Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ της 8ης/2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ του Σωματείου μας.

         Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8/15, συνεδρίασε το Δ.Σ του Σωματείου μας,  μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Σωματείου μας,  με  τα παρακάτω θέματα:
Ø Οι Εξελίξεις με ΑΡΓΙΕΣ-ΝΥΚΤΕΣ, ΚΤΙΡΙΑΚΟ και ΝΕΟΓΝΙΚΟ.
Ø Tα νέα δεδομένα με το Ιδ. Συνεργείο Καθαριότητας.
Ø Συλλαλητήριο Δ.Ε.Θ.
Ø Διάφορα τρέχοντα ζητήματα, θέματα και Ενημερώσεις.

           Σ΄  αυτήν  την Συνεδρίαση, από την οποία  απουσίαζαν ο Σαμίκος, η Ζαφείρη, η Μαυρίκη και ο Πελεκούδας, ο  Πρόεδρος του Σωματείου μας, εισηγούμενος τα θέματα της προαναφερόμενης ημερήσιας διάταξης,  αναφέρθηκε:
ü  Κατ΄ αρχήν στα ΚΤΙΡΙΑΚΑ, όπου στις αρχές Αυγούστου ο Εργολάβος επειδή δεν πληρωνόταν σταμάτησε τις Εργασίες. Γι΄ αυτήν την αρνητική εξέλιξη που μας έθεσε ως Σωματείο στο διάστημα που πέρασε σε μια έντονη κινητικότητα, με παρεμβάσεις  τόσο στην Περιφέρεια όσο και την 6η Υ.Πε. Για τις παρεμβάσεις μας  και ιδιαιτέρως για τις παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη προς τα αρμόδια Υπουργεία,  που είχαν ως αποτέλεσμα να  δοθούν κάποια χρήματα, 690.000 ευρώ από τα 1.200.000 της σχετικής οφειλής και παράλληλα την πολυπόθητη δέσμευση για επανέναρξη-συνέχιση και ολοκλήρωση των σχετικών υπολειπόμενων εργασιών.
ü Στις εξελίξεις με το ΝΕΟΓΝΙΚΟ μας τμήμα, όπου καλοκαιριάτικα ανακινήθηκαν διαδικασίες μεταφοράς του στο ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ. Την ΑΜΕΣΗ και ΑΚΑΡΙΑΙΑ παρέμβασή μας, κυρίως προς την 6η Υ.Πε και το Δ.Σ του Νοσοκομείου όπου ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ, μετά από σχετική δική μας πρόταση, όχι μόνον να μην αποδεχθούμε αυτή την μεταφορά αλλά απεναντίας να διεκδικήσουμε την μεταφορά της μονάδας του Καραμανδανείου στο φυσικό της χώρο, που δεν είναι άλλος από το Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ.
ü   Στις εξελίξεις με τις ΑΡΓΙΕΣ και τα ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ, τις κυβερνητικές καθυστερήσεις στην αποστολή των σχετικών και δυστυχώς ελλειμματικών πιστώσεων, ελλιπείς πιστώσεις που μας βάζουν σε επιπλέον χρονοβόρες διαδικασίες, με αποτέλεσμα αυτές  οι μηνιαίες καταβολές να έχουν γίνει τριμηνιαίες. Γι΄ αυτές τις διαδικασίες που, σε συνάρτηση με την  καθυστέρηση την στάση και τα προβλήματα των υπηρεσιών μας, που σαφώς δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, καθιστούν την εκάστοτε καταβολή των Αργιών-Νυκτερινών δυστυχώς ανατολικό ζήτημα.
ü Στα νέα δεδομένα με το Ιδιωτικό Συνεργείο καθαριότητας, όπου είχαμε προβλήματα κάλυψης όλων των τμημάτων μας, απολύσεις καθαριστριών, απρεπέστατη συμπεριφορά του Εργολάβου προς τις Εργαζόμενες αλλά και προς το Σωματείο μας και δυστυχώς παραβίαση της σχετικής σύμβασης σε ότι αφορά την ασφάλιση των Εργαζόμενων, το χρόνο Εργασίας τους κλπ άλλα προβλήματα, για τα οποία υπήρξε άμεσα σχετική παρέμβασή μας.
ü Στις εκκρεμότητες με την χορήγηση των κλιμακίων στους Συναδέλφους μας και ιδιαιτέρως στην λειτουργία των Διοικητικών μας υπηρεσιών μας, όπου παρά τις εκάστοτε παρεμβάσεις μας δεν έχει γίνει κάποια σχετική κίνηση αναδιοργάνωσης.
ü Και βεβαίως στις δυσμενείς εξελίξεις στα Συνταξιοδοτικά, αλλά και τα νέα δυσμενή κυβερνητικά δεδομένα σε ότι αφορά τις αξιολογήσεις που επανέρχονται, τις αλλαγές στα Μισθολογικά και Εργασιακά μας ζητήματα, στις επιπτώσεις του 3ου μνημονίου στους μισθωτούς και τους Συνταξιούχους, εξελίξεις που μας οδηγούν στο Συλλαλητήριο της ΔΕΘ, όπου θα πρέπει να συμμετάσχουμε ως Σωματείο.
Στη συνέχεια:
       Αφού ακολούθησαν οι σχετικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ και  η απαραίτητη  σχετική διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ:
Ø Κατ΄ αρχήν η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, διαπαραταξιακής αντιπροσωπείας του Σωματείου μας, στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ της Δ.Ε.Θ το Σάββατο 5/9/15.
Ø ΑΜΕΣΑ Συνάντηση με την Διοίκηση του Νοσοκομείου για τις Αργίες και τα Νυκτερινά, την χορήγηση των κλιμακίων, την οργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών και ειδικά του Γρ. Μισθοδοσίας  όπου θα απαιτήσουμε την σωστή και πλήρη στελέχωσή του, τον επαναπροσδιορισμό μας σε ότι αφορά την ΗΔΙΚΑ.ΑΕ και βεβαίως την αυστηρή τήρηση των συμβάσεων σε ότι έχει να κάνει με τα Συνεργεία Καθαριότητας και πλυσίματος του Ιματισμού.
Ø  Συνάντηση με την Διοίκηση της  6ης Υ.Πε, για τα ζητήματα πού έχουν να κάνουν:
ü Τόσο με το Νεογνικό, όπου επιβεβαιώσαμε την θέση για  διεκδίκηση της μεταφοράς του Νεογνικού του Καραμανδανείου στο Νοσοκομείο μας, την σχετική στήριξή του και βεβαίως την ενίσχυσή του, την παραπέρα ανάπτυξή του.
ü Όσο και με το Κτιριακό, ειδικά για τον τομέα  που έχει να κάνει με την χρηματοδότηση της μεταστέγασης των υπηρεσιών μας στο 7όροφο, το οποίο διεκδικούμε να παραδοθεί μέσα στους προβλεπόμενους χρόνους.
ü Αλλά και με τις Αργίες και τα Νυκτερινά μας και ιδιαιτέρως την πλήρη οικονομική κάλυψη της σχετικής προσφερόμενης υπηρεσίας και την έγκαιρη καταβολής τους.
Ø  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για αλληλοενημέρωση και την ανάγκη συνέχειας τους ΑΓΩΝΑ από το ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ενάντια στα ΜΝΗΜΟΝΙΑ, την ΛΙΤΟΤΗΤΑ, την ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ, τις ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, κλπ άλλα ζητήματα που αφορούν, τόσο γενικά το χώρο της Υγείας που βρίσκεται ένα βήμα πριν το BLACK AOUT, όσο και ειδικά το Νοσοκομείο μας εάν και εφ΄ όσον δεν δρομολογηθούν λύσεις στις προαναφερόμενες συναντήσεις .

Δεν υπάρχουν σχόλια: