Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

Νόμος 4999:Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας

 Διαβάστε σχετικά  στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Δεν υπάρχουν σχόλια: