Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Συνεδριάζει την πεμπτη το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΑΔΕΔΥ.

         Σας κάνουμε γνωστό ότι την Πέµπτη, 27 Αυγούστου 2015 και ώρα 10:00π.µ., Συνεδριάζει το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΑΔΕΔΥ, μετά από σχετικό αίτημα της Εκτελεστικής με τα παρακάτω θέματα:
      - Απολογισµός  και Εκτίµηση Εξελίξεων
      - Πρόγραµµα ∆ράσης Α.∆.Ε.∆.Υ,  Προετοιµασία Συλλαλητηρίου ∆ΕΘ 
     - Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής  
     -  Διάφορα Τρέχοντα   Ζητήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: