Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ του Νοσοκομείου.

        Σας κάνουμε γνωστό ότι σήμερα στις 1 το μεσημέρι, συνεδριάζει το Δ.Σ του Νοσοκομείου με τα παρακάτω θέματα:
 
 
 
 
 
                                              ΘΕΜΑΤΑ   ΓΝΠ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
ΘΕΜΑ 1ον:  Εξόφληση τιμολογίων συνολικής  αξίας 43.742,63 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αριθμ 1062/14-01-2015 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικού (Γρ Υλικού)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ:
ΘΕΜΑ 2ον:  Εγκριση απόδοσης   ποσοστού  5% στον Σκούρα  Παναγιώτη   κατηγορίας  ΤΕ κλάδου   Ραδιολογίας  Ακτινολογίας  για εξετάσεις  in-vivo της Πυρηνικής Ιατρικής στην ολοήμερη   λειτουργία του Νοσοκομείου. Αριθμ 483/08-01-2015 έγγραφο της Γραμματείας  Ολοήμερων Ιατρείων.                    
 ΘΕΜΑ 3ον:  Συμμετοχή της Καζαντζή Αλεξάνδρας ΕΒ Ακτινοδιαγνωστικού  Τμήματος στα Ολοήμερα ΙατρείαΑριθμ 41891/23-12-2014 έγγραφο της Γραμματείας  Ολοήμερων Ιατρείων
ΘΕΜΑ 4ον:  Αίτημα του ιατρού Βανδώρου Γερασίμου  Δ/ντή ΕΣΥ Παθολογικής  Ανατομικής για έγκριση απασχόλησης  εκτός ωραρίου   Αριθμ 41736/22-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Διαχ. Ανθρ. Δυναμικού
ΘΕΜΑ 5ον:  Αίτημα της ιατρού Μελή Μαρίας   Δ/ντριας ΕΣΥ Παιδιατρικής του ΚΥ Κ. Αχαίας για έγκριση απασχόλησης  εκτός ωραρίου    Αριθμ 41705/22-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Διαχ. Ανθρ. Δυναμικού
ΘΕΜΑ 6ον:  Μετακίνηση του ειδικευόμενου ιατρού Λυμπέρη Χ Ειδικευόμενου  Οφθαλμολογίας στην Οφθαλμολογική Κλινική  του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ». Αριθμ 552/09-01-2015 έγγραφο του Τμήματος Διαχ. Ανθρ. Δυναμικού
ΘΕΜΑ 7ον:  Σύσταση Νοσοκομειακής Επιτροπής Ιατρικής Μεταγγίσεων                                         
Αριθμ 1240/15-01-2015 έγγραφο του Τμήματος Διαχ. Ανθρ. Δυναμικού
ΘΕΜΑ 8ον:  Εγκριση προμήθειας φαρμάκου (SOLIRIS) από τον ΙΦΕΤ
Αριθμ. 610/09-01-201509-01-2015  έγγραφο Δ/κού Δ/ντή
ΘΕΜΑ 9ον:  «Ασκηση Πειθαρχικού Ελέγχου σε βάρος του ιατρού Γκινόπουλου Παναγιώτη Συντονιστή Δ/ντή ΜΧΘ  σύμφωνα με την 4η/4-6-2014 (θέμα 25ο)  Απόφαση ΔΣ και σχετικό αυτής» .
Αριθμ. 425/08-01-2015  έγγραφο Τμήματος Διαχ. Ανθρ. Δυναμικού
                                               ΘΕΜΑΤΑ     Ν.Μ.Ν.Θ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
ΘΕΜΑ 1ον:   Επανυποβολή «Παράταση σύμβασης προμήθειας  Αερίων του ΓΝΠ –Νοσηλευτική  Μονάδα Νοσημάτων Θώρακος» 
ΘΕΜΑ 2ον:   Εισηγητικό σημείωμα κατακύρωσης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια Υπηρεσιών Φύλαξης, ενταγμένου στο ΠΠΥΥ 2011, Πιστώσεις 2012, προϋπολογισμού 60.000,00 
Αριθμ 78/12-01-2015  έγγραφο της Διοικητικής Δ/ντριας  ΝΜΝΘ
 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: