Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ

 Αριθμ. Πρωτ:….….....57.
Πάτρα……….......18.3.11.                            ΠΡΟΣ: Διοίκηση Νοσοκομείου.

          Πάρα πολλά τα Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Συνάδελφοι Εργαζόμενοι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι του Νοσοκομείου μας. Προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται και που δυστυχώς καθημερινά διογκώνονται.
          Τα προβλήματα αυτά, που δυσχεραίνουν καθημερινά την λειτουργία των εκεί Συναδέλφων μας και καθιστούν αναποτελεσματικές τις Διοικητικές μας Υπηρεσίες, σας τα γνωστοποιούμε παρακάτω, όπως ακριβώς κατατέθηκαν από τους Συναδέλφους –Μέλη μας, στη σχετική ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ του προαναφερόμενου κλάδου, που έγινε την 17/3/11.

  • Οι πάρα πολλές κενές Θέσεις προσωπικού. Οι ελλείψεις προσωπικού πού μεγάλωσαν επικίνδυνα μετά και τις πρόσφατες πάρα πολλές Συνταξιοδοτήσεις.
  • Οι κενές θέσεις Προϊσταμένων και η ανυπαρξία Συντονισμού των Διοικητικών υπηρεσιών.
  • Το ανύπαρκτο Οργανόγραμμα των Υπηρεσιών και ή απαράδεκτη στελέχωση των διαφόρων τμημάτων. Χαρακτηριστική η υποστελέχωση του Γρ. Προμηθειών του Γρ. Μισθοδοσίας, του Γρ. Προσωπικού, κλπ άλλων τμημάτων καθώς επίσης και ή σχετική αδιαφορία της υπηρεσίας.
  • Η ανύπαρκτη ενημέρωση και καθοδήγηση για εργασία, για το πώς και από ποιούς θα ασκούνται τα διάφορα αντικείμενα. Για εργασίες πού ολοένα προστίθενται σε συγκεκριμένους, οι οποίοι πλέον αγανακτισμένοι βγάζουν κραυγή αγωνίας και αδυναμίας ανταπόκρισης, φωνάζοντας για αξιοποίηση όλων όσων δυνάμεων και δυνατοτήτων υπάρχουν.
          Γι αυτήν την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ κατάσταση, που δεν πάει άλλο, ζητάμε άμεσες παρεμβάσεις.Παρεμβάσεις προοπτικής, προτού χρειαστεί να προβούμε στις απαραίτητες πλέον κινητοποιήσεις, που επιβάλλει ή αδιάφορη στάση των αρμοδίων. Παρεμβάσεις ενίσχυσης των υπηρεσιών με προσωπικό, τοποθέτησης Προϊσταμένων και της άκρως απαραίτητης ανακατανομής Προσωπικού και βεβαίως Οργάνωσης των Υπηρεσιών.
          Για τα προαναφερόμενα παρακαλούμε ΑΜΕΣΑ σχετική συνάντηση και ει δυνατόν παρουσία όλων των Διοικητικών Υπαλλήλων ή των Προϊσταμένων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: