Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Ξεκινούν εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς - ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

          Από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής των νηπίων για το έτος 2013 – 2014 θα υποβάλλονται σε κάθε Παιδικό Σταθμό από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2013.
             ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
      · Αίτηση
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βεβαίωση εργασίας μητέρας & φωτοτυπία ενσήμων, προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.
  • Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας επικυρωμένο ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους και εφόσον δεν υπάρχει το τελευταίο εκκαθαριστικό.                                                                                                                                           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
  • Αίτηση
  • Βεβαίωση εργασίας μητέρας & φωτοτυπία ενσήμων, προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.
  • Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας επικυρωμένο ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους και εφόσον δεν υπάρχει το τελευταίο εκκαθαριστικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: