Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Aκόμη μια επιτυχής παρέμβαση του Σωματείου μας, για την καταβολή των Δεδουλευμένων μας.

      Με αφορμή τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν στην καταβολή των Αργιών- Νυκτερινών μας, τοπροηγούμενο διάστημα,  η ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε την τροποποίηση  της σχετικής διαδικασίας, μια τροποποίηση πού τελικά πέρασε την 21/7/11 στο άρθρο 66 του Ν.3984/11.
    Με αφορμή λοιπόν αυτήν την τροποποίηση, πού παραπλεύρως σας κοινοποιούμε, οι ΥΔΕ επέστρεψαν, ώς αναρμόδιες πλέον, όλα εκείνα τα στοιχεία πού είχαμε προσκομίσει για την πληρωμή των Αργιών - Νυκτερινών, καθιστώντας έτσι αδύνατη την καταβολή  αυτών των Αργιών του Μάη ακόμη και τον Αύγουστο, αυτήν την πληρωμή πού δεν έγινε την 20/7/11 λόγω ελλειπών πιστώσεων, πιστώσεις πού είχαν διατεθεί αλλά είχαν απορροφηθεί για την πληρωμή τών μηνών ΝΟE - ΔΕΚ του 2010.
           Παρά λοιπόν τα προαναφερόμενα, οι παρεμβάσεις του Προέδρου του Σωματείου μας στίς εδώ ΥΔΕ αλλά και κεντρικά ώς Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ, συνεργαζόμενος με άλλα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ,  ΕΠΑNΕΦΕΡΑΝ από κοινού την διαδικασία στίς ΥΔΕ, μια διαδικασία πού  ολοκληρώθηκε  επιτυχώς την 28 κ΄29/7/11 και είχε ώς αποτέλεσμα την δρομολόγηση της πληρωμής των Αργιών - Νυχτερινών του Μάη  επιτέλους μέσα στον Αύγουστο.
          Σε ότι αφορά τούς επόμενους μήνες, όπου θα ολοκληρωθεί ή διαδικασία της προαναφερόμενης τροπολογίας, ελπίζουμε να μήν έχουμε προβλήματα, άν και θα χρειαστούν χρονοβόρες διαδικασίες μεταφοράς των πιστώσεων στα Νοσοκομεία, εγγραφής τους στούς Προϋπολογισμούς που θα πρέπει να τροποποιηθούν κλπ.
                    ..................................
Kάνοντας κλίκ στον παρακάτω Σύνδεσμο, διαβάστε σχετική επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: