Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Ορθή κατάταξη του προσωπικού ΔΕ

Συνάδελφοι,
        Οι υπάλληλοι που κατατάχτηκαν με τον Ν. 4024/2011 στη ΔΕ κατηγορία, προερχόμενοι από μετάταξη ή νέα πρόσληψη και ως εκ τούτου κατέχουν το προσόν διορισμού ή της μετάταξης που ορίζει το προσοντολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων ή οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις (εμπειρία), κατατάσσονται με το Νέο Μισθολόγιο (Ν. 4354/2015) στην ΔΕ Κατηγορία χωρίς την ποινή των τριών ετών που προέβλεπε ο Ν.4024/2011.
        Τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων θα πρέπει να παρέμβουν στις Διοικήσεις καθότι ενημερωθήκαμε ότι παρανόμως κατατάσσονται στην ΥΕ κατηγορία.
        Πράγματι το ΓΛΚ είχε συντάξει εγκύκλιο με το μορφή των ερωτοαπαντήσεων που ήταν προς υπογραφή στον Αν. Υπουργό Οικονομικών κο. Γ. Χουλιαράκη, με την οποία το εν λόγω προσωπικό ΔΕ κατατάσσονταν στην ΥΕ κατηγορία, με την επίκληση του άρθρου 9 της παρ. 2 του Ν. 4352/2015.
       Η συγκεκριμένη ανυπόγραφη εγκύκλιος κυκλοφόρησε σε διάφορες ιστοσελίδες και ελήφθη υπ όψιν από κάποιους στη κατάταξη.
        Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ στη συνάντηση με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κο. Χουλιαράκη, ζήτησε τη μη υπογραφή της εν λόγω παράνομης εγκυκλίου, καθότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά το προσωπικό κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ χωρίς πτυχίο. Ο Αν. Υπουργός Οικονομικών δέχθηκε τα επιχειρήματα της ΠΟΕΔΗΝ και δεν υπέγραψε την εν λόγω εγκύκλιο.
      Σας έχουμε ενημερώσει σχετικά με τα υπομνήματα που καταθέσαμε και τα αποτελέσματα των συναντήσεων με Αν. Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Υγείας (ιστοσελίδα ΠΟΕΔΗΝ).
Από την  Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: