελλάδος προκύπτει ότι, εκ των 854 θέσεων γιατρών ΕΣΥ που προκηρύχτηκαν πρόσφατα, μόνο 123 αφορούν σε Κέντρα Υγείας και οι 90 από αυτές για γενικούς ιατρούς. Ειδικότερα, στην 3η ΥΠΕ προκηρύχτηκαν 12 θέσεις γενικών ιατρών για Κέντρα Υγείας αγροτικού τύπου και στη 4η ΥΠΕ 21 θέσεις γιατρών.

Λύσεις υπάρχουν όπου υπάρχει πολιτική βούληση

Οι αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές μισθών του 2012 δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, επισημαίνει ο κ. Παρασκευόπουλος. Αντίθετα όπως λέει, παρακάμφθηκαν με την παρουσίαση ενός δήθεν νέου μισθολογίου με αποτέλεσμα να οδηγούν τον κλάδο σε νέες δικαστικές διεκδικήσεις. Η αύξηση του 10% που δόθηκε αντιστοιχεί σε καθαρές απολαβές από 80 έως 135 ευρώ στην ανώτερη βαθμίδα, γεγονός που δεν αποτελεί δέλεαρ για τους γιατρούς να επιστρέψουν στην πατρίδα, αλλά ούτε και να δηλώσουν ενδιαφέρον νέοι γιατροί. Όμως, ακόμα και τώρα που έχουν απαξιωθεί τα Κέντρα Υγείας με την υποβάθμιση που καταγράφηκε την τελευταία δεκαετία, λύσεις υπάρχουν.

«Αν το ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προμήθεια και την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των κτιρίων συνδυαστεί με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την αναβάθμιση του μισθολογίου, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην ανάκαμψη των κέντρων υγείας», τονίζει ο κ. Παρασκευόπουλος.

Αναδημοσίευση από: naftemporiki.gr 

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Απόφαση του Σωματείου μας για την συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή από την Αξιολόγηση που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕΔΗΝ

Αριθμ. Πρωτ.:46                      

Πάτρα: 27/3/2023                             

ΠΡΟΣ: ΔΝΣΗ  Γ.Ν. Πατρών

 

 

Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ του Σωματείου μας, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην ΑΠΕΡΓΙΑ- ΑΠΟΧΗ από την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ του έτους 2023, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕΔΗΝ.

Βάσει αυτών των αποφάσεων και οι υπηρετούντες στο Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ»,τα μέλη του Σωματείου μας, ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ στο να απέχουν από κάθε διαδικασία που συνδέεται με την Αξιολόγηση ως αξιολογητές ή αξιολογούμενοι.

Η συμμετοχή μας σ΄αυτή την Απεργία- Αποχή αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος των μελών μας καμία άμεση ή έμμεση διοικητική συνέπεια.


Αντιστοίχιση, εξομοίωση των Πτυχίων των ΤΕΙ / 400.000 πτυχιούχοι στο περίμενε

Του Βίκτωρ Πολίτη, Προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. στα «Φοιτητικά Νέα» 
Η τελευταία ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω των ν.4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 δημιούργησε έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση. Ωστόσο, μετά την εν λόγω αναδιάρθρωση οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) βρέθηκαν εν μια νυκτί με πτυχίo «φάντασμα» καθώς τα ιδρύματά τους καταργήθηκαν χωρίς όμως να προβλεφθούν διαδικασίες εξομοίωσης/αντιστοίχισης των παλαιών πτυχίων με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών. Σε όλη την Ευρώπη οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται από τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών θεωρούνται ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμοι των τίτλων σπουδών των υπόλοιπων Πανεπιστημίων. Πάρα ταύτα, τα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), όντας προγράμματα σπουδών ιδρυμάτων με κοινή αποστολή με τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι., προσομοίαζαν περισσότερο, κατά ποσοστό άνω του 90%, τα προγράμματα σπουδών των ελληνικών Πανεπιστημίων και λιγότερο αυτά των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών του εξωτερικού, όπως τα Fachhochschule.
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθούν, οι υψηλές αξιολογήσεις των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) με κυριότερα παραδείγματα το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Τ.Ε.Ι Λάρισας όπου κρίθηκαν ως «Άξια Αναφοράς - Worthy of Merit». 
Παρά λοιπόν το υψηλό επίπεδο σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή εξομοίωση των πτυχίων των εν λόγω ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν και μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια (π.χ. ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα πανεπιστήμια. Κατά συνέπεια η κύρια επίπτωση που επιφέρουν οι ν. 4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 είναι η μετατροπή των τμημάτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε πανεπιστημιακά τμήματα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τους αποφοίτους παλαιοτέρων ετών. 
Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των πρώην ΑΕΙ Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) κατά την μετονομασία των ιδρυμάτων τους σε "Πανεπιστήμια" και την αντίστοιχη αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών που ακολούθησε, κλήθηκαν να δώσουν, κατά μέσο όρο, μόνο τρία με πέντε μαθήματα επιπλέον. Εξαίρεση αποτελούν οι σχολές των μηχανικών οπού προστέθηκε ένα επιπλέον έτος τοποθετώντας τον νέο τίτλο σπουδών στο επιπέδο εφτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 
Για ποιον λόγο λοιπόν εξαιρούνται από την εν λόγω διαδικασία τόσο οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. όσο και οι εγγεγραμμένοι ν+2 φοιτητές παλαιοτέρων ετών την στιγμή μάλιστα που κατά το παρελθόν έχουν θεσμοθετηθεί διαδικασίες εξομοίωσης/αντιστοίχισης ακόμα και για ανώτερες σχολές των 2 ή 3 ετών, άλλης αποστολής και άλλης βαθμίδας, όπως στις περιπτώσεις των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής και των Παιδαγωγικών Ακαδημιών; Σύσσωμη η αντιπολίτευση, δεκάδες φορείς και εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτοι έχουν επανειλλημένα τοποθετηθεί υπέρ της κύρωσης διατάξεων που να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019. Για ποιό λόγο λοιπόν η υφιστάμενη κυβέρνηση, μετά από τέσσερα έτη θητείας, εξακολουθεί να κωφεύει απέναντι στο πάγιο και δίκαιο αυτό αίτημα των αποφοίτων; 
ΠΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ; Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) και του Ι.Ο.Β.Ε. (ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), από ιδρύσεώς τους έως και σήμερα, εκτιμάται άνω των 400.000. 
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ; Στο παρελθόν, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις μετεξέλιξης ή πανεπιστημιοποίησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θεσμοθετήθηκε διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των παλαιών πτυχίων με τα νέα πανεπιστημιακά, όπως η περίπτωση της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών, των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.), των διετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κτλ.. Η απουσία διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, αποτελεί κατάφορη αδικία για εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτους, πόσο μάλλον όταν βάσει:
 α) του Συντάγματος (άρθρο 16 παρ. 5), 
β) των νόμων 2916/2001, 3549/2007, 4001/2011, 4485/2017 και 4957/2022 
γ) της Συνθήκης της Bologna, 
δ) των διεθνών ακαδημαϊκών προτύπων, κατηγοριοποιήσεων και ορισμών (UNESCO ISCED 2011), 
ε) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων, 
στ) των επίσημων εθνικών δηλώσεων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ιδρύματα με προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκού προσανατολισμού και απολύτως ισότιμων των πανεπιστημιακών, 
ζ) των θετικών (Positive Evaluation) ή άριστων (Worthy of Merit) εξωτερικών αξιολογήσεων της ΑΔΙΠ, 
η) των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ 297/2005, 68/2012, 105/2021, τα εν λόγω Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θεωρούνται υψηλού επιπέδου και απολύτως ισότιμα των Πανεπιστημίων. 
Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. κατά παράβαση όλων των ανωτέρω έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του δημοσίου μόνο για θέσεις της κατηγορίας ΤΕ, κατηγορία που αφορά σε απόφοιτους ανώτερης βαθμίδας επαγγελματική ή άλλης ειδικής εκπαίδευσης, κατά το άρθρο 16 παράγραφο 7 του Συντάγματος, και όχι απόφοιτος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
Επιπλέον, μετά την ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, την κατάργηση των περισσοτέρων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. καθώς και την προσφάτως θεσπισμένη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε απόφοιτους Ιδιωτικών Κολλεγίων, παρατηρείται σταδιακή μείωση των ΤΕ θέσεων που προκηρύσσονται στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και στις προκηρύξεις του δημοσίου, περιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο την δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στις εν λόγω διαδικασίες. 
Η απουσία διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης συμβάλλει τόσο στη διαιώνιση της αυθαίρετης, αντισυνταγματικής και κατά των ευρωπαϊκών και εθνικών πλαισίων διάκρισης ανάμεσα σε ισότιμα πτυχία της τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης, όσο και στην διατήρηση του μείζονος προβλήματος του Brain Drain που αντιμετωπίζει η χώρα. 
Η μη θεσμοθέτηση διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης προκαλεί επιπλέον προβλήματα στο κύρος των πτυχίων διότι μας καθιστά απόφοιτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν υπάρχουν πια. Ως εκ τούτου, δημιουργούνται επιπλέον δυσκολίες στην αναγνώριση των πτυχίων μας τόσο από τον επαγγελματικό όσο και από τον ακαδημαϊκό τομέα του εξωτερικού. 
Δεν νοείται μετεξέλιξη/αλλαγή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αποκλίνοντα τρόπο από τις ευρωπαϊκές συμφωνίες και πρακτικές. Υπενθυμίζεται πως όλα τα Α.Ε.Ι. της Ε.Ε. που ανήκουν στο 6ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων είναι, ως προς όλες τις συνέπειες, ισότιμα μεταξύ τους και ότι σε κάθε αλλαγή του status ενός Ευρωπαϊκού Α.Ε.Ι. θεσμοθετείται επιπλέον και διαδικασία αντιστοίχισης/εξομοίωσης των πτυχίων. 
Στους εγγεγραμμένους φοιτητές που προέρχονται από Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα και δεν είχαν συμπληρώσει το "ν+2" έτος σπουδών κατά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, εφόσον το επιλέξουν, δίνεται η δυνατότητα απόκτησης του νέου τίτλου σπουδών, στις πλείστες των περιπτώσεων με την παρακολούθηση ορισμένων επιπλέον μαθημάτων. Γιατί από την εν λόγω διαδικασία να εξαιρούνται τόσο οι εγγεγραμμένοι φοιτητές που έχουν περάσει το "ν+2" έτος σπουδών όσο και οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών; Καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για αντισυνταγματική διάκριση ανάμεσα σε πολίτες ίσων προσόντων που εισήχθησαν στα ίδια τμήματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και παρακολούθησαν ή παρακολουθούν ακριβώς τα ίδια ή απολύτως αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. 
Η διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης δεν θα επιφέρει ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος, διότι θα αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας σε όποια μισθολογική ή άλλη αξίωση. 
Καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως νομικό, ακαδημαϊκό ή άλλο αντεπιχείρημα κατά της θέσπισης διαδικασιών αντιστοίχιση/εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών. Πρόκειται για θεσμοθέτηση διαδικασιών αντιστοίχισης/εξομοίωσης τίτλων σπουδών και ως εκ τούτου δεν θίγονται ούτε χρήζουν αλλαγής ο υπαλληλικός κώδικας, το π.δ. που αφορά στο προσοντολόγιο ή τα όποια εκδεδομένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αποτελεί αίτημα 40 και πλέον φορέων, 400 χιλιάδων αποφοίτων και όλων των κομμάτων της Βουλής. 
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; 
Δεν πρόκειται να υπάρξει αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έχουν κατατεθεί ήδη επερωτήσεις και αναφορές από όλους τους πολιτικούς φορείς εντός του κοινοβουλίου (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ). 
Λόγω του ότι προτείνονται, τόσο απο τους Συλλόγους Αποφοίτων όσο και από την αντιπολίτευση, ολιστικές προτάσεις νομικού και ακαδημαϊκού ερείσματος που προβλέπουν διαδικασίες και προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες των αποφοίτων, δεν θίγονται συμφέροντα τρίτων (επαγγελματικά, συντεχνιακά κλπ.). 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
Ερώτηση των Συλλόγων Αποφοίτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κο Άγγελο Συρίγο σε τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 09/06/2021 και την Τετάρτη, 15/03/2023: Προτίθεστε να προχωρήσετε στην κύρωση διατάξεων που να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019 και αν ναί πότε; 
Απάντηση Υφυπουργού Παιδείας: Ο Υφυπουργός για το θέμα της αντιστοίχισης των πτυχίων απάντησε πως αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί αφού προηγηθούν τα κάτωθι: Η ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της αξιολόγησης όλων των τμημάτων των Α.Ε.Ι., όπως η αποφοίτηση των πρώτων φοιτητών απ' όλα τα νέα τμήματα που προέκυψαν απο την τελευταία ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023. Η εκκίνηση της αξιολόγησης των τμημάτων των πανεπιστημίων με έμφαση σε αυτά που προήλθαν από τα πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ., η οποία, όπως εκτιμάται, θα διαρκέσει τούλαχιστον ένα με ενάμιση έτος. Τέλος, όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία θα μπορέσει η κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης διαδικασίας αντιστοίχισης των πτυχίων. Άν τελικά προβεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην εν λόγω ενέργεια, θα εξεταστεί το επίπεδο αλλά και η συνάφεια των παλαιών προγραμμάτων σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με αυτά των νέων ακαδημαϊκών δομών και θα θεσμοθετηθούν οι ανάλογες διαδικασίες ανά περίπτωση. 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 
Σήμερα δεν υπάρχουν ενεργά τμήματα Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα και βάσει του ισχύοντος νόμου, μπορεί η Πολιτεία να προχωρήσει στην επίλυση του θέματος. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υπ.Π.Ε.Θ.) της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία επιτρέπει την αντιστοίχιση και ισοτίμηση με την ακόλουθη σταδιακή προσέγγιση: 
Α. Το Υπουργείο θα ορίσει επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ήτοι καθηγητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίες θα μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών Τμημάτων Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) ανά γνωστική περιοχή και θα τα συγκρίνουν με αντίστοιχα προγράμματα πανεπιστημιακών Τμημάτων. Η σύγκριση ενδεχομένως να καταλήξει σε επιπλέον μαθήματα στα οποία θα πρέπει να εξεταστεί ένας απόφοιτος Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα, ώστε να αντιστοιχίσει και να ισοτιμήσει το πτυχίο του με αυτό που παρέχεται από το πανεπιστημιακό αντίστοιχο Τμήμα. Θα υπάρξουν ενδεχομένως διαφοροποιήσεις ως προς το πλήθος των μαθημάτων για τους αποφοίτους προγραμμάτων σπουδών παλαιότερων ετών, σε συνάρτηση με τις διαχρονικές αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.). 
Β. Μετά την ανακοίνωση των επιπλέον μαθημάτων που απαιτούνται για κάθε πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογικού Τομέα Τ.Τ.. ώστε να αντιστοιχιστεί με παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακού Τομέα (Π.Τ.), το Υπ.Π.Ε.Θ. θα ορίσει τρία ή και παραπάνω εξεταστικά κέντρα που θα φιλοξενούνται από δομές υπαρχόντων Πανεπιστημίων, ώστε να καλύπτεται γεωγραφικά με ικανοποιητικό τρόπο η επικράτεια. 
Γ. Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι), που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία της αντιστοίχισης, εφόσον συνίσταται από τις προαναφερθείσες επιτροπές η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, θα μπορούν άμεσα, χωρίς διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων, να δηλώνουν δύο φορές τον χρόνο την επιθυμία τους να συμμετέχουν σε ένα από τα ανακοινωθέντα εξεταστικά κέντρα και θα τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώνουν την αντιστοίχιση σε διάστημα τεσσάρων ετών. 
Δ. Τα θέματα στις εξετάσεις θα μπαίνουν από κεντρική επιτροπή εξετάσεων ανά πρόγραμμα σπουδών ή γνωστική περιοχή, η οποία θα απαρτίζεται από καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι. 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΚΕ στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με το παρόν σχέδιο νόμου προκύπτει μια εκ νέου πολύ-κατηγοριοποίηση Τμημάτων, πτυχίων και αποφοίτων. Στο νέο αυτό τοπίο προστίθεται μάλιστα μια επιπλέον κατηγορία, αυτή των αποφοίτων Τμημάτων ΑΤΕΙ (όπως προέκυψαν με το Νόμο 2916/2001) προηγούμενων χρόνων από την ισχύ του νόμου. Η παραπάνω τροπολογία λαμβάνει μέτρα ώστε να αρθεί αυτή η πολύ-κατηγοριοποίηση αποφοίτων πάνω στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο. Με την τροπολογία εξισώνονται έτσι αυτόματα οι απόφοιτοι Τμημάτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου με τους αντίστοιχους απόφοιτους των νέων Τμημάτων που προκύπτουν, με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά Τμήματα. 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ του ως άνω σχεδίου νόμου προστίθεται άρθρο ως εξής:
 Άρθρο 
Απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΤΕΙ που συγχωνεύονται με Πανεπιστημιακά Τμήματα και έχουν αποφοιτήσει πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και εγγεγραμμένοι φοιτητές ανεξαρτήτως έτους σπουδών, λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με τα νέα πτυχία που θα προκύψουν από τα αντίστοιχα Τμήματα των παραπάνω Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την αντιστοιχία που ορίζει ο νόμος σε κάθε περίπτωση. Για τους απόφοιτους προ του 2001 και για απόφοιτους Τμημάτων 4ετούς που εξισώνονται με τον παρόντα νόμο με Τμήματα 5ετούς φοίτησης, μπορεί να προβλέπεται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων, που θα ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του Πανεπιστήμιου. Ο κύκλος μαθημάτων για τους απόφοιτους ειδικότερα παρέχεται δωρεάν, σε ώρες και μέρες που να εξυπηρετούν εργαζόμενους, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, αποκτούν αυτόματα όλα τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από την παραπάνω ισοτίμηση του πτυχίου τους. 
Για τους απόφοιτους και εγγεγραμμένους φοιτητές των Τμημάτων εκείνων που συγχωνεύονται με αποτέλεσμα να προκύπτουν Τμήματα σε νέα επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία δεν προϋπήρχαν στα συγχωνευόμενα Ιδρύματα, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων που θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος και να ισοτιμήσουν το πτυχίο τους με το αντίστοιχο πτυχίο που θα παρέχει το αντίστοιχο πανεπιστημιακό Τμήμα, όπως προκύπτει από τη συγχώνευση. Ο κύκλος μαθημάτων παρέχεται δωρεάν, σε ώρες και μέρες που να εξυπηρετούν εργαζόμενους, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Στους παραπάνω απόφοιτους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα, παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις και σχετικές άδειες, ώστε να παρακολουθήσουν τον απαραίτητο κύκλο μαθημάτων για την ισοτίμηση του πτυχίου τους με τίτλο πανεπιστημιακό. 
Οι εκλογές είναι προ των πυλών. Καλούμε όλους τους απόφοιτους των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) και τις οικογένειες τους να ψηφίσουν με συνείδηση και με γνώμονα την ενημέρωση που έχουν λάβει τόσο από το παρόν δελτίο όσο και από τον Σύλλογο Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. από το 2018 ως και σήμερα. 
Η αδικία, η υποτίμηση και ο εμπαιγμός πρέπει να λάβουν τέλος! Είμαστε πολλοί, έχουμε δύναμη και θα απαντήσουμε την κατάλληλη στιγμή! 
ΒΙΚΤΩΡ ΠΟΛΙΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Αναδημοσίευση από: foititikanea.gr

Γράψε – σβήσε σε διάταξη για το ΕΣΥ

Σε διορθωτικές κινήσεις της διάταξης που οδηγεί εκτός ΕΣΥ εκατοντάδες γιατρούς, οι οποίοι ενώ ολοκλήρωσαν τον χρόνο ειδίκευσής τους παραμένουν στα νοσοκομεία με παρατάσεις, προχωρεί το υπουργείο Υγείας. Η διάταξη ψηφίστηκε μόλις πριν από μία εβδομάδα και ήδη έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στα νοσοκομεία, καθώς και την παρέμβαση στο υπουργείο των εκπροσώπων γιατρών του ΕΣΥ (ΕΙΝΑΠ, ΟΕΝΓΕ).

Με τη συγκεκριμένη διάταξη ο χρόνος παραμονής των γιατρών χωρίς ειδικότητα σε θέση την οποία κατείχαν ως ειδικευόμενοι μέχρι την κάλυψή της από τον επόμενο ειδικευόμενο γιατρό περιορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα. Εως και πριν από τη συγκεκριμένη διάταξη δεν υπήρχε περιορισμός για πόσα εξάμηνα μπορούσε να επαναληφθεί η παράταση. Η διάταξη προβλέπει ότι οι γιατροί αυτής της κατηγορίας που έχουν ήδη υπηρετήσει με παράταση για διάστημα πέραν των τεσσάρων εξαμήνων υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας εξάμηνης παράτασης.

Οπως αναφέρει στην «Κ» ο γ.γ. της ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ), νευροχειρουργός Πάνος Παπανικολάου, μόνο στο νοσοκομείο Νίκαιας 25 γιατροί κινδυνεύουν με άμεση απόλυση λόγω αυτής της ρύθμισης. «Τις εφημερίες του πνευμονολογικού τμήματος ουσιαστικά τις καλύπτουν οι “παρατασιακοί” ειδικευόμενοι Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής», σημειώνει και προσθέτει ότι εκτιμάται πως εάν εφαρμοστεί η διάταξη, τουλάχιστον 350-400 γιατροί θα αποχωρήσουν άμεσα από το ΕΣΥ.

Ο αντίλογος από την πλευρά του υπουργείου είναι ότι ο περιορισμός της παραμονής γιατρών που έχουν συμπληρώσει πλήρως τον χρόνο ειδικότητας και δεν έχουν αποκτήσει τίτλο έχει ως στόχο τη μη καταστρατήγηση του έκτακτου χαρακτήρα αυτών των παρατάσεων. Ενα παράδειγμα που επικαλούνται στελέχη του υπουργείου είναι ότι υπάρχει γιατρός ηλικίας άνω των 70 ετών που παραμένει με αυτό το καθεστώς στο ΕΣΥ επί επτά χρόνια. Πάντως, όπως ανέφερε στην «Κ» η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ήδη έχει δοθεί εντολή στα νοσοκομεία να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή της διάταξης ενόψει της κατάθεσης τροπολογίας σε επερχόμενο σχέδιο νόμου, η οποία θα δίνει πίστωση χρόνου σε αυτούς τους γιατρούς να παραμείνουν στο ΕΣΥ προκειμένου να δώσουν εξετάσεις τίτλου ειδικότητας.

Αναδημοσίευση από: kathimerini.gr 

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Η ΑΠΟΦΑΣΗ της 22ης – 5η /23-3-2023, Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σωματείου μας.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ της 22ης – 5η /23-3-2023, Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σωματείου μας.

Την  Πέμπτη 23/3/23 και ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε το Δ.Σ. του Σωματείου μας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου μας, Μιχάλη Στελλάτου και του Γεν. Γραμματέα Γιαννόπουλου Σπύρου με τα εξής παρακάτω θέματα:

1.    Διαχειριστικός έλεγχος στα οικονομικά του Σωματείου από ορκωτό λογιστή.

2.    Αποτίμηση της επίσκεψης της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας στην πόλη μας.

3.    Σχετικά με τον διαγωνισμό και τη χρήση του πρώην «409»

4.    Προγραμματισμός Γενικής Συνέλευσης.

5.    Άτυπη εφαρμογή σε εφημερία ετοιμότητας σε προσωπικό.

6.    Διάφορα τρέχοντα θέματα.

Σ’ αυτή τη συνεδρίαση, όπου απουσίαζε η: Παλιοκώστα Βασιλική και αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία με την παρουσία των: Στελλάτου Μιχάλη, Στεφανάτου Θάνου (διαδικτυακά), Σταμόπουλου Βασίλη, Πετρόπουλου Κώστα,  Γιαννόπουλου Σπύρου, Μαυρίκη Ελισάβετ, Πετροπούλου Κων/νας, Σουγλέρη Χρήστου, Ασλανίδη Αικατερίνης,  Χαβελέ Αμαλίας, Μανωλοπούλου Χαράς και Λιώλη Βένης ξεκίνησε η Συνεδρίαση με την προβλεπόμενη εισήγηση του Προέδρου του Σωματείου μας.

      Το  Διοικητικό  Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

            1.   Για το 1ο Θέμα  κατατέθηκαν δύο προτάσεις.

Η πρώτη πρόταση ήταν: «Διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτό λογιστή από το 2010 και μετά καθώς επίσης και η έγκριση της σχετικής δαπάνης που απαιτείται γι΄αυτό».

Η δεύτερη πρόταση ήταν: «Τα οικονομικά του Σωματείου μας έχουν ελεγχθεί διαχρονικά από τις Εξελεγκτικές Επιτροπές».

Υπέρ της πρότασης για οικομομικό έλεγχο από ορκωτό λογιστή ψήφισαν 8 (Στελλάτος Μ., Στεφανάτος Θ., Σταμόπουλος Β., Σουγλέρης Χ., Ασλανίδη Αικ., Μανωλοπούλου Χ., Χαβελέ Αμ. και Λιώλη Β.).

          Υπέρ της πρότασης ότι τα οικονομικά του Σωματείου μας έχουν ελεγχθεί διαχρονικά από            τις Εξελεγκτικές Επιτροπές ψήφισαν 4 (Πετρόπουλος Κ., Γιαννόπουλος Σπ., Πετροπούλου Κ., Μαυρίκη Ε.).

Επομένως αποφασίστηκε να γίνει ο διαχειριστικός έλεγχος στα οικονομικά του Σωματείου μας  από ορκωτό λογιστή και εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη.

    2.  Για το 2ο Θέμα αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί επίσημη πρόσκληση στον Υπουργό Υγείας να έρθει στην πόλη μας για συνάντηση με το Σωματείο παρουσία εκπροσώπων των Φορέων της πόλης και να εξαγγείλει αυτά που είχε δεσμευτεί στη συνάντηση που είχαμε μαζί του, τον περασμένο Νοέμβριο στο Υπουργείο, για την περαιτέρω κτιριακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου μας.

    3. Για το 3ο Θέμα, σχετικά με τον διαγωνισμό και τη χρήση του πρώην «409» αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί δελτίο τύπου μετά από συννενόηση με τους επικεφαλής των παρατάξεων έτσι ώστε να τονιστεί η επιτακτική ανάγκη να επανέλθει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Υγείας και να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Δημοσίου Συστήματος Υγείας.

    4.    Για το 4ο Θέμα αποφασίστηκε η 3η Γενική συνέλευση να πραγματοποιηθεί στις 26/4/23 με θέματα: μισθολογικά, επίδομα επικίνδυνης εργασίας, αξιολογήσεις, προσλήψεις, παραμονή των συμβασιούχων και λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβούλιου.

Πριν τη συζήτηση του 5ου Θέματος η παράταξη της ΑΚΕ  αποχώρησε.

    5.  Για το 5ο Θέμα αποφασίστηκε ότι αυτή η πρακτική της ετοιμότητας “on call” (διαθέσιμοι για υπηρεσία εκτός ωραρίου εργασίας) των Συναδέλφων, όπως οι ίδιοι καταγγέλουν, που εφαρμόζεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα όταν προκύψει φιλοξενία ασθενών είναι παράτυπη, δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και συνεπώς θα πρέπει άμεσα αυτή η άτυπη πρακτική να καταργηθεί.

    6.        Στα διάφορα τρέχοντα θέματα τέθηκε το ζήτημα της αξιολόγησης και στοχοθεσίας του έτους 2023  των Δημοσίων Υπαλλήλων και αποφασίστηκε ότι και το Σωματείο μας στηρίζει την Απεργία – Αποχή από την αξιολόγηση και στοχοθεσία όπως έχουν αποφασίσει  η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕΔΗΝ.

 

Δ.Σ.   ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ο  ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»


Σε εξέλιξη Ε.Δ.Ε. μετά από ομαδική αναφορά των εργαζομένων σε δημόσια δομή υγείας

ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Παρουσιάστηκε ως μια δημόσια μονάδα υγείας πρότυπο και μάλιστα η φήμη της ξέφυγε από τα στενά όρια της περιοχής, καθώς στο παρελθόν υπήρξε σειρά δημοσιευμάτων, τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό Τύπο, για την αποτελεσματικότητά της και ως προς το έργο της προς την τοπική κοινωνία.Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα, οι ίδιοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό, καταγγέλλουν ότι κρύβεται, η απαξίωση, οι προσβολές και η τοξική συμπεριφορά του υπεύθυνου της μονάδας προς το πρόσωπό τους.

Το θέμα, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του «Νεολόγου» των Πατρών, έχει λάβει διαστάσεις και συζητείται ευρέως στους κύκλους των υγειονομικών της περιοχής, καθώς πριν από λίγο καιρό, σύσσωμο το προσωπικό της μονάδας, αποφάσισε να προχωρήσει σε γραπτή καταγγελία σε βάρος του υπευθύνου της δομής. Μάλιστα, οι ίδιοι κύκλοι εκφράζουν τη απορία τους για την εξέλιξη, καθώς όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε δοθεί προς τα έξω η εντύπωση, ότι υπάρχουν αν όχι άριστες, παρά πολύ καλές σχέσεις του προσωπικού με τον καταγγελλόμενο.

Όπως αναφέρουν οι πηγές του «Νεολόγου» των Πατρών, πριν από λίγο διάστημα στο γραφείο του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη έφτασε η γραπτή καταγγελία σε βάρος του συγκεκριμένου, η οποία υπογράφεται από το σύνολο του προσωπικού της μονάδας. Άμεσα υπήρξαν τα αντανακλαστικά του κ. Καρβέλη, ο οποίος αποφάσισε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το θέμα. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος ανέθεσε στον διοικητή του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο τη διενέργεια της ΕΔΕ, η οποία, όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές, βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη έχουν αρχίσει οι ένορκες καταθέσεις των εμπλεκομένων. Την ίδια ώρα, για το θέμα παρενέβη και ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας, στον οποίο κοινοποιήθηκε η καταγγελία, μιας και ο ελεγχόμενος είναι γιατρός. Μάλιστα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις.

Το «κατηγορώ»

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, οι εργαζόμενοι της μονάδας υγείας στην καταγγελία τους αναφέρουν ότι γίνονται επανειλημμένως δέκτες λεκτικών μειωτικών χαρακτηρισμών, υβριστικής και απαξιωτικής συμπεριφοράς εκ μέρους του συγκεκριμένου, γεγονός που τους προσβάλει τόσο ως επαγγελματίες όσο και ως προσωπικότητες. Παράλληλα, αναφέρουν ότι με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, δημιουργείται ένα τοξικό εργασιακό κλίμα το οποίο δεν συνάδει, τόσο με τον ιατρικό, όσο και με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα δεοντολογίας. Να σημειωθεί ότι η καταγγελία υπογράφεται από το σύνολο των εργαζομένων, δηλαδή τόσο από τους συναδέλφους του γιατρούς, τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες και από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Μάλιστα, το θέμα της διαχείρισης του προσωπικού στην εν λόγω μονάδα, είχε έρθει πρόσφατα στην επικαιρότητα μετά από καταγγελία συνδικαλιστών για θέμα μετακίνησης προσωπικού, στην οποία αναφερόταν ότι εργαζόμενος της δομής ζήτησε να φύγει από τη συγκεκριμένη δομή και να εργαστεί σε νοσοκομείο και πως το αίτημά του δεν έγινε δεκτό, αντιθέτως σε νοσοκομείο αποσπάστηκε άλλος εργαζόμενος από την ίδια δομή, παρά τη θέλησή του.

Πάντως, υγειονομικοί κύκλοι χαρακτήριζαν στον «Νεολόγο» των Πατρών, το γεγονός ως πρωτοφανές, καθώς δεν θυμούνται άλλη ανάλογη περίπτωση όπου το σύνολο του προσωπικού μιας μονάδας να έχει στραφεί κατά του υπευθύνου με τον πλέον επίσημο τρόπο, δηλαδή με γραπτή καταγγελία η οποία συνυπογράφεται από όλους.  

Τι φέρεται να αναφέρει ο καταγγελλόμενος

Πέρα από την ΕΔΕ που διενεργείται από τον κ. Θεοδωρόπουλο και στην οποία έχουν καταθέσει ήδη ενόρκως αρκετοί από τους εμπλεκομένους, αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικά σε βάρος του ελεγχόμενου, παρέμβαση για το θέμα υπήρξε και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, καθώς η καταγγελία του έχει κοινοποιηθεί. Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες, πριν από λίγο καιρό ο καταγγελλόμενος γιατρός κλήθηκε από τη Διοίκηση του Ιατρικού να δώσει εξηγήσεις για τα όσα αναφέρουν οι συνάδελφοί του σε βάρος του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, ο εν λόγω φέρεται να δήλωσε ενώπιων της διοίκησης του Ιατρικού, την έκπληξή του για την καταγγελία των συναδέλφων του και του συνόλου του προσωπικού της δομής την οποία διευθύνει. Επίσης, φέρεται να δήλωσε ότι είναι τελειομανής, δίνοντας την εντύπωση ότι ενδεχομένως να παραφέρθηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του. Στην ίδια τοποθέτηση, φέρεται να είπε, ότι έχει έρθει αντιμέτωπος με την κακώς εννοούμενη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και πως στόχος των παρεμβάσεών του είναι η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές στον «Νεολόγο» των Πατρών, από τον Ιατρικό Σύλλογος ζητήθηκε από τον ελεγχόμενο γιατρό να «ρίξει τους τόνους» και να φροντίσει να «αποκαταστήσει τις γέφυρες επικοινωνίας με τους συναδέλφους του», ενώ του αναγνωρίστηκε το σημαντικό έργο που έχει προσφέρει το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας από το σύνολο του προσωπικού της δομής. Να σημειωθεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας, θα αναμένει το πόρισμα της ΕΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη από την 6η ΥΠΕ, ώστε να κινηθεί αναλόγως. 

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Νεολόγος

ΕΣΥ / Απέραντες λίστες αναμονής για χειρουργείο, διαλυμένες υποδομές και διώξεις υγειονομικών

Η εμβληματική καρδιοχειρουργική κλινική Σπύρου στο Παπανικολάου, που εξυπηρετούσε 1.000 χειρουργεία τον χρόνο, έκλεισε λόγω έλλειψης καρδιοαναισθησιολόγων

Με τον τερματισμό του διαχωρισμού σε ΜΕΘ Covid και non Covid, αλλά και το επικείμενο τέλος του αντίστοιχου διαχωρισμού σε απλές κλίνες και των εναπομεινάντων μέτρων, κλείνει ο κύκλος της πανδημίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η εικόνα που ξεπροβάλλει όμως δεν είναι καθόλου αισιόδοξη αν συνεχιστεί η εφαρμογή της πολιτικής Μητσοτάκη.

Η δημόσια Υγεία είναι βαριά άρρωστη. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόλις το 60% των χειρουργικών αιθουσών λόγω έλλειψης προσωπικού και αναισθησιολόγων. Κλινικές αναστέλλουν τη λειτουργία τους ή λειτουργούν με μεγάλη επισφάλεια. Γιατροί και νοσηλευτές παραιτούνται λόγω χαμηλών μισθών και δυσμενών συνθηκών εργασίας. Οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες και η κατάσταση μπαλώνεται με μετακινήσεις.

Στο «Αττικόν» λειτουργούν οι 7 από τις 14 χειρουργικές αίθουσες, λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού και αναισθησιολόγων. Υπάρχουν λίστες χειρουργείων μη επικαιροποιημένες, στις οποίες εμφανίζονται ασθενείς σε λίστα αναμονής εδώ και πέντε χρόνια. Καρκινοπαθείς περιμένουν έξι μήνες να χειρουργηθούν! Νοσηλευόμενοι ασθενείς περιμένουν τρεις και τέσσερις εβδομάδες εντός του νοσοκομείου έως ότου χειρουργηθούν.

Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργούσαν 3 καρδιοχειρουργικές κλινικές. Στο «Παπανικολάου» είναι η εμβληματική καρδιοχειρουργική κλινική Σπύρου με 1.000 χειρουργεία τον χρόνο, του ΑΧΕΠΑ εξυπηρετεί 500 χειρουργεία τον χρόνο και του «Παπαγεωργίου» 250 χειρουργεία τον χρόνο. Η καρδιοχειρουργική κλινική Σπύρου έκλεισε λόγω έλλειψης καρδιοαναισθησιολόγων. Υπηρετεί μία καρδιοαναισθησιολόγος, η οποία αρρώστησε και πήρε αναρρωτική άδεια. Γίνεται προσπάθεια με μετακινήσεις καρδιοαναισθησιολόγων από ΑΧΕΠΑ και «Παπαγεωργίου» να καλύψουν τις εφημερίες, αλλά έπαψαν να γίνονται τακτικά χειρουργεία. Επίσης, στο «Παπανικολάου» εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ΜΕΘ 18 κλινών, ωστόσο κατέρρευσε το πάτωμα!

Τέλος, οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Ηρακλείου καταγγέλλουν ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό, όπως συσκευές χορήγησης φαρμάκων, σύριγγες, επιδεσμικό υλικό, φιαλίδια αιμοληψίας κ.ά.

Τραγική η κατάσταση στις τεχνικές υπηρεσίες

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημόσιων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών, σε επιστολή της προς τον Θάνο Πλεύρη, εκθέτει την επικίνδυνη κατάσταση στα νοσοκομεία σε σχέση με τη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών. Η υποστελέχωση σε τεχνικό προσωπικό έχει φτάσει σε τεράστιο μέγεθος. Γίνονται βάρδιες με επαγγελματικές άδειες χαμηλότερης τάξης από τις απαιτούμενες. Για να πάρει κάποιος ρεπό ή άδεια, οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουν τριπλοβάρδια. Νυχτερινές ή απογευματινές βάρδιες μένουν κενές ή ένας τεχνικός καλύπτει όλες τις ειδικότητες. Αν πάρει άδεια τεχνικός με μοναδική ειδικότητα, δεν υπάρχει καθόλου βάρδια. Οι βάρδιες δεν βγαίνουν, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάρουν ρεπό, ενώ οι συνταξιοδοτήσεις και οι παραιτήσεις αυξάνονται.

Οι εγκαταστάσεις στην πλειονότητα των νοσοκομείων είναι απαρχαιωμένες, με ελλιπή συντήρηση, μεγάλα έργα ματαιώνονται. Υπάρχουν επικίνδυνες εγκαταστάσεις με φιάλες υγραερίου στα εργαστήρια, σάπια δίκτυα ατμού, ανελκυστήρες χωρίς πιστοποίηση και η λίστα δεν τελειώνει.

Διώξεις και ομηρία

Το ΕΣΥ που οραματίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ένα σύστημα που ο εργαζόμενος θα ζει με τον φόβο. Αυτό γίνεται ήδη πράξη με αυταρχικές διώξεις εργαζομένων που αντιδρούν στις πολιτικές του υπουργείου Υγείας, αλλά και κρατώντας σε ομηρία χιλιάδες εργαζομένους που έβαλαν πλάτη κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στις 12 Οκτωβρίου 2022 έγινε ακόμα μία κυβερνητική φιέστα, στο «Γ. Γεννηματάς», με αφορμή τα εγκαίνια των ΤΕΠ. Απέναντι από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας βρέθηκαν οι εργαζόμενοι και στην πρώτη γραμμή ήταν η παθολόγος Αργυρή Ερωτοκρίτου. Ο Θάνος Πλεύρης είχε απαντήσει «εσείς με την ντουντούκα δεν χωράτε στον δρόμο μας». Η Α. Ερωτοκρίτου κατάλαβε λίγους μήνες αργότερα τι εννοούσε ο υπουργός. Παρότι ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία και κατέλαβε θέση Επιμελητή Β’ στον «Ευαγγελισμό», μόλις μία ημέρα μετά την τοποθέτησή της (14 Μαρτίου) κοινοποιήθηκε έγγραφο του διοικητή Αναστάσιου Γρηγορόπουλου με το οποίο την τοποθετεί στην Πολυκλινική. «Υφίσταμαι συνδικαλιστική δίωξη» δηλώνει η Αργυρή Ερωτοκρίτου στην ΑΥΓΗ και προσθέτει: «Είναι μία μετακίνηση που, εκτός από παράλογη και αντιεπιστημονική, δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς». Όπως υπογραμμίζει, ο διοικητής του «Ευαγγελισμού», παρά τις συστάσεις του διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, την έστειλε σε μία κλινική, η οποία δεν είναι δημόσιο νοσοκομείο από την εποχή του Άδωνι Γεωργιάδη και έχει μετατραπεί σε ένα τακτικό εξωτερικό ιατρείο. Την ίδια ώρα, στις παθολογικές κλινικές του «Ευαγγελισμού» γίνονται μετακινήσεις και ψάχνουν άτομα να εφημερεύσουν. «Θεωρούμε ότι η μετακίνηση δεν είναι τυχαία. Έχει να κάνει με όλη την προηγούμενή μου δράση, και στο “Γ. Γεννηματάς” που ήμουν πριν λίγες μέρες εκλεγμένη στο Δ.Σ. του σωματείου και εκλεγμένη στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ» καταλήγει.

Η απάντηση της διοίκησης στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη και χθες ήταν να στείλει αστυνομικούς, οι οποίοι μάλιστα ακολούθησαν τους υγειονομικούς μέχρι και το γραφείο του διοικητή, εκεί που βρήκαν κλειστές πόρτες.

Απλήρωτοι και αβέβαιοι

Στις υγειονομικές μονάδες σήμερα εργάζονται περίπου 3.000 υγειονομικοί, μέσω ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ. Δουλεύουν για έβδομο συνεχόμενο χρόνο με συνεχείς ετήσιες ανανεώσεις των συμβάσεων. Η συγκεκριμένη κατηγορία αμείβεται με χαμηλότερους μισθούς από τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης, δεν λαμβάνει επιδόματα τέκνων, παραμεθόριων περιοχών, μεταπτυχιακών σπουδών κ.λπ. Δεν επιτρέπεται να κάνουν πάνω από δύο αργίες και τέσσερις νύχτες τον μήνα. Ζουν διαρκώς με τον φόβο ότι δεν θα ανανεωθεί η σύμβασή τους, επομένως βρίσκονται σε ένα άτυπο καθεστώς ομηρίας.

Μάλιστα, χρόνιο είναι το πρόβλημα της καθυστέρησης καταβολής των δεδουλευμένων τους, καθώς δεν γνωρίζουν συγκεκριμένη ημερομηνία μισθοδοσίας. Ενδεικτικά, για τον Νοέμβριο 2022 πληρώθηκαν στις 9.12.2022, ενώ η επόμενη πληρωμή έγινε στις 28.1.2023.

Μια νοσηλεύτρια για 40 ασθενείς στο «Θεαγένειο»

Ζήτημα ασφαλούς λειτουργίας του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» θέτουν οι εργαζόμενοί του. Συνολικά 200 είναι οι κενές οργανικές θέσεις, με τις 100 να αφορούν τη νοσηλευτική υπηρεσία. Όπως τόνισαν οι υγειονομικοί σε πρόσφατη διαμαρτυρία τους στη διοίκηση, στις βραδινές και απογευματινές βάρδιες των κλινικών μια νοσηλεύτρια καλείται να περιθάλψει 30-40 σοβαρά ασθενείς.

Απολογίζοντας τα τρία χρόνια πανδημίας, οι εργαζόμενοι στο μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας εκτιμούν ότι η κατάσταση του ΕΣΥ είναι ακόμα χειρότερη από πριν. Όπως λέει στην ΑΥΓΗ ο πρόεδρος του σωματείου Βασίλης Μουρατίδης, «δυστυχώς τα προβλήματα, αντί να βελτιώνονται, χειροτερεύουν. Πλέον το νοσοκομείο σε σχέση με τη στελέχωσή του είναι στα όρια ασφαλείας».

Οι εργαζόμενοι στο «Θεαγένειο» ακούνε την κυβερνητική ανακοίνωση για τη δημιουργία του νέου ογκολογικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη ως ακόμη μία υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα, μιας και ένα τέτοιο εγχείρημα χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, ενώ όλα αυτά εξαγγέλλονται όταν ο διαγωνισμός για το παιδιατρικό νοσοκομείο ακυρώθηκε.

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νοσηλεύτριες περιγράφει στην ΑΥΓΗ η νοσηλεύτρια Ελένη Φυτοπούλου, η οποία, όπως λέει, «η καθημερινότητά μας είναι πολύ δύσκολη, είμαστε πλέον ελάχιστα άτομα, όλο το σύστημα δουλεύει με το φιλότιμό μας, κυρίως γιατί προτεραιότητά μας είναι ο άρρωστος. Εκεί πατάνε και δεν ενισχύουν με προσωπικό».

Αναδημοσίευση από: avgi.gr