Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Συνεδριάζει ΣΗΜΕΡΑ το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΑΔΕΔΥ.

           Σας κάνουμε γνωστό ότι ΣΗΜΕΡΑ Πέµπτη, 27 Αυγούστου 2015 και ώρα 10:00π.µ., Συνεδριάζει το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΑΔΕΔΥ, μετά από σχετικό αίτημα της Εκτελεστικής με τα παρακάτω θέματα:
      - Απολογισµός  και Εκτίµηση Εξελίξεων
     - Πρόγραµµα ∆ράσης Α.∆.Ε.∆.Υ,  Προετοιµασία Συλλαλητηρίου ∆ΕΘ 

    -  Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής  
    - Διάφορα Τρέχοντα   ΖΗΤΉΜΑΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: