Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

      Διαβάστε στον σύνδεσμο που ακολουθείhttp://www.ygeianet.gr/images/site/1512/55844_large/tep.pdf ), την Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π. οικ.22869/6-3-2012 (Β΄874) Υπουργικής απόφασης, που έχει να κάνει με την  « Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ». 

Δεν υπάρχουν σχόλια: