Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Eγκρίθηκε ό ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ του Νοσοκομείου μας.

         Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το Δ.Σ του Νοσοκομείου, ό ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  του Νοσοκομείου μας, ο οποίος προβλέπει 400 κλίνες και 1200 Οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 180 είναι για την Ιατρική Υπηρεσία, οι 540 την Νοσηλευτική και οί 480 για όλες τις  υπόλοιπες ειδικότητες.
         Στον νέο αυτό οργανισμό, όπου εντάσσονται όλα τα μέχρι σήμερα λειτουργούντα τμήματα του Νοσοκομείου, καλύπτονται με αντίστοιχες οργανικές θέσεις όλοι οι μέχρι σήμερα υπηρετούντες και όχι μόνον, όλες οι Ειδικότητες, όλοι οι Εργαζόμενοι και όλες οι κατηγορίες.
          Αξίζει να τονίσουμε ότι στήν προαναφερόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ, ο Εκπρόσωπος των Εργαζόμενων Πετρόπουλος Κώστας, πέρα από την διαφωνία του για την μείωση των κλινών, πού από 550 γίνονται 400, με δεδομένη την εμβέλεια του Νοσοκομείου και την εναλλάξ εφημερία του με το ΠΠΝΡΙΟΥ,  πρότεινε την διεκδίκηση από το Δ.Σ επιπλέον 50 κλινών, πρόταση πού έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ.
          Η προαναφερόμενη πρόταση έγινε, για να μπορέσει  το Νοσοκομείο βάσει των κείμενων διατάξεων, ξεπερνώντας το όριο των 400 κλινών, να αναπτύξει ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, περισσότερες οργανικές θέσεις πού είναι απαραίτητες σε κάποιους τομείς και βεβαίως περισσότερες δυνατότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: