Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Επιστολή-Aπάντηση της ΑΔΕΔΥ προς Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ό.Γεροβασίλη.

Προς:  Την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη
Θέμα: Απάντηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην από  26/3/2018 επιστολή σας
           Kυρία Υπουργέ, 
    Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., απαντώντας στην από 26/3/2018 επιστολή σας, επισημαίνει τα εξής:
1. Οι απαντήσεις του Υπουργείου, στο υπόμνημα που σας καταθέσαμε, είναι γενικόλογες, χαρακτηρίζονται από ασάφεια και δεν απαντούν, ουσιαστικά, στα αιτήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
2. Ζητούμε δέσμευση για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα άμεσων νομοθετικών ρυθμίσεων για τα παρακάτω θέματα:
     i. Κατάργηση της τροπολογίας του άρθρου 24Α του Ν.4369/16.
   ii. Η οποιαδήποτε αξιολόγηση των υπαλλήλων να ξεκινήσει μετά την επιλογή των νέων
        στελεχών της διοίκησης (προϊσταμένων, διευθυντών, γενικών διευθυντών). Οι
        «καρατομήσεις» των στελεχών που έγιναν και γίνονται ακόμη – κατά παράβαση του
        Ν. 4369/2016 – όπου έχουν συντελεσθεί να αποκατασταθούν άμεσα.
   iii. Καμία σύνδεση της αξιολόγησης με μισθό – βαθμό – κινητικότητα – απολύσεις.
                                      Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: