Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Το Δημόσιο τον Ιούνιο: Οι μόνιμοι, οι έκτακτοι, οι... μετακλητοί.

       Συνεχίζεται η μείωση του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων, φτάνοντας τους 564.915 (τακτικό προσωπικό του Ελληνικού Δημοσίου εκτός Ν.Π.Ι.Δ.), τον Ιούνιο του 2016, μειούμενος κατά 408 εργαζομένους, σε σχέση μ' ένα μήνα πριν (Μάιο 2016), που ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 565.323, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
     Κατά τους ίδιους μήνες, πτωτική και η πορεία του έκτακτου προσωπικού εκτός Ν.Π.Ι.Δ., η οποία καταγράφεται ως εξής: Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι: 54.611 (Ιουν. 2016), 71.699 (Μαϊ. 2016), με τους περισσότερους εξ' αυτών να απασχολούνται στους Ο.Τ.Α. (Δήμοι - Περιφέρειες) [27.737 Ιουν. 2016].
Οι μετακλητοί, αιρετοί, Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Όργανα Διοίκησης, κατά τους ίδιους μήνες, απογράφηκαν ως κάτωθι:
  • Μετακλητοί: 2.004 (Ιουν. 2016), 1.984 (Μαϊ. 2016).                                    
  • Αιρετοί: 7.585 (Ιουν. 2016), 7.552 (Μαϊ. 2016).                                     
  • Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Όργανα Διοίκησης: 909 (Ιουν. 2016), 903 (Μαϊ. 2016).
  • Λοιπές ειδικές περιπτώσεις: 14.400 (Ιουν. 2016), 14.271 (Μαϊ. 2016).
    Όσον αφορά στο τακτικό προσωπικό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καταγράφεται μικρή αύξηση (+30) [33.440 (Ιουν. 2016), 33.410 (Μαϊ. 2016).
     Τέλος, και στο έκτακτο προσωπικό Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) παρατηρείται αύξηση: 10.111 (Ιουν. 2016), 9.951 (Μαϊ. 2016).

Δεν υπάρχουν σχόλια: