Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ του ΩΡΑΡΙΟΥ αλλά και του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στα ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ.

          Το τελευταίο χρονικό διάστημα δυστυχώς παρατηρούμε  μια  σοβαρή παραβίαση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των Χειρουργείων, μια καταστρατήγηση που σε πρώτη φάση έχει άμεσες επιπτώσεις στους εκεί Συναδέλφους Εργαζόμενους:
 -  Τόσο με την καθημερινή πλέον ΑΓΧΩΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τους.
- Όσο και με την ανεπίτρεπτη παραβίαση του ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τους, δεδομένου ότι παρά την θέλησή τους και κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, καλούνται να εργάζονται, κάποιοι  08:00-16:00 και κάποιοι άλλοι με σοβαρή παράταση του πρωινού ωραρίου τους.
         Επειδή όλα αυτά τα προαναφερόμενα αντίκειται στις σχετικές κείμενες διατάξεις και νόμους, παρακαλούμε  ΑΜΕΣΑ:
Τόσο για την εφαρμογή, την ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ του σχετικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Όσο και για την τήρηση των κείμενων διατάξεων σε ότι αφορά το ωράριο εργασίας των Εργαζόμενων, που για τα Νοσηλευτικά ιδρύματα είναι 7-3, 3-11 και 11-7.

Δεν υπάρχουν σχόλια: