Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Αποφάσεις στην 25η/12 Συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου.

         Στήν χθεσινή (25.7.12) Συνεδρίαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, όπου συζητήθηκαν 19 Οικονομικά και 5 Διοικητικά Θέματα, είχαμε:
Ι. Την κατά πλειοψηφία, επιβολή ποινής 15 ημερών, σε Εργαζόμενο του Κ.Υ Χαλανδρίτσας και την διερεύνηση-εξέταση όλων των ζητημάτων πού έχουν προκύψει στο συγκεκριμένο Κ.Υ, ζητήματα πού έχουν δημιουργήσει αντιμαχόμενες δυνάμεις.
II. Tην έγκριση των Αργιών -Νυκτερινών για τον μηνα Ιούλιο και την προέγκριση του μήνα Αυγούστου ποσού 72.912,50 Ευρώ.
III. Tον έκ νέου  ορισμό της Χρυσανθακοπούλου Γεωργίας, ως επιστημονικά υπεύθυνης στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, όπως όριζε και σχετική παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ..
IV. Την διενέργεια ΕΔΕ για το περιστατικό πού παρέμεινε επί ώρες στο 409, όπου είχε σταλεί για Καρδιολογική εκτίμηση.
     Επίσης σ΄ αυτή τη Συνεδρίαση  μπήκαν τα ζητήματα πού έχουν να κάνουν με τον ορισμό Διευθυντών στα  ΤΕΠ και την  Χειρουργική Κλινική, θέματα πού θα συζητηθούν σε ειδική Συνεδρίαση την Παρασκευή 27/7/12 και ώρα 09:00 το Πρωϊ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: