Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Η απόφαση του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το επικουρικό προσωπικό.

         Η απόφαση του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το επικουρικό προσωπικό, το εντάσει στο άρθρο 7 παράγραφο 2 του Π.Δ. 164/2004, βάσει του οποίου εξοφλούνται τα δεδουλευμένα ως την ημερομηνία της απόφασης, αλλά οι συμβάσεις θεωρούνται άκυρες
      Απαιτούμε νομοθετική ρύθμιση κατοχύρωσης του μισθού και της δουλειάς καί μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
        Για τους επικουρικούς γιατρούς η απόφαση είναι σύγνωστη πλάνη. Πως θα προσφέρουν υπηρεσίες οι δομές δημόσιας υγείας χωρίς γιατρούς? ????
      Επίσης εκδόθηκε απόφαση του Κλιμακίου του Ε. Σ.που θεωρείται ότι οι συμβάσεις έργου του πρώην εργολαβικού προσωπικού, υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας και αθροίζονται στο 24/ μηνο απασχόλησης .
Ενδεχομένως η απόφαση να δημιουργεί θέμα στο μέλλον! !!

Δεν υπάρχουν σχόλια: