Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ της 9ης/25.9.2015, Συνεδρίασης του Δ.Σ του Σωματείου μας.

        Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/9/15, συνεδρίασε το Δ.Σ του Σωματείου μας,  μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Σωματείου μας,  με  τα παρακάτω θέματα:
Ø Οι εξελίξεις με τα ΚΤΙΡΙΑΚΑ.
Ø Oι Απλήρωτες Αργίες-Νύκτες k΄ Υπερωρίες.
Ø Η εξεύρεση πόρων για Πολιτιστικές Δράσεις.
Ø Οι εξελίξεις μετά την Συνάντησή μας με την Δκση.
Ø Διάφορα τρέχοντα ζητήματα, θέματα και Ενημερώσεις.

           Σ΄  αυτήν  την Συνεδρίαση, από την οποία  απουσίαζαν ο Μπάρκας, ο Σαμίκος, η Ζαφείρη και η Μαυρίκη ο  Πρόεδρος του Σωματείου μας, εισηγούμενος τα θέματα της προαναφερόμενης ημερήσιας διάταξης,  αναφέρθηκε:
ü Κατ΄ αρχήν στα ΚΤΙΡΙΑΚΑ, όπου δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι σταματημένες από τις αρχές Αυγούστου εργασίες, επειδή ο Εργολάβος δεν έχει πληρωθεί αυτά που του οφείλουν, όχι τόσο για το δικό μας Νοσοκομείο, όσο  για όλα τα άλλα σχετικά έργα που έχει, ύψους 4 εκ ευρώ περίπου. Γι΄ αυτήν την συνεχιζόμενη αρνητική εξέλιξη, γι΄ αυτήν την επικίνδυνη στασιμότητα πρότεινε σειρά παρεμβάσεων, ανάδειξης του προβλήματος και συγχρόνως πίεσης για να ξεκινήσουν οι εργασίες και να παραδοθεί αυτό το άκρως απαραίτητο έργο στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. 
ü     Στις εξελίξεις με τις απλήρωτες ΑΡΓΙΕΣ και τα ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ, τόσο για τους Συναδέλφους των Κέντρων Υγείας, όσο και για τους υπόλοιπους όπου πέρα από τις καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών περικοπών που έχουν γίνει στην καταβολή του Α΄ εξαμήνου, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και επίσημο για το Β΄ εξάμηνο του 2015, προτείνοντας συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις, κυρίως προς την 6η Υ.Πε και όχι μόνον.
ü  Στην ανάγκη εξεύρεσης πόρων για τις πολιτιστικές δράσεις του Σωματείου μας, δράσεις που θα πρέπει να συνεχιστούν όπως και κατά το παρελθόν, όχι όμως με Συνδρομές των μελών μας που δίδονται για άλλες υποχρεώσεις, αλλά μέσα από άλλες δυνατότητες όπως η λαχειοφόρος αγορά, μια λαχειοφόρο που πρότεινε να γίνει άμεσα και που θα απευθύνεται προς όλους τους Συναδέλφους-φίλους και γνωστούς μας. Μια Λαχειοφόρο αγορά που θα οργανωθεί και θα διεκπεραιωθεί από σχετική διαπαραταξιακή επιτροπή του Σωματείου μας.
ü     Στις εξελίξεις μετά την συνάντησή μας με την Διοίκηση, όπου πέρα από την δρομολόγηση της διαδικασίας για την χορήγηση των κλιμακίων που ζητήσαμε, τίποτε άλλο δεν είδαμε, ενώ οι κινήσεις που έγιναν για την ανασυγκρότηση των Διοικητικών Υπηρεσιών δεν είναι δυστυχώς στην  κατεύθυνση που θέσαμε.
ü     Και βεβαίως σε μια σειρά από εκκρεμότητες, όπως είναι η στέγαση της υπαίθριας διαδρομής από την νέα πτέρυγα στο διώροφο, τα προβλήματα με τον κλιματισμό της Νέας Πτέρυγας, οι κλεψιές και η ανάγκη φύλαξης του Νοσοκομείου, τα μέτρα ακτινοπροστασίας στο Χειρουργείο που δεν έχουν ολοκληρωθεί, κλπ άλλα.
 Στη συνέχεια:
       Αφού ακολούθησαν οι σχετικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ και  η απαραίτητη  σχετική διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ:
Ø  Κατ΄ αρχήν η αποστολή σχετικού Υπομνήματος προς όλους τους αρμοδίους για το ξεμπλοκάριμα του 7ορόφου κτιρίου, η διοργάνωση σχετικής κινητοποίησης τις αμέσως επόμενες ημέρες και η επιδίωξη  σχετικής συνάντησης των φορέων του Νομού μας με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες. Εάν με αυτά δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, εκ νέου συνεδρίαση για δρομολόγηση σχετικών απεργιακών κινητοποιήσεων, με καταλήψεις στην 6η Υ.Πε και όχι μόνον, κλπ άλλες απεργιακές δράσεις.
Ø ΑΜΕΣΑ Συνάντηση με την Διοίκηση του Νοσοκομείου για τις Αργίες και τα Νυκτερινά, τις εκκρεμότητες και τα προβλήματα που προανέφερε εισηγητικά ο Πρόεδρος του Σωματείου μας και ιδιαιτέρως για την εξεύρεση λύσης στην φύλαξη του Νοσοκομείου, με δυνατότητες που δεν θα έχουν να κάνουν με ιδιωτικοποιήσεις.
Ø  Συνάντηση με την Διοίκηση της  6ης Υ.Πε, για τα ζητήματα πού έχουν να κάνουν:
ü Τόσο με αυτά που αναφέρονται στις δύο πρόσφατες  σχετικές επιστολές που έχουμε στείλει για συναντήσεις μαζί τους, συναντήσεις που με ευθύνη της  6ης Υ.Πε  δεν έχουν γίνει.
ü Όσο και ιδιαιτέρως για την πληρωμή των Αργιών και Νυκτερινών, τόσο του β εξαμήνου, όσο και των περικοπών του Α΄ εξαμήνου.
ü    Αλλά και τα ζητήματα ενίσχυσής μας ΑΜΕΣΑ με προσωπικό.
ü  Και βεβαίως την λειτουργική διασύνδεση, την σχέση μας και την συνεργασία μας με το διασυνδεόμενο Ν.Ν Θώρακος.
Ø   Κινητοποίηση για τις Διοικητικές Υπηρεσίες, την ανάγκη ενίσχυσής τους με Προσωπικό και βεβαίως την καλύτερη οργάνωσή τους.
Ø  Την συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής υπό την Προεδρεία του αντιπροέδρου του Σωματείου μας Γιαννόπουλου Σπύρου, για την Οργάνωση και διακίνηση της Λαχειοφόρου Αγοράς του Σωματείου μας.
Ø  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για αλληλοενημέρωση και ιδιαιτέρως για την οργάνωση και στήριξη των προαναφερόμενων δράσεων του Σωματείου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: