Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.

        Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας σχεδίασε με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης, τη δράση:   
                                  «Δημιουργώντας ΕκφράΖΩμαι »
την οποία και θα συντονίσει.                                                   
        Η δράση αφορά σε εικαστική παρέμβαση στις κλινικές του Νοσοκομείου μας (φωτογραφία ή ζωγραφική) με τη συμμετοχή συλλόγων  των ασθενών και  φορέων σχετικών με το αντικείμενο της εκάστοτε κλινικής.
      Παρακαλούμε όσες κλινικές επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Παρασκευή 09-02-2018 και στη συνέχεια θα ενημερωθούν εκτενέστερα για τις προϋποθέσεις ένταξης στη δράση. 
      Επίσης, παρακαλούμε όπως αναρτήσετε στους πίνακες ανακοινώσεων  της κάθε κλινικής  το έγγραφο, ώστε να ενημερωθεί το προσωπικό που ενδεχομένως ενδιαφέρεται να συμμετάσχει εθελοντικά στη δράση μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: