Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Δημόσιο: Μείωση προσωπικού κατά 18% σε έξι χρόνια

     Σε τέσσερα υπουργεία, Εσωτερικών (Αστυνομία), Άμυνας, Παιδείας και Υγείας απασχολείται το 70% του προσωπικού του δημοσίου τομέα σύμφωνα με τη μελέτη του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ ακόμα ένα 15% απασχολείται στους ΟΤΑ.
     Στις 31.12.2016 το σύνολο του τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο ήταν 565.671 υπάλληλοι, έναντι 566.913 υπαλλήλων στις 31.12.2015, ενώ στην αντίστοιχη ημερομηνία του 2009 το Δημόσιο απασχολούσε 692.907 υπαλλήλους. Συνολικά, την τελευταία εξαετία (2009-2016) ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε κατά 127.236 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18%.
      Οπως προκύπτει από τη συγκριτική ανάλυση των στοιχείων, τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι μεγαλύτερες μειώσεις σε προσωπικό καταγράφονται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (-21%) και στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών (-18%), ενώ συνολική αύξηση 22% στην τελευταία 4ετία σημειώνει το προσωπικό που εργάζεται σε κυβερνητικούς και πολιτειακούς φορείς. Απο 98 άτομα που απασχολούντο το 2012, αυξήθηκαν σε 120 το 2016.
      Από τους συνολικά 565.671 δημοσίους υπαλλήλους το πολιτικό προσωπικό είναι 195.575 άτομα. Το 62,4% του συνόλου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης (352.969 άτομα) είναι ιατροί και νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, μέλη ΔΕΠ, ένστολοι και κληρικοί. Σε ειδικότερη ανάλυση, 78.506 είναι στρατιωτικοί και 67.784 είναι στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας. Σε αντίστοιχη μελέτη που είχε εκπονήσει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την περίοδο 2012-2015, το πολιτικό προσωπικό ήταν 194.430 άτομα. Ομοίως, όπως και για το παρόν έτος, η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων (61%) απασχολούντο σε τομείς των υπουργείων Παιδείας, Υγείας, ήταν ένστολοι και κληρικοί.
      Η πλειονότητα του προσωπικού είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συνεπώς κατέχουν τουλάχιστον ένα πτυχίο (225.086 υπάλληλοι), ενώ σε ειδικές θέσεις (σώματα ασφαλείας και στρατιωτικοί) υπηρετούν 145.048 άτομα. Για τα έτη 2012-2015, το 39,86% των απασχολουμένων ήταν επίσης απόφοιτοι πανεπιστημίου, ενώ υψηλό ήταν και τότε το ποσοστό των υπαλλήλων ειδικών θέσεων που ανερχόταν στο 24,27%.
     Ως προς τα ηλικιακά χαρακτηριστικά, ο μέσος όρος ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνεται στα 45,3 έτη έναντι 43,1 ετών που ήταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η αύξηση, δεδομένου του χρονικού διαστήματος που χρησιμοποιείται συγκριτικά, είναι μεγάλη και καταδεικνύει εν ολίγοις ότι το προσωπικό που εργάζεται στον δημόσιο τομέα «γερνάει».
      Από το σύνολο του τακτικού προσωπικού, το 53% είναι γυναίκες και το 47% είναι άνδρες. Το 38,7% του προσωπικού απασχολείται στην Αττική και συγκεκριμένα στην Αθήνα, ενώ 14,1% του προσωπικού εργάζεται σε υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονίας.
       Ως προς την εκπαιδευτική τους κατάρτιση, το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων καταγράφεται στο υπουργείο Παιδείας (91,52% των υπαλλήλων είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενός πτυχίου), στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (78,29%) και στις Ανεξάρτητες Αρχές (74,79%).

Δεν υπάρχουν σχόλια: