Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Ενημέρωση για την χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου από τoν ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σ' αυτό ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΣΤΑ.

       Σας κάνουμε γνωστό ότι στην χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, όπου όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως σας τα είχαμε γνωστοποιήσει,  ήταν οικονομικά, ο εκπρόσωπός μας σ'  αυτό Πετρόπουλος Κώστας,  έθεσε σε παρεμφερή θέματα,  τα παρακάτω ζητήματα:
Α). Με αφορμή την αγορά πλαστικών μπολ, έθεσε κατ' αρχήν το ζήτημα της σίτισης των Ασθενών, την ανάγκη δηλ. χρήσης παντού δίσκων και όχι πλαστικών, επισημαίνοντας παράλληλα   τον απαράδεκτο ίσως και επικίνδυνο τρόπο παραλαβής  κάποιων τροφίμων και  συγκεκριμένα τον τρόπο παραλαβής  των γιαουρτιών.
μία διαδικασία που χρίζει άμεσης παρέμβασης γιατί εγκυμονεί κινδύνους
Β). Σε παρεμφερές με το Νεκροτομείο θέμα ζήτησε επιτέλους την τοποθέτηση του αναγκαίου αναβατορίου  για  την  χρήση των επάνω θαλάμων των ψυγείων των νεκρών, εργαλείο χρήσιμο και αναγκαίο για την λειτουργία των εκεί Εργαζόμενων Συναδέλφων μας.  Μετά απ' αυτήν την   κατ' επανάληψη απειλητική παρέμβαση, ανατέθηκε στην Διευθύντρια της Νοσηλευτικής να φροντίσει για να προετοιμαστεί και να έλθει το σχετικό θέμα στο Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης.
Γ). Στο θέμα της εγκατάστασης και χρήσης μηχανών pos, με καταθετικό λογαριασμό στην Εθνική τράπεζα,  έθεσε το ζήτημα της κίνησης των διαδικασιών επαναδιαπραγμάτευσης των όρων της συνεργασίας μας με την εθνική τράπεζα, τόσο για το Νοσοκομείο όσο και για τους μισθοδοτικούς μας λογαριασμούς, καθώς επίσης και την διεκδίκηση χορηγίας, απ' αυτές τις γνωστές που δίνει κατά καιρούς σε Νοσοκομεία η εθνική, για ένα έργο στο Νοσοκομείο, έργο που να σκεφτούμε όλοι ποιο θα είναι και σε επόμενη συνεδρίαση να αποφασίσουμε   σχετικά, προϊδεάζοντας την Εθνική μ αυτήν μας την απόφαση με αφορμή την συγκεκριμένη νέα σύμβαση μαζί της. Πρόταση που έγινε αποδεκτή.
         Επίσης σ αυτήν την συνεδρίαση έθεσε κσι τρία επιπλέον θέματα εκτός    ημερησίας διάταξης:
Α). Το πρώτο είχε να κάνει με τις στολές Προσωπικού, τις χορηγίες όπως οι κείμενες διατξεις ορίζουν, απαιτώντας σαφή και συγκεκριμένους προσδιορισμούς. Θέμα που έγινε αποδεκτό για να έλθει ως συζήτηση στη συνεδρίαση του Δ.Σ, για τις σχετικές και αναγκαίες τροποποιήσεις των κωδικών του προϋπολογισμού.
Β).το δεύτερο είχε να κάνει με την καταβολή των περικομμένων Αργιών-Νυκτερινών, ζητώντας από τον Διοικητή άμεσα προσδιορισμό, αύριο η μεθαύριο συνάντησης παρουσία και του Γρ. μισθοδοσίας για να λήξει επιτέλους  αυτό το θμα. Η κοινή αυτή συνάντηση προσδιορίστηκε για σήμερα το πρωί.
Γ). Το τρίτο θέμα είχε να κάνει με τον διαχωρισμό, της γραμματειακής  υποστήριξη του Δ.Σ και του Υπηρεσιακού, που σήμερα γίνεται από το ίδιο άτομο, θέμα που έγινε αποδεκτό να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: