Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Συνταξιοδοτικό: Απαντήσεις σε ερωτήματα I

Πατέρας ανηλίκου στο Δημόσιο με έτος γεννήσεως 1963, με 28 έτη υπηρεσίας μέχρι 31.12.2016, πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί; Έτος γεννήσεως τέκνου 1994.
     Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, συμπληρώνει, αποκλειστικά και μόνο με την προϋπόθεση εξαγοράς πλασματικών ετών συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονταν για το έτος 2011, δηλαδή το 52ο έτος της ηλικίας του, εφόσον υπήρχε ανήλικο τέκνο. Δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων του Ν.4336 και μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε άμεσα με πλήρη σύνταξη (χωρίς penalty), όμως το ποσό της σύνταξής σας θα υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).
Μητέρα με 4 τέκνα στο Δημόσιο, με ημερομηνία γεννήσεως 10.11.1968, με 25 έτη υπηρεσίας έως 31.12.2016, έχει δυνατότητα παραίτησης και συνταξιοδότησης;
     Έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σαν μητέρα τριών και άνω τέκνων στο Δημόσιο, καθώς έως τις 31.12.2010 συμπληρώνετε 20ετή πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, σε συνδυασμό με αναγνώριση χρόνου τέκνων, κι έτσι αποτελείτε από τις λίγες εξαιρέσεις υπαλλήλων, οι οποίοι ακόμα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας. Δεν επηρεάζεστε από τις σαρωτικές αλλαγές του Ν.4336/2015.
Υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα, πατέρας δύο τέκνων, γεννηθείς τον Ιούλιο του 1958 και 9678 ένσημα ΙΚΑ έως τις 31.12.2012. Έκτοτε πραγματοποίησε συνολικά 625 ένσημα και έμεινε άνεργος. Μπορεί να αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη ή μειωμένη και πότε;
      Είχατε κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις της 35ετίας, με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονταν για το έτος 2011, δηλαδή στο 58ο έτος της ηλικίας σας, εφόσον προβαίνατε σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου τόσου, όσος υπολειπόταν για τη συμπλήρωση 10.500 ημερών ασφάλισης έως τις 31.12.2011. Δυστυχώς επηρεάζεστε από τις διατάξεις του Ν.4336/2015 και τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας, σύμφωνα με τα οποία το νέο σας διαμορφούμενο ηλικιακό όριο για πλήρη συνταξιοδότηση είναι, με βάση τους πίνακες του Ν.4336 το 59ο έτος της ηλικίας σας, συνεπώς μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη τον Ιούλιο του 2017.
Ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ από το 1985 με συνεχόμενη ασφάλιση και έτος γεννήσεως 1956. Μπορεί να κλείσει την επιχείρηση και να συνταξιοδοτηθεί άμεσα;
     Δεν μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε άμεσα, διότι δεν έχετε συμπληρώσει τον ελάχιστα απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να λάβετε σύνταξη πριν τα 67. Θα πρέπει να αναμένετε τη συμπλήρωση του 67ου έτους, οπότε και θα λάβετε τη σύνταξή σα, με όσα έτη ασφάλισης έχετε τότε. Μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, έχετε δικαίωμα να κλείσετε την επιχείρηση και να προβείτε σε διαγραφή από τον ΟΑΕΕ.
Πατέρας ανηλίκου στο Δημόσιο με έτος γεννήσεως 1963, με 28 έτη υπηρεσίας μέχρι 31.12.2016, πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί; Έτος γεννήσεως τέκνου 1994.
     Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, συμπληρώνει, αποκλειστικά και μόνο με την προϋπόθεση εξαγοράς πλασματικών ετών συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονταν για το έτος 2011, δηλαδή το 52ο έτος της ηλικίας του, εφόσον υπήρχε ανήλικο τέκνο. Δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων του Ν.4336 και μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε άμεσα με πλήρη σύνταξη (χωρίς penalty), όμως το ποσό της σύνταξής σας θα υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: