Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Προθεσμία έως τις 20 Αυγούστου για καταγραφή των αποχωρήσεων.

         Ο στόχος παραμένει για μείωση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων έως το 2015.  Εκκίνηση για την καταγραφή των αποχωρήσεων προσωπικού στο Δημόσιο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κυβερνητικού σχεδίου για τη μείωση του προσωπικού κατά 150 χιλιάδες, δόθηκε χθες με εγκύκλιο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντ. Μανιτάκη. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 20 Αυγούστου όλοι οι φορείς του Δημοσίου πρέπει να έχουν ενημερώσει το υπουργείο για τον αριθμό των υπαλλήλων που έχουν αποχωρήσει από τις υπηρεσίες τους. Το υπουργείο ζητά η διαδικασία να ολοκληρωθεί άμεσα ώστε να αποκτήσει πλήρη εικόνα για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων δεδομένου ότι μέχρι το 2015 έχει αναλάβει δέσμευση για 150 χιλιάδες αποχωρήσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλοι οι φορείς του Δημοσίου (υπουργεία, ανεξάρτητες Αρχές, αποκεντρωμένες διοικήσεις, δήμοι και περιφέρειες) πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ενημέρωσης, προκειμένου να προχωρήσει ο προγραμματισμός προσλήψεων στη βάση του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα οι φορείς καλούνται να καταθέσουν στο υπουργείο:

  • Στοιχεία για τις αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων τους από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα.
  • Εκτίμηση των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι το τέλος του έτους.
  • Εκτίμηση των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού των Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων για κάθε έτος χωριστά από το 2013 έως και το 2016.

Η διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει κατ΄ επανάληψη δεσμευθεί ότι ο στόχος για μείωση κατά 150 χιλιάδες του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να επιτευχθεί μέσω αποχωρήσεων χωρίς να απαιτηθούν απολύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: