Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Σχετικά με την καταβολή των Αργιών - Νυκτερινών.

          Κάνουμε γνωστό σε όλους τους Συναδέλφους - Εργαζόμενους, Μέλη του Σωματείου μας, ότι παρά τις πάμπολες και επίμονες προσπάθειές μας, στις 13 Αυγούστου θα καταβληθούν μόνον οι Αργίες-Νύκτες του Ιουνίου.
          Οι  Αργίες-Νύκτες του Απρίλη και του Μάη, δεν κατέστη δυνατόν να καταβληθούν γιατί οι εγκεκριμένες πιστώσεις, όπως σας είχαμε ενημερώσει, υπολείπονται της πραγματικής προσφερόμενης δεδουλευμένης εργασίας μας κατά 14.670,74 ευρώ και το ΗΔΙΚΑ καθυστέρησε να ανταποκριθεί στο αίτημα της υπηρεσίας μας για την προσαρμογή αυτών των δεδουλευμένων στη σχετική περικοπή, μια περικοπή που θα κρατηθεί στα υπ΄ όψιν για να καταβληθεί όταν ολοκληρωθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες και έλθουν τα επιστρεφόμενα από την 6η Υ.Πε χρήματα των απογευματινών που  διεκδικήσαμε και πετύχαμε. 
       Οι προσπάθειες ωστόσο συνεχίζονται και για την όποια εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: