Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

ΚΕΠ: Τι αλλάζει στην επιλογή Προϊσταμένων

       Μία σημαντική αλλαγή στην επιλογή Προϊσταμένων στα ΚΕΠ, περιλαμβάνει Άρθρο του Ν.4484, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr σε συνέχεια των αναλύσεων προβλέψεων του ίδιου Νόμου (Πληρωμή συμβασιούχων - "παρατασιούχων", Μισθολογικά θέματα). 
      Συγκεκριμένα, με το άρθρο 84 ορίζεται ότι, Προϊστάµενοι σε οργανικές µονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου ΔΥΠ (Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών). Σε περίπτωση µη ύπαρξης υπαλλήλων του εν λόγω κλάδου, ως Προϊστάµενοι δύνανται να τοποθετούνται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των κατηγοριών αυτών.

Tο Άρθρο 84

 

ECSR: Τα μνημόνια στην Ελλάδα παραβιάζουν πολλά άρθρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

      Η εφαρμογή μειωμένης αμοιβής για τους κάτω των 25, στο πλαίσιο των μέτρων μισθολογικής λιτότητας που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα καταδικάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΔΤ της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ETUC). Η απόφαση εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ECSR), το κύριο όργανο παρακολούθησης εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, έπειτα από καταγγελία της ΓΣΕΕ.
       Η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων διαπίστωσε επίσης ότι η νομοθεσία που αφορά στην εφαρμογή μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2014 παραβίασε πολλά επιπλέον άρθρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, τα οποία αναφέρονται στα εξής:
 • Το δικαίωμα του/της εργαζόμενης να εξασφαλίζουν μέσω της εργασίας τους τη διαβίωσή τους.
 • Το δικαίωμα σε λογικές ημερήσιες και εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και στην προοδευτική μείωση της εργάσιμης εβδομάδας.
 • Το δικαίωμα των εργαζομένων σε αμοιβή ικανή να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.
 • Το δικαίωμα όλων των εργαζομένων σε εύλογη προθεσμία προειδοποίησης λήξης της σχέσης εργασίας.
 • Το δικαίωμα των μισθωτών κάτω των 18 ετών σε ετήσιες αργίες τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων με αμοιβή
 • Το δικαίωμα των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους να καθορίζουν και να βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας τους.
       Παρόμοιες καταδικαστικές αποφάσεις έχουν ανακοινώσει και η ΔΟΕ, ο ΟΗΕ και άλλα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης 2017: Αλλαγές στην απασχόληση και μισθολογικές ανισότητες

      Το β’ τρίμηνο του 2016 υπήρχαν επιπλέον 8 εκατ. εργαζόμενοι στην ΕΕ σε σύγκριση με τρία χρόνια νωρίτερα. Από το 2013 παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης στις πιο χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Με βάση τα συνολικά στοιχεία για την Ευρώπη, τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης σημειώθηκαν στις χαμηλά και μέτρια αμειβόμενες θέσεις, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο αφού η ανάκαμψη στηρίχθηκε κυρίως στην κατανάλωση, ενώ περισσότερες από επτά στις δέκα θέσεις εργασίας στην ΕΕ αφορούν πλέον τον τομέα των υπηρεσιών, έναν τομέα ο οποίος έχει από μόνος του προσθέσει πάνω από οκτώ εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ από το 2011.
Ο ρόλος του κράτους ως εργοδότη
      Ο πλέον άμεσος αντίκτυπος στη δομή της απασχόλησης, σχετίζεται με το ρόλο του κράτους ως εργοδότη και πως αυτός άλλαξε την περίοδο της κρίσης. Στα περισσότερα κράτη μέλη, το κράτος συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ 15% με 35% στη συνολική απασχόληση. Σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση, οι πολιτικές κατευθύνσεις και επιλογές – για μείωση ή αύξηση των δημόσιων δαπανών σε αυτούς τους τομείς – έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δομή και στην τροπή των μεταβολών που καταγράφονται στη συνολική απασχόληση, ιδιαίτερα σε ό,τι σχετίζεται με μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις και στις μισθολογικές ανισότητες:
       Η ζήτηση σε αυτούς τους τομείς τείνει να υπερτερεί σε κλάδους που απαιτούν υψηλότερες δεξιότητες. Κατά την περίοδο της κορύφωσης της λιτότητας (δηλαδή μεταξύ 2010 -2013), σημειώθηκε σαφής μεταβολή στην τάση αύξησης της απασχόλησης από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον σημειώθηκε αξιοσημείωτη συρρίκνωση (πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας ή 6% απασχόλησης), στη δημόσια διοίκηση.
       Αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 1,5 εκατομμύρια από το 2013 καταγράφεται και στον τομέα της μεταποίησης. Αναλογικά, οι χώρες της ΕΕ των 13 (όσες δηλαδή εντάχθηκαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά) ήταν εκείνες που επωφελήθηκαν κυρίως από την νέα απασχόληση στη μεταποίηση.
       Σε πολλούς από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς απασχόλησης, το ποσοστό των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόμενων έχει αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιμήκυνση του εργασιακού βίου και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης αποτελούν σημαντικές αιτίες της πρόσφατης αύξησης της απασχόλησης .
Αλλαγές στην απασχόληση και μισθολογικές ανισότητες
        Οι κατηγορίες επαγγελμάτων συνιστούν βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών μισθολογικών ανισοτήτων. Αυτό ερμηνεύεται κυρίως στο ότι η επαγγελματική εξειδίκευση αντικατοπτρίζει και μεταφέρει τις συνέπειες μισθολογικών ανισοτήτων που προκαλούν άλλοι παράγοντες, όπως: το ανθρώπινο κεφάλαιο, η κοινωνική τάξη και ο διαχωρισμός με βάση το φύλο και η ηλικία.
       Παρότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανά την Ευρώπη στα επίπεδα μισθολογικής ανισότητας, οι επαγγελματικές κατηγορίες αντικατοπτρίζουν με εξαιρετικά παρόμοιο τρόπο την (ανισο)κατανομή των μισθών σε όλες τις χώρες. Η κατανομή των μισθολογικών διακυμάνσεων μεταξύ διαφορετικών και εντός των ίδιων επαγγελμάτων καθώς και η ιεραρχία των μισθών ανά επάγγελμα (ποια επαγγέλματα πληρώνουν περισσότερο και ποια λιγότερο) είναι ουσιαστικά η ίδια σε όλες τις χώρες. Οι πραγματικές διαφορές μεταξύ των μισθών που καταβάλλονται ανά επάγγελμα και ο βαθμός στον οποίο αυτές κατατάσσονται σε ευρείες κατηγορίες ή συνδέονται με διαφορές στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι πτυχές που ποικίλουν από χώρα σε χώρα.
        Παρά τη γενίκευση της πόλωσης μεταξύ των επαγγελμάτων στην Ευρώπη αμέσως μετά την παγκόσμια οικονομική ύφεση, οι διαφορές αυτές δεν είναι η κύρια αιτία που καθόρισε τη μισθολογική ανισότητα και το πώς αυτή εξελίχθηκε στο διάστημα της τελευτσίας δεκαετίας. Οι μεταβολές στην κατανομή των μισθών εντός των ίδιων επαγγελματικών κατηγοριών ήταν εντονότερες και συμμετείχαν περισσότερο στην αύξηση της συνολικής μισθολογικής ανισότητας.

 • ΕΔΩ αναλυτικά η έρευνα – έκθεση του Eurofound.

Διάφορα Δημοσιεύματα

         Στους συνδέσμους που σας κοινοποιούμε, διαβάστε διάφορα ενδιαφέροντα δημοσιεύματα, σχετικά με τον χώρο μας:
 1.  http://www.pelop.gr/?page=article&DocID=392561&srv=9
 2. http://www.gnomip.gr/index.php/component/k2/item/53521-patrinos-giatros-vrisketai-se-anammena-karvouna-meta-tis-apeiles-syggenon-asthenon-tou-pos-tha-ton-kataggeiloun
 3. http://www.ygeianet.gr/images/site/1510/56377_large/kyttar.pdf
 4.  http://www.patratv.gr/index.php/features/2016-02-15-11-01-13/45136-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CE%B3-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82
 5. http://dete.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ae-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad/

«Βόμβα» στο ασφαλιστικό το δημογραφικό: Γερνάμε, αλλά δε γεννάμε

        Νέα μελέτη δείχνει ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ανέκοψε την αυξητική τάση του δείκτη γονιμότητας, ενώ το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται. Αυτές οι δύο μεταβολές (προσδόκιμο ζωής και δείκτης γονιμότητας) οδήγησαν αναπόφευκτα την Ελλάδα (και στην ΕΕ) στη διεύρυνση της δημογραφικής γήρανσης, δηλαδή στην αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων στο συνολικό πληθυσμό. Οι συνέπειες στο ασφαλιστικό σύστημα θα είναι καταλυτικές.
     Ένας στους πέντε Έλληνες έχει ηλικία άνω των 65 ετών. Το ακριβές ποσοστό είναι 20,7%. Σε τρία χρόνια από σήμερα, το ποσοστό αναμένεται πως θα έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, αγγίζοντας το 21,9%. Το 2050, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών αναμένεται να εκτιναχθεί στο 33,9%. Τρεις στους δέκα Έλληνες θα είναι «ηλικιωμένοι».
Τα στοιχεία της νέας μελέτης του Σάββα Ρομπόλη (ομότιμος καθηγητής Οικονομικών Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου) είναι εντυπωσιακά.
        Από τα ιστορικά στοιχεία του δείκτη γονιμότητας στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι την περίοδο 1960-1981 αυτός είχε μέση τιμή ίση με 2,3 παιδιά ανά γυναίκα σε ηλικία γονιμότητας. Την περίοδο 1982-1988 είχε μέση τιμή ίση με 1,5 παιδιά. Την περίοδο 1989-1999 είχε μέση τιμή ίση με 1,2 παιδιά. Την περίοδο 2000-2009 είχε μέση τιμή ίση με 1,5 παιδιά και την περίοδο 2010-2017 ο δείκτης γονιμότητας έχει μέση τιμή ίση με 1,2 παιδιά. Τα χρόνια της κρίσης οι γεννήσεις περιορίζονται δραστικά. Αναμενόμενο, αν σκεφτεί κανείς τις οικονομικές συνθήκες στις οποίες επιχειρούν τα νέα ζευγάρια σήμερα να στήσουν οικογένεια.
        Συντάξεις – φιλοδωρήματα. Με αφορμή την εκτίμηση ότι την επόμενη 20ετία ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί έως και ένα εκατομμύριο, ο Σάββας Ρομπόλης σημειώνει: «Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι, αν τελικά πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα σε σχέση με το ασφαλιστικό. Εμείς είδαμε ότι για να αποκατασταθεί η αρνητική επίπτωση της γήρανσης του πληθυσμού στο Ασφαλιστικό θα πρέπει κάποια στιγμή στο μέλλον να μειωθούν οι συντάξεις περαιτέρω 17,5%». Οι συντάξεις όμως έχουν μετατραπεί ήδη σε φιλοδωρήματα.
        Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, ο καθηγητής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. «Η ελληνική πολιτεία από χθες ενόψει αυτής της κατάστασης πρέπει να διαμορφώσει ολοκληρωμένη δημογραφική πολιτική. Και σήμερα να την είχαμε έτοιμη και να την εφαρμόζαμε, αργεί να αποδώσει» τονίζει.
       Η έκρηξη του αριθμού των συνταξιούχων απειλεί εκ νέου τις συντάξεις, πέραν των περικοπών που έγιναν και τις νέες που θα γίνουν το 2019 με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Η βόμβα του δημογραφικού είναι εδώ αφού όλο και μικρότερος πληθυσμός θα πρέπει να υποστηρίζει με την εργασία του όλο και μεγαλύτερο πληθυσμό εκτός εργασίας.
      Τα στοιχεία της ΕΕ για τη χώρα μας δείχνουν ότι από το 1950 μέχρι το 2010 ο πληθυσμός των άνω των 65 ετών σε σχέση με τον πληθυσμό των ατόμων 15-64 ετών που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας σχεδόν τριπλασιάστηκε από 11,1% σε 28,4% και εκτιμάται ότι μέχρι τη δεκαετία του 2060 θα έχει διπλασιαστεί (56,7%) σε σχέση με τη δεκαετία 2010-20.
       Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις συμβάλλουν σήμερα στην αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 15%. Επίσης η αύξηση του αριθμού των συνταξιοδοτήσεων, από 2,5% κατά μέσο όρο την περίοδο 2000-2010, σε 5,5% την περίοδο 2010-2015 και 5% την περίοδο 2015-2030 κυρίως λόγω γήρανσης του πληθυσμού, σημαίνει ότι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα ελλείμματα της κοινωνικής ασφάλισης θα απαιτεί σε ένα υποθετικό επίπεδο έως το 2050 σταδιακή αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (από 20% σε 27%) ή σταδιακή μείωση των κύριων συντάξεων τουλάχιστον 20%.

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

ΙΔΟΥ πως μεταφέρουν εν μέσω ΚΑΥΣΩΝΑ τα ΕΥΠΑΘΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΓΙΑΟΥΡΤΑΚΙΑ) στο Νοσοκομείο.

     Με το αυτοκίνητο που βλέπεται μεταφέρουν στο Νοσοκομείο ευπαθή προϊόντα, όπως είναι τα γιαουρτάκια και όχι μόνον, που για την μεταφορά τους ως γνωστόν χρειάζονται αυτοκίνητο-ψυγείο.
      Το συγκεκριμένο αυτό γεγονός καταγγέλθηκε στο Σωματείο, όπου μας εστάλη και η συγκεκριμένη φώτο, που παραπλεύρως σας κοινοποιούμε, μια φωτογραφία που στείλαμε  στην Διοίκηση από την οποία ζητήσαμε την άμεση παρέμβασή της.

ΠΟΕΔΗΝ: Σε συνέχεια του πρόσφατου σχετικού δελτίου της, για τον εγκλεισμό σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ατόμων του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα.

                                Σε συνέχεια Δελτίου Τύπου της ΠΟΕΔΗΝ
για τον εγκλεισμό σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Ατόμων του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα.
       Τα Δικαστήρια αποφασίζουν τον εγκλεισμό κατηγορουμένων που διέπραξαν σοβαρά ποινικά αδικήματα (φόνους, ληστείες, βιασμούς, οπλοχρησία, βίες συμπεριφορές κλπ) στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.
     Το Δικαστήριο τους κηρύσσει αθώους των αξιόποινων πράξεων που τέλεσαν, λόγω ακαταλόγιστου με βάση το άρθρο 34 του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλει το μέτρο ασφαλείας κατ’ άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα εγκλεισμού σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο.
     Οι κατά τόπους Εισαγγελείς διαβιβάζουν την απόφαση του Δικαστηρίου στο αναφερόμενο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο και συνοδεία αστυνομικών με χειροπέδες, μεταγάγονται για εγκλεισμό.
Εγκλείονται!!! σε Νοσηλευτικά τμήματα οξέων περιστατικών και νοσηλεύονται από μία Νοσηλεύτρια στη βάρδια για 30 – 35 ασθενείς (πολλοί της ίδιας κατηγορίας) οι οποίοι είναι διεγερτικοί, επικίνδυνοι, καθηλωμένοι.
      Τα Νοσηλευτικά τμήματα των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων είναι ανοικτοί χώροι νοσηλείας και το θεραπευτικό πρωτόκολλο δεν τροποποιείται για κανέναν ασθενή και για τίποτα. Δεν θα μετατραπούν σε φυλακές επειδή το θέλουν κάποιοι.
     Στην εφημερία της Πέμπτης 27/7/2017 εισήχθη μία τέτοια περίπτωση σε τμήμα οξέων περιστατικών του Δρομοκαϊτείου Νοσοκομείου.
     Με απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Πατρών αθωώθηκε κατηγορούμενος λόγω ακαταλόγιστου των αξιόποινων πράξεων που τέλεσε της οπλοχρησία και της ενδοοικογενειακής απειλής (σε άλλες περιπτώσεις οι πράξεις είναι εγκλήματα). Το Δικαστήριο του επέβαλλε το μέτρο ασφαλείας!!! κατ’ άρθρο 69 Π.Κ. του εγκλεισμού σε Δημόσιο Ψυχιατρείο και ειδικότερα στο Δρομοκαϊτειο. Γιατί ειδικότερα στο ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ; Από την ΠΑΤΡΑ βρέθηκε στο Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ της ΑΤΤΙΚΗΣ. Γιατί; Γιατί κάποιοι θεωρούν τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία φυλακές.
      Στην ΠΑΤΡΑ υπάρχει η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Γιατί ειδικά στο ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ή το ΔΑΦΝΙ που είναι το ίδιο ανοικτοί χώροι νοσηλείας με την Ψυχιατρική Κλινική οποιουδήποτε Γενικού Νοσοκομείου, αν και διαθέτουν την ίδια επισφαλή κάλυψη σε προσωπικό και εφημερεύουν με τους ίδιους όρους για όλα τα ψυχιατρικά περιστατικά. Φυσικά τα εν λόγο άτομα δεν είναι ούτε για την Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου, ούτε για τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.
      Γιατί έγινε μεταγωγή!!! όπως λέει στα έγγραφά της η Διεύθυνση της Αστυνομίας Πατρών για εγκλεισμό στο ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ. Είναι σαφές ότι εν λόγω κατηγορούμενος εγκλείεται και για φύλαξη και για νοσηλεία. Μετάγεται με χειροπέδες από τρείς αστυνομικούς και παραδίδεται για φύλαξη και νοσηλεία σε μία Νοσηλεύτρια στη βάρδια. Πόσο ασφαλείς είναι το προσωπικό και οι άλλοι ασθενείς;
      Ο εν λόγω κατηγορούμενος τοξικομανής τα έκανε λίμπα στο τμήμα. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Κλέβει, βρίζει, απειλεί, αναστατώνει τους ασθενείς και τη λειτουργία του τμήματος.
 Τι να πράξει το ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ; Να μετατραπεί σε φυλακή; Τι φταίνε οι άλλοι ασθενείς;
      Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την ευθύνη φύλαξης των εν λόγω εγκλείστων κατηγορούμενων.
      Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ας αναζητήσει χώρους εγκλεισμού για φύλαξη και νοσηλεία των εν λόγω ατόμων. Δεν είναι δουλειά των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.
Δεν θα μετατρέψουμε τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία σε φυλακές.
     Δεν φταίνε σε τίποτα ασθενείς και Νοσηλευτές των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων να κινδυνεύει η ζωή τους από την αδιαφορία και ολιγωρία του κράτους. Γιατί πρέπει πρώτα να θρηνήσουμε θύματα και μετά να βρεθεί οριστική λύση;
Το Υπουργείο Υγείας προωθεί λύσεις δημιουργίας ειδικών τμημάτων εγκλεισμού κατηγορούμενων του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα στα δύο Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, ΔΑΦΝΙ (από δύο τμήματα έκαστο Νοσοκομείο).
       Αποφάσισαν την κατάργηση των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Θέλουν τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία να είναι χώροι υποδοχής εγκλείστων κατηγορούμενων του Π.Κ. άρθρο 69.
ΚΑΙ ΜΟΝΟ.
Δεν θα το επιτρέψουμε.
    Δεν θα επιτρέψουμε την δημιουργία τμημάτων εγκλείστων του άρθρου 69 Π.Κ. στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.
       Σας κοινοποιούμε σχετική Δικαστική Απόφαση μεταγωγής κατηγορούμενου ακαταλόγιστου στο ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, για να διαπιστώσετε για περί τίνος πρόκειται.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
....................................
Διαβάστε τα σχετικά Αρχεία στους παρακάτω συνδέσμους:

Μαχαίρι και στο επίδομα στολής στους διασώστες του ΕΚΑΒ

      Μαχαίρι μπαίνει στο επίδομα στολής που χορηγείται στους διασώστες του ΕΚΑΒ αφού ο οργανισμός αδυνατεί μέχρι σήμερα να προμηθευτεί τα μέσα ατομικής προστασίας που είναι αναγκαία στην ιδιαίτερα δύσκολη εργασία που παρέχουν καθημερινά.
     Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ν.4484 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» στον οποίο με το άρθρο 43 (Μη μισθολογικές παροχές) καταργείται από το 2018 η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
      Σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου επιτρέπεται πλέον μόνο η χορήγηση ειδών προστασίας για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας μόνο σε είδος.
       Η συγκεκριμένη ρύθμιση όπως αναφέρουν συνδικαλιστές του ΕΚΑΒ θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους με ένα μεγάλο ποσό προκειμένου να αγοράσουν τις στολές αφού η αγορά τους από το ΕΚΑΒ στο παρελθόν είχε προσκρούσει σε μια σειρά γραφειοκρατικά εμπόδια.
     Την αρνητική αυτή εξέλιξη επιχείρησε να διασκεδάσει ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Καρακατσανόπουλος με δήωσή του σε ιστοσελίδα που αποτελεί φερέφωνο της διοίκησης του ΕΚΑΒ. Στην δήλωσή του ο κ. Καρακατσανόπουλος αποφεύγει να επιμελώς αναφερθεί στην συγκεκριμένη ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή μιλώντας ότι «θα συνεχιστεί η καταβολή της προμήθειας στολής στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ»
        Αντιλαμβάνεται ο καθένας που διαβάζει με προσοχή την δήλωση του Προέδρου του ΕΚΑΒ ότι δεν μιλά για την χορήγηση του σχετικού επιδόματος αντίθετα δηλώνει την πρόθεση το ΕΚΑΒ να προμηθευτεί τις στολές και να τις χορηγήσει στο προσωπικό.
       Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ πρέπει να αντιληφθούν ότι οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει μνημόνια τόσο οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ όσο και η σημερινή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ απέναντι στην τρόικα υλοποιούνται κατά γράμμα.
Μόνο  η ανατροπή αυτών των πολιτικών και όσων τις υπηρετούν μπορούν να βάλουν φρένο σε αυτές τις αντεργατικές μεθοδεύσεις και να ανοίξουν το δρόμο για την επιστροφή των εργατικών δικαιωμάτων.
Δείτε τη σχετική ρύθμιση όπως ψηφίστηκε στη Βουλή
Ν. 4484/2017, Άρθρο 43
Μη μισθολογικές παροχές
 1. Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σε είδος. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016 και 2017, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/ 2011 (Α΄ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται επίσης τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα προηγούμενων ετών εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., τα οποία μπορεί να καταβάλλονται σε χρήμα, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις

Διάφορα Δημοσιεύματα.

        Στους συνδέσμους που σας κοινοποιούμε, διαβάστε διάφορα ενδιαφέροντα δημοσιεύματα, σχετικά με τον χώρο μας:
 1. http://www.skaipatras.gr/2017/08/08/patra-skandalo-me-ikoniki-syntagografisi-en-agnia-asfalismenon-ti-kategrapsan-i-elegktes-dapanon-ygias/
 2. http://dete.gr/%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c/
 3. http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/452328.
 4. https://www.patrasevents.gr/article/297855-ergazomenoi-genikou-nosokomeiou-patron-apergoume-apexoume-apo-tin-opoia-diadikasia-aksiologisis
 5. http://achaianews.gr/index.php/news/culture-2/45136-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CE%B3-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82 

ΑΔΕΔΥ: Υποβάθμιση δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

        Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι η Κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που υπερψηφίστηκε επί της αρχής χθες, Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017, στη Βουλή, έχει  στόχο να υλοποιήσει τις  δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μέσω των μνημονίων για περαιτέρω περιορισμό τόσο στις δαπάνες όσο και στο δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.
      Μέσα από το νομοσχέδιο, προκύπτει αβίαστα ότι οι ήδη υπάρχουσες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (κέντρα υγείας, μονάδες ΠΕΔΥ κλπ) όχι μόνο δεν αναβαθμίζονται, αλλά αντίθετα θα συνεχίσουν να υπολειτουργούν και να διοχετεύουν τους πολίτες σε ειδικούς γιατρούς και εξετάσεις στον αδηφάγο ιδιωτικό τομέα Υγείας.
       Η υποτιθέμενη τομή που με πανηγυρικούς τρόπους προβάλλεται από την Κυβέρνηση, η ίδρυση δηλαδή των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και της ομάδας υγείας, έχει ως βασικό στόχο να θέσει εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών στους ειδικούς γιατρούς και στα νοσοκομεία. Αν αυτή η επιλογή συνδυαστεί και με τα αμερικάνικης εμπνεύσεως θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία θα περιορίζουν τη δυνατότητα των πολιτών στις εξετάσεις, στο φάρμακο και σε γιατρούς ειδικοτήτων, τότε καθίσταται σαφές ότι τις υπηρεσίες Υγείας πολύ πιο δύσκολα θα τις προσεγγίζουν πλέον οι πολίτες.
      Επιπλέον, η χρηματοδότηση του νέου συστήματος είναι στον αέρα, αφού δε θα στηρίζεται στην κρατική χρηματοδότηση, αλλά σε κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι ενδεικτικό ότι λόγω της έλλειψης πόρων, η παρέμβαση αυτή περιορίζεται σε ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού.
      Αν σε όλα αυτά συνυπολογίσουμε ότι το προσωπικό που καλείται να στελεχώσει τις ΤΟΜΥ είναι προσωρινό, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τότε μπορούμε να πούμε ότι η, εμφανιζόμενη ως μεταρρύθμιση, παρέμβαση της Κυβέρνησης δεν πρόκειται να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες Υγείας. Αντίθετα, θα ενισχυθεί η τάση για περιορισμό των παροχών στις υπηρεσίες υγείας, η οποία τα τελευταία χρόνια επιχειρείται να εδραιωθεί και θα υπάρξει ένα σύστημα Υγείας με χαμηλές και κακής ποιότητας παροχές.
      Ο αγώνας για να ζωντανέψουν και να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους οι δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με επαρκή χρηματοδότηση, στελέχωση με μόνιμο προσωπικό γεγονός, σε συνδυασμό με τη λειτουργία και ανάπτυξη των διαγνωστικών τμημάτων σε αυτές, είναι η βασική προϋπόθεση για την αλλαγή του τοπίου στην Υγεία. Η επίτευξη αυτού του στόχου δε χωρά μες στα πλαίσια των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών, αλλά απαιτεί μια άλλη πολιτική που στο κέντρο θα έχει τους πολίτες και τις ανάγκες τους.
      Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μαζί με τις Ομοσπονδίες και τους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να ακυρώσει τα σχέδια  κυβέρνησης-τρόικας να βάλουν ακόμη περισσότερα εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες Υγείας. Θα συνεχίσει να διεκδικεί ένα δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας που θα βρίσκεται κοντά στον πολίτη και θα του παρέχει έγκαιρα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Παρέμβαση του Σωματείου μας για την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ.

Αριθμ. Πρωτ:…......167.
Πάτρα…….…....31.7.17.                                                         ΠΡΟΣ:  Διοικητή Γ.Ν Πατρών.
      Η Αυξημένη δουλειά των κυτταρολογικών εξετάσεων που εμφανίστηκε μετά την μεταστέγαση στον χώρο μας του Ν.Ν Θώρακος και οι  ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ίσως και η ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  και όχι μόνον και σ΄ αυτόν τον τομέα, έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου και των  Συναδέλφων Εργαζόμενων σ΄ αυτό.
    Σε πρόσφατη περιοδεία μας στους χώρους δουλειάς, διαπιστώσαμε το σοβαρό αυτό πρόβλημα, αυτήν την σοβαρή δυσλειτουργία  και βεβαίως την κραυγή αγωνίας- το S.O.S των εκεί Συναδέλφων την αγχώδη λειτουργία τους σε ότι αφορά την τήν διεκπεραίωση της σχετικής δουλειάς.
  Παρακαλούμε λοιπόν την ΑΜΕΣΗ παρέμβασή σας, για την διευθέτηση της  προαναφερόμενης δυσλειτουργίας, που σίγουρα έχει επιπτώσεις στους ασθενείς.

Η ανεργία γκρεμίζεται σε ολόκληρη την Ευρωζώνη πλην Ελλάδος (21,7%)

     Κάτω από το 10%, στο 9,1% υποχώρησε, τον Ιούνιο του 2017, ο δείκτης ανεργίας στις χώρες της Ευρωζώνης, Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τον Φεβρουάριο του 2009.
    Στις χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, η ανεργία παρέμεινε στο 7,7% -το χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2008.
     Σύμφωνα με τη Eurostat ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 14,7 εκατ. άτομα στην Ευρωζώνη και σε 18,7 εκατ. άτομα στην Ε.Ε.
     Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2017, καταγράφηκε μείωση των ανέργων κατά 148.000 άτομα και κατά 183.000 άτομα, αντίστοιχα.
     Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016, παρατηρήθηκε κάμψη της ανεργίας κατά 1,667 εκατ. άτομα και κατά 2,3 εκατ. άτομα, αντίστοιχα.
      Μεταξύ των κρατών – μελών, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σημειώθηκε στην Ελλάδα (21,7% τον Απρίλιο) και την Ισπανία (17,1%), ενώ το χαμηλότερο στην Τσεχία (2,9%) και τη Γερμανία(3,8%).

Καθολική η συμμετοχή της ΠΟΕΔΗΝ στην Απεργία - Αποχή κατά της Αξιολόγησης

        Η ΠΟΕΔΗΝ είναι ο πρώτος Συνδικαλιστικός Φορέας στο Δημόσιο που κήρυξε Απεργία – Αποχή από την Αξιολόγηση. 50.000 εργαζόμενοι επέστρεψαν ασυμπλήρωτα τα Φύλλα Αξιολόγησης σε 100 Νοσοκομεία και Προνοιακές Μονάδες της χώρας που μοιράστηκαν μέχρι τώρα. Καθολική είναι η συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή κατά της αξιολόγησης με ποσοστό 98%. Μάλιστα σε πολλά Νοσοκομεία μοιράστηκαν και ξαναμοιράστηκαν πολλές φορές τα φύλλα αξιολόγησης στους υπαλλήλους με απειλές και εκβιασμούς από τους Διοικητές των Νοσοκομείων για να συμπληρωθούν.
        Παρ’ ότι  απειλούν με πειθαρχικές διώξεις ότι η άρνηση συμπλήρωσης των φύλλων αξιολόγησης αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα δεν έχει καμφθεί σε κανέναν εργαζόμενο η αρνητική του στάση.
        Η αξιολόγηση κατηγοριοποιεί τους υπαλλήλους σε βαθμούς από το 1 (ακατάλληλος) έως το 100 (άριστος). Με το ισχύον μνημονιακό θεσμικό πλαίσιο είναι το κριτήριο εφαρμογής δυσμενών και μόνο μισθολογικών και υπηρεσιακών μεταβολών. Αρκεί να αναφέρουμε ότι στις πρώτες διαθεσιμότητες υπαλλήλων των κατηργημένων Νοσοκομείων το έτος 2013 υπάλληλοι με βαθμό άριστα στην αξιολόγηση (9,8 με άριστα το 10) βρέθηκαν από κατηργημένα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης να καταλαμβάνουν οργανική θέση σε Νοσοκομεία της Αττικής. Με τις κινητοποιήσεις μας παρέμειναν με τρίμηνες μετακινήσεις στην αρχή και μετά με μετάταξη σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και δεν διαλύθηκαν οικογένειες.
        Η ΠΟΕΔΗΝ δεν είναι κατά των αξιολογήσεων. Δεν φοβάται τις αξιολογήσεις. Οι ασθενείς αξιολογούν καθημερινά τους Νοσηλευτές και τους άλλους επαγγελματίες υγείας και τους βάζουν βαθμό άριστα. Απόδειξη ότι έως το έτος 2010 οι Υγειονομικοί και Προνοιακοί υπάλληλοι αξιολογούνταν χωρίς καμία αντίρρηση. Μάλιστα διεκδικούσαν καλύτερο και αντικειμενικότερο σύστημα αξιολόγησης. Με δεδομένες όμως τις μνημονιακές δεσμεύσεις για συνεχή μείωση της δαπάνης στο δημόσιο, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και με μία κυβέρνηση που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, δεν βρίσκουμε το λόγο γιατί οι υπάλληλοι που δίνουν τη ζωή τους καθημερινά για τον ασθενή να προσθέσουν με την συμμετοχή στην αξιολόγηση επιχειρήματα στην κυβέρνηση για δυσμενείς μεταβολές με προειλημμένες αποφάσεις.
        Οι Νοσηλευτές και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας εργάζονται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης 1 νοσηλευτής για 40 ασθενείς σε κάθε κλινική στη βάρδια, τους οφείλονται 800.000 ρεπό, καλοκαίρι με το ζόρι παίρνουν κανονική άδεια πέντε ημέρες και για να την πάρουν εργάζονται ασταμάτητα χωρίς ρεπό έναν ολόκληρο μήνα προσθέτοντας οφειλόμενα ρεπό. Έρχεται Δεκαπενταύγουστο και για άλλον ένα χρόνο είναι βάρδια στις κλινικές πρωί και νύχτα με ενδιάμεσο μόνο 8 ώρες ανάπαυση. Οι προϊστάμενοί τους είναι οι αξιολογητές. Ποιος έχει το ηθικό δικαίωμα να τους κατηγοριοποιήσει σε βαθμούς τη στιγμή που οι πολίτες και οι ασθενείς καθημερινά τους βάζουν άριστα; Κατά γενική ομολογία οι γιατροί και οι νοσηλευτές κρατάνε όρθιο το σύστημα.
Ποιος διασφαλίζει εν τέλει αξιοκρατική αξιολόγηση; Αξιολογητές των υπαλλήλων είναι οι Προϊστάμενοί τους και των Διευθυντών οι Διοικητές των Νοσοκομείων. Όλοι οι Προϊστάμενοι στα Νοσοκομεία (Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Τμηματάρχες) 2.100 στο σύνολο κατέχουν τις θέσεις Ευθύνης με ανάθεση από τους Διοικητές των Νοσοκομείων. Επιλογή Προϊσταμένων (ειδικά Διευθυντών και Υποδιευθυντών) από τα Υπηρεσιακά όργανα κρίσης έχουν να γίνουν 7 χρόνια. Όλοι οι Προϊστάμενοι βρίσκονται σε ομηρία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
       Ο κος Πολάκης δήλωσε κατ’ επανάληψη την επιδίωξη της κυβέρνησης να χειραγωγήσει και να καταλάβει το κράτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εμφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης χειραγώγησης της Δημόσιας Διοίκησης. Ούτε λόγος για αξιοκρατία και διαφάνεια.
       Από τους 2.100 Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων των Νοσοκομείων (Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Τμηματάρχες) στη διετία κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ καρατομήθηκαν παράνομα με αποφάσεις των Διοικητών των Νοσοκομείων 800 και ανατέθηκαν καθήκοντα Προϊσταμένων από τους ιδίους Διοικητές των Νοσοκομείων σε άλλους αρεστούς υπαλλήλους. Ακόμη δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων κρίσης των Προϊσταμένων. Η μη συγκρότηση είναι επιλογή της κυβέρνησης για την χειραγώγηση της Δημόσιας Διοίκησης.
        Για την κατάσταση λοιπόν της Δημόσιας Διοίκησης δεν ευθύνεται η δική μας άρνηση στην Αξιολόγηση, αλλά οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Το επιχείρημα που ακούγεται ότι πρέπει να προχωρήσει η αξιολόγηση για να γίνει μετέπειτα η κρίση των προϊσταμένων δεν ισχύει καθ’ ότι με το Ν.4369/2016 τα φύλλα αξιολόγησης δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν στην πρώτη κρίση και επιλογή Προϊσταμένων. Καθημερινά οι Διοικητές των Νοσοκομείων ξηλώνουν για το τίποτα Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Τμηματάρχες επειδή δεν προσκυνάνε την πολιτική κατάσταση ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι Προϊστάμενοι ακόμη και οι νέοι που τοποθετήθηκαν με ανάθεση βρίσκονται σε μία ιδιότυπη «Πολάκιο ομηρία».
        Εάν συμμετείχαμε στην αξιολόγηση οι Διοικητές των Νοσοκομείων θα παρενέβαιναν στους Προϊσταμένους Αξιολογητές που είναι ευάλωτοι αφού είναι τοποθετημένοι με ανάθεση και όχι με κρίση για να κατηγοριοποιήσουν τους υπαλλήλους όχι με βάση την υπηρεσιακή τους εικόνα, αλλά με κομματικά κριτήρια. Πως θα αντισταθούν οι Προϊστάμενοι Αξιολογητές όταν βλέπουν καθημερινά γύρω τους να ξηλώνονται αναίτια ικανότατοι συνάδελφοί τους Προϊστάμενοι; Η κυβέρνηση γράφει στα παλιά της τα παπούτσια ακόμη και τους δικούς της Νόμους.
       Ο Ν. 4369/2016 προβλέπει ότι οι Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Υποδιεύθυνσης τμήματος παραμένουν στις θέσεις τους ως Προϊστάμενοι έως την συγκρότηση των νέων Συμβουλίων κρίσης και την επιλογή νέων Προϊσταμένων. Η αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εδώ έχουμε εκατοντάδες καρατομήσεις Προϊσταμένων οι οποίες έχουν αξιολογηθεί κατ’ επανάληψη με άριστα μόνο και μόνο επειδή δεν είναι αρεστοί στην κυβέρνηση. Πως λοιπόν με αυτές τις συνθήκες οι υπάλληλοι να εμπιστευτούν ότι θα τύχουν αντικειμενικής και αξιοκρατικής αξιολόγησης;
       Η ΠΟΕΔΗΝ προσέφυγε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατέθεσε Μηνυτήρια Αναφορά ενάντια των Διοικητών των Νοσοκομείων για τις αναίτιες καρατομήσεις αρίστων Προϊσταμένων. Οι υποθέσεις ερευνώνται από τους Εισαγγελείς.
      Οι εν λόγω Προϊστάμενοι που είναι Αξιολογητές που μπορούν να χάσουν τη θέση τους άμεσα, πόσο ευάλωτοι είναι να βαθμολογήσουν αντικειμενικά υπαλλήλους με προσόντα όταν κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να χάσουν τη θέση από αυτούς; Αντιθέτως εάν είχαν κριθεί με τριετή θητεία δεν θα είχαν κανένα λόγο να μην βαθμολογήσουν αντικειμενικά.
      Γι’ όλα αυτά λοιπόν δεν συμμετέχουμε στην Αξιολόγηση παρωδία της κυβέρνησης. Το ίδιο πράξαμε και το έτος 2014 με προηγούμενες κυβερνήσεις.
       Όσοι αβίαστα μιλάνε Πολιτικοί Αρχηγοί, Βουλευτές, Κυβερνητικά Στελέχη υπέρ της Αξιολόγησης οι ίδιοι θα είχαν εμπιστοσύνη να αξιολογήσει το έργο τους ο κος Πολάκης;
Εμείς θα επιμείνουμε στην άρνησή μας.
Όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι.
Από την Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ

Διάφορα Δημοσιεύματα

ΠΟΕΔΗΝ: Διάλυση των Σωμάτων Ασφαλείας, της Δημόσιας Υγείας, του ΕΚΑΒ για την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων

• Διάλυση των Σωμάτων Ασφαλείας, της Δημόσιας Υγείας, του ΕΚΑΒ για την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.
• Θερμά συγχαρητήρια στους πυροσβέστες και μόνο!!!
• Τραγική η επιχειρησιακή κατάσταση του ΕΚΑΒ στα σημεία των πυρκαγιών.
  60 ακινητοποιημένα Ασθενοφόρα στην Αττική λόγω βλαβών. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε κατά την διάρκεια των πυρκαγιών να επιχειρήσει το ΕΚΑΒ.
 Στο ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας (καλύπτει Ηλεία και Ζάκυνθο που είχαμε πυρκαγιές) από τα 55 οχήματα τα 25 είναι χαλασμένα.
 Στα Τρίκαλα 8 στα 9 διαθέσιμα Ασθενοφόρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ήταν χαλασμένα. Ευτυχώς δεν είχαμε φωτιές.
 Στη Μαγνησία τα 7 στα 10 διαθέσιμα Ασθενοφόρα ήταν χαλασμένα το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.
 Στο Αθαμάνειο Άρτας έχασε τσάμπα τη ζωή του 55χρονος επειδή δεν υπήρχε Ασθενοφόρο σε αγώνα δρόμου στο Κέντρο Υγείας Βουλγαρελίου.
 Πόσα άλλα για να ασχοληθεί σοβαρό ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας;
Για την μπαχαλοποίηση του κρατικού μηχανισμού και των κοινωνικών αγαθών φταίνε οι ασκούμενες πολιτικές.
       Η κυβέρνηση με τις πολιτικές που εφαρμόζει σπέρνει ανέμους και θερίζει θύελλες.
   Για να επιτύχει τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, αν και υποτίθεται εφαρμόζει παράλληλο πρόγραμμα και να συντηρεί ταυτόχρονα το πελατειακό κράτος, εγκατέλειψε στην τύχη τους τις υποδομές και τον εξοπλισμό του Κοινωνικού Κράτους και των Σωμάτων Ασφαλείας. Υποδομές και εξοπλισμός που έχουν να κάνουν με την υγεία των πολιτών, την ασφάλειά τους, την προστασία των περιουσιών τους, την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας.
Προσπαθούν να βγάλουν από τη μύγα ξύγκι.
       Οι κουτσουρεμένοι προϋπολογισμοί των φορέων κοινωνικής πολιτικής και των Σωμάτων Ασφαλείας, δεν διαθέτουν ούτε ένα ευρώ για επισκευές, συντήρηση και ανανέωση των μέσων που διαθέτουν για την παροχή υπηρεσιών.
Χαλάει ο Αξονικός μένει χαλασμένος μήνες.
      Χαλάει το Ασθενοφόρο, παροπλίζεται στα κατά τόπους γκαράζ των ΕΚΑΒ, που θυμίζουν νεκροταφεία Ασθενοφόρων. Φτάσαμε σε σημείο να σκάνε τα λάστιχα των Ασθενοφόρων κατά τις διακομιδές, επειδή είναι φθαρμένα.
Ίδια χάλια κατάσταση με τα περιπολικά, τα πυροσβεστικά οχήματα (επίγεια και εναέρια).
       Η κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει Νοσηλευτές και Πυροσβέστες, αλλά με ευκολία προσλαμβάνει μετακλητούς υπαλλήλους για το πρωθυπουργικό γραφείο!!!
• Γι’ αυτό ο αγώνας των πυροσβεστών ήταν άνισος με την φωτιά.
• Γι’ αυτό η διαχειριστική κατάσταση του ΕΚΑΒ βρίσκεται στα τάρταρα.
       Ο κος Πολάκης αντί να ασχολείται να μας πείσει ότι οι πυρκαγιές είναι οργανωμένο σχέδιο εμπρηστών, ας μας πει ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΚΑΒ συνδρομής κατά την αντιπυρική περίοδο. Τις ημέρες που οι πυρκαγιές κατέκαψαν την Αττική και πολλά άλλα σημεία της χώρας, σε τι κατάσταση ήταν το ΕΚΑΒ, να μεταφέρει εάν χρειαζόταν τραυματίες; Στο Αθαμάνειο Άρτας, χωριό που Πρωθυπουργού, έχασε τη ζωή του ένας 55χρονο επειδή το Κέντρο Υγείας Βουλγαρελίου δεν είχε Ασθενοφόρο το απόγευμα της Παρασκευής 11/8/2017 την ώρα διεξαγωγής του Αθαμάνιου δρόμου. Οι διοργανωτές και το ΕΚΑΒ δεν φρόντισαν ως όφειλαν να υπάρχει Ασθενοφόρο καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Δείτε την τραγική επιχειρησιακή κατάσταση του ΕΚΑΒ σε τέσσερις περιοχές, λόγω ακινητοποιημένων από βλάβες Ασθενοφόρων, σε σημεία δύο εξ αυτών των περιοχών είχαμε φωτιές και καταστροφές.
      Αν είναι δυνατόν!!! Στα Τρίκαλα οκτώ στα εννιά Ασθενοφόρα χαλασμένα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου!!! Ευτυχώς δεν είχαμε πυρκαγιές. Τραγική κατάσταση στην Μαγνησία τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου (12 έως 15 Αυγούστου). Επτά στα δέκα Ασθενοφόρα χαλασμένα.
ΑΤΤΙΚΗ τις ημέρες που μαίνονταν οι πυρκαγιές.
ΕΚΑΒ Αττικής
Σε όλο τον νομό Αττικής το τετραήμερο του Δεκαπενταύγουστου επιχειρούσαν 45-48 ασθενοφόρα πρωί/απόγευμα και μόλις 25-27 την νύχτα. 60 οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα με βλάβες. Δεν υπάρχει εφεδρικό ούτε για δείγμα εδώ και μήνες. Εάν χρειαζόταν να βγούνε στην κίνηση επιπλέον διασώστες για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως έχει συμβεί κατά καιρούς, λόγω της κατάστασης δεν θα ήταν δυνατό καθώς δεν θα είχαν οχήματα να εργαστούνε.
Ευτυχώς το ΕΚΑΒ δεν χρειάστηκε να επέμβει σε πολλά περιστατικά!
       Απαραίτητη προϋπόθεση για την άμεση δυνατή πρόσβαση στα σημεία συμβάντος από το ΕΚΑΒ είναι η επάρκεια σε διασώστες και σε ασθενοφόρα οχήματα. Σε έκτακτες καταστάσεις, το προσωπικό προσέρχεται μαζικά προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Τι γίνεται όμως όταν δεν υπάρχει η υποδομή; Όταν δεν υπάρχουν τα οχήματα για να τεθούν στην διάθεση του αρμόδιου συντονιστικού;
      Ευτυχώς αυτή την φορά το ΕΚΑΒ δεν χρειάστηκε να επέμβει. Τα λίγα περιστατικά εξυπηρετήθηκαν άμεσα από την υπάρχουσα δύναμη.
Τίθεται όμως σε αμφισβήτηση η επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΚΑΒ λόγω έλλειψης ασθενοφόρων οχημάτων.
ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας (Στη Ζάκυνθο και την Ηλεία είχαμε μεγάλες πυρκαγιές)
      Η εικόνα και εδώ τραγική. Ο μισός και παραπάνω στόλος είναι ακινητοποιημένος. Σε σύνολο 55 ασθενοφόρων οχημάτων επιχειρούν μόνο τα 25. Τα διαθέσιμα οχήματα καλύπτουν συνολικά πέντε νομούς (Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας).
ΕΚΑΒ Τρικάλων
       Τι να πει κανείς! Έχουμε τονίσει την διαχειριστική ανεπάρκεια της διοίκησης του ΕΚΑΒ αλλά αυτό που συνέβη την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ξεπερνάει κάθε φαντασία. Επί τρείς συνεχόμενες ημέρες τέθηκαν εκτός λειτουργίας τα 8 από τα 9 ασθενοφόρα σε όλο τον νομό Τρικάλων. Τραγική εικόνα. Οι διασώστες αδυνατούσαν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους. Εργάζονταν εναλλάξ με το μοναδικό όχημα σε κίνηση. Κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές. Από τύχη δεν είχαμε θύματα. Την τέταρτη ημέρα, η Δ/νση του ΕΚΑΒ Λάρισας έστειλε 1 όχημα για βοήθεια!
ΕΚΑΒ Μαγνησίας
      Το τετραήμερο (12 έως 15/8) σε σύνολο 10 ασθενοφόρων οχημάτων επιχειρούσαν στην αρχή 4 και μετά 3. Τα υπόλοιπα είναι ακινητοποιημένα με βλάβες.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ.
• Γι’ αυτό τα Νοσοκομεία δεν είναι σε θέση να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν όταν χρειάζεται Αξονικούς Τομογράφους, Ακτινοθεραπευτικά, Αναισθησιολογικά μηχανήματα, τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (πχ κλιματιστικά). Καμία μέριμνα για την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αδυνατούν να αντικαταστήσουν ή να αγοράσουν ένα φορείο ή ένα κρεβάτι ΜΤΝ για αιμοκαθερόμενους νεφροπαθείς. Σταματάνε κατά καιρούς οι επεμβάσεις και οι θεραπείες λόγω περιορισμένων πιστώσεων (π.χ. Νοσοκομείο Άρτας, Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων, Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πεντέλης, Νοσοκομείο Βόλου κλπ)
• Γι’ αυτό οι συνδικαλιστικοί φορείς των αστυνομικών καταγγέλλουν ότι κάνουν τη δουλειά τους με διαλυμένα περιπολικά και ανεπάρκεια εξοπλισμού.
• Γι’ αυτό οι πυροσβέστες καταγγέλλουν την διάλυση των μέσων πυροπροστασίας. Τους συγχαίρουμε για το τιτάνιο αγώνα που δίνουν καθημερινά να προστατέψουν πολίτες, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της χώρας. Η πολιτεία τους θυμάται μόνο τώρα μέσα στις φωτιές. Το χειμώνα τους ξεχνάει.
      Μόνο που από την τραγική κατάσταση της Δημόσιας Υγείας, του ΕΚΑΒ και των Σωμάτων Ασφαλείας την πληρώνουν με την ζωή τους πολίτες, καταστρέφονται περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.
     Ο κος Πολάκης ας αφήσει την ενασχόλησή του με τους εμπρηστές, είναι δουλειά άλλων και ας ασχοληθεί να βελτιώσει τα του οίκου του, την επιχειρησιακή ικανότητα του ΕΚΑΒ και της Δημόσιας Υγείας. Να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα τσάμπα όπως στο Αθαμάνιο Άρτας, το χωριό του Πρωθυπουργού.
Από την  Ε.Ε. της  ΠΟΕΔΗΝ