Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Επίσχεση εργασίας στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

           Οι  εργαζόμενοι  του  Νοσοκομείου  Μεσολογγίου  αποφάσισαν  στη  Γενική τους Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13/06/2012να  ασκήσουν  το  νόμιμο  δικαίωμα  της  επίσχεσης  εργασίας,  μέχρι  να καταβληθούν      στο   σύνολό    τους   οι  οφειλόμενες    αποδοχές    για   τα  δεδουλευμένα από Ιανουάριο έως και σήμερα.
         Λόγω της επίσχεσης εργασίας, το νοσοκομείο μας θα λειτουργεί με  προσωπικό ασφαλείας στους περισσότερους τομείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: