Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Mειώσεις στο εφάπαξ - Ποιοι θα δουν τις μεγαλύτερες περικοπές.

        Μειωμένο εφάπαξ θα πάρουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι.Αν και οι ένστολοι διασώζονται έρχεται μεγάλο ψαλίδι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα για όσους αποχώρησαν από τη δουλειά και βγήκαν σε σύνταξη από την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 και ύστερα.
        Οι περίπου 33.000 δημόσιοι υπάλληλοι που περιμένουν αυτή τη στιγμή να πάρουν εφάπαξ θα δουν τις μεγαλύτερες περικοπές.
        Οι πλέον χαμένοι και αυτοί με τις μεγαλύτερες περικοπές είναι όσοι φεύγουν, σύμφωνα με το Έθνος, με πολλά χρόνια ασφάλισης και με μεγάλες αποδοχές.
Δημόσιος Υπάλληλος Π.Ε. Δημόσιος Υπάλληλος Δ.Ε. Δημόσιος Υπάλληλος Υ.Ε.
34.000 ευρώ 29.325 ευρώ 25.245 ευρώ
        Tο εφάπαξ για τα έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2013 υπολογίζεται ως το γινόμενο του 60 % των συνταξίμων αποδοχώνεπί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης.Για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2014 και μετά το εφάπαξ θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο και θα ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης, με πλασματικό ποσοστό επιστροφής, που προκύπτει από την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.Περίοδος χάριτος ενός έτους δίνεται κατ΄εξαίρεση στους ένστολους. Για όσους υπέβαλαν αίτηση έως την 31.12.2014 , προβλέπεται η καταβολή του εφάπαξ με το παλαιό καθεστώς.
Αναδημοσίευση από το THE BEST

Δεν υπάρχουν σχόλια: