Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Σχετικά με την σύναψη νέων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη.

         Διαβάστε την εγκύκλιο για την σύναψη νέων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 εδ. β΄του Ν. 4368/2016, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί:  http://www.poedhn.gr/search/item/download/1704_a1e37a4be171d100332a5bd266b2da74

Δεν υπάρχουν σχόλια: