Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

ΤΗΡΟΥΜΕ τούς ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Η ΑΔΕΔΥ για την παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων.

            H Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), αποδοκιμάζει την απόπειρα παρέμβασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γ. Βρούτση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του χώρου των Ασφαλιστικών Ταμείων.
      Συγκεκριμένα, κι ενώ από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ ο ορισμός του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ γίνεται και από τις δύο Ομοσπονδίες (έπειτα από συνεννόηση, η ΠΟΣΕ ΙΚΑ υποδεικνύει τον τακτικό και η ΠΟΠΟΚΠ τον αναπληρωματικό, ενώ παρίστανται εναλλάξ στις συνεδριάσεις του Δ.Σ), στο σχέδιο για το ασφαλιστικό που κατατέθηκε στη Βουλή, και σε αντίθεση μ’ αυτό που αναρτήθηκε στη διαβούλευση, η ΠΟΠΟΚΠ αποκλείεται και η δυνατότητα δίνεται αποκλειστικά στην ΠΟΣΕ ΙΚΑ. Στη συνέχεια η ΠΟΠΟΚΠ αποκλείστηκε και από τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπως αποκλείστηκε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΤΕΑΕΠ, μέλος της ίδιας Ομοσπονδίας.
      Οι συγκεκριμένες μεθοδεύσεις είναι υστερόβουλες και δρομολογήθηκαν από την πλευρά του Υπουργείου αμέσως μετά τη δυναμική ματαίωση από την ΠΟΠΟΚΠ εκδήλωσης, στην οποία ήταν προσκεκλημένος και ο κος Βρούτσης. Αιτία της συγκεκριμένης παρέμβασης από τη μεριά των εργαζομένων ήταν η καταγγελία των πράγματι απαράδεκτων συνθηκών εργασίας και των σοβαρότατων οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων του ΕΦΚΑ.
     Καταγγέλλουμε τη συγκεκριμένη ρεβανσιστική ενέργεια, όπως και τη διχαστική απόπειρα παρέμβασης στο υπό διαμόρφωση  συνδικαλιστικό «τοπίο» του χώρου, όπου μέχρι σήμερα καμία από τις δύο Ομοσπονδίες δεν έχει θέσει ζήτημα αντιπροσωπευτικότητας και μονομερούς εκπροσώπησης. Αντίθετα, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ΕΦΚΑ, συνεργάστηκαν στη βάση της ικανοποίησης των κοινών αιτημάτων των εργαζομένων.
    H Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαιτεί την επαναφορά της αρχικής διάταξης σχετικά με την εκπροσώπηση όλων των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ και καταδικάζει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα και τις απαράδεκτες πρακτικές αποκλεισμών και παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης. 
                                Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σύνταξη fast track με διαδοχική ασφάλιση

     Διάταξη του νέου Ασφαλιστικού απλουστεύει τη διαδικασία για περίπου 15.000 εργαζοµένους, οι οποίοι θα µπορέσουν να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα της εξόδου, κερδίζοντας µέχρι και 7 έτη ασφάλισης
   Σύνταξη με απλούστερη διαδικασία έρχεται για περίπου 15.000 διαδοχικά ασφαλισµένους, οι οποίοι θα µπορέσουν να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα της εξόδου την επόµενη 5ετία, ενίοτε κερδίζοντας µέχρι και 7 έτη ασφάλισης. Με τις διατάξεις του νέου Ασφαλιστικού το σύστηµα της διαδοχικής απλοποιείται, σύµφωνα µε ειδικούς, καθώς µειώνεται ο αριθµός των ενσήµων που απαιτούνται από το πρώτο κιόλας στάδιο της διαδικασίας, ώστε να κριθεί το δικαίωµα από τον τελευταίο φορέα ασφάλισης. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισµένους άνω των 67 ετών µε αθροιστικά 15ετία να λάβουν σύνταξη ακόµη και αν δεν πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις της διαδοχικής.
      «Η νέα διάταξη για τη διαδοχική απλοποιεί το καθεστώς απονοµής σύνταξης σε όσους έχουν περισσότερους από έναν φορείς κύριας ασφάλισης. Ετσι, ενώ µε το προηγούµενο καθεστώς απαιτούνταν τουλάχιστον τρία βήµατα για να καταλήξει ο φάκελος του ασφαλισµένου στον απονέµοντα φορέα, τώρα θα αρκεί µόνο ένα για να µπορέσει να εκδοθεί η σχετική συνταξιοδοτική απόφαση» εξηγεί ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης.
     Μέχρι σήµερα ο ασφαλισµένος έπρεπε να συµπληρώνει συνολικά 1.500 ένσηµα στον τελευταίο φορέα, εκ των οποίων 500 την τελευταία 5ετία, ώστε το αίτηµα να κριθεί από το τελευταίο Ταµείο. ∆ιαφορετικά το αίτηµά του µεταφερόταν στο Ταµείο που είχε τις περισσότερες ηµέρες ασφάλισης και αν δεν θεµελίωνε ούτε εκεί, σε όλα τα υπόλοιπα Ταµεία µε φθίνουσα σειρά. Αφού απορριπτόταν σε όλα αυτά τα βήµατα, µπορούσε να πάρει σύνταξη από το τελευταίο Ταµείο εφόσον είχε 1.000 ένσηµα (300 την τελευταία 5ετία). Με τη νέα διάταξη, η ευνοϊκή µεταχείριση των µειωµένων προϋποθέσεων -1.000 ένσηµα συνολικά και 300 την τελευταία 5ετία- έρχεται από το πρώτο βήµα για όλους.
      Παρ’ όλα αυτά, ειδικοί δεν αποκλείουν και πιθανά θολά σηµεία στην εν λόγω διάταξη, τα οποία πρέπει να φωτιστούν µε αναλυτικές οδηγίες για την εφαρµογή τους, ώστε ταυτόχρονα να διευκρινιστεί αν και κατά πόσο θα διατηρούνται ευνοϊκές οδηγίες που είχαν δοθεί από το 2019, εισάγοντας τότε µια νέα κοινωνικοασφαλιστική λογική στην αντιµετώπιση των περιπτώσεων διαδοχικής-παράλληλης ασφάλισης.
      Σε κάθε περίπτωση, η νέα ρύθµιση εφαρµόζεται για αιτήσεις από 13 Μαΐου 2016 και µετά, ακόµη και αν έχουν απορριφθεί, όπως επίσης και για όσες εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο. Στις εκκρεµείς αιτήσεις τα οικονοµικά αποτελέσµατα ανατρέχουν στην ηµεροµηνία της αρχικής αίτησης. Οι αιτήσεις που έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται «κατόπιν όχλησης του ασφαλισµένου», µε έναρξη οικονοµικών αποτελεσµάτων από την έναρξη ισχύος του νόµου (ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε ΦΕΚ). Με το νέο καθεστώς ανοίγει, σύµφωνα µε ειδικούς, ο δρόµος για «πρόωρη» συνταξιοδότηση µε τις ευνοϊκές διατάξεις του ΙΚΑ πριν από τα 62 και τα 67 για ασφαλισµένους σε Ταµεία όπως ο πρώην ΟΑΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ (κυρίως για φαρµακοποιούς). Αυτό απαιτεί επανασύνδεση µε το ΙΚΑ ώστε να συµπληρώνονται συνολικά 1.000 ένσηµα, εκ των οποίων 300 την τελευταία 5ετία.
                               Ποιοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα:

      ·         Ασφαλισμένοι αρχικά ΙΚΑ και κατόπιν ΟΑΕΕ που μπορούν να συμπληρώσουν 35ετία έως 31/12/2012


      Το εν λόγω δικαίωμα αφορά ασφαλισμένους που μπορούν να συμπληρώσουν 35ετία αναδρομικά έως 31/12/2012 και εφόσον είναι σήμερα 60 ετών, μπορούν να αξιοποιήσουν το δικαίωμα του ΙΚΑ για συνταξιοδότηση από τα 58.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος αρχικά ΙΚΑ και κατόπιν ΟΑΕΕ που είναι 59, συμπληρώνει με εξαγορά 4 πλασματικών 35ετία το 2011. Εάν κολλήσει επιπλέον 300 ένσημα στο ΙΚΑ το νέο όριο ηλικίας για αυτόν θα είναι 60 και 6 μήνες που συμπληρώνει το 2021. Από τον ΟΑΕΕ θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61 ετών και 9 μηνών. 
      ·         Ασφαλισμένες σε ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ με 5.500 ένσημα ΙΚΑ την στιγμή ενηλικίωσης του παιδιού 
      Το εν λόγω δικαίωμα αφορά τις παλιές ασφαλισμένες πριν από 31/12/1992. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι κατά την ημερομηνία ενηλικίωσης του παιδιού (που πρέπει να είναι έως 31/12/2012) να είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης (18,4 έτη). Με επικόλληση 300 ενσήμων κι εφόσον συμπληρώνουν συνολικά 1.000 ένσημα ΙΚΑ, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αρκετά έτη νωρίτερα. Ο ασφαλιστικός δεσμός με το ΙΚΑ μπορεί να δημιουργηθεί με:
           1     .     Μισθωτή εργασία
           2     .     Προαιρετική ασφάλιση στον Κλάδο Μισθωτών
     Η επανασύνδεση με τον Κλάδο Μισθωτών ΕΦΚΑ δίνει τη δυνατότητα το αίτημα να κριθεί με τις προϋποθέσεις ΙΚΑ. Έτσι οι μητέρες αυτές μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 
        ·         Στα 50 με μειωμένη και 55 με πλήρη αν έχουν συμπληρώσει την ηλικία μέχρι 18/8/2015 και είχαν ανήλικο και 5.500 ένσημα μέχρι 31/12/2010.
       ·         Στα 52 με μειωμένη και 57 με πλήρη αν έχουν συμπληρώσει την ηλικία μέχρι 18/8/2015 και είχαν ανήλικο και 5.500 ένσημα μέχρι 31/12/2011.
      ·         Στα 55 με μειωμένη και 60 με πλήρη αν έχουν συμπληρώσει την ηλικία μέχρι 18/8/2015 και είχαν ανήλικο και 5.500 ένσημα μέχρι 31/12/2012.
      Αν η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας γίνεται μετά την 18/8/2015 τότε το νέο όριο αυξάνεται προοδευτικά μέχρι το 2018 ως τα 61 για μειωμένη και 63 και 6 μήνες για πλήρη.
Παράδειγμα :
    Ασφαλισμένη ΟΑΕΕ, 59 ετών, μητέρα παιδιού που γεννήθηκε το 1992. Έχει συμπληρώσει 25ετία ΤΕΒΕ ενώ είχε νωρίτερα 1.200 ένσημα ΙΚΑ. Μπορεί να καταστήσει τελευταίο φορέα το ΙΚΑ αλλάζοντας την ασφάλιση της σε μισθωτή για έναν χρόνο. Επειδή είχε 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 και ανήλικο παιδί, θεμελίωσε ως μητέρα με το όριο του 2010. Συμπλήρωσε τα 55 το 2016, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη μόλις συμπληρώσει τα 300 ένσημα ΙΚΑ.
         ·         Ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ που θέλουν να φύγουν με μειωμένη στα 62
      Το εν λόγω δικαίωμα αφορά παλιούς ασφαλισμένους (πριν 31/12/1992) που είναι κοντά στα 62 και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη. Πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ δεν δίνουν μειωμένη στα 62. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη νέα διάταξη και να συνταξιοδοτηθούν από το ΙΚΑ με επικόλληση 1.000 ενσήμων εκ των οποίων 300 την τελευταία 5ετία.
Παράδειγμα :
Ασφαλισμένος αρχικά ΙΚΑ για 5 χρόνια και κατόπιν ΟΑΕΕ. Είναι 59 ετών και έχει 27 έτη ασφάλισης. Εάν κολλήσει 300 ένσημα ΙΚΑ το νέο όριο ηλικίας για αυτόν θα είναι 62. Από τον ΟΑΕΕ θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στα 67. Η μείωση στη σύνταξη του ΙΚΑ θα είναι 115€. 

67 ετών µε 15 έτη



       Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι ο ΕΦΚΑ θα χορηγεί σύνταξη σε όσους είναι 67 και έχουν αθροιστικά 15 έτη ασφάλισης µε συνυπολογισµό διαδοχικού χρόνου, χωρίς να εξετάζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις, δηλαδή τα 1.000 ένσηµα, 300 εκ των οποίων την τελευταία 5ετία. Η ρύθµιση αυτή «ξεκλειδώνει» τη συνταξιοδότηση σε ασφαλισµένους που έχουν αλλάξει πολλά Ταµεία, µε αποτέλεσµα να συµπληρώνουν αθροιστικά 15ετία, αλλά όχι τις ειδικές προϋποθέσεις της διαδοχικής.

Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Τι προβλέπει για μετατάξεις και προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Αλλαγές σε μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων και διαδικασίες ΑΣΕΠ προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

      Επιτάχυνση διαδικασιών στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και τροποποιήσεις στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή και αύριο Δευτέρα θα συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη μείωση των διαδικασιών μετατάξεων και αποσπάσεων σε δύο αντί για τρεις κύκλους ετησίως με συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Μέσω της κινητικότητας θα καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών, με τον πρώτο κύκλο να μετεξελίσσεται σε προστάδιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, ενώ στον δεύτερο θα συμμετέχουν μόνο οι φορείς που δεν κατάφεραν να προσελκύσουν υπαλλήλους από τον πρώτο κύκλο.
Το προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών
     Μεταβατικά, για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας, οι αποφάσεις για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται έως τις 31 Μαΐου 2020. Επίσης, απλουστεύεται η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων για μετάταξη ή απόσπαση και μειώνονται τα σχετικά διοικητικά βάρη, ενώ η συνέντευξη των τριών επικρατέστερων για τη θέση δεν θα είναι υποχρεωτική.
      Σε ό,τι αφορά την επιλογή προϊσταμένων, εισάγεται ως προαπαιτούμενο για την κάλυψη θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης τουλάχιστον επιπέδου Τμήματος. Η μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας θα υπολογίζεται ξεχωριστά για τον χρόνο που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του υπαλλήλου σε σχέση με τον χρόνο σε θέσεις ευθύνης. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα μοριοδότησης και των μη συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων.
Υπουργείο εσωτερικών για ΑΣΕΠ
     Για την επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, προβλέπεται ότι τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά γίνονται δεκτά χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.
Επίσης, αυξάνεται στα τρία έτη από εννέα μήνες η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων προηγούμενων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ από τους οποίους οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να αντικαθιστούν υπαλλήλους, χωρίς νέα προκήρυξη.
Για τους κατοίκους ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών θεσπίζεται πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής με τίτλο «Πρόληψη στο Σπίτι» ως τμήμα του «Βοήθεια στο Σπίτι», με το οποίο τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που θα διενεργούνται κατ’ οίκον θα αποστέλλονται μέσω τηλε-ιατρικής στους συμβεβλημένους ιατρούς.
Ο τίτλος του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ
      Με το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» συστήνεται Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου, ως ανώτατο θεσμικό συμβουλευτικό όργανο, η οποία εισηγείται αναπτυξιακές δράσεις των ΟΤΑ και παρακολουθεί αυτές που ήδη υλοποιούνται, ενώ οι Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ μετεξελίσσονται σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις.
      Με άλλες διατάξεις επιχειρείται η επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας και ο εκσυγχρονισμός της ληξιαρχικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά, οι ληξιαρχικές πράξεις γεγονότων για τους Έλληνες του εξωτερικού θα δηλώνονται στον τόπο κατοικίας τους, μέσω των ελληνικών προξενικών αρχών.
Αναδημοσίευση από το Alphapatras

Διάφορα Ενδιαφέροντα Δημοσιεύματα

        Στους   συνδέσμους που σας κοινοποιούμε, διαβάστε διάφορα ενδιαφέροντα δημοσιεύματα σχετικά με τον χώρο μας και όχι μόνον:

 1. https://dete.gr/θεοδωροπουλοσ-κάλεσα-την-αστυνομία-α/
 2. https://tempo24.news/eidisi/279189/pos-tha-periorizontai-poreies-me-mikri-symmetohi-se-athina-patra-megales-poleis-poios?fbclid=IwAR10MAPzcaZlbe1Hsvym8XZimql_WpE6LtlsGyGeSdBB-v_13JGolQ6Ta5A.
 3. https://www.skaipatras.gr/2020/02/17/patra-se-apergia-oi-ergazomenoi-sto-nosokomeio-agios-andreas-tin-triti/
 4. http://4press.gr/parapolitika/%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af/
 5. https://www.ethnos.gr/oikonomia/88975_syntaxi-fast-track-me-diadohiki-asfalisi.  

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

(ΗΧΗΤΙΚΟ)-ΠΑΤΡΑ: Θόρυβος για τη διαμόρφωση κλινών για κορονοϊού στο «Νοσημάτων Θώρακος» – «Εν κρυπτώ» ενέργεια λένε οι εργαζόμενοι στον ΣΚΑΪ 89, 4

       Αναστάτωση έχει προκληθεί στο Νοσοκομείο Πατρών «Αγιος Ανδρέας» από το γεγονός ότι τοποθετούνται κρεβάτια για κορονοϊο στο πρώην Νοσοκομείο Θώρακος, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση.
     Το θέμα ανέδειξε, μέσω του ΣΚΑΪ Πάτρας ο πρόεδρος των εργαζομένων Κώστας Πετρόπουλος
     Ακούστε την σχετική συνέντεξη στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
https://www.skaipatras.gr/2020/02/27/ichitiko-patra-thoryvos-gia-ti-diamorfosi-klinon-gia-koronoioy-sto-nosimaton-thorakos-en-krypto-energeia-lene-oi-ergazomenoi-ston-skai-89-4/

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ για τα ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΜΑΣ.


ΠΟΕΔΗΝ: Το πρώτο κρούσμα Κορωνοϊού στη χώρα μας. Ακόμη μία έκκληση για ψυχραιμία και αύξηση των μέτρων ετοιμότητας.

Το πρώτο κρούσμα Κορωνοϊού στη χώρα μας
Ακόμη μία έκκληση για ψυχραιμία και αύξηση των μέτρων ετοιμότητας
       Όπως αναμενόταν διαπιστώθηκε το πρώτο κρούσμα Κορωνοϊού στο Νοσοκομείο Αναφοράς της Μακεδονίας το ΑΧΕΠΑ. Η 38χρονη προσήλθε μόνη της στο Νοσοκομείο Αναφοράς και τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας.
      Με ιδιαίτερη ψυχραιμία το Υγειονομικό Προσωπικό της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει την κατάσταση. Παρά τις ελλείψεις σε Προσωπικό καθώς επίσης και τις ελλείψεις σε μέτρα προστασίας.
      Οι ελλείψεις Προσωπικού εξάλλου επιβεβαιώθηκαν από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, καθότι με το πρώτο κρούσμα ανακλήθηκαν οι άδειες του Προσωπικού.
      Θα πρέπει να βελτιωθεί η ετοιμότητα του συστήματος. Άμεσα να γίνουν προσλήψεις Προσωπικού. Επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας για προσλήψεις 2000 Νοσηλευτών, γιατρών, Παραϊατρικού Προσωπικού, Πληρωμάτων ασθενοφόρου, με συνοπτικές διαδικασίες μόνιμο ή με σύμβαση 2 ετών.
     Η προκήρυξη που εκδόθηκε από τον ΕΟΔΥ για 200 Νοσηλευτές, Παραϊατρικό, Πλήρωμα ασθενοφόρων και γιατρούς με τρίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση πιθανών ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού δεν πρόκειται να καλυφθεί. Δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον.
      Ποιος θα θελήσει να προσληφθεί τώρα για τον κορωνοϊό με μπλοκάκι για τρεις μήνες με 600 ευρώ το μήνα, χωρίς κανένα επιπλέον κίνητρο;
     Τα Νοσοκομεία θα πρέπει άμεσα να προμηθευτούν μέσα ατομικής προστασίας και οι Υγειονομικοί στα Νοσοκομεία να φοράνε μάσκες όταν πρέπει καθώς και οι ασθενείς.
     Θα πρέπει να υπάρξει άμεσα σχεδιασμός να ανοίξουν Νοσοκομεία που έχουν κλείσει (Λοιμωδών, Θώρακος Πατρών, Αμαλία Φλέμιγκ) με την κατάλληλη υποδομή (κτιριακές επισκευές, εξοπλισμός) και προσωπικό για να νοσηλεύσουν ασθενείς με κορωνοϊό αν χρειασθεί και να παραμείνουν ανοικτά για να μειωθούν τα ράντζα στα Νοσοκομεία.
     Ο ΕΟΔΥ έχει εκδώσει επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση προσωπικού νοσοκομείων και πολιτών.
   Το λιγοστό υγειονομικό προσωπικό με υπευθυνότητα θα αντιμετωπίσει την κατάσταση.
     Αν είναι δυνατόν οι νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις να μην είναι ενταγμένοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Από την Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ

Η ΑΔΕΔΥ για την χρήση βίας και την καταστολή των κινητοποιήσεων των κατοίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου

         Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις καταγγελίες των Νομαρχιακών Τμημάτων Χίου, Σάμου και Λέσβου, καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις των δυνάμεων καταστολής (ΜΑΤ) στους κατοίκους των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που είχαν ως αποτέλεσμα ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς πολιτών.
      Τις τελευταίες μέρες στήνεται σκηνικό «πολέμου» στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου με ευθύνη της Κυβέρνησης, η οποία με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προχώρησε, με μεθόδους που θυμίζουν άλλες εποχές, σε αναγκαστικές επιτάξεις εκτάσεων, προκειμένου να επιβάλει την ανάπτυξη ΥΠΕΡΔΟΜΩΝ εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών.
      Πρόκειται για μια Κυβερνητική λογική, που θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα, ενάντια στη βούληση των νησιωτών, που όλα αυτά τα χρόνια σηκώνουν στις πλάτες τους το δυσανάλογο βάρος της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης, δημιουργώντας αποθήκες ψυχών ξεριζωμένων ανθρώπων.
       Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφουγκραζόμενη την αγωνία των συναδέλφων, που υπηρετούν στα νησιά, τα οποία επωμίζονται επί σειρά ετών το προσφυγικό πρόβλημα, αλλά και την αγωνία των νησιωτών, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της και την αντίθεσή της στην ίδρυση δομών εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών στα νησιά αυτά.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 • Τον άμεσο απεγκλωβισμό και αποσυμφόρηση των νησιών μας με άρση του γεωγραφικού περιορισμού.
 • Μια μόνο δομή για καταγραφή και ταυτοποίηση.
 • Ενίσχυση με προσωπικό των υπηρεσιών που επιβαρύνονται από το πρόβλημα.
 • Έλεγχο των ΜΚΟ.
 • Σεβασμό και προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και άμεση αποζημίωση όλων όσοι έχουν υποστεί ζημιές.
      Τέλος, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες των νησιών και της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Λέρου και της Κω και δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό τους σε ό,τι κι αν χρειαστούν.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Κορωνοϊός - Αυτή είναι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

                              Πότε θα κλείσουν λιμάνια, σχολεία, θέατρα, εστιατόρια
Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που περιέχει τα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού.
Ολόκληρη η ΠΝΠ για τον κορωνοϊό.
Τα πέντε βασικά άρθρα του ΠΝΠ για τον κορωνοϊό
    Το πρώτο άρθρο της ΠΝΠ αφορά στα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου.
Μεταξύ άλλων στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:
·      Η επιβολή προληπτικών ελέγχων σε σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα μέσω αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου.
·   Ο προσωρινός περιορισμός, εν όλω ή εν μέρει, των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου.
·   Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χώρων θρησκευτικής λατρείας, θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και γενικά περίκλειστων χώρων συνάθροισης κοινού.
·         Ο περιορισμός της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς.
     Το δεύτερο άρθρο αφορά ζητήματα προσωπικού για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού. Μεταξύ άλλων στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται: Η δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού του ΕΚΑΒ. Η δυνατότητα πρόσληψης, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, υγειονομικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
      Το τρίτο άρθρο αφορά σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα στην απευθείας αγορά, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων, υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων.
      Το τέταρτο άρθρο αφορά σε ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, άλλων δημόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
      Το πέμπτο άρθρο αφορά στην έκτακτη οικονομική επιχορήγηση Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και υγειονομικού προσωπικού, για την αγορά υλικών και τη λήψη μέτρων προστασίας.

Διάφορα Ενδιαφέροντα Δημοσιεύματα

        Στους   συνδέσμους που σας κοινοποιούμε, διαβάστε διάφορα ενδιαφέροντα δημοσιεύματα σχετικά με τον χώρο μας και όχι μόνον:

 1. https://www.skaipatras.gr/2020/02/11/den-mporoyme-panta-na-eimaste-o-ftochos-syggenis/
 2. https://tempo24.news/eidisi/278625/ergazomenoi-nosokomeioy-ag-andreas-megales-elleipseis-se-iatriko-prosopiko
 3. https://achaianews.gr/index.php/%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-h/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/95472-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
 4. https://dete.gr/διοικητησ-νοσοκομειου-αγιοσ-ανδρεασ/
 5. https://www.enikos.gr/economy/702486/syntaxeis-exasfalismeni-i-katavoli-tous-eos-to-2070-ti-deichnei-m

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Ο ΑΠΟΨΙΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ θα γίνει ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

      Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις, όπου ΔΥΣΤΥΧΩΣ κυριαρχεί ο ΠΑΝΙΚΟΣ, κάνουμε γνωστό σε όλους τούς Συναδέλφους και φίλους, ότι  ο ΑΠΟΨΙΝΟΣ  ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ θα γίνει ΚΑΝΟΝΙΚΑ. 
        Σας ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ λοιπόν  ΟΛΟΥΣ, ντυθείτε και κορονοϊοί και ελάτε: 

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ του Σωματείου μας.

       Σας υπενθυμίζουμε ότι ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ  27.2.20, το Σωματείο μας ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ακόμη μία ΕΚΔΗΛΩΣΗ, τον ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΡΟ ΜΑΣ, όπως αυτός προσδιορίζεται από την παρακάτω σχετική πρόσκληση. 

       Οι Συνάδελφοι Εργαζόμενοι βρίσκουν τον χρόνο, ακόμη μια φορά, αφήνοντας στην άκρη για λίγο τα προβλήματα, που δυστυχώς είναι πολλά και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ, την ΠΕΜΠΤΗ το βράδυ το διασκεδάζουμε, ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ στον ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ  ΧΟΡΟ του Συλλόγου μας. 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ για το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ από την ΑΔΕΔΥ στην ΑΘΗΝΑ-ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ στο αντίστοιχο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ που γίνεται σήμερα, st;iw 6:30 το απόγευμα στην πόλη μας, μπροστά από το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ.

  ΑΠΟΦΑΣΗ
του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 24/02/2020
Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας Πέμπτη 27/2/2020, ώρα 18:00, στη Βουλή

        Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στη συνεδρίασή του στις 24 Φεβρουαρίου 2020, αποφάσισε την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00, έξω από το κτίριο της Βουλής, με αφορμή την ψήφιση του αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού νομοσχεδίου.
Διεκδικούμε:
 • Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/16) για το ασφαλιστικό και όλων των αντιασφαλιστικών – αντισυνταξιοδοτικών νόμων.
 • Σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων.
 • Καμία ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.
 • Καθιέρωση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα εγγυάται αξιοπρεπή διαβίωση για τους συνταξιούχους, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης.
Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


ΠΟΕΔΗΝ: Μέτρα προστασίας για κορωνοϊό. Έκκληση στον Πρωθυπουργό και Υπουργό Υγείας

Μέτρα προστασίας για κορωνοϊό
Έκκληση στον Πρωθυπουργό και Υπουργό Υγείας

     Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στο προσωπικό με την εξάπλωση του κορωνοϊού. Στην Ιταλία απεδείχθη ότι δεν έφθασαν τα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης καθ’ ότι έχουμε αρκετά κρούσματα και νεκρούς.
       Χρειάζεται να βελτιωθεί η υγειονομική ετοιμότητα της χώρας μας. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία εντοπισμένα μεμονωμένα κρούσματα κορωνοϊού. Θα πρέπει όμως να βελτιωθούν τα μέτρα στα εφημερεύοντα νοσοκομεία για την περίπτωση εμφάνισης μη εντοπισμένου κρούσματος στα ΤΕΠ.
      Χρειάζεται άμεσα η πρόσληψη 2000 υγειονομικών υπαλλήλων για να ανοίξουν οι 100 κλειστές κλίνες ΜΕΘ και να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των περιστατικών.
     Απαιτείται να εγκριθούν οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων και να εφοδιαστούν με μάσκες υψηλής προστασίας ώστε όλοι όσοι επισκέπτονται τα νοσοκομεία ασθενείς – συνοδοί υποχρεωτικά να φοράνε μάσκα.
     Έκκληση κάνουμε στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Υγείας να ληφθούν άμεσα πριν να είναι αργά.
                                                        Από την  Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ

Κοροναϊός: Κόβονται οι άδειες στον τομέα της Υγείας με εντολή Κικίλια

                                          Την απόφαση πήρε ο υπουργός Υγείας 
μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού στη Θεσσαλονίκη

     Με απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, λόγω του κοροναϊού, αναστέλλονται -και ανακαλούνται, μέχρι νεωτέρας- οι κανονικές άδειες του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Υγείας, των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ, του ΕΚΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, του ΙΦΕΤ και των Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία), καθώς και των Τοπικών Ομάδων Υγείας σε όλη τη χώρα.
      Στο μεταξύ, δύο ακόμα άτομα, τα οποία παρουσιάζονται ως ύποπτα κρούσματα για τον κοροναϊό εξετάζονται στη Θεσσαλονίκη, ένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και ένα στο Ιπποκράτειο, σύμφωνα με τον εκτελεστικό γραμματέα της ΠΟΕΔΗΝ, Πέτρο Κετικίδη. Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχει έλλειψη σε προσωπικό αλλά και στον εξοπλισμό, λέγοντας ότι το ΑΧΕΠΑ που είναι το μοναδικό νοσοκομείο αναφοράς στην Κεντρική Μακεδονία διαθέτει δύο μόλις θαλάμους αρνητικής πίεσης με τρία κρεβάτια, οι οποίοι βρίσκονται στην άκρη της παθολογικής κλινικής, μέσα στην κλινική κάτι που το πρωτόκολλο για τον κοροναϊό δεν το προβλέπει.

Δείτε εδώ σχετικά ρεπορτάζ:     https://www.ethnos.gr/politiki/90740_koronaios-kobontai-oi-adeies-ston-tomea-tis-ygeias-me-entoli-kikilia.