Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων.

           Μετά από σχετική παρέμβαση του Σωματείου μας, αυτήν την περίοδο γίνεται η επανακατάξη στα νέα ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ όλων των Συναδέλφων, αυτών που  μέχρι την 31/5/12 συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο, όπως προβλέπεται από την σχετική τροποποίηση πού έγινε στις  αρχικές διατάξεις του Νέου Μισθολογίου.
           Με την χορήγηση αυτών των προαναφερόμενων μισθολογικών κλιμακίων, οι μισθολογικές διαφορές- αυξήσεις που προκύπτουν, θα  αρχίσουν να καταβάλλονται  από την  μισθοδοσία του Ιουλίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: