Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Σχετικά με την συνέχιση της καταβολής του Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

         Tην επαναχορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος στις αναρρωτικές και εκπαιδευτικές και λοιπές άδειες προβλέπει τροπολογία που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς. Υπενθυμίζουμε ότι η περικοπή στις άδειες πλην των κανονικών είχε ψηφιστεί σε αντίστοιχη ρύθμιση του νέου μισθολογίου.
         Η ρύθμιση προβλέπει: Το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται ως εξής:
«Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος, µε τους ίδιους όρους και µε τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους που έχουν οριστεί µε τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους µε την επιφύλαξη της επικείμενης  ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017.»
         Η «υποσημείωση» όμως και στη συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ότι το ανθυγιεινό επίδομα διατηρείται «με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31-12-2017. Αυτά είναι τα «ψιλά γράμματα» που υπήρχαν και στη ρύθμιση του μισθολογίου και  ανοίγουν το δρόμο για την περικοπή του επιδόματος.
          Είναι λοιπόν προφανές ότι οι πανηγυρισμοί κάποιων καλό θα είναι να «μετριαστούν» αφού το ανθυγιεινό επίδομα επανέρχεται προσωρινά στην προηγούμενη κατάσταση και δρομολογείται, με πρόσχημα την ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία,  η περικοπή του για όλους το αργότερο έως τις 31-12-2017.
         Σημείωση: Είναι άξιο λόγου να σχολιαστεί η φωτογραφική διάταξη που περικόπτει το επίδομα σε ελάχιστα εκλεγμένα μέλη που το λαμβάνουν και είναι στη Διοίκηση της ΑΔΕΔΥ ή πρόεδροι Ομοσπονδιών (είναι αμφίβολο αν σε αριθμό φτάνουν τη δεκάδα σε όλο το δημόσιο).

                           Στη συνέχεια σας κοινοποιούμε και την σχετική τροπολογία 
         
      
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: