Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Το Σωματείο μας για τα προβλήματα στην λειτουργία της Μ/Γ Κλινικής

Πάτρα : 23.4.24.      ΠΡΟΣ: Διοίκηση Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ:60  


ΘΕΜΑ : Προβλήματα στη λειτουργία της Μ/Γ Κλινικής                                                                                        

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες σχετικά :


1.Με την τοποθέτηση κλιματιστικού στο χώρο του γαλακτοκομείου  καθώς στο  χώρο αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες και  οι συνθήκες εργασίας των συναδέλφων είναι ακατάλληλες δεδομένου και της αυξημένης για την εποχή θερμοκρασία.


2.Τη μεταφορά του Ιατρείου Επειγόντων της Μ/Γ από την κλινική στο χώρο των ΤΕΠ δηλαδή στο χώρο που προβλέπεται να λειτουργούν.


3. Τη μεταφορά του  ( τακτικού ) ιατρείου των νεογνών  αφενός σε χώρο εκτός  κλινικής καθώς καθημερινά παρευρίσκονται πολλά άτομα στο χώρο του follow up για τα νεογνά γεγονός που δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία της κλινικής  και αφετέρου ο χώρος αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την περιποίηση και υγιεινή των βρεφών μας  τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μας και όχι για βρέφη εκτός νοσηλείας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                  ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΠΕΝΝΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: