Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

ΝΣΚ και Πειθαρχική Δίωξη στο Δημόσιο: Εντός 20 ημερών η απόφαση

        Άλλη μία - μετά από αυτή της αναγνώρισης ή μη της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιο - αυτή τη φορά για τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου δημοσίου υπαλλήλου, γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παρουσιάζει, σήμερα, επίσης πρώτο το epoli.gr.                                                                                                                                                             Το ερώτημα, αν η προθεσμία των 20 ημερών που προβλέπεται από το άρθρο 114 παρ. 6 εδ. β του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) είναι δεσμευτική για τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, για την απόφαση άσκησης ή μη πειθαρχική δίωξης εις βάρος υπαλλήλου Υπηρεσίας του Δημοσίου, τέθηκε από τον ΕΦΚΑ και αφορά σε υπαλλήλους - μεταξύ των οποίων μέλη Υπηρεσιακού Συμβουλίου που υπηρετούν σε επιτελικές θέσεις - που τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος κατά συναυτουργία.                                            Όπως αποκαλύπτει το epoli.gr η απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι η εξής: «Με βάση τα εκτεθέντα επί του ερωτήματος προσήκει η απάντηση ότι η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών που προβλέπεται από το άρθρο 114, παρ.6 εδ.4 του ΥΚ είναι δεσμευτική για τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα».                                                                                    Ακολουθεί η Γνωμοδότηση   Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: