Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Ν. 4531/2018. Δυνατότητα αίτησης για μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων.

Άρθρο 35 παρ. 2 ,3: Δυνατότητα αίτησης για μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων  εντός 2 μηνών, θέλει διευκρίνηση καθ' ότι ο Ν. 4440/2016 άρθρο 18 στον οποίο παραπέμπει μιλάει για αποσπάσεις που έχουν διενεργηθεί κατόπιν ανακοίνωσης ή πρόσληψης. Επειδή όμως προβλέπει προθεσμία 2 μηνών για την αίτηση  καλό είναι να γίνουν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
Αρχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: