Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Aποφάσεις στην 20η/12 Συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου.

          Στην προχθεσινή (3.7.12) πολύωρη Συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, όπου συζητήθηκαν πάνω από 60  συνολικά οικονομικά και Διοικητικά θέματα, ξεχωρίζουν:
         - Η Μείωση μιας Χειρουργικής Αίθουσας για τους καλοκαιρινούς μήνες, βάσει της σχετικής πρότασης της Επιτροπής Χειρουργείου.
         -  Η έγκριση 4 αμοιβαίων μετατάξεων Συναδέλφων Εργαζόμενων από και προς άλλα Νοσοκομεία και δύο μη αμοιβαίων ειδικών περιπτώσεων προς άλλα Νοσοκομεία.
         -  Η κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ό Εκπρόσωπος των Εργαζόμενων) μετακίνηση τριών Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
        -  Η κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ό Εκπρόσωπος των Εργαζόμενων) ανάθεση σε Ιδιωτικό Συνεργείο, της Ολοκλήρωσης των με καταληκτική ημερομηνία εκκρεμοτήτων του Γρ. Κινήσεως.
         - Η κατά πλειοψηφία απόρριψη του αιτήματος κάποιων μαθητών της Νοσηλευτικής Σχολής,  πού δεν προήχθησαν και ζητούσαν μια δεύτερη ευκαιρία.
          Σ΄ αυτήν την Συνεδρίαση ο Εκπρόσωπος των Εργαζόμενων Κώστας Πετρόπουλος, με αφορμή τις μεγάλες Ελλείψεις Προσωπικού και Ιατρών και ιδιαιτέρως τις μεγάλες Συνταξιοδοτήσεις πού έρχονται στον κλάδο των Ιατρών, Συνταξιοδοτήσεις πού θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ύπαρξη και λειτουργία κάποιων κλινικών, ΖΉΤΗΣΕ να γίνει το συντομότερο δυνατόν αποκλειστική - ειδική Συνεδρίαση γι΄ αυτό το προαναφερόμενο Πρόβλημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: