Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών!

       Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών μετά από διεξοδική συζήτηση στη συνεδρίαση της 24/05/17, απορρίπτει με ομόφωνη απόφασή του, το προτεινόμενο νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
      Ο σχεδιασμός παρουσιάζει σοβαρές δομικές αγκυλώσεις μέσα από ένα ασταθές, ψευδεπίγραφο, ιδεοληπτικό και αναχρονιστικό πρίσμα, αδυνατώντας να καλύψει τις
επιτακτικές σύγχρονες ανάγκες της δημόσιας υγείας των πολιτών και κατασπαταλώντας δημόσιους πόρους χωρίς προοπτική και με αβέβαιο αποτέλεσμα.
       Ως βάση διαλόγου για την ΠΦΥ, θα πρέπει να τεθεί η πρόταση που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ.
      Κρίνουμε ότι οι δέκα αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές έχουν ως εξής:
 • Πλήρης κατοχύρωση ιατρικού έργου (συνταγογράφηση, διαγνωστικές και θεραπευτικές
  υπηρεσίες, ιατρικές πράξεις και εξετάσεις, κλπ)
 • Απαγόρευση χορήγησης φαρμάκου χωρίς ιατρική συνταγή
 • Καθολική ελεύθερη πρόσβαση και επιλογή του ασθενούς
 • Αξιοπρεπής αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση του ιατρικού έργου
 • Πλήρης αξιοποίηση εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της χώρας
 • Διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα
 • Ενίσχυση προϋπολογισμού ΠΦΥ
 • Ελεγχόμενη παραπομπή προς τα Νοσοκομεία
 • Οργάνωση και διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών υγείας ΠΦΥ με ακριβή κοστολόγηση
  αυτών και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
 • Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση του πληροφοριακού συστήματος σε υγειονομικά και οικονομικά δεδομένα
      Η αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας οφείλει να ακολουθήσει μία ρεαλιστική, σύγχρονη, αποτελεσματική προσέγγιση, μέσα στο στενό δημοσιονομικό πλαίσιο της χώρας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: