Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΥΨΗΣ των ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ για την ΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ τους.

Αριθμ. Πρωτ……..........121.                                  ΠΡΟΣ:     ΔΝΣΗ Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ.   
Πάτρα……….............8/5/19.                                               

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ 
            Βάσει σχετικής απόφασης του Δ.Σ του Σωματείου μας, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του 2019, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ αλλά και ΠΟΕΔΗΝ. 
         Βάσει αυτών των αποφάσεων και οι υπηρετούντες στο Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓ.  ΑΝΔΡΕΑΣ¨,  τα μέλη του Σωματείου μας, ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ στο  να απέχουν από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν υποβάλλουν καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητές ή αξιολογούμενοι. 
            Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή μας στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος των μελών μας  καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. 
           Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: